Skolskjuts utan diskriminering

I dag kom ett mycket bra besked från barn- och utbildningsnämnden. Man öppnar nämligen för att elever som går i friskolor ska ha rätt att få skolskjuts, precis på samma sätt som elever som går i kommunala skolor. Det är naturligtvis en självklar princip. Elever ska inte behandlas olika beroende på vilken skolform de har valt!

Stort och smått från dagens fullmäktige.

Det var ett fullmäktige med många viktiga frågor på dagordningen i dag. Samtidigt var det ett möte med stor enighet mellan alla partier. Det som bland annat beslutades var en fördjupad översiktgsplan för Korsta Tunadal Petersvik (ett beslut som framför allt de boende inte gillar men som jag menar är viktigt för Sundsvalls utveckling). Det beslutades också om att avsätta 580 miljoner för att försäkra bort 30 % av kommunens pensionsskuld. Pengarna placeras via ett delägt bolags Luxemburgska dotterbolag... Lite svårgenomtränglig lösning, men enligt gjorda jämförelser det bästa.

Från FP hade vi tre frågor på dagordningen. En fråga om hur kommunen ska jobba tillsammans med landstinget när det gäller att ta hand om kraftigt onyktra personer. Kommunen har sagt upp avtalet med landstinget, och vi ville få beskrivet vilka konsekvenser det skulle kunna ge. Svaret var dock inte så tydligt, så vi ska följa upp det ytterligare framöver. Jag hade en fråga till kommunalrådet om köpstoppet. Diskussionen blev inte så oväntad, hon försvarade besluten och jag ansåg att de skickade fel signaler.

Det sista vi hade var en motion (som jag trodde skulle vara okontroversiell) om att kommunen ska ha jämställda rekryteringsgrupper när sådana är aktuella. Det ledde oväntat till en ganska intensiv debatt, där oväntat nog miljöpartiet och vänsterpartiet vägrade stödja motionen. Jag tror, faktiskt, att de inte ville stödja förslaget för att det kom från just Folkpartiet. För egentligen tycker de precis som vi, i alla fall om man lyssnar på dem annars... Socialdemokraternas representant i debatten tyckte inte någonting alls om motionen, mer än att den skulle avslås.

Så kan det också se ut

Med minnet färskt av hur Sundsvalls kommunledning skäller på det lokala näringslivet var det skönt att se hur det också kan se ut. Skilda världar? 


Rå(s)op som missar målet

Med kraft försöker vice kommunalrådet, Peder Björk (S) skriva ner Alliansens budgetförslag och påstå att detta saknar verklighetsförankring. Låt gå för att det är en klassisk retorik, men problemet är att han fäktar i luften.

De förutsättningar som vår budget bygger på är de som tagits fram av kommunens ekonomikontor. Därtill har vi gjort interna och externa utredningar och analyser av våra förslag. Utfallet av en försäljning av Mitthem är t ex resultatet av genomförda marknadsvärderingar. Konkurrensutsättning av äldreomsorgen har inspirerats av Östersunds kommuns situation, vilken är påfallande lik vår egen. Vi har alltså god grund för vår budget och för våra förslag.

Däremot, när jag läser majoritetens budgetförslag så ser vi en sak som får mig att lyfta på ögonbrynen. Man räknar hem 30 miljoner i besparingar på ”effektivare upphandling”. Detta, om något, är luddigt.

Faktum är, att om Alliansen befann oss i socialdemokraternas sits, skulle jag vara väldigt tystlåten om ekonomiska resultat. Deras ledning av Sundsvalls kommun har ju varit ett ekonomiskt moras med åratal av budgetöverskridanden, vilket också kommenterats i en mycket allvarlig rapport från Kommunrevisionen nyligen.

Skillnaden mellan majoritetens Alliansens budgetförslag är att vi vågar göra tydliga prioriteringar. Vi sätter människor före byggnader. Genom en försäljning av Mitthem får vi råd att behålla skolpengen för barnen och eleverna. En konkurrensutsättning av äldreomsorgen ökar mångfalden och ger oss möjlighet att inte behöva skära ned på välfärdsområdet. Genom alliansregeringens stora satsning får kommunen dessutom ett rejält tillskott under 2010 som innebär att vi kan genomföra angelägna satsningar på flera områden.

Majoritetens budget innehåller inget av dessa inslag. I stället ska elevpengen sänkas med 95 miljoner kronor, socialnämnden dräneras med nästan 140 miljoner kronor och även övriga verksamheter tvingas genomföra kraftiga besparingar. Det är detta som är skillnaden mellan Alliansens och Majoritetens förslag. Det är inte matematiska räkneövningar, det är politiska prioriteringar.

PS: Så här sammanfattar Kommunrevisionen majoritetens sätt att styra den kommunala ekonomin: Vi anser att kommunens resultat under de senaste elva åren varit mycket otillfreds-ställande och inte kan anses överensstämma med vad som normalt betraktas som god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

 


Låt familjerna bestämma

I dag skriver Peder Björk och Bodil Hansson i en debattaritkel att de vill lagstifta om hur familjer ska fördela sin föräldraledighet. De anser att man ska dela upp föräldraförsäkringen i tre lika stora delar; två som tillfaller vardera föräldern och en som de får frihet att själva bestämma över. Det blir mer jämställt då, är deras resonemang. Att man tar makten från föräldrarna att själva bestämma är sekundärt. Tyvärr.

