Teaterdebatten i kulturnyheterna

Debatten om fyra miljoner ytterligare för att utreda Kulturhuset ger eko inte bara i Sundsvall. Här hittar du ett klipp från Kulturnyheterna i P1 i morse, där jag och Anita Bdioui diskuterar.

Oklokt beslut om pengar för regionplanerna

Landstinget Västernorrland tänker inte ge något stöd till den region, Mittsverige, som 45 % av länets befolkningen sannolikt kommer att tillhöra. I stället ska de satsa 100 % på ett Stonorrland. Det har man kommit fram till i landstingsstyrelsen i dag.

Jag tror det är dumt resonerat! Vi vet att varken Stornorrland eller Mittsverige är aktuellt som regioner som det ser ut i dag. Båda ansökningarna fick nej av regeringen, och signalen var tydlig. Tänk efter ett varv till! Det tänkandet pågår nu på olika håll, och det sannolika är väl att vi någon gång får se hur positionerna och därmed gränserna förflyttar sig. Bland annat i Timrå ligger en motion med sådant innehåll för beredning och beslut.

Att i det läget, som är rätt känsligt, så tondövt säga nej till att ge stöd åt region Mittsverige, som samlar 45 % av befolkningen i vårt län och av ren tjurighet satsa pengar enbart på Stornorrland sänder inte direkt några positiva signaler. Hur roligt kan det kännas för de som sitter och jobbar i Jämtland, Sundsvall och Ånge med regionfrågan att samarbeta och försöka hitta lösningar med Landstinget Västernorrland när man får en stängd dörr i ansiktet?

Nej, lite mer smarthet och fingertoppskänsla skulle inte skada för vårt landsting. Annars kommer knutarna aldrig att lösas upp!

Tydlig revisionsrapport

I dag presenterade kommunrevisionen en rapport om kommunens ekonomiska situation. Man kan väl lugnt konstatera att det inte var någon munter läsning. Soliditeten är på minus, budgethållandet dåligt och resultatet är sämre än för andra jämförbara kommuner. Och då pratar vi inte om det senste året, utan de senaste ELVA åren.

Det vi ser i Sundsvalls kommun är en ekonomi som är sliten och tröttkörd (och med majoritetens politik lär det bli ytterligare tunga poster att hantera framöver) efter år av dåligt ekonomiskt ledarskap.

Tyvärr har jag inte hittat något sätt att länka upp rapporten ännu, men jag hoppas den publiceras på kommunens hemida inom kort. Det är mycket intressant läsning för alls som bryr sig om Sundsvall och hur vår kommun mår och går!

Som väntat om teatern

I dag beslutade kommunfullmäktige som väntat att bekosta ytterligare fyra miljoner kronor på utredningar om ett teaterhus. Inom alliansen röstade Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna nej till detta. Vår bedömning är att pengarna inte räcker till eller används bäst genom ytterligare utredningar kring detta husförslag.

Debattartikel om Nedansjö skola

Innan helgen hade jag och mina partivänner Stefan Falk och Berivan Mohammed den här debattartikeln om Nedansjö skola införd i både ST och Dagbladet.

(S)veket mot Nedansjö


Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden här i Sundsvall har bestämt sig för att stänga skolorna i Nedansjö. Detta är inget annat än ett svek mot barnen och föräldrarna i byn. I sin regeringsförklaring har majoriteten nämligen uttryckligen skrivit att "små skolor ska bevaras". Ändå vill man lägga ner den lilla skolan i Nedansjö!

För två år sedan beslutades om en förändring av verksamheten vid Nedansjö skola. Den innebar att årskurs 4-5 skulle flytta till Stöde och att man skulle ha kvar årskurserna F-3 samt förskolan i Nedansjö. Förslaget kom från skolrådet i Nedansjö, som på ett bra och positivt sätt engagerade sig i frågan. Beslutet uppfattades som ett löfte att skolan skulle få chansen att finnas kvar och utvecklas.

En utveckling har också skett. Investeringar på flera miljoner har gjorts i fastigheten, elevantalet är stabilt och den pedagogiska verksamheten fungerar. Ändå tänker man stänga skolan!


