Lärlingsutbildningar är ett bra förslag

I helgen hade Folkpartiet stort partiråd i Uppsala. En av de viktigaste förslagen från helgen var satsningen på lärlingsutbildning. Så här skriver Jan Björklund i sitt nyhetsbrev

Folkpartiet har tidigare föreslagit att företag som vill ska kunna anställa lärlingar genom särskilda lärlingsanställningar. Tillsammans med en kraftig utbyggnad av antalet utbildningsplatser får vi Sverige ett helt nytt och välutvecklat.

Yrkesutbildningen har länge varit en åsidosatt utbildning i Sverige, utan den status och respekt den förtjänar. Det har lett till en situation där många akademiker har haft svårt att få jobb, samtidigt som det har varit brist på yrkeskunniga med kvalificerad utbildning. Att det finns duktigt yrkesfolk är oerhört viktigt, för svenska företag och Sveriges konkurrenskraft i framtiden.  Människor är olika. Det låter självklart, men faktum är att det inte fått genomslag i utbildningssystemet. Det mest slående exemplet är socialdemokraternas gymnasieskola med kravet att alla ska bli behöriga till högskolan, oavsett intresse och egen vilja. Det har lett till att många praktiskt sinnade elever inte sett någon annan utväg än att hoppa av.

Den nya gymnasieskolan som alliansregeringen inför innebär en uppvärdering av yrkesutbildningen. Praktisk talang får nu ett eget värde. Att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen blir en möjlighet för de som vill, men det ska inte vara en skyldighet för alla på gymnasiet.

 I våra grannländer Danmark och Tyskland är lärlingsutbildning huvudvägen in i ett yrke. Dessa länder har också betydligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige.

 2008 startade alliansregeringen en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Eleverna studerar sina yrkesämnen på en arbetsplats, men läser i övrigt sina ämnen i skolan. Försöket har varit mycket populärt och både arbetsgivare och fack har varit positiva. Varje år finns fler ansökningar än lärlingsplatser att fördela. Vi vill nu ta det ett stort steg längre. I regeringens budget för 2011 ska det göras en storsatsning på en utbyggd svensk lärlingsutbildning. En miljard kronor ska satsas på lärlingsutbildning. Det innebär en utökning med 40 000 lärlingsplatser inom utbildningssystemet, inom gymnasiet och komvux.

I morse sprang jag in i en diskussion om Folkpartiets förslag. Signalerna var positiva. Lärlingsutbildningar behövs och är efterfrågade!


Sverige - Bäst i Europa

I dag kom nya tillväxtsiffror för ekonomin. Prognosen är positiv, mer positiv än vad nästan någon vågat tro. Ännu mer positivt: Sverige är bäst i Europa.

Jag lyssnade på Nordeas chefsekonom under kvällen. Hon konstaterade det som som blir allt mer tydligt och självklart. Alliansregeringens politik har lotsat Sverige på ett bra sätt genom krisen. Därför blir det ihåligt när man lyssnar till de "automatinställda kritikerna" som Thomas Östros eller en del Socialdemokrater här i vårt Sundsvall.

Ärligt talat: Borde de inte vara glada över att Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand suttit i opposition denna mandatperiod? För finns det någon som tror att dessa tre partier tillsammans skulle ha kunnat enas om några åtgärder överhuvud taget. De lyckas knappt bli eniga ens när konjunkturen börjar se ljusare ut. Och vad de enas om är skattehöjningar för både vanligt folk och för företagare. Knappast en framgångspolitik, som jag ser det.

Därför är det också intressant, och viktigt, att dagens stora opinionsmätning visar att Alliansen gått förbi de Rödgröna. Skillnaden är visserligen liten, men upphämtningen enorm. Det som har hänt är att vi nu ser effekterna av Folkpartiets och Alliansens politik, samtidigt som det står allt mer tydligt för väljarna vad den rödgröna politiken innebär. Båda sakerna är bra. Ledarskapet kan utvärderas och oppositionsalternativet prövas. Det är bra för demokratin och det är bra för väljarna. Uppenbart är det också bra för FP och Alliansen.


