Hyfsat ekonomiskt läge för kommunen

I dag fick vi höra hur de ekonomiska förutsättningarna för kommunen ser ut de närmsta åren. Detta sammanfattas av ekonomerna som "hyfsat gott förutsatt att man genomför de beslutade besparingarna".

Det finns dock en hel del osäkerhetsfaktorer, som kan slå både positivt och negativt. En stor sådan är den avtalsrörelse som vi går in i, en annan är hur skatteunderlaget kommer att utvecklas. Det är alltså lite tidigt att säga hur det egentligen kommer att se ut den dag vi ska lägga vårt budgetförslag. Men ett hyfsat lägre är ändå bättre än vad det varit de senaste året. Så man får vara hyfsat nöjd med andra ord...

De som har det jobbigast behöver en bra skolgång

I dag skriver Skolinspektionen på DN Debatt om att många omhändertagna barn inte får den skolgång de har rätt till eller skulle behöva. Det är otroligt allvarligt. Få behöver en så bra skola som just dessa barn, som kommer från mycket trassliga situationer.

När vi hade möte med kommunfullmäktige i dag så frågade jag hur situationen är i Sundsall. Naturligtvis är det inte något som nämndens ordförande kan veta på rak arm, men svar ska ges vid nästa sammanträde. Det är bra. Så länge skolan är kommunal måste vi se till att alla barn får en så bra skolgång som bara är möjligt. Vi får inte svika barnen. Särskilt inte de som svikits av sina familjer redan!

Från dagens kommunfullmäktige

I dag har kommunfullmäktige sammanträtt. Inte så mycket spännande, men ändå några viktiga frågor. Bland annat tog vi beslut om att nya villor ska få byggas på Lappstan (Skönsmon). Den viktiga frågan, som ställdes av min partikollega Sigge Godin, är om man som potentiell husbyggare ska vara hänvisad till en enda hustillverkare. Så blir nämligen effekten när man säljer rätten till marken till en hustillverkare. Här behöver vi fundera på en klok strategi som ger mångfald och valfrihet, samtidigt som det verkligen också byggs!

För övrigt handlade den längsta debatten i dag om vänortssamarbete.

Gynna inte extreminstena med förbud

I dag har de borgerliga ungdomsförbunden, tillsammans med Ungdom mot rasism, en bra och viktig debattartikel i Svenska Dagbladet. De skriver att skolors förbud mot politiska partier (och ungdomsförbunds) aktiviteter på skolor bara gynnar extrema och odemokratiska krafter.

Jag tror de har rätt. Dessa organisationer struntar blankt i alla spelregler och överenskommelser som finns, det vet vi av bitter erfarenhet. Därför måste skolorna i stället välkomna och inbjuda politiska ungdomsförbund att komma och finnas. Dels därför att det faktiskt är så att dessa tillsammans företräder nästan alla större och viktigare politiska åskådningar som finns. Men inte minst också därför att samtalet mellan politiker och ungdomar är det bästa sättet att uppmuntra till engagemang och valdeltagande. Detta vet vi av forskning och beprövad erfarenhet.

Skolan får inte gå extremisternas ärenden genom att stänga ute alla politiska ungdomsförbund och partier från möjligheten att informera och diskutera politik!

Sak, inte person!

Jag har fått frågan om jag är glad över att Ewa Söderberg avgått som landstingsråd. Nej. Jag är inte glad över det. Eller så här: Jag är glad över att landstingsrådet byts ut, eftersom det varit helt omöjligt att fortsätta. Men jag är inte glad över att personen Ewa Söderberg har avgått. Det gäller, alltid, att skilja på sak och person.

Det som nu väntar inom landstinget är att det tillträdande landstingsrådet måste visa hur det nya styret tänker agera för att återupprätta förtroendet för landstinget. Det är inte ett lätt uppdrag, så kraftigt har skadan blivit. Jag är också tveksam till om det kommer några nya tag, det nya landstingsrådet har ju varit med och beslutat om allt det som ligger till grund för den svåra situationen.