Om det var så att man kunde spara stora pengar på att stänga skolorna i Nedansjö skulle vi kunna förstå hur majoriteten tänker. Men faktum är att man inte ger någon besparing alls. Huset står kvar, för där ska förskoleverksamhet bedrivas, och för de elever som ska tvingas iväg till någon annan skola tillkommer kostnaden för busskort.

Folkpartiet har noga funderat igenom det förslag som majoriteten har lagt. Vår slutsats är att skolan i Nedansjö skall finnas kvar som viktig del i kommunens skolutbud. En skolnedläggning som inte sparar några pengar och inte ger bättre förutsättningar för eleverna är inte bra politik.


Skolan i vår kommun behöver utvecklas, inte avvecklas!


Bort med onödiga möten!

I dag gick ett av årets mest onödiga möten av stapeln. Kommunförbundet Västernorrland träffades för årsmöte och för att på 30 minuter klubba igenom ärenden enligt stadgarna, där frågorna var på och en stor del av tiden upptogs av det muntliga uppropet.

För detta ändamål samlade man 55 personer, plus gäster, i Sollefteå. Själv åkte jag bil. 25 mil. Andra åkte buss. Också 25 mil. Hur mycket CO2 som skickades ut från alla motorer för detta mötes skull vågar jag inte ens tänka på.

Jag har inget emot möten, verkligen inte. Men när de bara fyller ett formellt syfte och inte egentligen innehåller något som föranleder diskussioner så blir det ganska meningslöst. Dessutom dyrt, eftersom alla vi ombud får en slant i arvode, kostar en lunch och kostar resan fram och tillbaka.

Du förstår säkert att jag tycker de här mötena ska avskaffas. Man skulle i stället kunna sammankalla mycket färre personer för att avhandla denna formaila. Alternativt skulle man kunna ta beslut i respektive kommun i samband med ett fullmäktigemöte. Eller så fixar vi en videokonferens. Möjligheterna är många.

Lyssnade med ett antal personer vid lunchen och pausen, och alla verkade tycka samma sak. Så låt oss nu slå ett slag för smartare och smidigare årsmöten i framtiden!

Vinst i skolan

I en debattartikel på DN debatt i dag presenterar Lärarnas riksförbund en undersökning som visar att många vill stoppa ägarnas vinst i friskolor. Mot den bakgrunden känns det förslag som vi lagt till folkpartiets landsmöte som innebär att man inte ska få ta ut vinst från skolor som inte driver en bra kvalitet bra och i tiden. Det är inte rimligt att kunna missköta en verksamhet som bekostas av skattemedel, och samtidigt ta ut vinst från den.

Undersökningen visar också på andra intressanta resultat. 6 av 10 anser att friskolor har en positiv påverkan på utbildningssystemet, en förkrossande majoritet anser att staten bör ta över finansieringen och/eller ta ett ökat ansvar för skolan. och två tredjedelar av de som svarat anser att betyg ska sättas i årskurs 6 eller tidigare.

Allt som allt är det en intressant undersökning. Den som vill läsa hela undersökningen hittar den här

En biblisk inställning

Läste morgonens debattartikel från vårt kommunalråd. Att hon kritiserar regeringen är knappast oväntat, men jag fastnar för en del formuleringar som faktiskt får mig att fundera över synen på andra partiers drivkrafter i politiken.

Så här skriver Bdioui i artikeln: "Jag kan inte undgå tro att det är en strategi för regeringen; välfärden ute i kommunerna måste monteras ner, minskas och svältas ut."

Det är precis som att det finns en ondskans strategi från regeringshåll. Nästan så att jag anar en biblisk inställning, där helvetet finns och företräds av nuvarande regering. Det är obehagligt att vårt kommunalråd verkar resonera så!

Dagens citat

Eftersom majoriteten i vår kommun nu kommit fram till att man ska stänga skolorna i Nedansjö och Anundgård vill jag inte undanhålla ett citat från samma majoritets regeringsförsklaring, avgiften i november 2006:

"Små skolor ska bevaras"

Ja, så kan det gå...

Skolnedläggningar

I morse presenterade (S), (V) & (MP) ett förvånande förslag om skolnedläggningar. Tre skolor vill man nu ta bort: Nacksta, Nedansjö och Anundgård.

