Folkpartiet leder kampen för jämställdhet

Så lyder rubriken på en artikel jag skriver i dagens ST tillsammans med Liberala Kvinnors länsordförande, Maria Lilja. Jag tycker jämställdhet är fantastiskt viktigt, och har under de senaste åren arbetat på olika sätt för att hitta sätt att minska de skillnader som beror på kön.

Inför en valrörelse brukar alla diskussioner skruvas upp en hel del. Så också på detta område. När Socialdemokraternas jämställdhetspolitieske talesperson tar till brösttonerna på Brännpunkt i dag så är det mest intressanta att titta på vilka konkreta förslag han lägger för egen del (för det är ju en sak att klaga och en annan sak att föreslå förbättringar...). Då är det två åtgärder han vill se: "lönekartläggning varje år i stället för vart tredje år" och en "översyn av diskrimineringslagen". Jag tror ärligt talat inte att man kan kalla det för en speciellt framåtsyftande jämställdhetspolitik.

Även om vi kan känna att Sverige är ett rätt jämställt land på många sätt så har vi mycket kvar att gå. Utmaningen ligger i våra värderingar och att verkligen göra allvar av det vi tror på. Lagstiftningen finns i de flesta fall redan på plats. Det är vårt eget ansvar det hänger på nu - även om det återstår politiska verktyg att använda sig av!

Vänd skolans dåliga utveckling

Besparingarna i skolan har givit effekt. Kunskapsresultaten är kraftigt försämrade. Var femte elev ärn itnte behörig till gymnasiet! Verkligheten är inte att majoriteten satsar på skolan. Verkligheten är att barnen i Sundsvall har fått sämre förutsättningar till en bra och utvecklande skolgång. Så blir det när man prioriterar ner skolan från (S), (V) och (MP).

Folkpartiet har, tillsammans med Alliansen, pekat på en utvecklingsväg för skolan i stället. Vi vill bland annat:

+ Höja elevpengen
+ Ha fler lärare som arbetar med eleverna
+ Ge varje skola mer frihet och tydligare ansvar

Det var våra tre viktigaste utvecklingsförslag. Vi tror inte att besparingar på barnen och skolan är rätt prioriteringar för Sundsvall i dag och i framtiden!


Stopp i maskin

Mångfald för äldre att välja mellan olika alternativ i äldreomsorgen. Möjlighet för personal att välja mellan flera arbetsgivare. Positiv konkurrens som utvecklar kvaliteten. Det är tre skäl till att låta en del av kommunens hemtjänst och äldreboenden skötas av någon annan än kommunen (fortsatt betalat solidariskt och rättvist så klart).

Det anses positivt för verksamheten anser Vårdförbundet och ger positiva effekter för personalen visar en rapport från Kommunal. Och: Så gör man i näsan alla andra kommuner, t ex i det röda Östersund. Det skulle också innebära att tjänstesektorn stärks och utvecklar arbetsmarknaden.

Men i Sundsvall händer inget. Alls.

Det är nämligen så att trion S + MP + V inte vill/orkar/förmår att ta ett beslut som skulle innebära många positiva effekter. Skälet är att Sundsvalls sossar är väldigt gammalmodiga i sitt tänkande, att Vänsterpartisterna inte gillar företagande och att Miljöpartiet har övergivit sitt företagartänkande.

Det är som med det mesta annat i vår kommun. Inget händer. Men man pratar om att det kanske ska hända…. Under tiden faller Sundsvall i ranking efter ranking. Tappar mark. Tappar geist. Tappar utvecklingskraft.

Så drivs utvecklingen i vår kommun. Eller, så drivs det inte på för någon utveckling...


När kritiken tystnar

Socialdemokraterna återkommer ofta till ett löst påstående om att Folkpartiet säger nej till satsningar. Samma visa försökte de sig på igen när kommunfullmäktige hade möte i dag. Jag ställde då motfrågan vad de syftar på.