Men åter till frågan om sak och person. Jag tror det är oerhört viktigt att alla gör skillnad på det. Om inte, kommer vi inte att ha några normala personer som i framtiden är beredda att engagera sig politiskt. Ingen vill få löpa gatlopp eller se sin familj må dåligt över de beslut man tar.

Jag är tämligen säker på att alla vi som har förtroendeuppdrag är beredda att våra förslag och beslut diskuteras, dissekeras och kritiseras (eller beröms). Men vi är inte beredda att kritiken ska riktas mot oss som personer, eller mot våra familjer. Jag accepterar det i alla fall inte. Helt okej att säga att jag har en idiotisk idé. Totalt icke-okej att säga att jag är en idiot, typ.

Så, jag är inte glad över att personen Ewa Söderberg avgått. Men jag är glad att landstingsrådet byts ut, eftersom det var nödvändigt för att kunna komma vidare och komma framåt.


Bra satsning på sommarjobb i Sundsvall, men skolan saknas

Majoriteten har i dag presenterat hur regeringens stora stödpaket ska användas i Sundsvalls kommun. Jag applåderar satsningen på fler sommarjobb. Det är en bra prioritering att erbjuda ytterligare 500 ungdomar sommarjobb. Men samtidigt saknar jag satsningar på skolan. Meningen med regeringens stödpaket är att minska varslen och arbetslösheten. Därför hade jag förväntat mig att man skulle minska på uppsägningen av lärare inte på olika projekt.

Jag är också mycket tveksam till att betala körkort åt kommunanställda för 750 000 kronor. Det är faktiskt ett eget ansvar som man måste ta”, menar Lars Persson. Jag hade också hoppats att man skulle avsätta pengar för de öppna förskolorna och kunnat minska besparingskravet inom äldreomsorgen något.


Att avgå var den enda utvägen

I dag kom så landstingsrådets väntade avgång. Det var den enda utvägen. Ewa Söderberg hade tappat allt förtroende hos både personal, patienter och medborgare. Därför kunde hon inte sitta kvar. Jag är faktiskt förvånad över att hon inte lämnat plats tidigare.

Men det är viktigt att komma ihåg att allt detta inte handlar om en enskild person, utan om politik som drabbar länssjukhuset extra hårt. Söderbergs efterträdare måste riva upp dessa beslut, dessutom måste sjukhusdirektören bytas ut omedelbart.


Bra manifestation i dag

Dagens manifestation på Stora Torget mot sjukhusnedskärningarna var riktigt bra. Flera tydliga och starka appeller som föll in i varandra väldigt mycket. God uppslutning. Ingen partipolitik (nästan) utan sjukhusfrågan i fokus. Helt enkelt lyckatt!

Själv fick jag, som initiativtagare till
Sundsvallsupproret möjlighet att framföra två saker som utkristalliserat sig om självklara de senaste dagarna: Landstingrsådet Ewa Söderberg måste avgå. Sigbjörn Olofsson måste lämna sin tjänst på Sundsvalls sjukhus. Utan dessa förändringar finns inte möjlighet att klara det svåra arbete som ligger framför och måste göras.

Bra manifestation i dag

Dagens manifestation på Stora Torget mot sjukhusnedskärningarna var riktigt bra. Flera tydliga och starka appeller som föll in i varandra väldigt mycket. God uppslutning. Ingen partipolitik (nästan) utan sjukhusfrågan i fokus. Helt enkelt lyckatt!

Själv fick jag, som initiativtagare till
Sundsvallsupproret möjlighet att framföra två saker som utkristalliserat sig om självklara de senaste dagarna: Landstingrsådet Ewa Söderberg måste avgå. Sigbjörn Olofsson måste lämna sin tjänst på Sundsvalls sjukhus. Utan dessa förändringar finns inte möjlighet att klara det svåra arbete som ligger framför och måste göras.

"Det blir alltid problem i Sundsvall"

Landstingsrådet Ewa Söderberg säger i ett mail som återges i Dagbladet i dag sitt hjärtas mening om länssjukhuset i Sundsvall. Enligt landstingets högste politiske ledare så är Sundsvall ett problem.