Det som är förvånande är att majoriteten, senast det begav sig, spräckte en överenskommelse just för att de inte ville lägga ner Nackstaskolan. Då skulle det räddas - Nu ska det stängas!

Att stänga Nedansjö skola innebär inte några ekonomiska besparingar, dessutom utfärdades ett löfte om att skolan skulle finnas kvar och få tid på sig att utvecklas. Å andra sidan, vi vet att det har kliat i majoritetens fingrar att få stänga just den här skolan. Det är inte många år sedan man senast hade bestämt sig för en nedläggning. Då ändrade man sig. Hur gör man nu?

Anundgårds skola är speciell, eftersom den betjänar en av kommunens ytterkant, och här kan man inte bara ta beslut utifrån ett skolperspektiv - här måste samhällsperspektivet in  och påverka också. Dessutom måste förslaget konsekvensanalyseras ur ett landsbygdsperspektiv.

Men den viktigaste frågan att ställa sig är om detta förslag stärker den kommunala skolans kvalitet och konkurrenskraft. Det måste vara utgångspunkten för hur beslutet slutligen ska formas!


Korsta - Petersvik - Tunadal på utställning

Vid ett sammanträde med samordningsutskottet i eftermiddags beslutade vi om att ställa ut förslaget till ny översiktsplan för området Korsta - Petersvik- Tunadal. Det är ett långtående förslag som ställs ut. Området förvandlas i stor del till industrimark, med plats för Ortvikens utbyggnad och etablerandet av en kombiterminal i hamnen. Den som vill titta på förslaget kan använda den här länken.

Jag tycker frågan är ganska komplicerad, där olika intressen tydligt står mot varandra, och där det är svårt att hitta en bra kompromiss som håller på sikt. Därför meddelade jag vid mötet i dag att Folkpartiet inte har tagit ställning i frågan, men att det är ok att utställningen genomförs. Den ska nu ske i tre månader, och beslut i fullmäktige beräknas till september i år.

För dåligt med jämställdheten

I dag fick vi en rapport om hur det har gått med jämställdhetsarbetet i kommunens nämnder. Resultatet är för dåligt. Bara hälften av nämnderna har tillsatt den arbetsgrupp de skulle göra och endast en (!) nämnd har formulerat mål och åtgärder inom jämställdhetsområdet i sin verksamhetsplan.

Ändå säger nämndsordförandena vid utvärderingsintervjuer att det är vikigt med jämställdhetsarbete. Men inte så viktigt att man gör det som är bestämt ska göras tydligen. Besviken!

Ofullständig årsredosvisning

Den som till äventyrs läser kommunens årsredovisning och kommer fram till avsnittet "indikatorer" kommer snart att klia sig i huvudet. För på en hel rad av ställen står förkortningen i.u. Det innebär att uppgift saknas. Rättare sagt, nämnderna har låtit bli att ta reda på hur det har gått på de områdena (i vissa fall dock har indikatorerna inte gått att mäta, vilket i och för sig är ett bevis på att man valt fel indikatorer...).

Jag retar mig på sånt.

Därför formulerade jag ett, trots allt, ganska snällt yrkande som skulle passa bra i årsredovisningen:

För ett antal av de indikatorer som beslutades av kommunfullmäktige saknas uppgifter från ansvarig nämnd. Detta beror delvis på att arbetet med att utveckla relevanta indikatorer pågår och indikatorerna förändras från år till år vilket medfört att mätningar inte gjorts. En annan orsak är att vissa uppgifter blir tillgängliga först efter att årsredovisningen färdigställs.


Att det saknas uppgifter för ett antal indikatorer är naturligtvis en brist som gör det svårare att följa upp kommunfullmäktiges mål. Genom det utvecklingsarbete som pågår bör detta förbättras avsevärt nästkommande år. En sådan förbättring är nödvändig för fullmäktiges uppdrag att utvärdera och följa upp nämndernas verksamheter.

Nu ville majoriteten inte ha med denna lilla skrivelse. Man tycker förvisso inte annorlunda än jag (de la nämligen till ordagrannt samma lydelse i protokollet som en anteckning), men de ville inte skriva in det i årsredovisningen. Jag anser att vi ska redovisa saker som de faktiskt är, även när vi har brister. Upp med dem på bordet, och se till att det blir bättre nästa år!


