Ambassadörsbesök i Sundsvall

I dag har jag varit värd för ett besök från ca 30 ambassader, från Albanien till Vietnam, som intresserat tagit del av Sundsvall. Under förmiddagen presenterade sig Permobil, Sundsvall 42, Åkroken Science Park och SCA på ett bra och positivt sett. Under lunchen passade jag på att berätta om Sundsvall, våra utmaningar och våra ambitioner. Därefter blev det en eftermiddag som MIUN ansvarade för med diskussioner tillsammans med studenter.

Det är sällan vi ges så bra tillfällen att samlat informera om Sundsvall för så många ambassadörer. Jag tror de fick med sig en bra bild hem, både av vår kommun och av hela vårt län (de hade under dagarna tre varit i Västernorrland). För oss så innebär bra internationella kontakter bättre möjligheter till utbyte, affärer och kunskap. Från några länder var intresset direkt och stort, såpass att de planerade för fördjupade kontakter på några områden.

En av våra utmaningar är att dra nytta av globaliseringen. Sundsvalls näringsliv är mycket exportinriktat, och i den globala ekonomin växer både konkurrensen och möjligheterna. Ska vi på lång sikt bli vinnare gäller det att vi blir bättre på utbildning, kommunikationer och integration. Vi måste också bli bättre på att se möjligheter, och ta tillvara på chanserna när de dyker upp.

Dagen har verkligen varit bra. Det är härligt när så många länders amassadörer besöker Sundsvall. Och det är härligt när Norrlands Huvudstad får visa upp sig från sin allra bästa sida  - även vädermässigt - och visa allt vi kan och allt vi är stolta över!


Gårdagen(s) parti

Efter ett hemlighetsmakeri av högsta klass väljer Socialdemokraterna i dag en ny partiledare. Vad han tycker vet ingen. Det är ju inte ”partipolitiskt korrekt” att innan berätta vad man vill göra efter vad man blivit vald. Ve tanken att valet av ett politiskt partis ledare skulle föregås av en politisk deklaration eller debatt…

Men förväntningarna är onekligen höga på denna, som den omtalas, ”kröning” av Håkan Juholt. I en krönika i Dagbladet skriver två tunga Socialdemokrater från länet så att ombuden på (S)-kongressen kommer att få vara med om ett bejublat ögonblick när de ska välja ny partiordförande och de ser fram emot det tal som Håkan kommer att ge kongressen och är övertygade om att det talet kommer att gå in i folkhemmet och in i människors hjärtan.

Utan några andra jämförelser överhuvudtaget så påminner det närmast om en bulletin från Nordkorea!

Så agerar ett gårdagens parti. En ledare ska krönas, han ska hålla ett tal som ska gå in i människors hjärtan och det kommer ske under jublande former.

Jag är glad över att det finns modernare partier och ett modernare synsätt på ledarskap än socialdemokraternas. Den som vill engagera sig för att utveckla Sverige gör nog säkrast i att välja ett annat parti än det som allt tydligare tillhör gårdagen!


Tuffare straff för fakturabedragare

I Sundsvalls Tidning berättar företagaren Asha Hjelm om hur det är att som liten företagare utsättas för fakturabedragare. Hon är långt ifrån ensam, utan det är ett ökande problem med dessa bedrägerifasoner som både föreningar och företag utsätts för av människor med en enda avsikt: att lura andra på pengar.

Tyvärr upplever jag att lagstiftningen i dag inte är tillräckligt stark för att kunna stoppa dessa bedragare, trots att det ligger högvis med polisanmälningar riktade mot dem.

Min önskan är därför att riksdagen ser över möjligheten att förstärka lagstiftningen. Vi kan inte låta dessa bedragare kunna fortsätta utöva utpressning och hot mot föreningar och företagare!


Med växande företag växer Sundsvall

I går var jag på besök hos Lönnelids industri AB, ett familjeföretag som kammat hem en rejäl order att leverera friggebodar till Bauhaus. På kort tid ökar de antalet anställda från 3 till 16 tack vare sin entreprenörsanda. I går kom också positiva siffror för Birsta som nu är Sveriges näst största handelsplats där totalt 1810 personer arbetar!

Växande företag är viktigt för Sundsvall. Det  ger utveckling, arbetstillfällen och även ökade skatteintäkter för vår kommun, som vi använder för att utveckla välfärden. Därför hoppas jag att vi nu kan påbörja en ordentlig resa upp från de bottenivåer som vår kommun under många år fått dras med. Det är en av de viktigaste uppdragen vi har som ny politisk ledning för Sundsvalls kommun!


Melodifest i Sundsvall

Söndag lunch och melodifesten i Sundsvall har avslutats. Härifrån skickas The Moniker och Sarah Varga till finalen i Globen. Men framför allt skickar vi återigen signalen att Sundsvall är en bra eventstad, där det levereras med hög kvalitet oavsett om det handlar om nöje, idrott eller konferenser.

Jag har - självklart - fått frågor om hur mycket kommunen satsar på detta. Ca 1,5 miljoner slutar räkningen på när allt är klart. I utgifter alltså. Sedan kommer intäkterna. För med alla tillresta gäster så blir det självklart intäkter, som till slut också trillar in i kommunkassan.

När Roxettes konsert i fjol analyserades så visade det sig att det hade spenderats över 20 miljoner kronor i Sundsvall. Det var hotell, restauranger och shopping. Men även kommunkassan fick närmare en miljon i intäkter. En analys gör vi självklart också av helgens melodifestival. Det är vikt8igt att vra öppna och berätta!

Själv är jag både nöjd och stolt över Sundsvall, vår proffsiga organisation och alla volontärer som gjort detta möjligt. Dessutom var det kul att höra Kjell Lönnå vråla ut att Sundsvall är Norrlands Huvudstad i direktsänd TV!

Nästa helg är det final. Den blir en kväll i tv-soffan!


Stärkt samarbete för ett tryggare Sundsvall

Ökad trygghet och minskad brottslighet i Sundsvalls kommun är viktiga faktorer för att fler ska vilja bo och verka i hela kommunen. Det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet är avgörande för att främja sådan trygghet och livskvalitet bland innevånarna.

Därför var det roligt när jag i förra veckanundertecknade jag  en överenskommelse Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommunför att stärka och förtydliga samarbetet kring det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet i kommunen. Den här överenskommelsen kommer att vara en grund för vårt fortsatta samarbete mellan kommunen och polisen.

Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommuns överenskommelse bygger på följande:

  • Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommun ska gemensamt utveckla ett uthålligt arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen.
  • Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommun ska vara representerade i strategiska brottsförebyggande rådet i kommunen.
  • Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommun ska vara representerade i de lokala brottsförebyggande råden i kommunen.