Kommunstyrelse med plus och minus

I dag hade kommunstyrelsen i Sundsvall möte. 496 sidor handlingar om allt från strategifrågor till attesträtter. Det blev ett möte med både plus och minus.

På plussidan fanns att majoriteten lyssnat in våra synpunkter om att den nya strategin för näringslivs och tillväxt måste ledas politiskt. Därför blev också beslutet att finansutskottet ska utgöra styrgrupp för arbetet. Naturligtvis ska det vara så - den strategin är inte någon fråga som ska delegeras till tjänstemän.

På minussidan fanns att "kommunaliseringen" av verksamheter fortsätter. Nu bestämde man slutligen att de verksamheter som skötts av företagare i Liden och på Alnön ska drivas av kommunen i fortsättningen. Alliansens motförslag var att låta verksamheten (matlagning samt städning) upphandlas, och låta kommunen själva lägga ett anbud. Sedan tar vi det bästa budet helt enkelt. Men icke!

I stället försöker majoriteten blidka kritiken genom att upprepa ett tidigare fattat beslut att man ska kunna konkurrensutsätta verksamhet inom dessa områden med upp till 20 %. Men vad spelar dessa ord för roll, när man i den praktiska politiken avvecklar sådan verksamhet? Nej, det är rent av dåligt!

Klar man vill välja

I Örnsköldsvik har man frågat 1500 personer om de själva vill bestämma vem som ska utföra hemjänst i framtiden. Två tredjedelar kan tänka sig att bestämma det själv. Inte särskilt förvånande. Klart man vill kunna bestämma själv vem som kommer hem och städar eller lagar mat.

Egentligen är det otroligt att alla äldre inte redan får göra det valet själv. Rätten att bestämma över sina liv kan rimligen inte försvinna bara för att man blir äldre!

Använd fastighetspengarna för att utveckla välfärden

Hur ska Sundsvalls kommun göra med sina fastigheter i framtiden? Det har varit en fråga som utretts under en tid, och i dag har det behandlats politiskt i kommunstyrelsens samordningsutskott. I princip ger majoriteten klartecken att sälja de flesta sorters fastigheter (skolor, äldreboenden etc).

Däremot vill man inte ens låta utreda frågan om att sälja ens en del av kommunens bostadsbolag. Detta trots att konsultutredningen pekar på just en delvis försäljning av Mitthem som en möjlig klok affär!

Nåja, det kanske inte är så förvånande. Majoriteten har ju denna höst förvandlats från att värna kärnverksamheten till att föreslå nedskärningar på skolan och omsorgen och i stället värna sitt bolag. Jag minns Folkpartiets kommunala valslogan 1998 "Satsa på barnen i stället för bolagen". Den är lika aktuell i dag som då!

Däremot är jag mycket förvånad över att majoriteten inte ser möjligheten att låta de pengar som man får fram vid försäljning av fastigheter användas för att långsiktigt finansiera t ex barnomsorgen eller äldreomsorgen. Nej, det enda de kan tänka sig att göra med pengarna är att bygga nya hus (läs teatrar, multiarenor m.m.) eller betala av kommunens lån. Det gick så långt att man vägrade att ens ta med ALTERNATIVET att investera pengarna och använda avkastningen till kärnverksamheten i texten.

Detta gör mig orolig! Är man så inställd på att bygga nytt för pengarna? Ja, i så fall har vi en ordentlig diskussion att se fram emot!


Ett mycket bra landsmöte avklarat



Dagarna fyra har jag varit i Växjö och lett Folkpartiets landsmöte. Otroligt roligt och givande att följa debatterna och se besluten. Totalt sett så var landsmötet riktigt bra. Det märks att FP är samtrimmat och laddade inför nästa års val. Det finns en bred upptställning för det politiska budskapet. Dessutom - historiskt - kunde jag klubba valet av partistyrelse utan någon föregående omröstning!

Vilka var då de stora besluten? Förstatligande av skolan så klart. Jag har själv funderat mycket kring den frågan, inte minst eftersom jag satt med i den arbetsgrupp som lade fram förslaget till skolpolitiskt program till landsmötet. Det har lett till en vandring där jag nu tycker det känns som en bättre ordning med ett nationellt ansvar för skolan.