Bussturer inte viktigaste prioriteringen

Vi har i dag haft en diskussion om kommunen ska satsa 30 miljoner kronor de tre kommande åren för att öka turtätheten m.m. på busstrafiken, eller om det finns mer angelägna områden att satsa kommunens pengar på i en tid när ekonomin är svag och det ska genomföras besparingar.

I och för sig, det ska sägas, vore det önskvärt med utveckling av busstrafiken i Sundsvall. De mest missnöjda bussåkarna bor i vårt län! Men samtidigt som vi varslar över 100 lärare från sina jobb och gör besparingar på nästan alla andra områden känns det inte riktigt att samtidigt köra fler bussar.

Det är nog bara miljöpartiet som tycker det är en klok prioritering. Tyvärr viker socialdemokraterna ner sig, och sitt lilla samarbetsparti styra och ställa i den här frågan. Säkert roligt för miljöpartiet. Tveksamt om det är så roligt inom socialdemokraternas egna led. Och för Sundsvall är det inte roligt alls.

Små framgångar om tillväxtstrategin

I dag beslutade kommunstyrelsen om att påbörja arbetet att ta fram en tillväxtstrategi för Sundsvall med målpunkt 2021 (det år som kommunen fyller 400 år!). Från tjänstemännen fanns ett förslag som sedan justerats något av majoriteten. Från min och alliansens sida tyckte vi dock att det var lite för uddlöst, och därför lanserade vi nio punkter som skulle vara styrande för arbetet med den hållbara utvecklings- och tillväxtstrategi:


•-         En grundläggande del i strategin skall utgöras av det kommunala konkurrensutsättningsprogrammet som kommunfullmäktige beslutat skall tas fram.

•-         Strategin ska särskilt lägga vikt vid kommunens möjlighet att genom öppenhet och tillåtande attityd stärka företagsamheten inom de traditionella välfärdstjänsterna. Strategin bör därför ha en positiv hållning till alternativa driftformer.

•-         Strategin ska utforma förslag till införande av en "utmanarrätt" av den kommunala verksamheten.

•-         Strategin ska ha ett uttalat jämställdhetsperspektiv, mot bakgrund av att andelen kvinnliga företagare är särskilt låg i Sverige.

•-         Strategin ska innefatta entreprenörskap i skolan och ungas företagande.

•-         Strategin ska lägga särskild vikt vid attityden i samhället och kommunorganisationen gentemot företagande och entreprenörskap.

•-         En politisk grupp (förslagsvis finansutskottet) engageras aktivt i arbetet med strategins framtagande.

•-         Sundsvalls Näringslivsråd bör engageras i strategins framtagande, t ex som referensgrupp.

•-         De kommunala insatserna bör, i ett genomförandeskede, samlas under ett tak och i en organisation under en gemensam ledning.


En del av förslagen fick stöd från majoritetspartierna, men i flera av de viktiga frågorna ville man inte gå oss till mötes. Det gäller alternativa driftsformer, utmanarrätt och hur näringslivsarbetet ska organiseras i Sundsvall. De två första frågorna vill man ska hanteras i samband med konkurrensutsättningsprogrammet.

Problemet är bara att det programmet ligger långt nere i någon byrålåda, eftersom majoriteten inte verkar vara intresserade av att ta i frågan. Själv tror jag att det i sig är ett av Sundsvalls problem; att frågor gärna stoppas i en byrålåda för att majoriteten inte orkar eller kan bli överens.

På några punkter enades vid dock, och särskilt nöjd är jag över att jämställdhetsperspektivet lyfts in på ett tydligt sätt, liksom attitydfrågorna både allmänt och bland ungdomarna i skolan. Men, som sagt, på de viktiga innehållsförslagen blev det tummen ned.


Mycket debatt om löneökningar

ST:s artikel om höjningen av arvoden som jag skrev om häromdagen har väckt debattlustan hos många - 94 kommentarer så här länge. Jag kommentar höjningen i den här artikeln.

Bra att blogga

Sundsvalls Nyheter tog upp frågan om bloggande i sin nyhetspanel i dag. Själv har jag bloggat regelbundet ganska länge, men till och från innan dess. Jag tycker bloggande är bra, det är ett sätt att berätta om hur jag tänker och funderar - men också ett sätt att ha kontakt med intresserade personer. 

