Citat ut Skolverkets rapport

Jag bloggade i går om Skolverkets rapport, där man undersökt svenska skolresultat under tjugo års tid och jämfört utvecklingen internationellt. Så här skriver man i rapporten, bland annat:

Utvecklingstrenden är genomgående negativ. Sveriges position har med något undantag försämrats jämfört med de andra länderna i undersökningarna. Orsaken är inte enbart att de andra länderna har en positiv utveckling utan också att Sveriges faktiska resultat i undersökningarna har försämrats. Både de mest svagpresterande och de allra högst presterande eleverna har en negativ kunskapsutveckling. Försämringen av resultaten är störst i matematik och naturvetenskap. När det gäller läsförståelse är resultaten fortfarande bra men mot bakgrund att Sverige ofta tillhört de absolut bäst presterande länderna anser Skolverket att försvagningen bör tas på allvar.

Kan bara konstatera att det finns mycket att arbeta med i skolans utveckling de kommande åren!


Skolutveckling som oroar

I dag har Skolverket presenterat en genomgång av skolelevernas studieresultat under de senaste 20 åren, sett i ett internatinoellt perspektiv. Siffrorna är inte så roliga, men de bekräftar det som utbildningsminister Jan Björklund under flera år haft som utgångspunkt för skolpolitiska reformer: Svenska elevers kunskapsnivå har succesivt försämrats i jämförelse med andra länder. Detta gäller för både de sämsta och de bästa eleverna! Även när det gäller arbetsron i klassrummen är det större problem i Sverige än i andra länder.

För några månader sedan väcktes en debatt som tillståndet för skolan, efter att ett radioprogram lyckats hitta uttalanden där statistiken kommenterats lite oförsiktigt. Nu ser vi ändå att Jan Björklunds bild av skolans långsiktiga utvecklingstendens är riktig. Därmed kan den debatten läggas därhän och fokus åter riktas mot problemen hur vi ska lyfta svensk skola till att åter ligga i världsklass!

Säkert finns det de som är besvikna över att Skolverkets statistikgenomgång kommer fram till att Jan Björklund har rätt. Men det är de krafter som under allt för många år haft makten att försämra skolans verksamhet genom politiska och pedagogiska olyckliga reformer. Många fler är vi som, trots de tråkiga siffrorna, känner och förstår hur viktigt folkpartiets arbete med att återupprätta och utveckla den svenska skolan är

Ständig rea

Ní har säkert också sett dem. Butikerna där det alltid är rea eller utförsäljning. Nästan varje månad, varje vecka, varje dag. Jag har stilla undrat om man verkligen får ha rea varje dag (rea betyder ju utförsäljning). Jag har helt enkelt irriterats på fenomenet och tyckt att det är fel att försöka lura i kunder att det är reapris, när det egentligen är samma pris som man alltid har .

Därför blev jag glad när jag i  morse läste om
Konsumentombudsmannens tuffa attityd mot kedjan Hemtex. De förbjuds nu att kalla sin försäljning för rea mer än max 11 veckor per år (de hade haft det 4,5 månader under en elvamånadersperiod i Stockholm...). Mycket bra KO! Låt oss slippa företag som vill lura oss konsumenter!

Bra med regionbesked!

Det är välkommet att regeringen har lämnat besked i regionfrågan. För oss som trott på nya regioner i Norrland från 2010 innebär beskedet ett nej. Tidigast 2014 kan det bli aktuellt för vår del. Jag är inte så överraskad av beskedet. Partierna inom alliansen har haft olika utgångspunkter i den här frågan, det har inte minst märkts av att det dragit ut på tiden att komma fram till ett gemensamt ställningstagande.

Jag tror inte att det är ett så fasligt negativt besked för vår del!

Trots allt är det inte någon brådska, vi har verksamheter som fungerar idag och de håller över nästa mandatperiod också. Det finns heller inte något folkligt tryck. Dessutom är jag och många andra frågande inför de gränser som skulle har dragits mellan framför allt Sundsvall och Timrå vid en regionbildning. Enbart den frågan visar på att det behöver tänkas mycket  också inom de beslutande församlingarna!