Det är väldigt stora skillnader mellan vad kommunerna satsar och hur kommunerna lyckas med skolorna. Men det får inte vara så för barnen, att det ska bero på vilken kommun man råkar bo i om kommunen har råd med extra stödundervisning, sommarskolor och annat. Man måste ha lika förutsättningar! Visst skulle man kunna lösa detta med mer detaljerade regler från staten, men då tror jag det är renar och rakare om staten återtar ansvaret! Ser vi historiskt så är det kommunala huvudmannaskapet för skolorna en parantes, och inte särskilt lyckad sådan heller...

På integrationsområdet satte landsmötet ner foten och avvisade förslaget att ha obligatoriska medborgarskapskurser. Voteringen var jämn, och det gick till oviss rösträkning innan jag kunde meddela att landsmötesmajoriteten ville stryka dessa formuleringar.

I talarstolen kunde man hitta en hel del "fynd".
Jan Björklund som vanligt utmärkt. Fredrik Malm höll två inlägg i klassen "debattdödare" om omskärelse av pojkar och föräldraförsäkring. Njutningsfullt att höra effektiv retorik. En härlig nykomling fanns i LUF:aren från Botkyrka, Joakim Storeide. Han får vi se mer av framöver! Sammantaget var det debatter med många kloka och genomtänkta inlägg. Som man kan förvänta sig på det liberala partiets viktigaste möte!

Men nu är landsmötet över, och det är dags att återvända till den kommunala vardagen. Det känns också bra!

Folkpartiets landsmöte

Under torsdagen börjar Folkapartiets landsmöte, denna gång i Växjö. Bland annat kommer partiets partiprogram inför valet nästa år att fastställas och en ny partistyrelse väljas. Intressanta diskussioner väntas på flera områden, bland annat inom skolområdet.

För min egen del känns det roligt att återigen få svinga klubban som en av fyra ordföranden för landsmötet. Visserligen blir tiden som man hinner prata med medlemmar från övriga landet inte så stor, men det är förbaskat roligt att leda kongresser och landsmöten.

Vi åker dessutom ner med rätt många personer på landsmötet. Våra ombud från länet är Stefan Falk, Sundsvall, Ida Edlund, Övik, Henrik Edlund Kramfors och Eva Halling, Sollefteå. Utöver dessa personer skickar vi från FP Sundvall fem observatörer till landsmötet för att se och lära. Även riksdagsledamot Solveig Hellquist deltar under landsmötet.

Du kan följa landsmötet på SVT 24 i direktsändning under hela helgen!


Seminarium på Kvalitetsmässan

I dagarna två har det i samband med den årliga Kvalitetsmässan också hållits politikerdagar. I dag var jag på plats i Göteborg för att hålla i ett seminarium om hur man ökar valdeltagandet. Detta mot bakgrund av ett programarbete som vi gjort i SKL. Med mig var också kommunalrådet i Botkyrka, Katarina Berggren, som berättade om de satsningar och försök man har gjort i den kommunen. Intressant och många deltagare, över 160 stycken anmälda, gjorde det hela till en rolig dagsutflykt.

För övrigt är det roligt att inte bara finns ett, utan två, flygbolag som trafikerar sträckan Sundsvall - Göteborg med direktlinjer! Det ska vi vara glada över.

Skäms Vellinge

Vellinge kommuns sätt att vägra ta emot ensamkommande flyktingbarn är en skam för kommunen. Tillhör man de allra rikaste kommunerna i hela landet, har råd att hålla sig med den lägsta kommunalskatten av alla och inte tidigare ha tagit emot en enda flykting så borde dom kunna göra en insats denna gång! Jag är otroligt glad att min partikamrat i Vellinge ställer upp för barnen!
Vellingens agerande väcker också frågan om det inte behövs en lagstiftning som fördelar ansvaret för flyktingmottagande på alla kommuner, inte bara vissa. Det är inte en bra eller hållbar lösning att några få kommuner (Malmö och Södertälje främst) tar emot de allra flesta som kommer, medan andra inte gör någon insats alls. Hittills har det varit frivilligt för kommunerna att bestämma hur man vill göra, men om det inte fungerar måste något ändras. Vi kan inte ha det så att kommunerna driver en egen flyktiing- och invandringspolitik. Det är faktiskt en nationell fråga. Men det känns otroligt tråkigt om vi inte ska klara vårt ansvar på den kommunala nivån, utan att staten ska behöva tvinga oss att ställa upp på något så självklart som detta!