Därför hoppas jag att fler politiker tar tag i bloggandet och skriver. För som jag sa i panelen, jag tycker inte om den sortens politiker som bara syns och hörs när det är dags för val. De flesta besluten fattas ju faktiskt mellan valen...

Lönehöjning

Fick just ett samtal från en journalist som berättade att ersättningen för oss förtroendevalda ska ökas med 4 % under 2009. Frågan var om jag tycker det är rimligt eller om man borde avstå från höjningen.

Mitt svar är att jag för min egen del skulle kunna tänka mig att avstå från höjd ersättning. Men jag tycker att Sundsvalls kommun har ett vettigt system för hur man beräknar löneökningar till politiker. Tanken är helt enkelt att den ska öka med samma nivå som den genomsnittligt anställde i kommunen. Det tycker jag är en rimlig princip, lätt att förstå och lätt att förklara.

Samtidigt är det ekonomiskt tungt för kommunen, och då kan jag för min egen del tänka att det inte är fel att avstå från sin löneökning. Det skulle skicka en tydlig signal ut till organisationen om ekonomisk försiktighet. Tänker på hur man gjorde i Kramfors kommun, där man för några veckor sedan beslutade om kraftiga höjningar av ersättningen och i förrgår meddelade att man inför
köpstopp för förvaltningarna. Kanske inte ett klockrent och tydligt ledarskap...

Om någon förresten undrar om man på eget initiativ kan avstå från höjd ersättning så är svaret nej. Jag vet det eftersom jag i den förra krisen bad löneavdelningen sänka min lön med några hundralappar och fick till svar att det inte var tillåtet. Så kan det vara ibland!

Märkligt svar från kommunalrådet

I dag skriver ST om min kritik mot Anita Bdiouis debattartikel som jag bloggade om häromdagen. Hennes försvar är att hon  är emot är att Kjell Undén som företrädare för en riksorganisation lierar sig med ett politiskt parti.

Nu var det ju inte så att Undén lierade sig med något parti, utan skrev under en debattartikel tillsammans med moderaternas oppositionsråd i en fråga som berörde hans organisation. Det kan ju inte vara så att en förening inte ska kunna dela åsikt med ett politiskt parti, eller berätta när de gör det. Det vore ju befängt. Det hade varit skillnad om Svensk Handel i Sundsvall sagt att man stöder ett politiskt parti - och så var ju inte fallet.

Faktum kvarstår, att kommunalrådet hotar med repressalier i sin debattartikel och att hon inte tydligt backar från det uttalandet. Dåligt!

Slutspelsframgångar

En sådan här kväll är det bara att njuta av regionens idrottslag. Timrå överraskar med seger borta mot HV71 och Saints bryter historiens vingslag genom att besegra Visby i dambasketens slutspel. Härligt!

Kaffepaus på riksmötet
I helgen var jag på riksmöte med folkpartistiska kommun- och landstingspolitiker i Linköping. Temat var naturligtvis det kommande EU-valet, och det känns väldigt bra att kunna gå in i den valrörelsen med ett tydligt och viktigt budskap. Folkpartiet säger JA till Europa! Tycker man inte att EU-samarbete är bra, finns det många andra partier att rösta på.

På bilden tar jag lite uppiggande kaffe på söndagseftermiddagen tillsammans med bland annat Britt-Marie Lövgren och Per-Åke Fredriksson, gruppledarkollekor från Umeå och Gävle.

Våga inte tycka, då väntar "konsekvenser"

I lördags fanns i ST en debattartikel som kommunalrådet Anita Bdioui undertecknat. Den går i klinche med en åsikt som Moderaterna har, och som stöds av Svensk Handels lokalavdelning i Sundsvall. Det är i sig inte märkvärdigt. Olika åsikter är naturligt, och ofta bra för att få till stånd en utvecklande diskussion.

Men en bit ner i debattartikeln fanns en formulering som fick mig och säkert många andra att reagera skarpt. Så här skriver kommunalrådet:

"Desssutom kan man undra vem ärenden Svensk Handels ordförande Kjell Undén går? Vilka konsekvenser kommer det att få när han så tydligt lierar sig med Moderaterna i oppositionen i Sundsvall!"


