Sundsvall - En trygg stad

I går träffade jag polisen i Sundsvall för att diskutera trygghetsarbetet i Sundsvall. Bland annat berättade de om sin senaste attitydundersökning bland sundsvallsborna. Resultatet är roligt att ta del av. Sundsvallsborna känner sig trygga i sin stad, precis som det ska vara!

Mitt mål är att göra bra till bättre. Vi ska därför nu ta fram en strategi för brottsförebyggande arbete inom kommunen. Kommunen och polisen kommer också att göra en överensekommelse om ett gemensamt brottsförebyggande arbete. Några saker är dessutom på väg att hända inom väldigt snar framtid, bland annat utökar vi kommunens fältverksamhet med inriktning mot ungdomar, ett område som bantades bort av den förra majoriteten. Vi behöver också titta på om det går att göra en del punktinsatser på ställen som upplevs som otrygga, där vi med konkreta åtgärder kan genomföra förbättringar.

Tryggt. Rent. Snyggt. Det är tre bra målbilder för Sundsvall!


Rot och Rut har skapat 216 jobb i Sundsvall

216 nya jobb har det skapats i Sundsvall. Orsak: Alliansens satsning på rot-avdrag och rut-avdrag. Detta enligt en rapport från organisationen Företagarna med underrubriken "succén fortsätter".

Toppen tycker jag. Avskaffa avdragen, säger vänsteroppositionen!

Fördelarna med lägre skatt på hushållsnära tjänster och på renoveringar av bostäder är många: Fler får råd att ta hjälp, fler får arbete, svarta jobb blir vita, pengar som annars skulle ha betalats under bordet kommer in som skatteinkomster och finansierar välfärden med mera, med mera.

Företagarna själva säger så här: Många har med RUT- och ROT-jobbens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning, vilket även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa. Åtgärden är effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen, de som får jobb och statskassan. Att utveckla och utvidga RUT- och ROT-avdragen borde därför vara en viktig del av näringspolitiken både för att bekämpa svartjobb, underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden och för att skapa nya växande marknader.

Jag hoppas också att utvecklingen kan fortsätta. Vi ser att det ger fler jobb när skatter och avgifter kan sänkas på ett smart sätt så att det gynnar både kunder och personal. Detta verkar vara ett rött skynke för de flesta politiker till vänster på skalan. Såg i en intervju nyss att Veronica Palm, som av många förs fram som ny S-ledare inte heller tyckte det var bra med sänkt matmoms eller sänkt restaurangmoms, apropå detta.

Rot och Rut har blivit en succé. Det har skapat nya jobb i Sundsvall och resten av landet. Låt oss glädjas över detta!

 


Landsbygden viktig för Sundsvall

I veckan hade jag följande debattartikel om landsbygdsutveckling i Sundsvalls Tidning. I Koalitiionen presenterar vi ett antal konkreta förslag för att utveckla både lands- och glesbygd i vår kommun.

Framtid för landsbygdsskolorna. De skolor på lands- och glesbygd som hotades av nedläggning av Socialdemokraterna under förra mandatperioden har nu fått klartecken att fortsätta. Vi kommer också införa en särskild glesbygdsfaktor för att ge bra förutsättningar för de skolor som verkar på glesbygden. Totalt sett så stoppas nedskärningarna i skolan, och alla elever får en höjd skolpeng redan detta år. Satsningen utökas hela mandatperioden.

Kommundelslyftet.
Vi satsar de närmaste fyra åren 30 miljoner kronor för att utveckla våra olika kommundelar för att göra våra kommundelscentra mer attraktiva och tillgängliga.

Utvecklingspott för landsbygden. Vi avsätter årligen en halv miljon kronor för att stödja utvecklingsprojekt i landsbygd som syftar till att skapa fler arbetstillfällen.

Kulturaktiviteter i kommunens ytterområden
Genom de satsningar vi gör på ökade föreningsbidrag, landsbygdsutveckling och kommundelslyftet kan förutsättningar skapas för att forma levande kulturmötesplatser på glesbygden. Här är viktigt att samarbeta med Scenkonstbolaget bland annat.