Det finns två satsningar som FP har sagt nej till:

Att satsa skattemedel i Himlabadet (ett råd som jag tror de flesta andra partier har ångrat att de inte följde)
Att inte vilja bygga en stor dyr teater samtidigt som kommunen har stora ekonomiska underskott

I övrigt har FP både argumenterat och röstat för viktiga satsningar: E4, Logistikparken, Norra Kajen, Korstaverket, Stadsvisionen. Vi har också föreslagit egna satsningar, nu senast en kommunal teknikskola. Vi driver på för utökade resurser till äldreomsorgen och till skolan. Vi har lanserat idén att slå samman Sundsvall och Timrå kommuner.

Jag uppmanade därför socialdemokraterna att ge exempel på viktiga satsningar som vi sagt nej till.
Sundsvalls Tidning sammanfattar det hela så här:

Totalt gjordes 90 inlägg, som ska bli ytterligare ett i höst.

Roger Johansson (S) angrepp nämligen Folkpartiet varför de säger nej till allt. Något som upprörde gruppledaren Lars Persson (Fp).
– Vi har sagt ja till det mesta utan en skattefinansiering av Himlabadet och teaterbygget Kräftan. Vad har vi mer sagt nej till, nu får du Roger förklara vad du menar, sade Lars Persson.

Roger Johansson svarade nu först med tystnad, men återkom efter ett tag:
– Jag återkommer med svaret senare.

Ibland är tystnaden det mest talande...


Skilj inte äldre älskande åt

I våras bloggade jag om om Torsten och Maggie. De har varit gifta i 65 år. När Maggie blev så sjuk att hon inte kunde bo kvar hemma längre så fick inte Torsten flytta med till äldreboendet. Efter ett liv tillsammans skulle de nu skiljas åt efter beslut i den kommunala omsorgsnämnden i Kungsbacka.

I dag skriver professor Göran Collste om ett annat fall på
DN Debatt där hustrun Birgitta inte får flytta med sin man, som inte längre klarar av att bo hemma. Det Collste skriver är en dom i Kammarrätten, som sedan bekräftats av Högsta Domstolen.

Slutsats: Lagstiftningen är inte tillräcklig. Jag kommer, om jag blir vald till riksdagen, agera för en stärkt lagstiftning på detta område. Jag vill se en lagstadgad parboendegaranti!

Slutsats: Kommunen måste ha en generös inställning i dessa frågor. Vi kan inte bara följa lagens minimikrav, utan se till alla de medmänskliga värden som detta handlar om

Vi ska inte splittra par bara för att den ene inte orkar bo kvar hemma. Det måste finnas så mycket medmänsklighet att ett äldre par ska kunna fortsätta bo tillsammans om de vill det.


Inte någon himla fest

I dag invigs Himlabadet i Sundsvall. Jag var inbjuden att delta i kalaset. Jag valde att tacka nej. Det känns, tvvärr, inte så festligt.

Så här: Jag är glad att bygget nu är klart. Men jag är ledsen över att det kommer kosta så mycket för skattebetalarna i Sundsvall. Det blir helt enkelt ett dyrt kalas. Jag tycker man istället ska hålla igen på festligheterna och närmast ödmjukt be om ursäkt för alla fördyringar.

Folkpartiet har haft en klar linje genom hela denna äventyrliga badresa. Vi sade från början att vi gärna ser ett Äventyrsbad i kommunen, men inte på skattebetalarnas bekostnad. När det visade sig att våra farhågor om fördyringar och kostnader slog in väckte vi tanken att försöka hitta en medägare till badet. Inget av detta har man från de styrande partierna varit intresserade av.

Så nu står vi där. Med 100 % dyrare bygge än som utlovats. Med en dyr nota som skickas till skattebetalarna och som innebär att det kommer att sparas på övriga verksamheter inom kultur och fritid och att andra satsningar och verksamheter får stå tillbaka. Precis det som man i kommunfullmäktige lovade inte skulle hända!