Nu får vi arbeta vidare, och framför allt se till att arbeta med vår egen kommun och de utmaningar som finns framför oss här. De räcker och blir över, faktiskt!

Tidningarnas rapporter från fullmäktige

Har läst igenom tidningarnas rapporter från gårdagens fullmäktige. ST har noterat mitt budskap om att det nu är en bra tid att satsa på ökat underhåll av vägar och fastigheter. Dagbladet skriver om teaterfrågan, och våra tankar på att rusta upp, bygga om och bygga till nuvarande teaterlokaler som ett billigare alternativ till majoritetens dyra teaterprojekt.

Mitt budgetanförande

Kanske lite väl långt för en bloggpost, men här kommer mitt anförande från gårdagens debatt i kommunfullmäktige. Detta är den skrivna underlaget.

Ordförande, ledamöter.


Den ekonomiska konjunkturen påverkar också Sundsvall. Naturligtvis.


Men Sundsvalls kanske största problem är misslyckandet att under de goda åren skapa en rejäl ekonomisk buffert, som nu skulle kunna ge oss bättre manöverutrymme i sämre tider. Från folkpartiet har vi alltid framhållit behovet av en stark kommunal ekonomi och att överskott måste göras i goda tider för att kunna användas i sämre tider. Det är att beklaga att våra råd inte har lyssnats till.


När vi tittar mot 2010 ser vi ytterligare ett svårt år framför oss. Prognoserna är förvisso inte säkra, men de är samfällt dystra. Vi behöver därför i det kommande MRP-arbetet fokusera på hur vi bäst kan hantera Sundsvall i en tid av ekonomiska svårigheter.


Vi måste investera på ett klokt sätt som också stärker arbetsmarknaden i Sundsvall.


Fastighetsunderhållet och vägunderhållet i Sundsvall är mycket eftersatt. Samtidigt har vi en byggbransch som för närvarande har brist på uppdrag och där anställda varslas.


Vi bör därför söka möjligheter att under de kommande åren, gärna med så tidig start som möjligt, öka tillgängliga resurser till underhåll av våra fastigheter och gator. Det är ett område som prioriteras högt av våra medborgare och det är åtgärder som skulle leda till fler jobb i Sundsvall.


Skolan måste få bättre möjligheter. De ständiga nedskärningar som rektorer, lärare och elever möter måste få ett stopp. De elevminskningar som följer av förändrade årskullar och fler fristående skolor får inte medföra att kommunens skolor ska sakna utvecklingsmedel och utvecklingsmöjligheter. Detta måste prioriteras i kommande budget, liksom förbättrade förutsättningar för skolornas frihet och marknadsföring av de egna styrkorna. Alla skolval ska vara positiva. Därför bör ett system där skolval görs också till den kommunala skolan införas.


Äldreboendet bör byggas ut. Vi ser att de finns behov av fler platser inom äldreomsorgen i vissa delar av kommunen. Nu är en bra tid att besluta om nytt boende och nya platser. Vi måste också komma till skott när det gäller andra driftsformer än den kommunala inom omsorgen. Vi ser från andra kommuner, i vår närhet, att det finns positiva erfarenheter av ökad mångfald. Sundsvall måste lämna sin negativa attityd och ta steget in, om inte i framtiden, så i vart fall i samtiden.


Företagsklimatet måste stärkas. Här ser vi positivt på arbetet med Sundsvall Business Region, men det behövs också en mer medveten politisk strategi. Sundsvall behöver ett konkurrensutsättningsprogram och en uppmuntrande plan för att låta kommunanställda överta och driva verksamhet i egen regi. Låt det inte dröja längre!


Kommunens långsiktiga investeringsplan, som tillkommit tack vare en motion från folkpartiet, måste revideras och anpassas till en rimlig nivå. Det är inte ekonomiskt ansvarsfullt om planerna på en ny teater genomförs för en halv miljard kommunala kronor. Vi bör återigen se på möjligheterna till en billigare lösning med om- och tillbyggnad i de befintliga i teaterkvarteren.