Ett nytt landsbygdsprogram. Vi påbörjar inom kort ett arbete med kommunens landsbygdsprogram. Där är jag övertygad om att vi kommer hitta ytterligare sätt att utveckla landsbygden. Jag tror mycket på den kraft som finns hos enskilda, föreningslivet och andra aktörer i hela vår kommun!

Belysningsstrategi
 Under senare år har en avveckling skett som inneburit försämrad trafiksäkerhet i vissa byar. Vi kommer därför utreda och få förslag på genomförande och kostnad för återinförd/förbättrad belysning i byar på landsbygden.

Förstärkt näringslivsarbete.
Trots goda förutsättningar så har Sundsvalls kommun förlorat positioner i relation till utvecklingen i riket under det senaste årtiondet. En av våra främsta uppgifter är att vända den trenden. Vi vill särskilt uppmärksamma de snabbt växande gröna näringarna och besöksnäringen, där många av framtiden jobb finns. Där finns en stor potential för företagande på landsbygden.

Sundsvalls kommun kan och ska bidra till en levande landsbygd. Därför höjer vi i koalitionen ambitionerna och ökar insatserna för att det ska finnas bra välfärd och bra förutsättningar för arbete och tillväxt i våra olika kommundelar.


The Eagles till Sundsvall

I dag medverkade jag vid en presskonferens av det roligare slaget. Anders Tjacka och hans företag presenterade tillsammans med Live Nation och Norrporten nyheten att rockbandet The Eagles gör sin enda spelning sverigespelning i Sundsvall den 17 juni. Jag tror det blir en utmärkt konsert och att Norrporten Arena kommer att fyllas med folk. Cirka 20 000 biljetter finns tills salu, och jag ser fram emot många besökare från alla vädersträck till vår kommun den helgen.

I fjol var det Roxette som fyllde Norrporten Arena. Det gav god ekonomi, visade en undersökning som gjordes. 16 000 turister kom och de spenderade över 22 miljoner kronor i Sundsvall i samband med det evenemanget. Ett bra tillskott till hela vår besöksnäring. För Sundsvalls kommun ger det också ett bra tillfälle att arbeta med marknadsföringen av Norrlands Huvudstad, något som vi självklart inte ska missa!

Det blir en bra sommar att se fram emot. Gatufesten och The Eagles konsert är två av höjdpunkterna!


Läkarutbildning i Sundsvall

I dag deltog jag vid invigningen av den regionaliserade läkarutbildningen som nu startar på Sundsvalls sjukhus. Från kommunens sida gratulerade vi till den nya utbildningen och gav en kasse med några bra välkomstpresenter till studenterna, så att de ska känna sig välkomna till vår kommun.

Det är i skrivande stund nio blivande läkare som tagit plats i de nya utbildningslokalerna på länssjukhuset, och de ska förhoppningsvis följas av ytterligare fler kommande terminer. För Sundsvall är det naturligtvis jätteroligt. Det stärker Sundsvalls som studieort, det ger mer och bredare forskning och det ger ett bättre rekryteringsunderlag inför framtiden. Förhoppningen är ju så klart att dessa studenter ska välja Sundsvall som bostadsort även framöver! För Sundsvalls sjukhus är det naturligtvis också mycket positivt, och min förhoppning är att det stärker länssjukhuset både i dag och i framtiden!


Där spriten går in, går vettet ut

I veckan beslutade vi i Koalitionen att Sundsvalls kommun inte ska fortsätta driva en rättsprocess mot en resturangföretagare.

Bakgrunden var att kommunens – under den dåvarande politiska ledningen – bestämde sig för att det inte räckte med att uppfylla alla de regler och bestämmelser som krävs för att få servera alkohol. I Sundsvall skulle ytterligare krav ställas.

Detta kunde förvaltningsdomstolen konstatera att man inte får göra. Allt skulle därmed kunna vara frid och fröjd. Men vad gör då den föregående majoriteten? Jo, de bestämmer sig för att överklaga domstolens beslut. De vill helt enkelt driva det hela så långt som möjligt. Och under tiden detta göras dessutom ville man förbjuda restaurangen att sälja ett endaste glas vin till maten. Att detta ställer en småföretagare inför ett jättesvårt läge spelade uppenbart ingen roll. Där alkoholen gick in, så gick vettet ut, fast denna gång hos den ansvariga majoriteten.

