För att få bra vård i Sverige gäller det att bo på rätt ort

I en artikel skriver Svenska Dagbladet den 26 juli att "för att få bra vård gäller det att bo på rätt ort".

Detta är inte den första - och knappast den sista - artikeln om detta missförhållande. Indelningen av vården i olika landsting har skapat en ojämlikhet i kvalitet och tillgänglighet som drabbar patienter över hela landet.

Jag driver som min viktigaste fråga i riksdagsvalet att sjukhusen ska förstatligas och göras till ett nationellt ansvar, bland annat för att få en vård som är jämlik oavsett var man bor. Artikeln visar på behovet av den sjukvårdsreform jag föreslår. Patienternas vårdbehov måste bli viktigare än landstingens gränser.