Mångfald inom äldreomsorgen

I dag skriver ST om socialdemokraternas ändrade inställning till att låta äldreomsorg skötas av andra än kommunen. Det har tagit väldigt lång tid för partiet att komma fram till samma slutsats som nästan alla andra. Men jag är glad över att de nu öppnar för mångfald och konkurrens, även om de har en rad förbehåll (som dock inte verkar vara speciellt kontroversiella, utom möjligen något eller några).

Men nu måste socialdemokraterna också gå från ord till handling. Jag menar att en konkret handlingsplan snarast skall upprättas, och att en upphandling bör genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Det finns inga skäl att vila på hanen, utan snarare alla skäl att komma till skott. I jämförelse med andra kommuner ser vi nämligen att det finns exempel att ta efter, t ex Östersund som efter upphandling bedriver äldreomsorgen till god kvalitet men betydligt lägre kostnad!

Viktigt är också att socialdemokraterna nu inte låter sig stoppas av vänsterpartiet. De kan inte låta ett litet parti få lägga in något veto i en fråga som är så pass viktig för Sundsvalls kommun som denna är just nu. Detta är ytterligare ett skäl till att upprätta en konkret handlingsplan!

Som liberal välkomnar jag öppningen. Sent som sagt, men inte desto mindre glädjande!

Skattehöjning med spridningseffekt?

I dag meddelade Öviks kommunalråd, Elvy Söderström, att man tänker höja kommunalskatten med 25 öre. Jag ska inte lägga mig i hur andra kommuner gör, men däremot funderar jag om Söderström nu öppnar för en skattehöjningsvåg i länet. Öviks kommunalråd brukar nämligen ofta lyftas fram av sina partikamrater som klok och duktig. Tar de nu efter?

I Sundsvall har vi en överenskommelse mellan partierna att skattesatsen inte ska höjas. Det är för att vi vet att en högre skatt minskar attraktiviteten för vår kommun. Ofta är det dessutom så att en höjd skatt bara ger tillfällig lättnad, sedan är man tillbaka i samma problem igen. Så visar erfarenheter från andra håll.

Därför hoppas jag att majoriteten i Sundsvall orkar hålla emot, och ta tag i kommunens ekonomi utan att välja en kortsiktig och dålig lösning!

Markiser, en undervisningskostnad?

Ser på ST.nu att skolan i Bosvedjan har beslutat sig för att sätta upp markiser. Vinkeln på artikeln är att man bryter mot det köpstopp som är infört, och det är naturligtvis inte bra.

Men min vinkel är lika mycket att något är fel när man måste använda skolans undervisningspengar för att sätta upp markiser. Detta borde rimligen ha gjorts - och betalats - av fastighetskontoret som äger lokalerna.

Jag förstår att skolans ledning anser att nöden inte har någon lag, och att de vill få problemet åtgärdat, och verkligen inget fel med det. Men vi måste fundera över hur det kan bli så att skolorna måste använda sina pengar för markiser!

Anundgård och Nedansjö läggs inte ned

Det var kanske inte så oväntat, men inte desto mindre glädjande, att majoriteten vände i skolfrågan i kväll. Det blir med andra ord ingen stängning av skolorna i Anundgård och Nedansjö. Jag välkomnar detta besked, även om det lämnar många frågetecken kring hur kommunens politiska ledning fungerar. Bara för några veckor sedan var de ju beredda att stänga igen skolorna med omedelbar verkan!

Men låt oss nu glädas över att vi stoppat ett förslag som var negativt ur de flesta tänkbara aspeket - ett förslag utan vinnare, bara med förlorare.

Räknar jag förresten rätt i minnet är detta tredje gången som i vart fall Nedansjö skola räddas från nedläggning under bara några års tid! 

Barnen eller organisationen i fokus

Jag blev rejält upprörd när jag läste ST i morse att den kommunala skolförvaltningen vill stoppa SYO-konsulenter att träffa friskolor. Dels är brevet så dumt formulerat att jag faktiskt blir förvånad. Men framför allt blir jag irriterad över den syn som visas gentemot barnen i vår kommun när SYO-konsulterna ska hindras från att ta in information om de fristående skolornas kursutbud.