Jag tror tvärtom att det är bättre om familjerna får så mycket frihet att själva bestämma hur föräldraledigheten ska användas. Man har olika förutsättningar och olika önskemål (egna företagare som kanske har svårt att vara lediga på dagarna mycket men i stället ägnar hela kvällarna åt sina barn, man kanske väljer att amma så länge som möjligt, eller man kanske helt enkelt vill att den ena föräldern är hemma längre med barnen).

Nackdelen, och den tror jag alla kan se, är att kvinnor (för det är oftast de som är hemma med barnen mest tid) förlorar i sin jobbkarriär. Det är naturligtvis oacceptabelt. Därför finns det också lagstiftat att man inte får lönediskriminera p.g.a föräldraledighet. Sedan sker det ändå i praktiken. Här måste vi bli tuffare att anmäla och facken måste tuffa till sig i löneförhandlingarna. 

Men jag tror inte på lagivrare som vill bestämma änny mer över familjernas livsval (det räcker med de pappamånader som FP är "pappa" till.

Det kan känns faktiskt lite underligt när man anser det okej för två vuxna människor att bestämma sig för att skaffa barn tillsammans, men sedan misstror dem att besluta om hur de ska vara föräldralediga...

Trollen i ljuset

Många har redan kommenterat Sverigedemokraternas debattartikel i dagens Aftonbladet. Jag tänker bara göra det med ett kort konstaterande: Släpp ut trollen i ljuset så spricker dom. Den som inte ser hur Jimmie Åkessons argumentation påminner om nazisternas innan andra världskriget måste vara blind. Kollektiv skuld, folkgrupp i stället för individer, fördomar och faktaförfalskning. Skönt att de avslöjar sitt rätta jag!

Den som vill veta mer om vad som samlar och driver detta skrämmande parti kan gärna läsa denna aktuella artikel från Aftonbladet!

Den som inte håller med gnäller

Det blir allt mer uppenbart vilken strategi kommunens politska ledning har i näringslivsfrågor: Den som inte håller med utmålas som gnällspik.

Idag är det Företagarna, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv i Sundsvall som får den domen för att de efterlyser lite mer driv och ledarskap när det gäller företagarfrågor.

Sundsvalls kommunalråd anser att närlingslivsklimatet är bra i Sundsvall. Att kommunen ligger på nedre halvan i Svenskt Näringslivs mätning bekymrar tydligen inte. För "vi majoritetspolitiker har en tydlig riktning i vad vi vill för det lokala näringslivet. Vår attityd är hoppfull och positiv". Synd bara att samma majoritet inte ens klarar av att bli överens och ett tydligt besked när det gäller konkurrensutsättning!

Visst kan man komma långt med ett leende. Men, för att långa ett uttryck från engelskan: Talk the talk isn't enough. You need to walk the walk to get it done!

Nobba Nordkorea, Svennis

Vad tvungen att kolla i almanackan så att det inte var första maj. Annars hade man ju kunnat tro det när man såg nyheten att Svennis är aktuell för Nordkoreas landslag. Men det verkar inte vara något skämt. Däremot luktar det skämt om idén.

Har bara en sak att säga: Nobba Nordkorea Svennis. 

Förresten är det väl typisk ironi att nyheten om den svenska supertränaren kommer samtidigt som Svenska fotbollsförbundet dömer Örgryte IS att betala skadestånd för att lagets supportrar tagit ställning för att släppa Dawit Isaak fri...


Intresse för våra förtroendevalda

Gårdagens presskonferens om vilka som är politiker i Västernorrlands län intresserade de flesta medier. Här hittar du några klipp.

Mittnytt (2:30 in i programmet)
http://svtplay.se/v/1726350/mittnytt/12_10_19_15?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1726775/sb,p103318,1,f,-1

Dagbladet: http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.1432438

Tidningen Ångermanland / Örnsköldsviks Allehanda http://allehanda.se/start/harnosand/1.1432549

Radio Västernorrland http://www.sr.se/vasternorrland/nyheter/artikel.asp?artikel=3162459

Även ST och var där men jag hittar ingen länk till den artikeln tyvärr.

Brett spektrum av politiker

Jag tror att ganska många har bilden av politiker som en man i femtioårsåldern som gärna bestämmer själv. I verkligheten är det dock helt annorlunda. Det visade en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting redovisade på en presskonferens i Sundsvall i dag.

95 % är fritidspolitiker, det finns gott om både män och kvinnor och andelen som är födda i andra länder motsvarar rätt väl andelen utlandsfödda totalt i befolkningen. Det är bra. Mindre bra är förstås att det är orimligt många fler män än kvinnor och att det är alldeles för få riktigt unga och riktigt gamla som är finns med bland de förtroendevalda. Men här skiljer vi oss inte från andra län, och i den mån vi skiljer oss så är det till det bättre.

