Dagbladet har fel om pensionerna

I en ledare den 30 juli skriver Annika Kallin att "högerkrafterna har hela tiden varit emot mer semester". Det är ett felaktigt påstående. Den proposition som innebar att vi nu har fem veckor semester lades av den borgerliga trepartiregeringen (Fp, M, C) och beslutades 1977.

Det är tråkigt att ledarsidan inte bemödar sig föra fram korrekta uppgifter i denna fråga. Bra opinionsbildning måste bygga på fakta och riktighet och ska inte omgärdas av slarv som i detta fall. Man får be om mer källforskning inför kommande artiklar!