Folkpartiets linje av ekonomiskt ansvarstagande för den kommunala ekonomin kommer fortsätta vara en ledstjärna under det kommande MRP-arbetet. Kloka satsningar behövs för att Sundsvall inte ska stå och stampa. En aktiv näringspolitik, en utvecklande skolpolitik och kloka investeringsbeslut är medicin som lyfter Sundsvall.


Dags för euron

I både DN och SvD skrivs det om euron i dag. Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, menar i svenskan att det är dags att lyfta upp euron på den politiska agendan och ekonomiprofessorn Harry Flam hävdar i sin artikel att "Sverige nu skulle vinna på att gå över till euron".

Det sistnämnda inlägget är extra intressant, eftersom Flam var med i den ekonomiska expertgrupp som inför EMU-omröstningen kom fram till slutsatsen att de ekonomiska argumenten då talade emot ett svenskt medlemskap. Han har nu, baserat på forskning, kommit fram till en annan slutsats.

Det är intressant att engagemanget för införandet av euron i Sverige börjar bli så stort, vi har ju också sett att stödet för euron har ökat påtagligt, även om 47,5 % fortfarande skulle rösta nej i en nu folkomröstning enligt SCB:s statistiska meddelande från november i fjol.

Mot den bakgrunden känns folkpartiets positiva syn på euron och EU uppfriskande. På partisamrådet i februari, där valmanifestet inför sommarens val till europaparlamentet beslutas, väntas ett formellt beslut om att folkpartiet vill se en ny euroomröstning senast 2011.

Det finns med andra ord ett politiskt parti som lyft eurofrågan på den politiska agendan, och som ser positivt på Sveriges utveckling med euron som valuta. Inte överraskande är det folkpartiet!

Följ fullmäktige via webben

Just nu har vi paus i dagens fullmäktigemöte. Det har främst handlat om allmänpolitisk debatt, och fortfarande står 16 personer på talarlistan innan den kan tänkas vara avslutad. Själv har jag talat för folkpartiets räkning om att tidigarelägga investeringar i vägar och kommunens fastigheter för att möta varslen inom byggsektorn, att satsa på skolan och att påskynda bygget av ett äldreboende i centrala Sundsvall.

Om du vill följa resten av debatten så kan du göra det via Internet. Det är nämligen premiär för websändning av Sundsvalls fullmäktigemöten. Klicka på
länken och sätt dig med popcornkartongen =)

Rätt i sak är inte så viktigt, tydligen

En av fördelarna med tidniars ledarsidor är att de är partipolitiskt fristående. Det innebär att de friare och utan några hänsyn kan föra resonemang och det som händer i samhället. Dagbladets ledarsida är dock inte av den beskaffenheten. Den är partipolitisk. Socialdemokratiskt. Därför blir deras resonemang också märkliga ibland!

Ta till exempel dagens
ledare om försvarspolitiken. Där ger skribenten i sak Jan Björklund rätt när han säger att den nya säkerhetspolitiska hotbilden måste innebära ett omtänk i den svenska försvarspolitiken. Även andra, t ex förre försvarsministern Björn von Sydow, har resonerat i liknande tankebanor.

Men i stället för att ge någon mer syn på frågan blir slutsatsen från Dagbladets ledarsida att Björklunds debattinlägg visar på dålig regeringsförmåga, eftersom inte försvarsministern håller med honom. Men det viktiga är väl rimligen den sakpolitiska debatten - inte politiska spelteorin. Men dit orkar inte Dagbladets ledarsida lyfta sig den här dagen. Jag skulle tro att det är för att man i första hand är ett socialdemokratiskt partiorgan och inte en fristående och fritänkande ideologisk ledarsida.

Skvaderns gymnasium på topp 10

En bild på skolan

Bloggade för någon timme sedan om SKL:s jämförelse av gymnasieskolor. Har nu tittat lite mer i materialet, och ser att skvaderns gymnasieskola utmärker sig positivt. Skolan har det åttonde högsta betygsindexet i landet på samhällsprogrammet i Sverige och det sjunde högsta i landet för naturprogrammen.

Roligt! Grattis!! Bra jobbat!!!


