Hur får vi Oasen att blomstra?

Det är nog få som tycker att den lekplats som skapades nederst på Esplanaden, och som fick namnet Oasen, blev riktigt bra. Vi har därför bestämt oss i Koalitionen att göra om och förbättra. Men vi vill höra om åsiker och idéer innan vi beslutar vad som ska hända där i framtiden.

I dag var Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Erland Solander på plats för att lyssna in förslag. När jag tittade förbi så hade det kommit många idéer. Roligt. Men vi vill ha fler! Så: Vad tycker du?

Hur får vi Oasen att blomstra?


Mer öppenhet om pengar

I dag ger moderaterna ett välkommet besked: De kommer nu börja redovisa de privata bidrag som partiet får från olika givare. Jag tycker det är bra. Öppenhet vinner alltid! Nu väntar jag på att Socialdemokraterna också börjar med en större öppenhet, att de redovisar vilket stöd de får inför valet från de olika fackliga organisationerna. Carl B Hamilton uppskattade det stödet till drygt 400 miljoner vid valet 2002. Noterbart är att väldigt många av fackets medlemmar inte ens röstarpå det parti som delar av deras månadsavgifter går till.

Samtidigt som dagens besked kommer så sitter jag i en statlig utredning som, bland annat ska titta på hur partierna använder det stöd de får från det offentliga. En tanke är att partierna ska bli skyldiga att återredovisa hur man använder pengarna. Det ska inte handla om någon detaljberättelse, men en översiktlig iinformation om att pengarna används till det det faktiskt var tänkt till.

Jag tror på mer öppenhet, både om vad pengarna kommer från och vad pengarna används till!


Matematik, geografi och duktiga elever

Ska skolan tillåta att varje elev kan utvecklas till sin fulla potential? Det handlar både om elever som har behov av extra stöd för att ta till sig kunskap, men även de elever som i dag sitter rastlösa på lektionerna för att de inte får stimulans. De kanske befinner sig på gymnasienivå i matematik, medan läromedlen behandlar matte för sjunde klass.

För mig är det självklart att skolan ska vara till för alla. Därför är det också okej att elever med särskild begåvning ges möjlighet till extra stimulans, att de t ex kan ges möjlighet att läsa tillsammans med andra som har samma begåvning och intresse. Detta möjliggörs nu av regeringen, och i en intervju nämnder utbildningsminister Jan Björklund Sundsvall som en tänkbar stad för en sådan klass.

Detta har fått oppositionsrådet Peder Björk (S) att gå i taket. Kanske beror det på att Sundsvalls skolor inte direkt utmärker sig i högsta divisionen när det kommer till kunskapsresultat. Senast var det en ranking av matematikkunskaper, där Sundsvall hamnade långt, långt ned. Björks reaktion då var att dylika rankingar borde upphöra...

Nu skäller han på Björklund för bristande kunskaper i geografi. Själv verkar Björk ha svårt för matematiken. För skulle vi rent matematiskt utgå från de fem städer som Björklund nämner så skulle  10 % av landets befolkning ha 40 % av dessa klasser. Tankeförsöket att Norrland skulle vara förfördelat faler på sin egen orimlighet, försiktigt sagt...

Problemet för den svenska skolan är fallande kunskapsresultat. Sverige har halkat efter internatinoellt, och Sundsvall har halkat efter nationellt. Anledningarna är många, men det finns några huvudspår: Läraryrkets urvattning och kraven på elevernas egna ansvar även i tidig ålder till exempel.

Därför är den politik som nu genomförs på skolområdet kraftfulla steg i rätt riktning. Läraryrket uppvärderas, fokuseringen på kunskapsresultaten stärks, skolan individualiseras för att bätre möta varje elevs förmåga och intresse. Det är steg bort från den inriktning för skolan som soom Socialdemokraterna har stått för. Nödvändiga steg!


Goda omdömen och positiva förväntningar på Sundsvalls ekonomi

I dag meddelade Standard and Poor’s att Sundsvalls rating uppgraderas till ’AA+’

Beskedet är ett kvitto på en god kommunal ekonomi och inte minst positiva förväntningar på framtiden för Sundsvall. Vårt arbete att göra Sundsvall till en mer modern kommun när det gäller valfrihet och sund konkurrens, skapar förutsättningar för fortsatt positiv utveckling, samtidigt som vi fortsätter ha bra grepp om vår ekonomi. Genom det höjda betyget tillhör Sundsvall nu toppskiktet bland kommuner, en position som vi avser att behålla!