Det är en aslöjande inställning, som också förklarar varför landstingsledningen systematiskt förfördelar Sundsvalls sjukhus och Sundsvallsregionen. Vi är ett problem. Inte en tillgång. Så ser man oss, och därför är det okej att vara tuffare mot oss än mot andra. Regionfrågan var precis samma sak som besparingarna är nu!

Den inställningen får man inte ha som landstingsråd. Förtroendet finns inte längre kvar för Ewa Söderberg. Avgång är den enda utvägen nu!

Ewa Söderberg måste avgå

I dag presenterades förslagen till besparingar på Länssjukhuset i Sundsvall. Yxan används rejält. Samtidigt fortsätter protesterna. Fler än 5000 personer har skrivit under Sundsvallsupproret.

Det som har hänt den senaste tiden är att, som jag ser det, möjligeten för landstingsrådet Ewa Söderberg har blivit omöjlig. När stora personalgrupper (Kommunal Västernorrland) och flera Patientföreningar inte längre har förtroende för hennes ledarskap så kan hon inte fortsätta. Man kan inte leda en organisation i förändring om man saknar förtroendet hos de som ska ledas och hos de som påverkas. Sedan spelar det ingen roll att man får kramar, pussar och klappar i ryggen av de egna partivännerna.

Jag är inte den som kräver att människor ska avgå. Jag gör detg inte heller när det gäller Ewa Söderberg. Men om jag var i hennes situation och skulle analsyera läget så skulle min slutsats vara att enda möjliga utvägen är att avgå och ge organsisationen möjlighet att göra omtag. Därför måste Ewa Söderberg avgå!

Ny lärarutbildning

I dag presenterade Jan Björklund och Tobias Krantz förslaget till ny lärarutbildning. Gillar det. Gillar ambitionen med namnet: Bäst i klassen. Lägre ambitioner kan vi inte ha. Jan Björklund motiverar det bra i sitt senaste nyhetsbrev när han skriver att "Jag får ofta frågan om hur viktiga lärarna är för resultaten i skolan. Mitt svar är glasklart - de är avgörande, lärarna är skolan. Ska vi förbättra resultaten är en kompetent lärarkår en nyckelfaktor".

En av de saker som kommer att ske är att alla lärarutbildningar måste göra en ny ansökan som ska prövas enligt konstens (och kvalitetens) alla regler. De som håller måttet får fortsätta. De som inte gör det får stänga. Jag hoppas självklart att Mittuniversitetets utbildning passerar nålsögat. Utbildningen fick kritik, framför allt för att de disputerade lärarna var för få, vid den senaste kvalitetsgranskningen. Nu håller den siffran på att höjas ganska mycket och jag hoppas verkligen det är tillräckligt.

Läraren är skolans viktigaste person. Därför ska vi ha de bästa möjliga lärarna i klassrummen. Svensk skola (och lärarna) ska vara bäst i klassen!

Lokal filmframgång

På söndag visas Måns Berthas och Carina Möllerbergs film om lobotomins historia i Sverige i SVT 2. Jättekul att lokala filmare och producenter når sådana framgångar. För några år sedan filmade de historien om Sidsjöns sjukhus, och jag hade nöjet att vara med i en minimal statistroll.

Toppen när Sundsvall syns och tar för sig. Bra jobbat Måns och Carina!


Prestation och ledarskap

Var i dag och pratade på en Rotarylunch kring ämnet "Sundsvallsupprorets påverkan". Riktigt roligt, både att bli inbjuden, men också för att sundsvallsupproret uppmärksammas.

Jag gjorde bland annat en parallell mellan gårdagens idrottsgala, som jag bloggade om i går, och det som händer i politiken. I går belönades individer och lag för två egenskaper: Prestation och ledarskap. Samma sak tror jag kommer hända i höstens val. Ledarskap och prestation avgör, tillsammans med konkreta framtidsvisioner, vilka som kommer att få förtroendet att leda kommunen, landstinget och riksdagen.