Gymnasieskolorna jämförda

I dag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en jämförelse av landets gymnasieskolor. Det är alltid bra med jämförelser, de får oss att höja blicken, lära av andra och sporras i vår egen utveckling. Den här jämförelsen mäter skolans resultat i förhållande till andra i ett index och har tre olika mätvärden: Genomströmning (alltså hur många som fullföljer sin utbildning), betyg (hur högt det genomsnittliga betygsvärdet är) och behörighet (för att läsa vidare på högskola/universitet).

Hur ser det ut för Sundsvall? Jo, på skolnivå så ligger vi ungefär mitt på index, varken sämre eller bättre än gymnasierna i andra kommuner. De fristående gymnasierna ligger något högre, men det är inte någon stor skillnad om man också tar hänsyn till hur många som fullföljer sin utbildning (jag menar att utbildningar där elever hoppar av för att studietakten är för hög naturligtvis får lägre genomströmning men högre behörighetssiffror).

Siffrorna visar att Sundsvalls gymnasieskolor är fullt okej skolor, men visst borde vi kunna ha högre ambitioner! Det tycker jag i alla fall!

Så mycket kostar fullmäktige

I morse skrev SVT att Solna har landets dyraste kommunfullmäktige. Där fick en fullmäktigeledamot totalt 34 900 kronor i årligt arvode. Andra kommuner har inget arvode alls. Hur ser det då ut i Sundsvall, med sina 81 fullmäktigeledamöter. Jo så här:

För varje sammanträde man deltar i (10 stycken per år normalt) får man 680 kronor i arvode. Man får också ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till en viss nivå. Man kan också få ersättning för vissa andra styrkta kostnader, t ex barnpassning.

Vet inte vart det placerar vår kommun på dyr/billig-listan men jag tycker inte att nivån är oskälig.

Otillräckligt som skolan

I dag skriver barn- och utbildningsnämndens ordförande, Martin Johansson (s) om majoritetens tankar kring den kommunala skolans utveckling. Rubriken "Fler ska nå kunskapsmålen" ger förväntningar, men det som sedan föreslås är svårt att se som tillräckligt.

Det enda nya är att man från majoriteten har höjt ambitionsnivån i styrdokumenten. I övrigt finns inga förändringar, mer än uppmaningar (som jag helt instämmer i) att kasta jantelagen åt sidan och en del andra formuleringar.

Men detta ger knappast några bättre förutsättningar för kommunens skolor att utvecklas. I praktiken sitter rektorerna och jobbar med besparingar och personaluppsägningar samtidigt som många av de utvecklingsförslag som vi lagt från alliansen motats i grund. Det är den situationen som är skolans verklighet, och det som jag hoppats att majoriteten nu skulle ge besked om hur man vill hantera. Men dagens insändare ger inte något sådant svar. Därför är beskedet otillräckligt. Tyvärr!

Lyckad allianskväll

I går samlades Allians för Sundsvall till gemensamt gruppmöte. Det har blivit till en trevlig tradition att ses tillsammans och informera oss om det politiska läget. I går var det riksdagsarbetet som stod i centrum, och tre av våra riksdagsledamöter deltog i en utfråning. Tyvärr kunde centerns Birgitta Sellén vara med, men hon får chansen senare!    Mötet var också avstamp för det arbete med mål- och resursplan som kommer att dominera arbetet under våren. Det handlar inte bara om att lägga förslag på hur pengarna ska användas, utan också om att förbjupa vår politik och vår beskrivning av hur Sundsvall ska utvecklas.    Det finns en mycket stark känsla hos många med mig att Allians för Sundsvall kommer vinna valet 2010. Det skulle vara bra för vår kommun!
I går samlades Allians för Sundsvall till gemensamt gruppmöte. Det har blivit till en trevlig tradition att ses tillsammans och informera oss om det politiska läget. I går var det riksdagsarbetet som stod i centrum, och tre av våra riksdagsledamöter deltog i en utfråning. Tyvärr kunde centerns Birgitta Sellén vara med, men hon får chansen senare!

Mötet var också avstamp för det arbete med mål- och resursplan som kommer att dominera arbetet under våren. Det handlar inte bara om att lägga förslag på hur pengarna ska användas, utan också om att förbjupa vår politik och vår beskrivning av hur Sundsvall ska utvecklas.