Det som överraskade mig var att det finns ganska många småbarnsfamiljer bland de förtroendevalda. 10 % har barn som är 6 år eller yngre. Jag trodde att det skulle vara betydligt färre. Roligt!

Men det viktigaste tycker jag är att våra många fritidspolitiker utgör en bra grund för att förhindra populism och främlingsfientlighet att få något större grepp i politiken. När det är enkelt att prata politik med någon som är ersättare i miljönämnden eller kanske sitter i kulturnämndens arbetsutskott så är det också lätt att förstå hur politiken fungerar. Och när man vet, då kan man inte rösta på partier som har okunskap och fördomar som sina "försäljningsargument". Därför är dagens rapport ett upprop för fortsatt framtid för fritidspolitikern!

Bra träff i Granlo

Det var en bra träff med ungdomarna i Granlo i kväll. När vi i Folkpartiet har diskuterat ungdomssituationen så har vi inte valt att peka på några nedläggningar av fritids- eller föreningsgårdar. I stället är vi i alliansen överens om att satsa på utökning i form av ett Ungdomens Hus i centrala Sundsvall.

I Bosvedjan provade man för ett tag sedan att stänga igen fritidsgården. Effekten blev, tyvärr, rätt mycket stök och förstörelse. Nu är den öppnad igen och situationen är betydligt bättre. Det visar på att gårdsverksamheten spelar en viktig roll i bostadsområdena. Den erfarenheten måste vi lära oss av!

Jag tror och hoppas att majoriteten inte heller har för avsikt att stänga Granlos fritidsgård eller andra gårdar heller för den delen. Det skulle nog kosta mer i längden än vad det skulle spara för stunden. Roligt, särskilt för de engagerade ungdomarna var att
Mittnytt var på plats och sände direkt från kvällen. Även ST har snabbt rapporterat från träffen. Dagbladet och Radio Västernorrland fanns också med och deras rapporter kan vi ta del av i morgon.

Besök på Granlo fritidsgård

I kväll bär det av till fritidsgården i Granlo för att prata med ungdomarna där. De är oroliga över att gården ska stängas, och har samlat ihop jättemånga namn för att den ska finnas kvar. Ska bli intressant att lyssna på dem och prata lite om både gården och livet som ung i Sundsvall.

Bra besök i Nacksta

Var på ett kort och bra besök i Nacksta i dag. Vid sidan av skandalen med Wallholmens hus finns det mycket som kan spira och gro i stadsdelen. Jag tror att det kan hända mycket på ganska kort tid, men det förusätter engagemang och samlade krafter från de som bor i Nacksta + intresse och engagemang från oss den kommunala ledningen. Hoppfullt var det verkligen i dag.


Debatten om företagsklimat fortsätter

Det hettar till när det gäller kommunens företagarklimat. I dagens ST replikerar vi på kommunalrådet Anita Bdiouis svar till oss. Det är viktigt att vi får till stånd den här diskussionen, men det är också viktigt att de tre majoritetspartierna svarar tillsammans. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju tydligt givit vänstern "vetorätt" i företagarfrågorna, och då bör de tre gemensamt berätta om sina ståndpunkter. Sundsvallsborna i allmänhet - och företagarna i synnerhet - har rätt att få besked om vilka framtidsutsikter som väntar dem med fortsatt styre av vänsterkoalitionen.

Insändare om Öppna förskolan

I helgen hade jag en insändare i ST om möjligheten att rädda de öppna förskolorna.


Kampanjen för att rädda Sundsvalls öppna förskolor har nått 4000 hushåll
Under en vecka har vi delat ut material till 4000 hushåll för att berätta om förslaget från den politiska majoriteten att stänga alla öppna förskolor i Sundsvall och om Folkpartiets arbete att rädda dessa. Lyckas vi inte har vi ju avgivit ett vallöfte att öppna dem snarast om vi vinner nästa val! Det har varit ett roligt arbete med många uppmuntrande ord. Och dessutom har det ju varit fantastiskt promenadväder =)

Förvirrat om Mitthem

Dagens tidningar ger verkligen besked om förvirringen inom socialdemokratin när det gäller Mitthem. Några saker kan man ändå slå fast:

1) De protesterar högljutt mot vår idé att använda de pengar som finns fastlåsta i bolaget till skola och omsorg. Det är nästan så att man får känslan av att socialdemokraterna har blivit ett Mitthemsparti.

2) De har samtidigt givit klartecken för en utredning om kommunens fastighetsinnehav som har "ingrediensen" delvis försäljning av Mitthem (alltså samma sak som vi i Alliansen föreslagit, fast en mindre del...)

3) Arbetarkommunens ordförande samt
kommunstyrelsens vice ordförande (ingen av dom var med när beslutet under punkt 2 togs) kan absolut inte tänka sig någon utförsäljning. Finansutskottets vice ordförande vill dock inte avfärda idén.

Ja, vad ska man förstå av detta virrvarr? Framtiden får väl utvisa, men helt klart är att någon kommer få ge sig i denna interna kamp som verkar utspela sig inom socialdemokratin.