Jag pekade också på sex K:n som jag mednar är viktiga för den som söker förtroende i politiken

Kompetens
Konkreta visioner
Kommunikativ förmåga
Karisma
Kraft
Kreativitet

Kompetens att förstå och analysera samhället. Konkreta visioner som berättar om vilken väg vi ska gå i framtiden. Kommunikativ förmåga att förmedla och berätta om det som behöver göras. Karisman att få människor och organisationer med sig. Kraften att genomföra beslut. Kreativiteten att (om)orientera sig i en föränderlig värld.

Jag tror att detta kommer vara det som människor efterfrågar av sina politiker redan i höstens val. Tillsammans med prestation och uppvisat ledarskap kommer kanske valets avgörande att handla om just detta!


Medelpads idrottsgala

I kväll är det fest och galej för alla idrottslälskare i Sundsvall och Medelpad. Årets idrottsgala går nämligen av stapeln. Även om jag inte kan vara där själv, så vill jag gratulera både arrangörer och blivande vinnare. Det är verkligen toppen när positiva personer och händelser uppmärksammas!

Besvikelsens landstingsmöte

Många med mig väntade säkert med spänning på vad som skulle komma fram vid det "hemliga" landstingsmöte som hölls i eftermiddag. En del spekulerade kring att Ewa Söderberg skulle avgå, de kraven hörs allt oftare - senast från Kommunal Västernorrland. Jag trodde inte på ett sådant besked, däremot på att man skulle mildra och förändra besparingarna på Sundsvalls sjukhus.

Men av allt blev inget. Det man presenterade var endast en skärv för att rädda läkarutbildningen. I övrigt ska besparingarna genomföras enligt konsulterna och Sigbjörns förslag.

Ett besvikelsens möte med andra ord!

Besvikelsens landstingsmöte

Många med mig väntade säkert med spänning på vad som skulle komma fram vid det "hemliga" landstingsmöte som hölls i eftermiddag. En del spekulerade kring att Ewa Söderberg skulle avgå, de kraven hörs allt oftare - senast från Kommunal Västernorrland. Jag trodde inte på ett sådant besked, däremot på att man skulle mildra och förändra besparingarna på Sundsvalls sjukhus.

Men av allt blev inget. Det man presenterade var endast en skärv för att rädda läkarutbildningen. I övrigt ska besparingarna genomföras enligt konsulterna och Sigbjörns förslag.

Ett besvikelsens möte med andra ord!

Besvikelsens landstingsmöte

Många med mig väntade säkert med spänning på vad som skulle komma fram vid det "hemliga" landstingsmöte som hölls i eftermiddag. En del spekulerade kring att Ewa Söderberg skulle avgå, de kraven hörs allt oftare - senast från Kommunal Västernorrland. Jag trodde inte på ett sådant besked, däremot på att man skulle mildra och förändra besparingarna på Sundsvalls sjukhus.

Men av allt blev inget. Det man presenterade var endast en skärv för att rädda läkarutbildningen. I övrigt ska besparingarna genomföras enligt konsulterna och Sigbjörns förslag.

Ett besvikelsens möte med andra ord!

Dags att städa landstinget från toppen

I dag hade jag denna debattartikel i Sundsvalls Tidning.

De turer som pågår i landstinget som direkt drabbar länssjukhuset får hela tiden större och större proportioner. Nu är det dags att städa landstinget från toppen. Man behöver skapa en lagledning som med kunskap och engagemang kan styra och leda verksamheten och skapa arbetsro för de anställda och trygghet för medborgarna.

Tre viktiga saker:

*Den politiska ledningen behöver bytas ut.
Det finns inte något förtroende kvar för landstingsledningen längre. Medan människor rasar mot det som händer klappar man varandra om ryggen och uttalar sig förtroendefullt om sina partivänner.

*En ny sjukhusdirektör behöver utses i Sundsvall.
Förra sjukhusdirektören Margareta Rödén måste få återgå till sin tjänst. Hon är den enda som kan återskapa förtroendet hos personalen och fortsätta det arbete som hon och hennes medarbetare påbörjat för att få ner kostnaderna.

