Så utvecklar Folkpartiet den svenska skolan

Jag har läst några insändare där Kurt Vikberg har rör till det för sig om skolans resultat och den skolpolitik som nu genomförs. I dag har ST ett svar från mig i ämnet.

Den svenska skolan har under många år halkat efter i en internationell jämförelse. Detta bekräftas av den senaste PISA-rapporten, som mätt kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Undersökningsåret var 2009, tre år efter maktskiftet och det var 15-åringars kunskaper som mättes, alltså elever i årskurs åtta. Jag nämner detta, eftersom Vikberg vill lägga ansvaret för de försämrade resultaten på Jan Björklund.

Att den svenska skolan halkat efter har sina orsaker. Bland annat har Skolverket gjort en analys som visar på fyra huvudanledningar, segregering, decentralisering, individualisering och differentiering.

Samtidigt finns ett antal nationella och internationella erfarenheter av hur man skapar en skola där elever lyckas. Dessa stämmer mycket väl överens med den politik som Folkpartiet driver och som nu genomförs. Mer sammanhållen skolpolitik, ett återupprättande av läraryrket, positiva förväntningar på elever, tidiga utvärderingar, tidigt stöd till elever i behov av det med mera.

Under Jan Björklunds ledning genomförs nu ett antal reformer, som allmänt bemötts mycket positivt, och som kommer förbättra skolan. Någa axplock är nya läroplaner för grundskolan, nytt betygssystem, ny gymnasieutbildning, reformerad lärarutbildning och framöver även införandet av en lärarlegitimation. Detta är sammantaget den största samlade förändringen av svenskt skolväsende på mycket länge, och en välbehövlig sådan.

Att utveckla den svenska skolan är ett långsiktigt arbete. En elev går normalt 12 år i skolan. Även om vi kan hoppas på snabba resultat och förbättringar måste vi förstå att det kommer att ta tid innan de aktuella reformerna får genomslag.


Befolkningsutvecklingen oroar

Visst känns det  bra att befolkningen ökar i Sundsvall. 199 personer fler 2010 än året innan. Men i sanning är utvecklingen, både i vår kommun och i länet alldeles för svag. Ja, till och med bekymmersam.

Av de tre kommuner som tappar flest invånare i hela landet så ligger Kramfors som överlägsen etta och Sollefteå på plats tre. Endast tre län minskar sin befolkning totalt och Västernorrland mest av alla.

Sundsvall, som är motorn i regionen har även i år en mycket blygsam befolkningsökning, om vi jämför med motsvarande städer. Gävle +703, Karlstad +1017 och Växjö +982 till exempel

Att befolkningstillväxten är viktig är lätt att förstå. Fler människor ger en starkare ekonomi i form av ökade skatteintäkter, ökade statsbidrag, högre efterfrågan på varor och tjänster med mera. Därför är det viktigt att vi lyckas bättre än vad som gjorts.

Många analyser visar att satsningar på de regionala naven är den mest lyckosamma vägen. Växer Sundsvall spiller det över på närområdena. Först i direkt anslutning, sedan vidare och vidare ringar. Och framför allt: Står Sundsval och stampar blir det sämre för kommunerna i vårt närområde. Därför är det angeläget att Sundsvall både vågar, vill och tillåts växa.

Det finns tre skäl till att människor väljer att flytta, har jag fått lära mig. Jobb, studier och kärlek. Det sistnämnda är svårt att påverka… Men de två övriga områdena kan vi faktiskt agera för att förbättra.

Vi gör nu från koalitionen en rejäl satsning för att förbättra företagsklimatet, från bottennivå till toppnivå. Vi satsar också långsiktigt på att utveckla skolan i kommunen (och jag såg mycket glädjande att antalet sökande till Mittuniversitetet var mycket stort). Jag hoppas det kan vara två hävstänger för att lyfta Sundsvallsregionen.

Vi har mycket att göra. Också på detta område!


Alla hjärtans dag för alla

I dag är det alla hjärtans dag. En dag som alla andra kan tyckas. Eller en dag att uppmärksamma de som betyder lite extra. Dock finns det runt om i vårt land en rad människor som inte får tillbringa alla hjärtans dag tillsammans med sin livspartner. Detta eftersom de är gamla och den ena personen inte längre kan bo kvar hemma. Om den andra personen i förhållandet är tillräckligt frisk för att bo hemma kan kommunen då bestämma att skilja makarna åt.

Folkpartiet gick till val på att införa en nationell parboendegaranti och nu när det är alla hjärtans dag förtjänar det förslaget att lyftas igen! I Sundsvall är vi redan på väg att införa denna garanti, tillsammans med Koalition för Sundsvall.

watch?v=QYoHVGoR1Bk&feature=player_embedded

Matbutik i Indal

I går kväll var jag på ett allmänt möte i Indal om att få till stånd en matbutik i byn. Otroligt roligt att se engagemanget hos alla boende. Jag hoppas verkligen att det går i lås! Från kommunens sida är vi positiva till att stötta bra initiativ. I det här fallet kan vi stödja framtagandet av en kalkyl för en butik, och också hjälpa till som dörröppnare i kontakter.


Mejeriet kvar i Sundsvall

I dag kom ett positivt och roligt besked för både anställda vid Milkos fabrik i Sundvall och för hela kommunen. Beslut är fattat att sälja fabriken till Arla, i stället för att lägga ner hela verksamheten. det innebär att  arbetstillfällen kommer finnas kvar och att det fortsätter bedrivas mejeriverksamhet i vår kommun.

Från kommunledningen agerade vi snabbt när vi fick information om hotet för fabriken. för oss har det varit viktigt att uppmuntra och bidra till en bra lösning av frågan. Därför känns det också väldigt bra  med dagens besked!