Nu satsar vi på Norra Berget

Efter några tråkiga och jobbiga år för verksamheten på Norra Berget på grund av de besparingar som majoriteten har drivit igenom kändes det väldigt bra när vi från Alliansen kunde presentera en rejäl långsiktig satsning på Norra Berget.

Problemet för Norra Berget har varit brist på långsiktighet och på stabila resurser. Man har varit allt för beroende av tillfälliga projekt och personal som man kunnat få olika sorters stöd för. Den personalen är jätteviktig och jättebra, verkligen, men för att kunna få stabilitet behöver man också fast personal som kan planera för en längre period.

Därför föreslår vi en ökning av stödet till Norra Berget på 10 miljoner kronor. Vi föreslår också att det ska investeras på berget i husen, lekparken och annat för 25 miljoner.

Genom denna stora och långsiktiga satsning tror jag att vi kan utveckla Norra Berget ännu mer, med verksamhet som lockar ännu fler personer att njuta av miljön, kulturminnena och aktiviteterna!

Lägg ner landstinget, för bättre vård och mindre byråkrati

I går blev min kampanj officiell. Vid en pressträff på Sundsvalls sjukhus berättade jag om mitt mål att kryssa mig in i riksdagen och min viktigaste fråga i den kampanjen:

+ Lägg ner landstinget
+ Gör sjukhusen till en nationell angelägenhet
+ För bättre vård och mindre byråkrati

Man är ju alltid nervös över reaktionerna när man presenterar en ny idé. Men den här dagen har varit helt otrolig när det gäller gensvar. Har mött många mycket positiva kommentarer och folk som har sagt att de tänker kryssa mig i valet! Det har verkligen börjat bra.

Nu går kampanjen i gång för fullt. Jag håller på att dela ut en liten flyer med mina tankar till så många hushåll som jag hinner. Tur att vädret är fint, för det kommer att ägnas många kvällar åt detta. Men det är rätt skönt att kombinera nyttiga promenare med viktigt kampanjarbete (skulle det förresten vara någon som vill ta med sig några flygblad på promenaden, så säg bara till…)

WWW.LARSPERSSON.NU


Inga parkeringsavgifter i Birsta

Handeln i Sundsvall har haft det jobbigt under en period, inte minst i Stenstan Det har inte underlättats av kommunledningens senkomna och passiva agerande i parkeringsfrågan.

Nu riktar Miljöpartiet in sig mot Birsta. De vill, enligt ett beslut på partiets kongress, utreda möjligheterna att inför trängelavgifter och p-avgifter vid externa köpcentrum.

Min och Folkpartiets inställning är att handeln ska underlättas och stärkas i Sundsvall. Handeln ger otroligt många
jobb i vår kommun, inte minst för ungdomar. Att försvåra för handeln i Birsta hjälper varken jobben eller utvecklingen!

Därför kommer Folkpartiet inte att medverka till några trängselavgifter i Birsta. Vi vill att Sundsvall ska fortsätta vara Norrlands huvudstad när det gäller handel!

HTTP://
WWW.LARSPERSSON.NU


Stort förtroende för Alliansen

En undersökning som SIFO genomfört visar att svenska folket har mycket stort förtroende för Alliansen när det gäller att sköta den svenska ekonomin i lågkonjunkturer. Förtroendet för de rödgröna är däremot alarmerande dåligt.

Jag tror att resultatet kommer sig av regeringens arbete under den senaste finanskrisen. Medan Lars Ohly Tomas Östros och Mona Sahlin har kommit med rader av underliga, dyrbara och ogenomtänkta förslag så har Alliansen med försiktighet lotsat landet genom alla svårigheter på ett sätt som väckt respekt i hela Europa. Det är praktiskt arbete som givit resultat!