Det finns en mycket stark känsla hos många med mig att Allians för Sundsvall kommer vinna valet 2010. Det skulle vara bra för vår kommun!

Fotboja honom!

ST skriver nu på förmiddagen om en ung man som inte accepterar det besöksförbud han blivit dömd till. Han tycker tydligen att han har rätt att förfölja och trakassera en tjej precis som han vill. Mitt råd: Fotboja honom! Det handlar om att skydda offren och rätten till kvinnofrid!

Agera inte företagare med skattepengar!

Politiker ska inte agera företagare med skattepengar. Ändå är det vad som ofta sker i våra kommuner. Sundsvall är inget undantag. Snarare är vår kommun en "föregångare" när det kommer till kommunala bolag. Sundsvall var nämligen tidigt ute när det gällde att bilda kommunala koncernbolag för att slippa betala skatt (det kändes ju lite märkligt när socialdemokraterna började skatteplanera. De ska ju vara tufft att betala skatt, eller...?).

I dagens
ST kan vi läsa hur kommunen försöker bolla med pengarna. Kommunens tanke är att använda Mitthems och Sundsvalls Energis överskott till att bekosta annan verksamhet. Med annan verksamhet menas sådant som man inte tycker sig ha råd att ha inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet utan därför lägger i ett förlustbringande kommunalt bolag som heter Sundsvall Arena (ja, deras uppdrag är att gå med förlust). På ett fiffigt sätt har kan man då skeppa över vinsten till förlustbolaget. På det sättet gör vi med Sport- och Badhallen och det kommande Aventyrsbadet t ex...

Samtidigt vill man från den politiska delen hålla kontroll över vissa delar i bolagens verksamhet. T ex sätta hyror och sköta bokning av Sundsvall Arenas ytor. Det man har skapat är således en klassisk skvader, som ger dålig optimering och som visar varför politik och företagande inte ska blandas ihop. Nej, det rakaste vore om kommunen slutade driva sin verksamhet i bolagsform. Låt kommunen sköta sin angelägenhet i traditionell förvaltning (såsom det en gång var meningen) och överlåt åt företagare att driva företag.

Och till sist - Vill man driva olika verksamheter får man vara beredd att betala för dem också! För vad händer den dag som Mitthem och Energibolaget inte längre kan pumpa in vinster i andra förlustverksamheter. Vem ska då betala?

Dags för besked i kärnkraftsfrågan

I går hölls ett seminarium om energifrågor i Sundsvall. Beskedet var tydligt. Regering och riksdag måste ge besked i kärnkraftsfrågan. Industrin kan inte vänta så länge till. Och det kan inte klimtatet heller!

Det har sedan folkomröstningen 1980 rått en stor tvehågsenhet inför kärnkraftens roll i den svenska energipolitiken. Jag tycker det är synd att det fortfarande är så. Särskilt för Sundsvall och Sverige, med vår elintensiva industri, är det angeläget att använda modern teknik för att producera elkraft. Därför måste man politisk komma till skott i kärnkraftsfrågan. Detta eftersom man snart är på väg att komma förbi den tidpunkt då man inte hinner ersätta avvecklades kärnkaftsverk med nya. I flygvärlden pratar man om en "point of no return"  när bränslet tar slut och man inte kan flyga tillbaka till landnnigsplasen. Svensk kärnkraft befinner sig i något motsvarande situation, och det som behövs är ett klart och tydlig besked!

Folkpartiets inställning är väldigt klar. Nya kärnkraftsreaktorer måste få ersätta de som ska fasas ur. Vi ska ta tillvara på den kunskap och de arbetstillfällen som finns tack vare att vi har god och säker tillgång på energi. Tyvärr är inte alla partier inne på den linjen, och särskilt orolig är jag över vänstergänget där socialdemokraterna ska styras av miljöpartiet och vänstern! Inom alliansen är det centern som är frågetecknet, men där har Maud Olofsson öppnat för en förändring av hennes partis inställning. Det vore bra om den kom inom kort!