Uttalandet är ju närmast totalitärt! Den som delar åsikt med någon i oppositionen måste tydligen räkna med konsekvenser. Jag undrar vilka konsekvenser kommunledningen tänkt sig. Höjda p-avgifter för handeln i stenstan eller något annat?


Ur ett demokratiskt perspektiv är hennes uttalande otroligt allvarligt. Alla som läser artikeln, oavsett vilken sektor man jobbar i, ställer sig nu frågan om man vågar kritisera kommunledningen och vilka repressalier man kan påräkna om man gör det. Tänker t ex på ST:s artikel där lärare är rädda att riskera sin löneutveckling om de framför kritik

Jag tycker Anita Bdioui ska be handeln i Sundsvall om ursäkt för sitt hot. Sedan bör majoriteten fundera på vad ledarskap i en demokratisk organisation betyder. Det behövs tydligen!

/Lars P

_________________________________________

Läs min blogg på http://www.larspersson.blogg.se


Inte bara tennisen förlorade i Malmö

I helgen stod Malmö i centrum som förlorare.

Det svenska Davis Cup-laget i tennis förlorade sin match mot Israel. Allra mest förlorade Malmöborna, som fick se delar av sin stad förvandlad till slagfält för den våldsamma extrema vänstern som bara blir vanligare och vanligare. Förlorare var också Malmö fritidsnämnd och stadens kommunalråd Ilmar Reepalu (S) som genom sitt agerande faktiskt uppmuntat det som vi nu fått se - och inte minst sett till så att svenska laget saknade det publikstöd som faktiskt kan vara avgörande i en femsetare (det blev fyra sådana matcher, Sverige förlorade tre av dom...).

Nu undrar vän av ordning om Malmö kommer att fortsätta sin quest att göra politik av idrott. Om bara något år går handbolls-VM av stapeln i bland annat Malmö. Då kommer t e xkommunistdiktaturen Kuba för att spela. Blir det tomt på läktaren då också, månne?

Helgens händelser var en pinsamhet för Malmö och för Sverige. Det var att ge efter för bråkstakare och antidemokrater och låta dem bestämma vad som ska gälla i vårt samhälle. Det självklara hade varit att göra tennismatchen till en folkfest - och sedan hade den som så vill (och det finns det skäl för) kunnat kritisera Israels politik och hantering av palsestinafrågan. Men den vägen valde man inte. I stället lät man alla utom våldsverkarna bli förlorare i Malmö i helgen.


Skolfrid

Folkpartiets skolpolitiska grupp, som jag är med i, presenterade i fredags ett förslag om Skolfrid. Bland annat handlar det om att göra mobbning till ett brott. I dag är de händelser som ingår i mobbning (misshandel, kränkning etc) brott. Men det systematiska förföljandet som mobbning faktiskt innebär är inte brottsligt. Jag menar att de enskilda händelserna måste sättas i ett sammanhang, och att man faktiskt ska kunna anmälas för mobbning - och att det ska bedömas hårdare än varje enskild händelse. Precis som det nu görs när det gäller våld mot närstående.

Just begreppet skolfrid kan jag förresten berätta hur det kom till. Vid ett möte för i mitten av februari, då vi pratade om just mobbning och att öka elevers trygghet, lyfte jag fram och prövade begreppet i en diskussion. Känns faktiskt lite kul att det föll i god jord och nu används. Men det viktiga är inte ordet, utan verkligheten och tryggheten för alla barn i skolan!

Läraruppsägningar

Befinner mig denna helg i Linköping, på kommunalt riksmöte med Folkpartiet. Läser därför tidningarna via nätet och ser att det nu varslats 70 lärare i grundskolan. Gymnasiet lär följa till veckan om jag förstått rätt.

Att antalet lärare blir mindre när elevantalet minskar är i och för sig inte speciellt underligt, men samtidigt är de stora varslet ett tecken på att majoriteten inte vill försvara och utveckla den kommunala skolan. Tänk vilken chans det hade varit att använda i alla fall ett antal av dessa lärare för att göra mindre klasser, ge elever mer individuell undervisning eller öka lärarnas möjlighet att fortbilda sig i stället. Det hade varit ett annat sätt att angripa utmaningen med färre elever i den kommunala skolan. Visst hade det kostat pengar, men är det något som vi ska satsa på så är det väl utbildning!