Jag tror också att detta kommer slå igenom i höstens val. Det är enkelt att leda ett lands ekonomi i uppgång, en helt annan sak att göra det när lågkonjunkturen slår till. Därför, för säkerhets skull, är det viktigt att låta Alliansen fortsätta. För när det blåser till så vill man hålla den i handen som man har förtroende för!

Var var Peder Björk?

I tisdags diskuterade och beslutade vi om viktiga frågor för Sundsvalls kommun. Kommunalrådet Peder Björk lyste med sin frånvaro. Han firade 17 maj i Norge i stället.

Så skulle jag kunna skriva om jag ville vara elak. Men det tänker jag inte vara. Björk var, tillsammans med Reinhold Hellgren (C) på ett viktigt möte i Trondheim och diskuterade kommunens samarbete med Östersund och just Trondheim. Det är självklart så att man inte kan delta på alla möten, man kan inte befinna sig på två ställen samtidigt.

Därför blir jag (precis som Hellgren) irriterad när vänstermajoriteten och inte minst Peder Björk sänder ut negativa signaler när vi i Alliansen inte skickar just gruppledare på alla debatter, vilket gjorts i samband med den skoldebatt som Lärarförbundet anordnade. Hellgren hade sin dotter den kvällen, Sjödin var sjuk och jag var på ett sedan länge inplanerat möte i Stockholm med Sveriges Kommuner och Landsting.

Ärligt: Den sorts krypskytte som vänstermajoriteten ägnar sig åt är ett dödgrävande av demokratin. Vem kommer vilja ta på sig uppdrag i framtiden om man får skäll när man, med goda skäl, inte kan komma på ett möte eller en debatt?

Till sist: Låt mig summera socialdemokraternas och vänstermajoritetens politik för skolan de senaste fyra åren som den har sett ut: Historiskt stora besparingar. Planlösa nedskärningar. Uppsägning av lärare. Brutna överenskommelser. Förvirring om skollokalfrågan. Borttagna öppna förskolor.

Knappast någon skolpolitik att vara stolt över. Men skäl att ha fler skoldebatter!

Så får Sundsvall Sveriges bästa skola

Folkpartiets vision är att Sundsvall ska ha Sveriges bästa skola. I gårdagens ST presenterade vi vägen att nå dit. Av utrymmesskäl var artikeln något förkortad. Här kan du läsa hela vårt resonemang:

Så får Sundsvall Sveriges bästa skola! 

Höstens val handlar om vad vi vill med Sundsvall. Folkpartiets attityd är att vi måste våga och vilja lyfta blicken bortom nästa vägkrök. När vi arbetar med en liberal framtidsvision har vi en målpunkt i Sundsvalls 400-årsjubileum, 2021. Låt oss berätta om vår konkreta vision för Sundsvall.

Vi börjar med det viktigaste: Barnen!

Vårt mål är att ge Sundsvalls barn Sveriges bästa skola. Genom att lära oss av de allra bästa, se till att skolan har rätt och tillräckligt med resurser kan vi nå dit.

Av aktuell forskning och erfarenheter från andra kommuner ser vi hur några saker framstår som extra viktiga. Dessa måste också bli Sundsvalls modell. Vi har i vårt framtidsarbete använt framför allt tre underlag: En viktig internationell studie av det välrenommerade företaget McKinsey, en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om vad som skapar framgångsrika skolor i en kommun och Skolverkets kunskapsöversikt om vad som påverkar resultaten i skolan.

Vi vill skapa en skolpolitik som fungerar i praktiken, inte som ser snygg ut i en kommunal skolplan. Detta är våra hörnstenar för skolan i Sundsvall:

Har bra ledare
Skolan måste ledas på rätt nivå, och det är oftast på den direkta skolan. Politikens roll är att sätta långsiktiga, trovärdiga mål och följa upp att dessa nås. 