Det jag ser är att man inte har barnens intresse för ögonen, utan att man tittar på organisationen i stället. Det är, verkar man tänka, bättre att barnen går i en skola som drivs av kommunen än att de går i en skola de själva väljer och tror är den bästa! Själv är jag övertygad om motsatsen: Barnen utvecklas bäst av att gå i en skola som passar dem. Och ofta är det den kommunala skolan. Men ibland väljer man en friskola. 

Kommunens skolförvaltning måste ha barnens intresse i centrum. Tydligen behöver det påminnas om!


Jämställdhetspengar till Sundsvall

I går fick jag förhandsbesked om att Sundsvall får ett bidrag från regeringen på och SKL 1,3 miljoner kronor för att förbättra sitt jämställdhetsarbete. Formellt tas beslutet under dagen, men allt tyder på att det går i hamn. Pengarna ska användas för ubildningsinsatser och för att integrera jämställdhet i nämndernas mål och beslutsprocesser.


Jämställdhet är en framgångsväg för alla organisationer, och det här stödet ger oss chansen att bli lite bättre i Sundsvall. Jag är glad över pengarna.


Insändare om köpstoppet

Har just skickat följande insändare till tidningarna om kommunens köpstopp.

"Kommunen inför nu köpstopp och ekonomisk restriktivitet i sina verksamheter. Det är tråkigt, men som läget är nu nödvändigt. Men kommunledningen har möjlighet att även göra andra åtgärder för att stärka ekonomin. Det är inte bara köpstopp. Det behövs också stopp för vissa kostsamma politiska projekt.

Två omedelbara åtgärder som bör vidtas är att stoppa arbetet med ny teater och att inte införa tiominuters busstrafik i centrala Sundsvall. Teatern kostar 4 miljoner kronor bara i utredningspengar i år, och bussarna kommer kosta cirka 10 miljoner kronor det kommande åren. Det är en rejäl summa pengar.


Köpstoppet pekar på verksamhetens ansvar, men det behövs också politiskt ledarskap och ansvar. Genom att stoppa några kostsamma politiska projekten kan ekonomin stärkas för vår kommun i dessa kristider."


 


95000-gränsen sprängd

I dag är vi fler än 95 000 som bor i Sundsvall. Därmed är en historisk gräns sprängd. Roligt! Kul att så många gillar Sundsvall och väljer att bo här!


Det finns besparingar som kan göras

ST skriver i dag om de besparingar vi beslutade om i finansutskottet. Men förutom det som köpstoppet innebär finns det andra besparingar som kommunen kan och borde göra. Två saker kommer snabbt upp:
 
1) Avbryt projekteringen av Kulturhuset. 4 miljoner skulle snabbt kunna sparas på det sättet.

2) Vänta med att införa tiominuters busstrafik. Det skulle ge, om jag minns rätt i huvudet, ca 10 miljoner kronor nästa år och ett par miljoner redan detta år.

"Problemet" med detta är att kommunen då måste  prioritera om i sin politik, och det verkar majoriteten inte vara så intresserad av att göra. Det är därför enklare med inköpsstopp, eftersom det är mer anonymt. Jag tror att det behövs både och, en generell återhållsamhet och politiska prioriteringar. Vi får se om detta också kommer till slut!

Stoppsignaler i kommunen

Sundsvalls kommuns ekonomi har problem, eftersom den politiska ledningen inte har orkat med uppgiften att spara i ladorna medan konjunkturen var god. Den senaste prognosen för 2009 visar en avvikelse mot budget med 78,4 miljoner. En allvarlig signal!

Därför beslutad vi på ett möte med finansutskottet nyss, att rekommendera samtliga nämnder att vara restriktiva med sin ekonomi. Det innebär inköpsstopp, att anställningar av personal ska prövas enligt särskild ordning med mera. Frågan lyfts också upp till kommunstyrelsen, och till det mötet ska konsekvensbeskrivningar arbetas fram.

Som jag ser det måst kommunen agera för att klara ekonomin i detta läge. Det är mycket tråkigt att majoritetens oförmåga har försatt oss i den här situationen, men den måste redas upp!