När det gäller skolpolitiken i Sundsvall ser vi nu en ganska intensiv diskussion. Tyvärr går det fortfarande inte att länka ST:s insändare från deras hemsida trots att de gjort om sidan. Därför missar läsarna av denna blogg det senaste inlägget från allliansens skolgrupp, som på ett bra sätt bemöter den något märkliga insändare som barn- och utbildningsnämndens ordförande skrev  för några dagar sedan.


Härligt Timrå IK

Visst är det härligt när underdogen tar hem segern. Timrås vinst i kväll satt riktigt, riktigt skönt. Nu hoppas vi att dom lyckas följa upp det med en vinst på lördag också!

Inte fler teatermiljoner

Här är en insändare som just gick ut med e-posten: 

Sundsvalls kommun ska dra åt svångremmen för sin verksamhet. I stort sett alla områden får genomföra besparingar, och enligt den senaste prognosen måste ytterligare fler nedskärningar göras. Trots detta väljer en majoritet av kommunens partier att satsa ytterligare fyra miljoner på att utreda teaterprojektet!

Folkpartiet anser att vi bör använda skattepengarna med förnuft och försiktighet. Särskilt i ett läge när det är ekonomiskt ansträngt. Därför har vi sagt nej till dessa utredningsmiljoner. Vi anser att det finns andra viktiga behov att satsa de pengarna på.


Uppföljning saknas

Hur majoriteten i vår kommun använder sig av mätbara mål för kommunens budget (MRP) har jag bloggat om förut. De är nämligen förtjusta i att inte sätta några mål som går att mäta. 

När vi i dag så hade att behandla uppföljningen av fjolårets budget visade det sig att man inte mätt en hel del av indikatorerna överhuvud taget. Framför allt var det inom den sociala verksamheten, men även på ledningsstödet, som det saknades uppföljning av de indikatorer som ska visa om verksamheten är på rätt eller fel väg. 

Det är naturligtvis inte bra. En skärpning behövs!

Fördubbla jämställdhetsbonusen

I helgen presenterades ett förslag från folkpartiets jämställdhetsgrupp som jag är med i. Det handlar om att fördubbla jämställdhetsbonusen (från 3000 kronor till 6000 kronor i månaden) och samtidigt ändra utbetalningen så att bonusen kommer varje månad i stället för som skatteavdrag året efter.

Att jämställdhet i samhället ofta förstärks i samband med att man skaffar barn är ingen nyhet. De ojämställda lönerna innebär att det för de flesta familjer är "lönsamt" om kvinnan är hemma med barnen i stället för mannen. Det leder till att kvinnorna halkar efter ytterligare löne- och karriärmässigt. Det är inte helt tokigt att konstatera att barn på sina sätt är en kvinnofälla! Med detta sagt vill jag dock poängtera att väldigt få upplever det som negativt att ha skaffat barn, naturligtvis!

Det resonemang vi har fört i jämställdhetsgruppen är att morötter är bättre än piska. Det är bättre att motivera familjer till ett mer jämställt uttagande av föräldraledigheten än att tvinga sig på familjers frihet genom mer av kvotering.

Den jämställdhetsbonus som folkpartiet föreslog och fick igenom i regeringsförhandlingarna är ett smart sätt att ge en sådan morot; ju mer jämställd man är, ju mer "tjänar" man på det. Problemet är att systemet, när det sedan utformades, blev för tekniskt komplicerat. Jag brukar säga att det organiserades efter behoven hos finansdepartetemtet och skatteverket, inte efter barnfamiljernas verklighet och vardag. En stor nackdel med systemet är att bonusen betalas ut långt i efterhand, medan räkningar och utgifter ska betalas direkt. För många har det därmed inte varit en möjlighet att använda jämställdhetsbonusen. Man har inte haft råd, rätt och slätt.

Med det förslag som vi nu presenterar om högre bonus och snabbare pengar tror jag att fler familjer kommer att nappa och också planera för ett mer jämställd uttag. Vinnare tror jag är hela samhället, inte minst jämställdheten  i samhället.