Vi vill i Sundsvall förändra fokus från central ledning till lokalt ansvar med tydligt mandat och tydligt ansvar för rektorn att leda och utveckla sin skola. En rektor skall ha ett tidsförordnat mandat med tydliga och uppföljningsbara mål för verksamheten. Direkt budgetansvar, med möjlighet att styra över sina kostnader och leda skolans personal är en självklar förutsättning för det lokala ledarskapet.

Lyfter fram kompetenta lärare
Det finns inget viktigare i skolan än bra lärare konstaterar Skolverket. McKinseys studie uttrycker det väl när de säger att ”kvaliteten på undervisningen blir aldrig bättre än kvaliteten på läraren”. Därför behöver vi satsa på lärarna i Sundsvall. Både för att utveckla de som redan arbetar i skolan, men också för att locka de bästa nyutbildade lärarna till oss.

Vi ska erbjuda konkurrenskraftiga löner, bra möjligheter till fortbildning och karriärmöjligheter, t ex som lektorer eller kombinerade forskartjänster. Vi behöver också se till så att läraren kan fokusera på sitt läraruppdrag och inte fastna i andra sysslor.

Har höga förväntningar
Rapporten från SKL visar tydligt att framgångsrika skolkommuner har höga förväntningar på skolans resultat, oavsett förutsättningar. Dessa förväntningar ska gälla för alla: För eleverna att lyckas med sina studier och för alla i skolorganisationen att de levererar verksamhet av yttersta kvalitet. I Sundsvall behöver vi starta ett strategiskt arbete med dessa attityder och värderingar. Vi måste lyfta oss själva. Ingen annan kommer göra det åt oss!

Tar reda på hur det går
Detta gäller för hela organisationen. Självklart ska skriftliga omdömen ges, betyg sättas och elever utvärderas under sin skolgång. Endast på det sättet kan vi tillgodose varje elevs behov av undervisningsinsatser. Därför skall alla utvärderingar också användas för återkoppling vid utvecklingssamtal. Utvärderingar som inte används är meningslösa!

Men utvärderingen berör inte bara eleverna. Även skolans resultat måste ständigt följas upp och utvärderas. Vi kan inte endast acceptera att enskilda skolor avviker negativt i sina resultat utan att göra något åt det. Alla elever har rätt till en bra skolgång.

Har fungerande relationer
I en modern, fungerande organisation som skolan krävs att relationerna inom och utanför skolan fungerar väl och sker med respekt för alla inblandade. Det handlar också om kontakten mellan skolor. Vi gör inte någon åtskillnad mellan kommunala skolor och fristående skolor. För oss är det självklart att samverkan för elevernas bästa sätts i fokus. Vi förväntar oss samma inställning från friskolornas rektorer. Vår utgångspunkt är Sundsvalls elever. Inte Sundsvalls skolor!

Har tydlig ansvarsfördelning
Ska skolan, rektorerna och lärarna kunna arbeta effektivt så krävs det en tydlig ansvarsfördelning, så att alla vet vem som gör vad. Det krävs också från den politiska nivån, att vi är tydliga med krav och förväntningar – men också att vi kopplar resurser till de beslut som tas. Genom att ha skriftliga överenskommelser med varje skola och rektor kan vi vara så tydliga som krävs.

Fångar upp elever med svårigheter och de som behöver stimulans
Det effektivaste sättet att hjälpa elever som behöver stödinsatser eller stimulans är att fånga upp dem så tidigt som möjligt. Därför är bland annat kunskapskontroller med tillhörande stödmöjligheter nödvändiga. Det krävs också en väl fungerande elevhälsovård som kan ge stöd till elever som mår dåligt, även om skolarbetet fungerar.

I första hand skall arbetet med elever som behöver stöd eller stimulans ske inkluderande och eleven ska kunna fortsätta arbeta i sin klass med sina kamrater. Det måste dock, för både individens och gruppens skull, finnas möjlighet till andra lösningar.

