Semestertider

Nu har värmen äntligen kommit, och vi kan njuta av riktig högsommar. Perfekta dagar att hitta smultronställen - det finns många - i vårt Sundsvall och njuta och bara vara. För min egen del är det dags för lite semester. Det innebär, kära bloggläsare, att jag inte kommer uppdatera bloggen särskilt ofta de kommande veckorna. På återhörande i augusti!

Bra att Galants bjudningar reds ut

Under dagen har Bodin Hansson, ordförande för kommunens service- och tekniknämnd meddelat att hon tänker beordra fram en utredning om de bjudmiddagar som kostenheten har varit inblandad i. Jag tycker det är mycket bra.

Det är naturligtvis så att kommunala tjänstemän inte får utsätta sig ens för risken att misstänkas bli smörjda av leverantörer. Dessutom - och det är lika viktigt - är det viktigt att klarlägga varför man beslutade sig åka på en konferens när man informerats om det förestående köpstoppet. Här kan jag tycka att det var fel gjort!

Bra att frågan reds ut. Det är inte Galant skött!


Tyckande och verklighet

I förra veckan kom SCB:s mätning över partisympatier. Då hade det förvisso gått ett tag sedan valet till EU-parlamentet, men undersökningen avsåg en period innan EU-valet. Därför är det intressant att skilja på tyckande och verklighet. Ställer vi upp SCB och Valresultetet i två kolumner blir det så här, med följande skillnader:

Parti SCB Val Diff
M 29,9 18,8 -11,1
Fp 5,5 13,6 +8,1
C 5,5 5,5 +-0
Kd 4,3 4,7 +0,7
S 36,6 24,4 -12,2
Mp 6,0 11,0 +5
V 5,6 5,7 +0,1
Pp 2,5 7,1 +5,6
Sd 3,0 3,3 +0,3
Jl - 3,6 +3,6
Övr 0,9 2,4 +1,5

Nu är det lite att jämföra äpplen och päron att göra en sådan här uppställning, men samtidigt visar det några saker, framför allt att valkampanjer spelar roll. Intressant är det verkligen att se på skillnaden mellan vad man säger sig gilla och vad man sedan röstar på!

Dagens fullmäktige

Det blev inte särskilt mycket debatt, ja knappt någon alls, när fullmäktige samlades i dag. Normalt innehåller junisammanträdet beslut om budget för kommunen, men det är sedan tidigare framflyttat till hösten. Säkert var det en starkt bidragande orsak till dagens lugn.

Ett antal viktiga beslut togs dock. Det blev formellt klart att Nedansjö och Anundgård skolor inte stängs till hösten. Majoriteten ändrade sig, inte av inre övertygelse utan av yttre tryck. Men oavsett så blir beslutet bra både för kommunen som helhet som för barnen, föräldrarna och de berörda byarna.

Ett annat positiv skolbeslut var att Alliansens motion om att göra även valen av en kommunal skola till en aktiv och positiv handling (nu väljer man bort den kommunala skolan, inte till den). Frågan ska nu utredas med sikte på att detta positiva system införs höstterminen 2010.

En viktig överenkommselse med Banverket och SCA om byggandet av ett triangelspår i Maland och Bergsåker. Viktigt för utvecklingen, nu återstår "bara" att hitta finansiering...

Två andra frågor som var uppe för beslut var en motion från centern om att inrätta ett skönhetsråd i Sundsvall, efter förebild från Stockholm. Dessutom fanns förslag till ny taxa för avfallshämtning. I snitt innebär de en höjning med 200 kronor för en villaägare och 125 kronor för den som bor i flerfamiljshus. Barnfamiljer får en liten vikttaxa på sina soptunnor och systemet med sortering av matavfall påbörjas på Alnön. Sigge Godin (FP) ville att en utredning skulle göras om man inte kan införa en generell rabatt, med tanke på att de sopor vi levererar in sedan säljs vidare med vinst (detta föll dock inte majoriteten på läppen, och förslaget avslogs)

Innan klubban föll för sista gången hann fullmäktige också med att byta namn på Fastighetsnämnden till Service- och Tekniknämnden (kostnad e.u. 10 000 kronor), ändra i ett antal reglementen, besluta om ny ägarpolicy för kommunens bolag, lägga en delårsrapport samt livsmiljöbokslut till handlingarna och ändra på riktlinjerna för färdtjänsten.

Tack, Lars!

I dag - inte helt oväntat - meddelade Lars Leijonborg att han slutar som minister i regeringen. Beskedet kommer kort efter två positiva besked där han spelat en avgörande roll: Forskningsanläggningen ESS:s etablering i Lund och Kårobligatoriets avskaffande. Det är en nöjd Leijonborg som kan sluta efter väl förättat värv.