Energin förtjänar ett svar. Och det gör klimatet också, som utan kärnkraft riskerar drabbas av mer kol- och oljeanvändning och alla negativa CO2 utsläpp som följer av det!

Noterar i övrigt att det inte var någon från den politiska kommunledningen som deltog i seminariet. Är det för att man inte har en tydlig uppfattning? Man har ju tidigare låtit miljöpartiet formulera svar på frågor om kärnkraften, och det känns inte särskilt betryggande ur ett sundsvallsperspektiv!


Sundsvall en säkrare stad

Vi  är många som enagerat oss för att göra Sundsvall till en stad som både är och upplevs som säkare. Därför gläds jag åt nyheten som finns i både ST och Dagbladet om att antalet anmälda våldsbrott minskar.

Jag tycker att Polisns förändrade arbetssätt förtjänar en eloge. Dels genom att de är mer ute och ingriper tidigt på kvällen vid ordningsstörningar, men också för annat som de gör  - t ex svartaxirazzian för ett tag sedan - som tillsammans gör att tryggheten i Sundsvall ökar. Bra jobbat! Fortsätt!!

Framför allt kvinnor söker avdragen

Noterar för övrigt att det är något fler kvinnor än män som söker avdragen. Varför det är så kan man fundera över, men det är inte osannolikt att det avspeglar hur ansvaret för hushållsarbetet fortfarande ser ut hemma. Tyvärr ojämställt, precis som det alltid har varit. Men därmed kan man också se att det framför allt är kvinnorna som gynnats av denna reform!


Populärt med hushållsavdrag

550 ansökningar om avdrag för hushållsnäratjänster har det blivit i Medelpad. Om detta skriver Dagbladet i dag. Prognosen för detta år är att drygt 1000 personer ansöker om denna skatteminskning. Jag tycker det är rätt bra siffror, och effekterna är också positiva.

Stressade familjer (ofta barnfamiljer) kan köpa sig mer tid tillsammans, antalet vita jobb ökar (i tidningsartikeln nämns ett företag som har två personer som jobbar heltid med hushållsnära tjänster) och med det statens skatteintäkter.

Jag har under åren haft en diskussion på insändarsidorna med Susanne Eberstein (s) om detta. Hon och hennes parti är som bekant motståndare till att man ska få göra avdrag på skatten för hushållsnära tjänster (däremot är det okej för den att dra av på skatten om någon byter ett fönster eller tapetserar om).

Därför känns det extra roligt när verkligheten visar upp goda exempel av denna reform. Och ännu bättre är jag övertygad om att det blir när nu också ROT-avdraget läggs in i systemet!

Matfors Folkets Hus

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte var frågan om Matfors Folkets Hus uppe för beslut. Föreningen klarar inte sin ekonomi och riskerar därmed att gå i konkurs.

Detta borde så klart inte vara en kommunal fråga, men när man för 20 år sedan bestämde sig för att skattebetalarna skulle gå i borgen för ett banklån åt föreningen så har det ändå blivit det i dag. Nu sitter vi där med ett borgensåtagande på drygt 5,7 miljoner kronor och en situation som måste lösas även om man inte gillar det.

Det fanns två huvudalternativ att välja mellan:

-> Förhandla med föreningen om att överta fastigheten och lånet, och försök minimera kommunens förlust genom att sälja fastigheten eller lokalisera verksamheter dit som i dag ligger i andra lokaler.

-> Låt föreningen gå i konkurs, betala ut borgenssumman och hoppas få tillbaka pengar när fastigheterna säljs av konkursförvaltaren.

För mig var det avgörande vilket av dessa båda alternativ som skulle vara det minst dåliga ekonomiska alternativet för kommunen. Av det underlag som vi fått inför beslutet så verkar övertagandet av fastigheterna ge en möjlighet att klara oss med en begränsad förlust och därför blev det också mitt yrkande.

Men den viktigaste lärdomen är att kommunen inte ska ge borgen åt föreningar som vill ta lån. Sammankopplingen mellan Folkets Hus-rörelsen och socialdemokraterna har visat sig inte vara så lyckad. Det vi såg i går var ytterligare ett exempel på detta!