Dåliga signaler till näringslivet

Sundsvall har tappat positioner när det handlar om näringslivsklimat. I dag hade kommunen chansen att stärka förtroendet, genom att låta upphandla både städning på Alnön och matservering i Liden. Men icke. Verksamheten ska kommunaliseras, några företag ska inte få chansen att driva verksamheten.

Från Allians för Sundsvall reserverade vi oss mot detta beslut. Följande pressmeddelande gick just i väg:

Dåliga signaler till näringslivet

Finansutskottet har idag beslutat att två verksamheter som tidigare drivits av externa företag, nu ska återbördas till kommunal regi utan ny upphandling.


Det handlar om städningen av lokala skolor och förskolor på Alnö som företaget ISS har skött sedan 2001, samt matleveranserna till Lidens skola & äldreboende som också har drivits på entreprenad sedan 2001. Allians för Sundsvalls representanter från M, Fp och C reserverade sig mot beslutet.


"Det är oerhört märkligt att kommunledningen ena stunden beslutar sig för att konkurrensutsätta viss kommunal verksamhet för att nästa stund ta tillbaka driften i egen regi igen, utan att låta det lokala näringslivet vara med och lägga anbud", säger Alliansens företrädare.


De gällande avtalen kommer att löpa tiden ut, därefter är det Fastighetskontoret i Sundsvall som tar över verksamheterna genom Avdelning Galant kost & städ.


"Det är mycket möjligt att kommunen själv kan klara av att driva dessa verksamheter billigare än en extern entreprenör, men det får vi tyvärr inte veta nu. Det enda vi säkert vet är att det här beslutet ger oerhört dåliga signaler till det lokala näringslivet om att kommunledningen inte ens bryr sig om att fråga om någon skulle klara av uppdragen billigare och effektivare än kommunen själv" fortsätter Alliansen.


"Det här är verkligen ett bevis på att kommunen har tagit ett steg framåt och två steg tillbaka, när det gäller konkurrensutsättning och tron på det lokala näringslivet och dagens beslut sänder mycket tveksamma signaler till det lokal näringslivet" avslutar Allians för Sundsvall.


S-nej till euroomröstning

Såg i dag att Mona Sahlin inte vill ha någon ny Euroomröstning. Hon påstår att man tidigare varit överens inom politiken att en ny folkomröstning inte skulle vara aktuell förrän tidigast 2013. Problemet är bara att Mona Sahlin har fel.

Fp:s partisekreterare
bloggade under dagen och länkade då till en gemensam artikel av Lars Leijonborg och Göran Persson på DN Debatt där de skriver att "Vår bedömning är att ett nej till euron kommer att gälla både över denna och nästa mandatperiod. Det betyder att frågan tidigast kan aktualiseras på nytt år 2010." Alltså precis det folkpartiet gör.

Det är trist när Mona Sahlin slarvar med historiebeskrivningen.


Från dagens kommunstyrelse

I dag har vi haft kommunstyrelse, med 21 ärenden på dagordningen - en blandning av småttt och stort. Den fråga som tilldrog sig störst diskussion vad om det ska bytas golv i Sporthallen. Helt klart är att golvet inte är superbra, och att framför allt basketen klagar på "döda punkter". Men samtidigt måste det vägas mot alla andra behov som finns i kommunen, och även mot föreningarnas möjlighet att betala en högre hyra för att nyttja lokalerna.

Från alliansens sida begärde vi fram ett utökat underlag, som handlar just om hur föreningarna sköter och tänker inför hyreskostnaderna. Det är viktigt att titta på alla delar innan man tar ett beslut!

I övrigt inga överraskningar.

Hur tänker Mp

I dagens ST finns en mycket kort insändare från Miljöpartiets gruppledare, Ingrid Möller, där hon meddelar att Miljöpartiet nu ha samråd om landsbygsfrågor . Efter det "är man beredd att diskutera". Jag tolkar det som en öppning för Mp att ändra ståndpunkt, vilket jag varmt välkomnar. Men samtidigt undrar jag varför deras diskussion kommer nu, och inte innan förslaget att stänga skolorna i Nedansjö och Anundgård fördes fram?