För Folkpartiet har Lars Leijonborg varit en oerhört viktigt person, alltifrån då han van striden mot Per Gahrton i ungdomsförbundet och förhindrade att det sprängdes, till Leijonkungeffekten i valet 2002. Samtitidgt har han kritiserats för att vara alltför tillbakadragen och tråkig. Här är min egen uppfattning att Lars, till skillnad mof andra kända politiker, inte haft dragelsen att själv stå i strålkastarens ljus. Han har trivts bättre i de mindre sammanhangen med de längre resonemangen. Det är faktiskt skönt att ledande politiker kan vara så också!

Totalt sett kan Lars Leijonborg se tillbaka på en lång och viktig politisk insats. Han har, både som person och i sina politiska uppdrag, haft stort inflytande på svensk politik. Därför vill jag avsluta med ett stort tack till Lars Leijonborg. Du har gjort ett bra jobb!

Galet beslut om rehabkliniken

Landstingsrådet Ewa Söderberg meddelade i går att man "av politiska skäl" inte tänker flytta rehabkliniken från Härnösand till Sundsvall. Därmed går man miste om en besparing på 21 (!) miljoner kronor. Man väljer trots detta inte att minska besparingskravet på Sundsvalls sjukhus, utan nu måste man snyta fram dessa miljoner på annat sätt. Inte undra på att sjukhusdirektören Margareta Rödén inte var på sitt bästa humör efter beskedet.

Det hela är naturligtvis partipolitik - i dess sämsta form. Man vågar inte ta ett rationellt beslut av rädsla för att stöta sig med den interna opinionen. I stället lägger man bördan på någon annan. Det Söderbergs besked innebär är ytterligare och omotiverade nedskärningar på sjukvården. Det torde knappast vara till gagn för någon, oavsett vart man bor.

Sjukvården måste planeras och organiseras utifrån ett effektivt patientperspektiv, inte utifrån vad som är gångbart inom majoritetens partiorganisationer. Orkar man inte göra det så ska man lämna plats åt någon som klarar uppdraget!


Intervju i SvD om valdeltagande

I söndags var jag intervjuad i Svenska Dagbladet angående statistik som vi tagit fram i den programgrupp om politiskt deltagande. Statistiken visar på skillnader i valdeltagandet mellan olika bostadsområden, samt hur det skiljer sig beroende på inkomst och utbildning. Vi kan helt klart se att det finns områden är det politiska utanförskapet är väldigt stort, och att det kräver långvarigt arbete för att återskapa ett förtroende för politiken i dessa områden.

I 219 av landets kommuner skiljer det 10 % mellan det valdistrikt som har höst respektive lägst valdeltagande i valet 2006. Det innebär att det finns stora skillnader i 4 av fem kommuner i landet. En väldigt hög siffra. I Sundsvall var skillnaden 88,59 i det valdistrikt med högst deltagande (Skön-Byn) mot 55,72 i den med lägst deltagande (Liden-Holm). Det är en skillnad på nästan 33 %!

Just nu planerar vi för ett antal konferenser runt om i  landet, där vi vill träffa kommuner och politker för att diskutera hur vi kan höja valdeltagandet. Jag ser det som en otrolig viktig uppgift för demokratins livskraft framöver!

Vilket val!

I går kväll satt jag och njöt framför tv:s valvaka. Folkpartiet gör ett rejält starkt val, med 13,6 %. Valdeltagandet ökar mycket kraftigt (6,7 % upp i riket), Sverigedemokraterna kommer inte in i EU-parlamentet och lokalt gör Folkpartiet ett mycket bra val. Det känns skönt att konstatera att vi ligger stabilt på runt 10 % i valresultat i Sundsvall.

Detta ger rejält med råg i ryggen i vårt fortsatta arbete, med siktet inställt på valet 2010!

Rösta idag

I dag är det valdag för Europaparlamentet. Min uppmaning till ALLA är att rösta. Oavsett vilket parti du sympatiserar med är det viktigt att rösta. För röstar man inte missar man sin bästa chans att påverka politiken under de kommande åren. Därför: Ta en promenad, ta bilen, ta cykeln, ta tåget, gå på händer, åla medelst hasning till vallokalen och lägg din röst!

Är du osäker på vart du ska rösta eller hur det går till, ring 020-825 825 som är valmyndighetens jourtelefon!