Har enats om skolans mål
Utvecklingen av skolan i Sundsvall får inte ryckas sönder av onödiga politiska strider. Vi behöver en bred enighet om grunderna för att göra Sundsvalls skolor till Sveriges bästa. Vi måste också genom tydlig kommunikation och dialog skapa en gemensam syn på uppdraget med rektorer och lärare. Vi måste alla arbeta mot samma mål med elevens bästa för ögonen.

Detta är Folkpartiets vision. När vår kommun fyller 400 år ska vi kunna fira att vi erbjuder Sveriges bästa skola till våra barn och unga. Detta är möjligt!

Stefan Falk
Skoltalesperson

Lars Persson
Gruppledare
Folkpartiet Sundsvall

DU FÖLJER VÄL MIN HEMSIDA:
WWW.LARSPERSSON.NU


Lyft Sundsvall

I går lanserade jag och Folkpartiet kampanjen LYFT SUNDSVALL vid en presskonferens. Syftet med kampanjen är att låta Sundsvallsborna själv berätta vad som behövs för att göra Sundsvall till en bättre kommun att bo i.

Jag har mött många människor som tycker att politiker aldrig tar vara på deras idéer och förslag. Nu ger vi alla chansen att berätta sina bästa förslag. Stort som smått!

Jag drömmer om att få in 100 konkreta förslag för att göra vår kommun bättre. Det vore härligt att ha med sig efter valet. En politik som är konkret, vardagsnära och skapad av sundsvallsbor för sundsvallsbor.

Så: Bjud på din bästa idé. Gör det nu!


Våga stå upp för Sundsvall i energifrågan

I dag hade jag en debattartikel i ST som svar på de mycket vaga och svaga besked som Sundsvalls nye kommunalråd gav om energipolitiken. Det är med den frågan precis som med sjukhusfrågan. Hellre krama partivännerna än att stå upp för Sundsvall. Det duger inte, menar jag. Som kommunalråd är man utsedd att företräda Sundsvall i alla sammanhang. Det uppdraget kan inte reduceras till att företräda sitt eget parti.

I förra veckan lyssnade jag till ett kommunalråd, Stig Henriksson i Fagersta. Hans sätt att jobba har givit närmast unikt resultat i den egna kommunen. Men så har han också varit obekväm i det egna partiet. Samma sak med Götegorgs starke man under många många år, Göran Johansson. Där var det aldrig någon tvekan om vad som skulle prioriteras när det gällde.

Nu säger jag inte att man ska söka konflikt med det egna partiet eller den egna regeringen i varje fråga där man har olika uppfattningar. Att uppfattas som en gnällspik är aldrig bra. Men när det gäller en så pass viktig fråga som våra industriers framtidsmöjligheter och alla arbetstillfällen de för med sig till Sundsvall måste valet vara enkelt. Sundvall framför Mona Sahlin.

DU LÄSER VÄL MIN NYA HEMSIDA
http://www.larspersson.nu

Så lyfter vi företagsklimatet i Sundsvall

Sundsvalls näringslivsklimat är oacceptabelt dåligt. Kommunen befinner sig nu på plats 200 av landets samtliga kommuner. Det yttersta ansvaret för detta vilar på kommunledningen. Därför måste vi diskutera hur kommunen kan bli bättre på att lyfta företagandet i Sundsvall.

Folkpartiet har ett antal konkreta förslag för att förbättra läget och tillsammans med Allians för Sundsvall har vi en politik för positiv utveckling: 

1) Återinrätta Sundsvalls Näringslivsråd, men låt det bli ett forum för förändring och inte en samtalsklubb.

2) Upphandla mer av kommunens tjänster och stärk på det sättet marknaden för företagande.

3) Se till så att lokala Sundsvallsföretag kan lägga bud när kommunen upphandlar genom att utforma upphandlingar klokt och i mindre portioner.