Nu har vi beslutat att dra tillbaka kommunens överklagande. Därmed slipper företagaren i Sundsvall dyra juridiska omkostnader och i stället kan arbeta för att utveckla sin verksamhet. Det tycker jag är bra.

Jag är inte någon alkoholförespråkare. De lagar och regler som finns ska följas. Men det måste gälla alla inblandade, även kommunpolitiker med en egen agenda när det gäller alkoholtillståndsfrågor.


Ett bättre företagsklimat i Sundsvall

I måndags var det en träff med handlarna i Stenstan (anordnad av Svensk Handel). I går var det dags för en sittning tillsammans med fler företagare i Sundsvall under rubriken "Bryt isen" (anordnad av Svenskt Närlingsliv). Syftet med båda mötena var detsamma: Utveckling, fler företag och fler jobb.

Det känns väldigt bra med den positiva anda som nu råder. Jag har vid båda tillfällena mött bra reaktioner på de satsningar som vi från koalitionen nu är på väg at genomföra i Sundsvalls kommun: Den nya öppenheten, satsningen på parkeringar och kraftsamlingen kring ett tydligt näringslivsarbete bland annat. Självklart är det roligt, och  jag äver övertygad om att vi kan och kommer att utveckla vår kommun till att bli mer näringsrik.

Samtal, samarbete, tillit och gemensamma målbilder är viktiga ingredienser för att vi ska bli bättre. Denna veckas möten har varit goda exempel på detta!


Demokratin behöver bra samtalston

Attacken på den demokratiska kongressledamoten Gabrielle Gifford i Arizona väcker frågor som i förlängningen berör demokratins grundläggande förutsättningar.

Det vi nu tar del om från USA är tyvärr inte någon isolerad företeelse.

Sverige är tvärtom långtifrån förskonat från detta. Mot bakgrund av ett antal händelser gav Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för något år sedan ut skriften Samtalstonen i Politiken. Där kan man bland annat läsa att var tredje ledamot i landstings- och kommunfullmäktige under (förr)förra mandatperioden någon gång drabbades av trakasserier, hot eller våld.

Vi kan också se hur, ofta anonyma, kommentarer på sociala medier använder sig av ett mycket grovt språk. På tidningarnas hemsidor artiklar, flödar det av hårt formulerade och ofta anklagande inlägg i läsarforum. I några fall, till exempel Nerikes Allehanda, har tidningen valt att strama upp sina regler. Tidningens ansvarige utgivare, Ulf Johansson förklarar beslutet i en krönika så här: "Eftersom vi vill hjälpa till att förändra klimat och attityder i grunden måste vi också ta ansvar för hur debatten förs".

Jag är övertygad om att hur vi beter oss mot varandra har betydelse. Om debattnivån blir låg, diskussioner om viktiga frågor övergår till att handla om personer eller om sansade argument ersätts av vilda utfall så får det självklart en påverkan i någon form.

Därför är det viktigt för alla som värnar demokratin att också värna en bra ton i det offentliga samtalet. I förlängningen är det nämligen bara demokratins belackare och samhällets mörkerkrafter som vinner på det motsatta.


Vinnare från Sundsvall

I går bjöd jag tre nyblivna europamästarinnor i Curling på lunch. Sundsvallstjejerna Margaretha Sigfridsson, Christina Bertrup och Maria Wennerström deltog nämligen i det lag som  hämtade hem guldmedaljerna från mästerskapen i Schweiz i december. Jag tycker det är viktigt att uppmuntra och uppmärksamma duktiga Sundsvallsbor inom olika områden. De är nämligen både förebilder och ambassadörer för vår kommun, när de syns i olika positiva sammanhang.

Närmast väntar SM-spel i Sundvall första veckan i februari, men tjejernas huvudmål OS 2014. Och jag har verkligen inte någonting emot att få bjuda dem på en ny lunch efter den turneringen…