Anstalten i Viskan på väg att stängas

I dag meddelade Kriminalvården att man planerar för en stängning av anstalten i Viskan under detta år. Det är trist, och inte så välunderbyggt, menar jag. Den information jag har i ärendet är att anstalten har goda resultat på sina vårdande insatser och att det inte skulle vara så dyrt att rusta upp lokalerna som Kriminalvården centralt hävdar. Dessutom - och jag tycker man ska ta sådan hänsyn när det är befogat - är anstalten en viktig verksamhet i Ånge kommun.

Jag vet att många arbetar för att ändra Kriminalvårdens inställning. Jag hoppas att det lyckas!

Framtidens ledare

Dagens lunch bestod av en intressant föreläsning av Anders Granström som i fjol utsågs till "Årets ledare" av Juniorhandelskammaren i Sundsvall. Vi var ca 50 personer som lyssnade till hans berättelse om att vara företagare, entreprenör och ledare. För mig var det en nyhet att hans bolag tillsammans hade över 100 anställda (även om inte alla är i Sundsvall). Det är baske mig inte dåligt! Roligt att det finns en sådan bra affärskille i Sundsvall. En framtida ledare!

Två x Skola

I dag kommenterar jag i ST beskedet att eventuella beslut om skolnedläggningar i Anundgård och Nedansjö ska fattas först när barnen gått på sommarlov. Jag ser att de läsarkommentarer som också finns med i artikeln delar min uppfattning att man inte kan behandla barn så här!

En annan skolfråga kommenteras av folkpartiets ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Falk. Det gäller förvaltningens beslut att inte låta elever vid friskolorna läsa specialidrott på kommunens gymnasium. Jag tycker det tydligt visar på att man ser på frågan ur ett organisationsperspektiv, inte ett elevperspektiv. Utgångspunken måste väl vara att alla elever får en bra undervisning i Sundsvall, oavsett vilken skola eller skolform man väljer att gå i!?

Såg förresten, apropå skola och Sundsvall, på TV4:as nyheter i går kväll att Sundsvall fick vara exempel för hur man varslar lärare runt om i landet. Vår kommun varslar näst flest lärare av alla kommuner i vårt avlånga land (bara Luleå varslar fler, men där är man kanske på väg att svänga).

Satsa på skolan

Jag bloggade i går om lärarfackens kommande manifestation mot besparingarna i skolan. I dag läser jag i SvD att Jan Björklund nu framför krav på kommunerna att prioritera skolan. Björklund ger också ett exempel, Luleå, där man betalar 30 miljoner per år till en ny arena, samtidigt som man skär ner i skolorna. Påminner det om något...?

Skolan är ett kommunalt ansvar, och det är vårt uppdrag i Sundsvall och andra kommuner att se till så att skolan fungerar väl och har de resurser som krävs. Därför är det bra att vi får en tumme på oss att fixa detta. Det verkar behövas.

Så här kan man inte behandla barnen

ST.nu kan vi läsa attett eventuellt beslut om nedläggning av skolorna i Anundgård och Nedansjö inte kommer att fattas förrän barnen har gått på sommarlov. Barnen, och deras föräldrar, kommer alltså inte att veta vilken skola de börjar på till hösten när de går på lov.

Så här kan man inte behandla barnen. Nu får majoriteten dra tillbaka sitt nedläggningsbeslut. Jag kan inte acceptera att det går till så här.Barnen i Nedansjö och Anundgård har rätt att veta vilken skola de ska gå i till hösten. Ska de ta farväl av varandra, eller ses de igen till hösten?. Det här går stick i stäv med vad kommunen brukar säga om barnperspektiv i sina beslut.

Det innebär dessutom ändå ingen besparing för kommunen om skolorna finns kvar, snarare blir det billigare med fortsatt verksamhet till hösten än om skolorna stängs. Nu är det dags att sätta barnens situation i främsta rummet. Och då måste skolorna i Nedansjö och Anundgård finnas kvar när höstterminen startar.


Lärarna demonstrerar

Såg just på ST.nu att lärarna kallar till demonstratin mot besparingarna inom skolan. Det är bra att debatten om hur kommunen ska prioritera sina resurser sprider sig!