4) Spetsa till kommunens näringslivsarbete. Samla ansvaret under en hatt som leds av en näringslivschef.

5) Ge mandat till näringslivsorganisationerna att granska och lämna förslag på förenklingar inom den kommunala verksamheten som skulle underlätta företagande i Sundsvall.

Men det viktigaste är inget av det ovanstående. Det viktigaste är ett nytt politisk ledarskap. Folkpartiet och övriga allianspartier har ett engagemang och en förståelse för företagsamheten, baserat på egna erfarenheter och vår tradition av företagaranda. Det går knappast att förvänta sig att socialdemokrater, vänsterpartister och numer även miljöpartister ska kunna driva en politik för mer företagande, sett till dessa partiers ideologi.

Sundsvall kan och ska bli en mer företagsam kommun. Folkpartiet tänker arbeta för det.

Lars Persson (FP)
Gruppledare

Annelie Luthman (FP)
Näringslivspolitisk talesperson

Stefan Falk (FP)
Ordförande och skolpolitisk talesperson
Folkpartiet Sundsvall

Detta var en debattartikel som publicerades i ST den 6 maj


Givande diskussion hos RSMHDen här eftermiddagen var jag på en paneldebatt som RSMH anordnade. RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Självklart ett viktigt arbete, och roligt att få lyssna till deras tankar.

1) Vi ska aktivt jobba för fler arbetsplatser/mer sysselsättning.
2) Vi måste följa upp hur boendemöjligheterna ser ut så att de passar och räcker till.
3) Det är inte en bra politik som förs för närvarande, när en miljon ska sparas varje vecka i tre (!) år!

Den liberala ideologin innebär att se alla människor som individer och tro på deras möjligheter. I dag kändes det extra skönt att stå på denna starka värdegrund.

Företagsklimatet faller fritt

Inte överraskande. Men bedrövligt. Den rödgröna politiken fortsätter att försämra företagsklimatet i Sundsvall. I fjol låg Sundsvall på underkända plats 174. Nu är vi nere på plats 200 jämnt! Det kan snart inte bli så mycket sämre…

Jag vill se Sundsvall utvecklas som företagarkommun. Några förslag:

1) Upphandla mer av kommunens tjänster och stärk på det sättet marknaden för företag.
2) Se till så att lokala Sundsvallsföretag kan lägga bud när kommunen upphandlar
3) Spetsa till kommunens näringslivsarbete. Vi har i Alliansen sagt att allt ska samlas under en hatt, och ledas av en näringslivschef. Smart, tror jag!
4) Visa politiskt ledarskap. Vi kan inte ha ledande kommunpolitiker som anser att företagare är utsugare (jodå, så har andemeningen varit i kommunfullmäktige).

Frågan om företagsklimatet i Sundsvall är jätteviktigt. Företagande är det som ger jobb, det som ger skatteintäkter till välfärden och det som ger oss framtid i kommunen. Därför är den utveckling vi ser och har sett i kommunen oacceptabel. Företagarfrågorna är ett mycket starkt skäl till maktskifte i höstens val!


Trolleritricket på 1 maj

I dag är det första maj. För de allra flesta av oss en ledig dag, med vårpysslande. Men några kommer gå och demonstrera med plakat och slagord.

Det är som en slags magi, det som händer på första maj. I Sundsvall kommer det säkert att bäras plakat mot nedskärningarna inom skolan och besparingarna på våra äldre. Inte så underligt. Det är kraftiga besparingar som gjorts och görs. Det intressanta är bara följande:

Det är de partier som bär plakaten som har beslutat om många av de nedskärningar de nu protesterar mot.

Första maj har blivit till en dag då man verkar kan fly från sitt eget ansvar. Jag tycket det skulle vara ärligare, och betydligt mer uppseendeväckande, om ledande Socialdemokrater och Vänsterpartister i dag bar på ett plakat där det står ”Jag protesterar mot vår egen politik”