*En översyn av sjukvårdens struktur måste genomföras.
Senast i november föreslog Folkpartiets landstingsgrupp att en översyn skulle göras. Viktiga frågor att besvara: Har vi rätt antal sjukhus, med rätt fördelning av uppgifter och pengar mellan sig, till exempel?

Det vi ser just nu är ett uppror mot hur landstinget hanterar Sundsvalls sjukhus, de anställda, och vårdens utveckling i vår region. Det är starka åsikter som man måste respektera och lyssna till. Enbart Sundsvallsupproret har nästan 5000 underskrifter, och därutöver finns flera protestgrupper och namninsamlingar.

Situationen kan inte få fortgå. Landstinget måste städas upp. Och städningen måste börja från toppen.


Dags att städa landstinget från toppen

I dag hade jag denna debattartikel i Sundsvalls Tidning.

De turer som pågår i landstinget som direkt drabbar länssjukhuset får hela tiden större och större proportioner. Nu är det dags att städa landstinget från toppen. Man behöver skapa en lagledning som med kunskap och engagemang kan styra och leda verksamheten och skapa arbetsro för de anställda och trygghet för medborgarna.

Tre viktiga saker:

*Den politiska ledningen behöver bytas ut.
Det finns inte något förtroende kvar för landstingsledningen längre. Medan människor rasar mot det som händer klappar man varandra om ryggen och uttalar sig förtroendefullt om sina partivänner.

*En ny sjukhusdirektör behöver utses i Sundsvall.
Förra sjukhusdirektören Margareta Rödén måste få återgå till sin tjänst. Hon är den enda som kan återskapa förtroendet hos personalen och fortsätta det arbete som hon och hennes medarbetare påbörjat för att få ner kostnaderna.

*En översyn av sjukvårdens struktur måste genomföras.
Senast i november föreslog Folkpartiets landstingsgrupp att en översyn skulle göras. Viktiga frågor att besvara: Har vi rätt antal sjukhus, med rätt fördelning av uppgifter och pengar mellan sig, till exempel?

Det vi ser just nu är ett uppror mot hur landstinget hanterar Sundsvalls sjukhus, de anställda, och vårdens utveckling i vår region. Det är starka åsikter som man måste respektera och lyssna till. Enbart Sundsvallsupproret har nästan 5000 underskrifter, och därutöver finns flera protestgrupper och namninsamlingar.

Situationen kan inte få fortgå. Landstinget måste städas upp. Och städningen måste börja från toppen.


Skolfrid måste råda

Svenska Dagbladet sågade i en artikel i veckan skolornas arbete mot mobbning. Mobbning är fruktansvärt. När jag satt i Folkpartiets skolpolitska arbetsgrupp för ett år sedan pratade vi mycket om hur det kan motverkas. Jag lanserade ett begrepp som känns självklart. Det måste råda skolfrid. Alla måste ha rätt att gå till skolan utan att kränkas eller misshandlas.

Roger Haddad har bloggat om några andra åtgärder som vi föreslog i den arbetsgruppen. En viktig del handlar att se mobbning som vad det faktiskt är: Ett systematiskt och återkommande utfört brott mot en individ. Vi vill därför se om man kan arbeta in mobbning i brottsskalan. Sedan vill jag också slå ett slag för en tanke som varit väldigt kritiserad från vänsterhåll: Nämlingen att - när alla andra åtgärder provats - så måste man kunna flytta på mobbaren. I dag är det vanligaste att den mobbade byter skola. Det är fel. Ska någon byta skola så är det förövaren, inte offret!

Skolfrid måste råda. Det är vi vuxna som har ansvaret för att detta sker!

Landstinget behöver en nystart

I går sparkades den nyanställde personalchefen Ingmarie Bäcklin. Det var bara ett i raden av de saker som händer och skadar verksamheten på Sundsvalls sjukhus. Avskedandet av Margareta Rödén, med bieffekten att också landstingsdirektören Sara Ekström, slutade, är två andra händelser. Tillsättandet av en ny sjukhusdirektör, som ska leda sjukhuset genom stentuffa - och orättvist hårda - förändringar på deltid är en annan sak som hänt.

Allt sett tillsammans är det svårt att se hur landstinget ska lyckas med förändringsarbetet på ett bra sätt. Nej, mitt råd är att stoppa, tänka och sedan börja om med en nystart. Det vore, tycker jag, inte fel att återgå till Margareta Rödéns arbetsmetodik och tankar. Gärna med hon själv som ansvarig chef.

Såg på Facebook i går en skön kommentar, om hur sossarna hanterat den här frågan: "Socialdemokraterna säger sig ha fullt förtroende för sig själva. Gott! Ingen annan har det."


Lyd inte alltid partipiskan

Peter Wiklund (s) skriver i en ganska lång insändare om hur partipiskan viner inom sitt parti. Bland annat berättar han att han ”känner många sossar som är helt emot det som nu händer, men det förändrar tyvärr ingenting på kort sikt” Jag beklagar att man som medlem i ditt parti är maktlös över den politik som förs.

Du skriver också om hur du tror att det är i andra partier. Du tror att det är likadant. Som tur är så har du fel, och jag använder gärna dina egna exempel för att visa hur det sett ut.

Miljöpartisten som röstade mot partilinjen angående Nedansjö skola (Mari-Anne Andersson): Hon finns både på en lista till kommunfullmäktige, och har dessutom utsetts till partiets ersättare i kommunstyrelsen.

Jag och Magnus Sjödin var engagerade i arbetet för Vin o Sprits framtid i Sundsvall. Vi var väldigt fräna mot hur regeringen – som vi tyckte – inte lyssnade till de lokala intressenter som ville ta över delar av produktionen. För min egen del har jag också, angående sjukförsäkringen som du tar upp, varit tydlig med att den bör förändras om Folkpartiet får mer inflytande efter valet. Detta kan du läsa om på min blogg.

När Folkpartiet nu utsett Birgitta Ohlsson till EU-minister är det ett bevis på att vi har högt i tak. Birgitta har varit frän i många politiska frågor, inte minst FRA-lagstiftningen. En annan kritiker på det området, Camilla Lindberg, har förtroendet som Folkpartiets IT-talesperson.

Därför kan jag och Folkpartiet med trovärdighet anse att den socialdemokratiska kommunledningen borde göra mer och agera kraftigare för att minska varslen på Sundsvalls sjukhus. Partipiskor må vina, men de får inte hindra oss från att fullgöra vårt uppdrag: Att stå upp för Sundsvall.

Om du skull ledsna på ett parti där medlemmarnas åsikter inte förändrar politiken, så är mitt råd till dig att fundera över ett annat parti där det är högre i tak och friare i debatterna. Förbanna inte mörkret. Tänd ett ljus i stället! Och skriv under Sundsvallsupproret!


Ta ert ansvar för skolan

I dag hade jag den här debattartikeln publicerad i Sundsvalls Tidning tillsammans med min kollega Stefan Falk.

När skolan i Sundsvall nu utsätts för rekordstora besparingar vill Socialdemokraterna och Martin Johansson svära sig fria från allt ansvar. När vi påminner om att 100 ytterligare lärare som varslas är en effekt av de mycket medvetna beslut man tagit i kommunfullmäktige anser Martin Johansson att vi är populister. När regeringen skjuter till det största extra statsbidraget någonsin så kalla Martin Johansson det för valfläsk. Samtidigt tycker MartinJohansson att vi ska kontakta Jan Björklund och begära mer pengar till kommunerna.

Vi har inga bekymmer med att föra samtal om skolan med Jan Björklund. Folkpartiets mening är att skolan åter bör bli ett nationellt ansvar. Sanningen är att den situation som kommunledningen skapat i Sundsvall är ett gott argument för att återföra ansvaret till staten.

 Men innan vi lyckats med denna reform måste faktiskt Martin Johansson ta det ansvar han har fått för skolan i Sundsvall. Och ansvara för den direkta politik som majoriteten för med nedskärningar, varsel och uppsägningar. Lägg inte det ansvaret någon annanstans än det hör hemma: Hos er själva.

