Navet blir tryggare

Busstationen och Navet har under många år upplevts som en otrygg plats att vistas på. Detta går stick i stäv med hur vi vill se Sundsvall utvecklas. Därför genomförs nu ett antal åtgärder för att göra tryggheten och göra Navet till en trevligare plats för såväl bussresenärer som andra. Åtgärderna har tagits fram i ett bra samarbete med bland andra Polisen och andra som engagerat sig för vår stadskärna. 

Tillsammans vill vi skapa ett tryggt, rent och snyggt Sundsvall. Att rusta upp Navet är en pusselbit i detta arbete!