Trots allt: Jag vill verkligen önska personal och ledning för Himlabadet lycka till. Men jag känner inte för att delta i fest och glam.

 


Underbara Sverige

I går firades nationaldagen i Sundsvall. Det är ett otroligt bra och roligt arrangemang som på bara några år har vuxit ut till en riktig folk- och familjefest. Underhållning, parad, uppvisningar och annats bjuds det på. Och folk strömmar till. Från alla håll. Från alla länder. Underbart!

Det är Sverige när det är som allra bäst. Festligt, Folkligt, Gemensamt.

Själv tittade jag som vanligt in på den välkomstceremoni vi har för alla nya svenska medborgare i Stadshuset. Det är en härlig känsla när alla slutligen stämmer upp i nationalsången, som en bekräftelse på medborgarskapet och på drömmen att skapa sig ett bra liv i sitt nya land.

Den här förmiddagen, som vore det planerat, deltog jag i ett samtal om behovet av invandring till Sverige. Bakgrunden är en rapport som tankesmedjan Fores har gjort. Rapporten konstaterar några självklara saker.

Sverige behöver invandrare för att klara sysselsättning och välfärd. Invanding utvecklar samhället och tillför dynamik. Därmed inte sagt att problem saknas, för så är det verkligen inte. Men möjligheterna är sammantaget stora.

I samma andetag går det tyvärr inte att låta bli att nämna Sverigedemokraterna. De gillar nämligen inte den folkfest vi hade i Sundsvall i går, utan uppmanade alla oss tusental som gick dig i stället bojkotta arrangemanget. Skälet: Det fanns bröd att köpa från finska föreningen, material att hämta hos den bosniska föreningen och det spelades på afrikanska trummor efter att Tuna Hembygdsgille dansat.

Så inskränkt är det partiet. Jag undrar vems Sverige de tror sig företräda. Inte det Sverige som tillhör oss i alla fall!


Norrlands största kommun

De senaste åren har diskussionen handlat om att slå gränspålen djupare i marken mellan Sundsvall och Timrå kommuner. Folkpartiet har i dag lanserat det motsatta förslaget. Slå samman kommunerna. Bilda det som kan bli Norrlands största kommun!

Fördelarna med en sammanslagning är många:

Vi skapar förutsättningar för bli Norrlands största kommun
Vi blir attraktivare för etableringar och investeringar
Vi blir en starkare röst mot Stockholm (och även internationellt)
Vi kan jobba bättre och smartare, samt rationalisera bort dubbel byråkrati

Sundsvall och Timrå kommuner har redan i dag en gemensam arbetsmarknadsregion och samarbetar inom flera områden, t ex:

Gemensam räddningstjänst
Gemensamt vattenbolag
Gemensam överförmyndarverksamhet
Samverkan Gymnasieskolan
Samverkan Vuxenutbildningen
Arbetspendling och Fritidspendling mellan kommunerna är mycket stor.

Folkpartiet i Sundsvall och Timrå tänker driva frågan om en kommunsammanslagning. Vi kommer att väcka motioner i kommunfullmäktige om att låta utreda och förbereda för ett samgående. Innan beslut skall en folkomröstning om frågan hållas i de båda kommunerna.

Vägen framåt går inte genom att vara bakåtsträvande. Sundsvall och Timrå TILLSAMMANS kan lyfta vår region högt och mycket. Därför är en kommunsammanslagning den rätta vägen!


Alliansen och Folkpartiet vill behålla Domsaga i sitt budgetförslagI dag har jag presenterat Folkpartiets och Allians för Sundsvalls budgetförslag för Sundsvalls kommun. Det är många konkreta förslag. Bland annat:

Bevara Domsaga.
Skapa ett Ungdomens Hus
Storsatsning på skolan

Jag kommer att berätta mer om detta senare i dag. Nu är det dags för möte med Alliansen!


http://www.youtube.com/watch?v=0qGy9w1KnT0