Våga lära av Sundsvalls skolhistoria

I dagarna har jag haft ett replikskifte i ST om skolan i Sundsvall med Socialdemokraternas skoltalesman i Sundsvall. De röda partierna har naturligtvis ett intresse av att slippa påminnas om resultaten av deras politik. Men för framtiden är det viktigt att lära av de många och allvarliga brister som den politiken medförde. Så att vi kan undvika göra om misstagen!

Skolinspektionen lämnade nyligen en rapport om det diskussionen handlar om. Jag citerar kort ur denna delar som beskriver hur Socialdemokraternas och Vänsterpartistets politik bedrevs i verkligheten:

"Det har under många år varit otydligt hur barn- och utbildningsnämnden styr utvecklingen av utbildningsverksamheten eftersom det utifrån en långsiktig planering saknats åtgärder från politiskt håll. Exempelvis framkommer vid tillsynen att de låga kunskapsresultaten och skillnaderna mellan skolornas resultat är väl kända på förvaltnings- och nämndsnivå, men att ingen analys med åtföljande förbättringsåtgärder har gjorts förrän nyligen. Sundsvalls barn- och utbildningsnämnd har under våren (efter maktskiftet, min notering) utarbetat en verksamhetsplan med mål och mätindikatorer i syfte att förbättra uppföljningen av verksamheterna."

Om man blundar för historien, kan man inte lära något för framtiden...


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback