Varsågod, en krönika

Mitt i allt vardagsarbete har jag glädjen att också få skriva krönikor för tidningen NU. Det är kul att få skriva på ett lite annat sätt, och betrakta politiken ur ett mer personligt perspektiv. Detta är den senaste krönikan, som var med i torsdagens NU-tidning. Jag bjuder på den här på bloggen också!

Pricken över i

Jag kanske inte borde berätta det här. Men vid förra fullmäktigemötet hemma i Sundsvall fick jag (nåja hela kommunstyrelsen om man ska vara nogräknad…) en anmärkning när ansvarsfrihetsfrågan behandlades. Det hör ju inte till vanligheterna att det prickas, men någon gång ska det ju hända.

Bakgrunden är att kostnaden för det äventyrsbad - Himlabadet – som kommunen bestämt sig för att bygga har råkat bli drygt 200 miljoner kronor dyrare än budget. Detta borde (och jag håller med) tagits upp i fullmäktige för diskussion och beslut om fortsättningen. Men så skedde inte. Och för detta jag nu är prickad.

Lite underligt känns det.

Det var nämligen så att Folkpartiet röstade nej till att riskera skattepengar i detta Himla(dyra)bad. Nu blir vi prickade för att det vi inte ville bygga kostar för mycket pengar.

Vad är då lärdomen av detta? Jo, att inte slarva med vardagsarbetet!

Det räcker inte att, som vi gjort, rösta mot beslutet, i flertaliga diskussioner och insändare berätta om vår ståndpunkt och vid olika sammanträden föra fram att hela projektet bör omprövas. För när det inte finns nedskrivet i något protokoll är det som att det aldrig har skett.

Därför: Lägg ett yrkande. Reservera dig.

Det känns nästan lite genant att behöva påminna sig själv om grundreglerna i det politiska arbetet. Som belöning ska jag därför läsa den utmärka Politik i praktiken under sommaren. Men först ska Patient 67, De omänskliga, några nummer av Pondus och ett par rejäla högar kommunala handlingar plöjas.

Annars är det ju budgetarbete i de flesta kommuner. Låt mig slå ett slag för hur vi jobbar i Sundsvall.

När ni läser detta sitter jag i ett rum och får utredningsuppdrag redovisade för mig. Vi ställer nämligen om våra förvaltningar till att vara politikens utredningsorgan under en månad. Det innebär att vi i Alliansen har ca 300 utredningstimmar att tillgå för att ta reda på det som är viktigt för oss. Förut var det ju så att tjänstemännen presenterade det de ville berätta. Nu jobbar de med de frågeställningar som vi har.

Det här har varit ett riktigt lyft för politiken och våra partigrupper! Det är lite av pricken över i det också. Om nu en kommunal budgetprocess någonsin kan få det epitetet…

För övrigt:

Blev jag pappa för tredje gången nyss. Annonsen i tidningen skulle lyda ”Livet är fantastiskt”. Tydligen tyckte tidningen att ”Livat är fantastiskt” var mer sanningsenligt…

Tycker jag att de rödgrönas infrastrukturpolitik borde benämnas ”Förbifart Rosenbad”.

Vill jag oblygt göra reklam för min nya hemsida www.larspersson.nu


Sverige behöver fler rika personer

Jag tycker att Miljöpartiet har en del bra åsikter. Till skillnad från både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bruakr de till exempel förstå små företags villkor på ett rätt bra sätt, och de brukar också hålla emot populistiska men dåliga förslag från de andra partierna. Men i går så gav de tyvärr upp på en punkt.
Då presenterade nämligen den röd-gröna oppositionen att de vill återinföra förmögenhetsskatten om de vinner valet. Det var en skatt som Alliansen tog bort efter valet. Det visade sig nämligen vara en skatt som totalt sett inte tog in pengar till staten utan som tvingade bort pengar från Sverige.

Nu vill oppositionen och Milöjöpartiet återinföra förmögenhetsskatten, trots att de vet att den inte är bra. Mikaela Valtersson miljöpartiets ekonomiske talesperson sägerbl.a. i svd, just att förmögenhetsskatten varit dålig för Sverige. Hur den nya skatten ska utformas vet man dock inte. Det ska ju, som så mycket annat i oppositionens förslag, utredas och presenteras någon gång i framtiden.

Folkpartiets partiledare Jan Björklund kommenterar förslaget på det här sättet i sitt senaste nyhetsbrev:

"Det som är svårt att flytta utomlands är fastigheter. Den som är äldre och har betalat av sina lån sitter på en förmögenhet i form av sin villa eller sin bostadsrätt. Med en återinförd förmögenhetsskatt blir i praktiken äldre människors boende hårdbeskattat."
Läs mer i hans nyhetsbrev
.

Det kan låta som en sympatisk idé att återinföra en förmögenhetsskatt. Men när summan blir minus och inte plus för staten är det faktiskt inte någon bra idé. Dessutom: Sverige behöver fler rika personer. Inte fler personer som flyttar sina rikedomar utomlands!

Skulle Sundsvall ha fått en ny E4 med de rödgröna?

Sverige ser ut som det gör. Vackert. Och avlångt.

Just geografin är något som vi inte kan påverka. Sundsvall ligger där Sundsvall ligger. Och Stockholm där det ligger. Och även om det är skönt att åka tåg emellanåt så känns varje timme man får kasta bort på resor onödiga. Och dyra, i form av biljetter, förlorad arbetstid och förlorad familjetid. Därför är det viktigt att hela tiden jobba för snabbare och bättre kommunikationer.

I Sundsvall kan vi glädjas åt att det ska byggas en ny E4:a, med bro över fjärden. Det kommer att märkbart korta restiden under högtrafik. Dessutom slipper vi buller och avgaser i stan när genomfartstrafiken genar över fjärden i stället för att fastna i irriterande rödljus genom city.

Jag är verkligen glad över att Alliansregeringen gjort verkstad av det som alla pratat om i decennier. Jag minns för fem år sedan när Jan Björklund och jag pratade om satsningen på en ny E4:a. Vi var båda överens om att det var prioritetat. Och - Vi hade en idé till lösning. Det är den idén som nu blivit verklighet!

I Stockholm har man också ett trafikproblem. För mycket biltrafik och för få vettiga vägar. Därför vill man bygga en ny förbifart genom huvudstaden. Alliansregeringen har givit besked om detta också. Men oppositionen är inte med på notorna. Eller, rättare sagt, vi vet inte vad oppositionen vill. De är nämligen inte överens. Så här:

Sossarna är egentligen för. Riksdagsledamoten Hans Stenberg sa rätt ut att han inte kunde se sitt parti vika ner sig för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. "Det går inte att kohandla bort" sa Stenberg.

Men vad hände. Inget besked. Skjut frågan till en gundlagsvidrig folkomröstning i stället. Sossarna viker ner sig. Miljöpartiet firar.

Jag kan inte låta bli att undra om vi någonsin hade fått en E4-lösning för Sundsvall om vi haft en rödgrön regering. För här var ju Miljöpartiet också mot, även efter att kommunfullmäktige fattat sitt beslut. De skickade egna brev och yttranden till regering och myndigheter. Allt för att sätta käppar i hjulet. Tur då att det inte var Maria Wetterstrand eller Mona Sahlin som var mottagare. För då anar vi vad som hade hänt. Ingenting. Det är också därför de rödgröna har ställt in sina presskonferenser om infrastrukturen. Man är helt enkelt inte överens. Men regera landet vill de...

Sveriges vackra avlånga land har inte råd med "ingenting" när det gäller infrastrukturens utveckling. Vi behöver mer, snabbare och bättre järnväg och väg, och vi behöver en regering som kan leverera detta!


På vårmässanJag ska skriva det direkt: Jag tror inte att så många går till vårmässan för att de vill prata politik.

Men det är samtidigt många som är glada över att se vår Alliansmonter och nickar uppmuntrande när de går förbi. Ja, det händer mer än så. Vi har redan fått trycka upp en ny upplaga av vår broschyr "Sundsvall kan bättre". Inte så få svarar också på vår enkät om hur Sundsvall kan bli bättre, och hjälper oss på så sätt att lösa problem som Sundsvallsborna upplever i sin vardag.

Alliansmontern finns så klart på plats och är bemannad hela helgen. Ta chansen att stanna till och berätta om hur du vill göra Sundsvall bättre. För visst är det väl så: Sundsvall kan bättre!

Vågar du, Peder Björk?

Grattis till ditt nya uppdrag, Peder Björk. Även om vi står för två olika politiska alternativ så vill jag önska dig lycka till. Kommunalrådet är viktigt för en kommun, även om det bara handlar om tiden fram till valet.

Jag hoppas att du under dessa månader är beredd att agera för en fråga som är ytterst viktig för Sundsvalls kommun, och där jag – framgångslöst - har kontaktat din företrädare för att få till stånd ett agerande.

Jag och du vet hur viktig energiförsörjningen är för industrin i vår region. Tas fel beslut i riksdagen kan vi se med stor oro på framtiden för Ortviken, Kubal och andra stora företag och arbetsplatser i vårt närområde.

Kärnkraften står de kommande åren för nära hälften av Sveriges elproduktion. Under nästa decennium kommer dock kärnkraftverken att börja stängas på grund av åldersskäl. Den senaste tidens kalla väder och avstängda kärnkraftsreaktorer har gett en tydlig fingervisning om vad det skulle kunna innebära. Ett talande exempel är att SCA i februari stängde en av pappersmaskinerna på Ortviken. Om gamla reaktorer inte ersätts med nya väntar skyhöga elpriser och en elintensiv industri som får lägga ner sin produktion eller flytta den – och jobben – till andra länder.

Den senaste månaden har socialdemokratiska kommunalråd från olika delar av landet fört fram sin oro för att tusentals arbetstillfällen i den svenska basindustrin riskerar att försvinna om gamla kärnkraftsreaktorer inte ersätts med nya. De är kritiska till de rödgrönas kärnkraftsfientliga linje.

En färsk Sifomätning visar att svenskarna anser att kärnkraften är det energislag som är allra bäst med tanke på både klimatet och jobben. Mer än hälften av de tillfrågade vill också att kärnkraften ska vara kvar.

För att understryka allvaret i denna fråga föreslår jag att vi som representerar partierna i Sundsvalls kommun gemensamt skriver ett brev till Mona Sahlin om vad de rödgrönas energipolitik kommer att betyda för jobben här i Sundsvalls kommun.

Det är viktigt för oss att kunna stå upp för Sundsvall i de frågor som är viktiga för vår kommun – även om det innebär att konfrontera det egna partiet. Detta gjorde vi från Alliansen i samband med försäljningen av Vin & Sprit till exempel.

Jag hoppas därför att du vågar göra det din företrädare inte tordes. Låt oss agera för jobben i Sundsvall och den svenska basindustrin!


Låt de trötta få lite vila

Allt ont kommer från regeringen. Detta är återigen den slutsats som Börje Bergström landar i när jag försöker diskutera politiska frågor som är viktiga för Sundsvall. Att det framhålls i olika analyser (Konjunkturinstitutet, Aftonbladets politiska analys, Tidskriften Fokus förra nummer etc) att regeringens agerande under finanskrisen tillhört de allra bästa i Europa vill Bergström inte förstå eller acceptera.

Inte heller vill Bergström utveckla varför (S), (V) och (MP) har valt att sänka skolpengen med 95 miljoner kronor eller genomföra besparingar på en miljon kronor i veckan under tre års tid på socialtjänsten. Detta är besparingar som hade kunnat undvikas genom de förslag som Folkpartiet och Alliansen har presenterat. Jag vill också understryka att stora delar av dessa besparingar inte beror på den ekonomiska krisen utan på en kommunal ekonomi som varit osunt skött i ett decennium. Titta bara på budgeten för socialbidragen, Börje Bergström direkta ansvarsområde, som medvetet har varit felaktig!

Inför höstens val finns det två politiska alternativ för Sundsvall. Folkpartiet och Alliansen står för en politik där vi prioriterar och satsar på kommunens kärnverksamheter, med en tydlig framtidsvision. Detta ställer vi mot den trötta majoritet som nu genomför ej nödvändiga, men mycket oroväckande nedskärningar inom de allra viktigaste verksamhetsområdena


Roxette Rockar

Vilken nöjesbomb som briserade i går. Roxette spelar i Sundsvall till sommaren. Tack Tjacka för att du fixat detta till Sundsvall. Det är precis sådana här initiativ som behövs för att lyfta nöjeslivet i Sundsvall och sätta kommunen på kartan. Spännande konserter som definitivt kommer locka folk till vår kommun!

Rock on!


Grattis och Lycka till, Peder Björk

I helgen blev det klart att Peder Björk efterträder Anita Bdioui som kommunstyrelsens ordförande. Det formella valet görs förvisso först nästa måndag, men i praktiken är det klart.

Jag vill därför önska Peder lycka till och passa på att säga grattis!

För en kommun är det viktigt att ha ett bra kommunalråd, oavsett vilket politiskt parti man själv tillhör och sympatiserar med. Min förhoppning är därför att Peder ska växa in i rollen. Samtidigt vill jag ge rådet att inte göra sig för bekväm med uppdraget. Den 19 september är det ju som bekant dags för maktskifte i Sundsvall =)

Spännande i opinionsmätningarna

I dag kom SIFO med sin opinionsmätning för april månad. I torsdags var det SKOP som presenterade sin lägesbild. I båda ser man att det är väldigt jämnt. Det skiljer 3,5 % mellan blocken i båda mätningarna. För Folkpartiet är det något uppi båda mätningarna, vilket så klart är roligt.

Opinionsmätningar är naturligtvis inte någon sanning. Men det är intressant att det är så väldigt jämt. Varje röst kommer vara viktig när vi går till valurnorna under hösten. Det gillar jag. Spänning ökar intresset för politik och stärker demokratin!

Vingklippt fågel kan inte leda kommunen

Anita Bdioui tog rätt beslut när hon i går meddelade att hon lämnar uppdraget som ordförande i kommununstyrelsen omedelbart. Alternativet hade varit att hon suttit av tiden utan att kunna ta några egentliga beslut för kommunens framtid. Man kan inte leda en organisation om man är så vingklippt som Anita.

Samtidigt är det lite paradoxalt allt som händer. För politiken ligger fast. Det som jag upplever att människor är förbannade över; kombinationen av dyra planer på teatrar, äventyrsbad och multiarenor samtidigt som det skärs ner och sägs upp folk i skolan och omsorgen, är ju inte ett beslut som Anita Bdiuoi har tagit själv. Det är något man varit överens om inom Socialdemokraterna och med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så den som tror att det ska bli en ny S-politik blir nog besviken.


Äntligen legitimerade lärare

Så har Folkpartiet leverarat ett av sina viktigaste vallöften. Om några år kommer alla elever att betygsättas och till största delen undervisas av utbildade och behöriga lärare. Både lärarförbundet, lärarnas riksförbund och även elevorganisationer välkomnar naturligtvis förslaget. Även oppositionen verkar också positiva, vilket känns mycket bra.

Själv grundtanken är enkel och glasklar. Lärarna är den viktigaste resursen för eleven. En bra lärare kan hjälpa. En dålig lärare kan stjälpa. Därför är det självklart viktigt att alla elever har lärare med utbildning för det som de undervisar i.

Jag tror att detta, tillsammans med reformeringen av själva lärarutbildningen, kommer vara en av de saker vi om tio år ser tillbaka på som ett av de viktigaste anledningarna till den svenska skolans positiva utveckling!


Politiken förändras inte av Bdiouis avhopp

Anita Bdioui har meddelat att hon inte kandiderar som kommunalråd i höstens val. Det är tydligt att gräsrötterna inom (S) inte gillar den politik som förs och om man inte känner tillräckligt stöd är det naturligt att sluta. 

Men problemet för Socialdemokraterna är inte en personfråga, utan det handlar om politiken. Alla tänkbara efterträdare har ju aktivt röstat för alla de beslut som tagits. Jag tror inte politiken kommer att ändras. Det väljarna sett hittills är det man får också med en annan person. Det kommer vara fortsatt prioritering av nya byggnader, besparingar inom skolan och inom omsorgen som gäller.

Jag tänker inte spekulera i efterträdare, eftersom det är en intern fråga för (S). Men jag noterar att det är tredje gången sossarna i Sundsvall sparkar en ledande kvinnliga politiker. Ewa Back fick foten inför förra valet, Anna Olofsson inför EU-valet och nu Anita. Jag tror många kvinnor kommer dra sig för att kandidera för sossarna mot bakgrund av det.


En hockeyförlust för alla

Sundsvall Hockey åker ur allsvenskan efter ännu en förlust, denna gång i den avgörande matchen mot Tingsryd. Visst har man kunnat levt på hoppet ett tag, men sett till hur laget preseterat så är det kanske inte någon jätteskräll. Men det är trots det mycket illa. För truppen, för klubben OCH för hockeyn i regionen.

Sundsvall Hockey har varit en naturlig länk till elitserien, fyllt en plats i den nödvändiga utvecklingstrappan och kunnat erbjuda utveckling och speltid för de som vill vidare och uppåt. Kanske inte så glamouröst, men ack så viktigt - inte minst för Timrå IK!

Nu väntar en stor utmaning om klubben ska ta sig tillbaka till näst högsta serien. Det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Se bara hur Leksand gång på gång misslyckas i Kvalserien och hur Giffarna inte nådde målet i Superettan. Dessutom kommer man att tappa stora delar av truppen, sannolikt, samtidigt som intäkter från sponsorer minskar. Det är inte någon uppgift att avundas klubbledningen, men jag vill önska dem mitt varmaste lycka till. Hockeyn i regionen behöver se Sundsvall Hockey i allsvenskan så snart som möjligt igen!

Sundsvalls mest kände författare

I dag delas årets Lars Ahlin-stipendium ut. Ahlin är utan tvekan Sundsvalls mest kände och prisade författare, även om jag tror att många faktiskt inte har läst honom och hans skildringar med tydliga avtryck från Sundsvall. I dag är det säkert fler som läser Jonas Moström och hans deckare som utspelar i Sundsvall (jag läste min första bok av honom nu i jul, trevlig läsning).

En stads historia och utveckling kan man ofta följa, eller få en bild av i böcker. Bäst, tycker jag, är Per Anders Fogelströms 60-talssvit Stadsserien där man får följa Stockholm och Södermalms utveckling genom arbetaren Hennings ögon. Mest känd är så klart Mina Drömmars Stad som vi är många som läst i skolan. Kanske borde vi lyfta fram Lars Ahlin mer i Sundsvalls skollitteratur förresten?!

Visst är det roligt när det finns författare som skriver om Sundsvall! Så fort Sundsvall nämns i något sammanhang reagerar man och blir lite stolt, även om det kanske inte alltid är de mest smickrande sammanhangen som vår stad finns med i. Därför känns det roligt att minnet av vår mest kände författare hålls vid liv!

Att kasta ut en kvinna

Ska man tro på det som skrivs och sägs om Socialdemokraterna i Sundsvall så verkar man fundera på att ännu en gång kasta ut en kvinna från den högsta politiska positionen.

Jag tänker inte recensera socialdemokraternas interna arbete. Men jag kan inte låta bli att notera att det som hände inför förra valet (då man kickade Ewa Back och ersatte henne med en man) verkar kunna upprepas även inför detta val. I den offentliga debatten har man från s-håll försökt göra en poäng av att Allians för Sundsvall för närvarande leds av fyra män (att vi i generationen innan hade tre kvinnliga och en manlig ledare talar man dock tyst om). Ingen av oss har dock fått våra uppdrag genom att kuppa bort kvinnor.

Nu får vi ser hur det blir. Anita Bdiuoi, Peder Björk eller någon annan. Men i ärlighetens namn är det inte speciellt avgörande. Det är de politiska förslagen och visionerna som valet handlar om, inte någon luciatävling där man mäter personlig popularitet. Dessutom, och det är värt att påminna om, har alla i sossarna unisont ställt upp bakom besparingar, nedläggningar och andra beslut som man helst inte vill höra talas om nu när det närmar sig valår.


Tills döden skiljer oss åt

Så lyder rubriken på en viktig rapport som presenterades av en av mina politiska idoler Barbro Westerholm i dag (tänk att ha hennes engagemang, energi och lust till kunskap under hela livet). Rapporten handlar om äldres rätt att forsätta leva tillsammans i ett äldreboende.

Skrämmande nog så är det bara en femtedel av landets kommuner som garanterar detta! I övriga kommuner finns risken att man skiljs åt när den ene i äktenskapet blir för sjuk för att kunna bo kvar hemma.

Det är naturligtvis inte ett humant sätt att behandla äldre som vill leva ihop på det sätt som de lovat varandra "tills döden skiljer oss åt". I vårt välfärdssamhället har vi råd att låta äldre leva också sina sista år tillsammans om de så önskar. Anständigheten kräver detta!

Därför föreslår vi i Folkpartiet att en lag införs, som garanterar äldre just detta. Politiker ska inte tvinga ett älskande äldre par att bryta sina löften till varanda!

Bra bibliotek på Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har det tredje bästa biblioteket av alla svenska högskolor och universitet, enligt en ranking som Svenska Dagbladet skriver om i dag. Resten av omdömena är det väl sisådär med. Totalt hamnar MIUN på en 16 plats av landets trettio lärosäten. Det är inte ett godkänt resultat, men inte någon katastrof heller.

Hur universiteten klarar sig i jämförelser är dock viktigt. Det nya systemet för att tilldela universitet och högskolor pengar baserar sig mer än tidigare på hur bra man är. Miljöer som får fram duktiga forskare och bra studenter belönas. Det är i grunden bra, prestation är viktigt också i den akademiska miljön. Detta samtidigt som den klassiska grundforskningen måste finnas och ta plats.

Därför är jag glad att regeringen gjort en historiskt stor satsning på hela forskningen, både den tillämpade och grundforskningen. Fem miljarder har skjutits till och nu är Sverige ett av de länder i världen som satsar allra mest på forskning. Alla lärosäten har fått ökade anslag, Mittuniversitetet drygt 11 miljoner (6,3 % mer)!

Avslutningsvis: En kort period arbetade jag för DIK-förbundet, som bland annat organiserar bibliotekarier. Mot den bakgrunden är det extra kul att MIUN har ett så bra universitet. Nu gäller det bara att flitiga studenter använder det för sin utbildning och utveckling!


Förhandla inte bort lärarna

Det strular ordentligt när det gäller förhandlingarna mellan lärarfacken och arbetsgivaren Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den stora stridsfrågan är arbetstiden. SKL har gjort till en väldigt stor fråga att kommunerna ska kunna bestämma att lärarna ska var fem timmar till i skolan. Men: det är inte en stor fråga. I alla fall inte för skolans utveckling.

Samtidigt som förhandlingarna sker så finns det ett politiskt spel bakom kulisserna. När några socialdemokratiska kommunpolitiker skriver på
DN Debatt att de inte gillar den inställning som SKL har så går de tvärt emot hur deras partivänner i just SKL har agerat (det går däremot helt i linje med den ståndpunkt som Folkpartiet har drivit). Jag tänker inte avslöja några detaljer. Men jag är förbannad på hur sossarna dubbelspelar i den här avtalsfrågan. Det är liksom inte seriöst eller trovärdigt.

Från Folkpartiets sida finns har vi i dag valt att lämna de centrala förhandlingarna när det gäller frågan om arbetstiden. 

För de som vill göra en arbetstidsomläggning finns nämligen redan idag, i det centrala avtalet, möjlighet att göra lokala uppgörelser. Att centralt dirigera, i ständig strid med facken, har vi aldrig trott på.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Förhandla inte bort dem!

Folkpartiets uppfattning är att vi ska få ett avtal snabbt och att förhandlingarna skall ske så att förtroendet återskapas mellan parterna. Det var vår ambition vid förhandlingsbordet. Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling. Vårt råd är att genomföra ett avtal som inte innehåller arbetstidsomläggning och efter avtalets tecknande aktivt arbeta för att återskapa förtroende mellan parterna


För en levande stenstad!

I går meddelades att det kommer vara gratis lördagsparkering i stenstan året ut. Jag tycker det är bra. Många handlare i city har det tufft just nu, därför ska vi försöka skapa förutsättningar som underlättar för dem så att vi får behålla ett livaktigt city. Gratis lördagspakering är en sådan åtgärd.

På parkeringssidan finns det mycket annat som måste göras också. Inte minst minska antalet kockar som rör om i soppan. Kommunen håller sig med två spelare; bolaget Parkera AB och så enheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Det är en för mycket om du frågar mig.

En sak som skulle underlätta parkeringsläget i stan mycket är om vi kunde få alla företagsparkeringar att vara tillgänliga på helger och kvällar. De står ödsligt tomma, men ställer man bilen där blir det snabbt en p-bot. Därför snurras det runt runt och spys ut miljögifter i jakt på en tom parkeringsruta efter gatan.

Inför julen bjuder
Norrporten på gratis parkering på SCA.s parkering. Varför inte låta det vara gratis varje helg!

Och de många parkeringsmöjligheterna vid Hedbergska skolan, som Sundsvalls kommun äger, står ju tomma inte bara på helgerna utan också under alla skollov. Klart vi måste kunna upplåta dem till parkeringar när de är tomma!

Ibland får jag känslan av att det är allt för fastlåst i olika positioner när det gäller just parkeringarna i centrala Sundsvall. Förlorare är handlarna, kunderna och alla vi som vill ha en levande och myllrande stenstad. Därför är det dags att släppa parkeringsbromsen i parkeringsfrågan!