De tre viktigaste frågorna för Sundsvall i EU-valetI dag har Leif Carlsson, vår lokale kandidat till EU-parlamentet presenteratde tre frågor han anser vara viktigast för Sundsvall och Sundsvallsborna:


Kom med på kartan

På många av EU:s kartor finns Sundsvalls inte ens med. Det är blankt norr om Gävle. Bland annat påverkar det möjligheterna att få satsningar på infrastruktur till vår region. Ett tydligt exempel är i diskussionen om nya transportkorridorer i Europa. Där utgör Sundsvall en viktig del med alla transporter som går till, från och genom vår kommun. Men vi finns inte ens med på kartan!

Leif vill: Se till att Sundsvall finns med på alla EU-kartor som används som beslutsunderlag.


Vård i stället för köer

Inga står så länge i vårdköer som Västernorrlänningarna. För en gråstarrsoperation var väntetiden den 2/6 längre än 13 veckor vid länssjukhuset i Sundsvall. Återkommande rapporteras det om långa väntetider som  Därför vill jag och folkpartiet införa fritt vårdval inom EU. Det är bättre att få en höftled i Hannover än en köplats i Sundsvall!

Leif vill: Att den som väntar på vård i Västernorrland enkelt och avgiftsfritt ska få möjlighet att vända sig till en annan vårdgivare inom hela EU.


Rätt regionalstöd

EU:s regionalstöd kommer att göras om, det finns ett tryck på det från olika länder. Här måste Sundsvall bevaka sin position, och framför allt sina grannars position. Det är viktigt för Sundsvall att det även framöver finns möjlighet till samarbete mellan länder och stöd till utveckling av de glesast befolkade delarna. Det mesta av regionalstödet borde avvecklas, men det är bra för både EU och Sverige om även vi kan få ta del av visst stöd, när vi har bra utvecklingsidéer.

Leif vill: Arbeta för att Sundsvall även fortsättningsvis ska kunna ta del av utvecklingsmedel från EU.


Tyvärr fortsatt nedslående om skolan i Sundsvall

I dag presenterades den intressanta rapporten "Öppna jämförelser 2009" som just jämför alla kommuners grundskolor. För Sundsvalls del är resultatet fortsatt nedslående. Så här ser det ut (rankingen är av totalt 290 kommuner, ju högre desto bättre):

Andel som uppnåt målen i samtliga ämnen: Ranking 210.

Genomsnittligt meritvärde: Ranking 208
Andel behöriga till gymnasiet: Ranking 226
Andelen som uppnått kravnivån för ämnesproven i åk 5: Ingen uppgift från Sundsvall
Andel elever som uppnått minst G i matematik i åk 9: Ranking 231
Andel elever som uppnått minst G i engelskai åk 9: Ranking 138
Andel elever som uppnått minst G i svenska k i åk 9: Ranking 133
Antal rätt på DN:s nutidsorientering: Ranking 159

SAMMANLAGT  VÄRDE: Ranking 249


Tyvärr ser vi inget trendbrott uppåt för Sundsvalls skolor. Jag tror man är för fast i gamla strukturer och en gammal politik för att skolan i Sundsvall ska få chansen att lyfta. Därför är det viktigt med en förändring, för som man sade från Kairos Future häromdagen: Skolan är det viktigaste!


Fart i EU-kampanjen

Det var tur att Intersport reade ut skor för någon månad sedan. Just nu pågår nämligen utdelning av material inför EU-valspurten, och det har blivit ett par mil fram och tillbaka i kvarteren. Dessutom har affischer satts upp på olika platser (här hamrar Ulla Norgren ner ett par affischer vid en vägkant). Det känns faktiskt roligt att få valkampanja igen, och när opinionssiffrorna ser bra ut och vädret är fint kan man verkligen inte klaga!Från dagens kommunstyrelse

I dag hade kommunstyrelsen ett möte mitt i sommarvärmen. En tämligen lång dagordning, där enigheten kring de kommunala frågorna var stor. Den enda överraskningen var att majoriteten - genom att begära återemiss - signalerade för en ändrad inställning när det gäller upphandling av städning och matlagning (jag har bloggat om det tidigare) som man för någon vecka sedan ville återkommunalisera. 

Nu vet vi inte riktigt vad de kommer att tycka, men jag ser det som positivt att de vill ta fram ytterligare underlag inför sitt ställningstagande.

Den stora behållningen vid mötet var en dragning från Kairos Future om vad som gör en kommun attraktiv. Det var många klokskaper som sades, bland annat om städers charm, om skolans betydelse, om medarbetarskap och en hel del andra frågor. Visst kan vi lyfta Sundsvall. Bara passionen finns!