Gott EU-arbete

Med bara drygt en månad kvar till EU-valet (7:e juni, med möjlighet att förtidsrösta från och med den 20:e maj) är det på allvar dags att sätta sig in i vilka som gör ett bra jobb och som vill bidra positivt till utvecklingen. Det hela behöver inte vara så svårt. Fick för någon timme sedan rapporter om hur vänsterpartiet i en debatt jämför EU med Hitler. Med den historielösheten och kunskapsbristen är det knappast svårt att plocka bort det partiets valsedel!

En som sett hur Sverige jobbat inom EU är Margot Wallström. I en intervju i
SvD i förrgår gav hon besked om vilka som varit bäst för Sverige i Europa. Svaret blev, inte oväntat, Alliansen. Det är ett härligt betyg för vår duktige och respekterade EU-minister Cecilia Malmström!

Folkpartet går till val som det mest EU-positiva partiet i Sverige. Vi ser möjligheterna, vi vill skicka våra bästa politiker dit (inte avdankade eller avskedade personer som vissa andra partier gör) och vi vill förändra och förbättra EU. Jag tror att man måste ha den inställningen för att lyckas. Även här ger Margot Wallström några synpunkter i intervjun i SvD när om på tal om sossarnas förstanamn, Marita Ulvskog. Så här säger hon: "Med den beskrivning hon har blir det en utmaning för henne att visa att det handlar om att engagera sig. Det blir säkert en del uppförsbacke för henne".

Nu var det Margot Wallströms syn på saken. Men det är väljarna som avgör. Därför uppmanar jag alla: Tänk till. Och rösta!


Rosornas krig

Det verkar storma rejält inom socialdemokraterna i Sundsvall. Ombudsmannen får foten, det talas om mobbning internt och nu kommer anklagelser om att man har för många uppdrag och jobb.

Det hela är tecken på att sossarna i Sundsvall inte mår så bra internt. Jag tycker det är tråkigt. De behöver lägga all sini energi på att leda kommunen fram till nästa val, inte att hoppa på varandra med baktaleri och interna uppgörelser. Red ut det här nu!

Mångfald för äldre!

I går var jag tillsammans med Barbro Westerholm och två andra partivänner på en intressant lunchträff med Sidsnö Fastigheter och Hans Bark m.fl. Ämnet - Framtidens äldreboende.

Barbro har lett den stora bostadsdelegationen som kom med sina förslag för några månader sedan. Det har varit efterlängtat och efterfrågat, samtalet i Sundsvall var knappast det enda i sitt slag utan som Barbro berättade så är hon ute två dagar i veckan och pratar just äldres boende i framtiden.

Vad är då det nya i förslagen? Jo, det jag ser är att man för första gången pekar på att äldre är olika och måste ha rätt till en stor mångfald. Förut har det varit som så att man slänger ut allt gammalt och tar in allt nytt. Bort med äldreboenden och in med servicehus. Sedan var det fel med dessa hus och hux flux skulle alla äldre bo kvar hemma så länge som möjligt (vilket kanske egentligen motiverades av att det är billigare med hemtjänst än att ordna boenden...). Nu ser jag en tillnyktring som är välkommen. Att det är just Folkpartiet som lett arbetet är inte så förvånande. Några minns kanske 1985 och Bengt Westerberg när han talade om rätten till eget rum på långvården. Vi har en tradition att leva upp till!

Till sist: Jag kan inte låta bli att imponeras av Barbro Westerholm. 76 år detta år och full fart på alla sätt. Hon är ett levande bevis på att prästbetyget inte är det viktiga och att ålder faktiskt inte behöver spela roll!

Sundsvall tappar i näringslivsranking

I dag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över kommunernas företagsklimat. Sundsvall återfinns på plats 174. En försämring med 15 platser sedan i fjol.


Trist nog får vi nse att  det bedrivs för dålig näringspolitik i Sundsvall. Socialdemokraterna saknar driv i frågan, Vänstern brukar motsätta sig det mesta och Miljöpartiet gillar inte ens tillväxt. Resultatet kan inte bli annat egentligen.

Nu måste majoriteten ändå samla sig och få tummen ur . Ta bara konkurrensutsättningsprogrammet som aldrig blir av. Det är nedslående med den sortens passivitet". Kom till skott med det!  Vi i alliansen har levererat många förslag, det är fritt fram att använda dom. Det bjuder vi gärna på!