Ljuset ska lysa över Nedansjö

För några år sedan lade sig mörkret över byn Nedansjö. Efter att skolan först hotats av nedläggning av de röda partierna, så monterade man även ner belysningen efter Plant­vägen.

För oss folkpartist­er var det en viktig fråga i valrörelsen att belysningen skulle återföras till byn. Tillsammans med de andra koalitionspartierna har vi nu förverkligat detta!

Efter ett positivt och ­intensivt arbete är en ny policy beslutad. Den innebär att inte bara vägen utan även eventuell vägbelysning som önskas tas över ska överlämnas i gott skick.

Vi gläds med byborna i Nedansjö – och de andra ­byarna som omfattas av ­beslutet!


Våga lära av Sundsvalls skolhistoria

I dagarna har jag haft ett replikskifte i ST om skolan i Sundsvall med Socialdemokraternas skoltalesman i Sundsvall. De röda partierna har naturligtvis ett intresse av att slippa påminnas om resultaten av deras politik. Men för framtiden är det viktigt att lära av de många och allvarliga brister som den politiken medförde. Så att vi kan undvika göra om misstagen!

Skolinspektionen lämnade nyligen en rapport om det diskussionen handlar om. Jag citerar kort ur denna delar som beskriver hur Socialdemokraternas och Vänsterpartistets politik bedrevs i verkligheten:

"Det har under många år varit otydligt hur barn- och utbildningsnämnden styr utvecklingen av utbildningsverksamheten eftersom det utifrån en långsiktig planering saknats åtgärder från politiskt håll. Exempelvis framkommer vid tillsynen att de låga kunskapsresultaten och skillnaderna mellan skolornas resultat är väl kända på förvaltnings- och nämndsnivå, men att ingen analys med åtföljande förbättringsåtgärder har gjorts förrän nyligen. Sundsvalls barn- och utbildningsnämnd har under våren (efter maktskiftet, min notering) utarbetat en verksamhetsplan med mål och mätindikatorer i syfte att förbättra uppföljningen av verksamheterna."

Om man blundar för historien, kan man inte lära något för framtiden...


Att läsa rubrikerna

Inte ofta, men ibland, räcker det med att läsa tidningsrubrikerna. Så var fallet i Dagbladet (där jag själv en gång jobbat på sporten):

"Eftersatt underhåll vållar politisk strid, kommunalrådet fruktar att kostnaderna kan komma att bli en miljard kronor".

Peder Björk (S) "Nu är det lätt att skylla på oss".

Jo, nog är det så. Både lätt och rätt att konstatera att Socialdemokraterna i Sundsvall under åratal underlåtit att ta hand om våra vägar och fastigheter. Tänk om de ägnat hälften av den energi de lade på nybyggnationsplaner åt att sköta om det vi redan har, då hade läget varit annorlunda!

Nu förstärker vi i Koalitionen underhållsbudgeten något, men framöver kommer mer att behöva göras för att hantera den enorma skuld som efterlämnats från Socialdemokraterna!


Regeringssatsning på Mittuniversitetet

I höstens budget satsar Alliansregeringen på Mittuniversitetet. Ett holdingbolag bildas som ska investera i och utveckla forskningsbaserade affärsprojekt. Det leder, förhoppningsvis, till att mer av den forskning som bedrivs vid universitetet kan mynna ut i företag som ger tillväxt och jobb i regionen! Grundkapitalet blir en miljon från regeringen.

Satsningen bra och viktigt både för Mittuniversitetet och för Sundsvallsregionen. Kunskap och tillväxt är vår framtid!


Ge en gåva mot svälten

I östra Afrika har torkan drabbat befolkningen fruktansvärt hårt. En svältkatastrof pågår, där barnen drabbas hårdast. I Somalia lider, enligt Röda Korset, vart tionde barn av allvarlig undernäring. De behöver omvärldens hjälp!

Jag uppmanar därför alla som har möjlighet att ge ett bidrag till någon av de organisationer som förmedlar hjälp till de svältdrabbade. Varje krona gör nytta! Jag är därför också glad över beskedet från regeringen, att man inför skatteavdrag för gåvor till hjälporganisationer. Det gör att vi kan hjälpa mer och hjälpa fler!

Men den reformen träder inte i kraft förrän nästa år. Barnen i Afrika behöver vår hjälp redan nu. Ge en gåva!