Vi menar att det är ett grundläggande krav att ta ansvar för sina handlingar och sina beslut. Lärarna, rektorerna, övrig personal, elever och inte minst föräldrar förväntar sig det. De förväntar sig inte märkliga uttalanden i TV-intervjuer. Det gör inte vi heller.

Skillnaden mellan den politik som förs av nuvarande kommunledning och den som förs av Allians för Sundsvall är att vi också i handling prioriterar skolans resurser. Med vår politik hade elevpengen varit oförändrad. Med vår politik hade lärartätheten varit bättre. Med vår politik hade skolans uppdrag att nå kunskapsmålen varit lättare att genomföra.

Det är inte regeringens politik som gör att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Sundvall beslutar om nedskärningar på skolområdet. Det är de prioriteringar ni valt att göra som ger den effekten. Så låtsas inte om något annat. Stå upp och ta ansvar för er politik.

Sundsvalls skolor behöver fortsatt utvecklas och satsas på. Ta tag i det arbetet snarast i stället, bra idéer finns det gott om!


Grattis Birgitta Ohlsson

I dag utnämndes Birgitta Ohlsson till ny EU-minister.

En mer kompetent och mer engagerad person får man leta efter. Dessutom har Birgitta med en starkt och tydlig politisk profil, vilket jag senast såg när hon besökte Sundsvall för någon vecka sedan. Grattis Birgitta!


Det är också intressant att se Jan Björklunds utnämningar. Han har till sina två ministerposter låtit kunkap och kompetens varit avgörande. Tobias Krantz som forksningsminister, med egen doktorshatt och gedigen erfarenhet från universitetesvärlden följs nu upp av Birgitta Ohlsson, som haft utrikespolitik som sitt främsta område under många år. Det är bra. En regering behöver ministrar som har sakkompetens för sin portfölj!

Det är också bra att Jan Björklund härmed totalt dödar myten att gravida kvinnor inte kan anförtros viktiga uppdrag. Se och lär, kära arbetsgivare som sorterar bort kvinnor med bäbis i magen! Jämställdhetsmässigt är detta otroligt viktigt. Och åter är det FP som går i täten när det gäller dessa frågor!

Partiledardebatt med klös

Lite sent, men ändock. I går såg jag partiledardebatten i Agenda. Tycker den var oväntat bra och klargörande (de kan ju ärligt talat vara rätt sövande emellanåt). Men i går hade många taggat till sig, vilket lovar gott för en spännande och intressant valrörelse.

Några iaktagelser:

Varför använder inte Miljöpartiet Maria Wetterstrand i stället för Peter Eriksson? Han har väldigt svårt att vara konkret och tydlig i debatter nuförtiden. Tyckte att han var bättre förr, men i går var han nog sämst av alla.

Lars Ohly, som jag gillar förutom den "detaljen" att han inte kan skilja på diktatur och demokrati, är ärligt tydlig. B Betygen ska bort. Hemläxor förbjudas. Afghanistans befolkning överges och Talibanerna tillåtas ta makten igen. Verkligen inte någon bra politik. Men han står för den.

Jobbigast position har kanske Mona Sahlin, med dåliga förtroendesiffror som inte blir bättre av att hon passar alla frågor till april eller senare.

Bäst för kvällen var Fredrik Reinfeldt (dagens uppgifter att han fått felaktiga siffror om arbetslösheten drar ner omdömet en smula, men ändå är det rätt fantastiskt att arbetslösheten är på samma nivå i dag som i högkonjunkturen för fyra år sedan). Tvåa enligt betygen kom Jan Björklund, som gjorde en OK insats utan att ges speciellt mycket utrymme av debattledarna. Maud och Göran gjorde godkända insatser.

Gillade skarpt hur Alliansen uppträder som ett lag, där man bekräftar varandra. De rödgröna försöker också, men man ser hur det knarrar mellan dem. Inte minst Vänsterpartiets besked tidigare i helgen att de inte ser ett gemensamt valmanifest framför sig som speciellt viktigt måste skapa tandagnissel. Det sägs ofta att varje gång som man sätter upp alliansens fyra mot den rödgröna trion så vinner alliansen. Därför hoppas jag på fler partiledardebatter!