Kunskapsuppföljning

Jag och min kollega i barn- och utbildningsnämnden hade i båda lokaltidningarna i dag en insändare publicerad angående kunskapsuppföljningar i skolan.

I ST så illustrerades insändaren av en bild på Bergsåkers skola. Det är en skola som har haft mycket goda resultat, och jag fick ett samtal i morse att man tyckte att tidningens bildval var trist. Vill för tydlighets skulle säga att för vår del så har vi inte pekat ut Bergsåkers skola i vår insändare - utan bild och bildtext är något som valts och redigerats av tidningen.


Har LAS spelat ut sin roll?

En mycket intressant debattartikel kunde man läsa i gårdagens DN. Det var näringslivsforskaren Magnus Henreksson som lyfte frågan om inte LAS är en föråldrad lag. Hans utgångspunkt är inte att avskaffa tryggheten på arbetsmarknaden, utan att lagen om anställningsskydd skapades för en annan sorts arbetsmarknad än den vi har i dag.

Det var 1974 som LAS infördes. Då arbetade man ofta hos en och samma arbetsgivare under större delen av sitt yrkesliv. I dag ser det helt annorlunda ut. Många jobb kommer och går, i genomsnitt försvinner 15 % av alla arbetstillfällen varje år, och lika många tillkommer. Det ger, som Henreksson skriver, att ett jobb i genomsnitt finns i cirka sju år! Därtill kommer att det oftast gör undantag från LAS vid uppsägningar.

Arbetsmarknadens verklighet ser därmed radikalt annorlunda ut i dag än för 25 år sedan!

Jag har idag inte något svar på vad man skulle kunna ha i stället för LAS, men det känns helt klart aktuellt att börja fundera över frågan. Synpunkter mottages tacksamt!

Använd ditt inflytande, Löfven

I gårdagens ST skrev IF Metalls ordförande, Stefan Löfven, en debattartikel där han tog upp centerpartiets inställning till kärnkraften.

Precis som
jag, så välkomnar han omsvängningen inom centerpartiet och förhoppningsvis kan vi få en mycket bred överenskommelse om energipolitiken som innebär att vår viktiga basindustri kan fortsätta tro på en framtid i Sverige. Trots allt var Löfven lite orolig över vad Maud Olofssons besked i frågan egentligen innebar, och visst finns det skäl för henne och hennes parti att förtydliga sina ståndpunkter!


Men Löfven bör nog framförallt oroa sig över hur socialdemokraterna kan komma tvingas att agera i energifrågan. Man har ju satt sig i samma båt som två kärnkraftsmotståndarpartier, med mycket tydliga målsättningar, och de lär knappast se på med glada miner om socialdemokraterna inte gör upp med dom i den frågan också.

Så här fomulerar sig vänstern och miljöpartiet:


Vänsterpartiet vill ha en ännu snabbare energiomställning. Vi ser det som nödvändigt att förnyelsebara energikällor ska ha slagit igenom och kärnkraften reducerats kraftigt till år 2020. Om 20-30 år bör uran, kol, olja och fossilgas i stort sett vara utfasade från energisystemet i Sverige. Avvecklingen av kärnkraft bör ske i jämn takt och att den sista reaktorn skall tas ur bruk senast 2025

Miljöpartiet skriver att kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. . Avvecklingen kan genomföras på 10-12 år, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.


Det är självklart att sådana politiska målsättningar inte är bra för Sverige. Därför är det av största vikt att Löfven använder sin inflytelserika position i socialdemokraternas verkställande utskott för att se till så att socialdemokraterna hamnar rätt i den här frågan. Det är av största vikt!

Förseningsavgift för Försäkringskassan

Försäkringskassans oförmåga att lösa sin uppgift irriterar många. Dessutom drabbar det många. Aftonbladet skriver om ett exempel. I mängden!

För ett tag sedan frågade Sundsvalls Tidning om det inte var dags att låta Försäkringskassan betala förseningsavgift och dröjesmålsränta när de inte betalar ut pengar i tid. Jag tycker det är en utmärkt idé.

Det är inte okej eller acceptabelt att de som väntar på ersättning från en statlig myndighet inte ska få den i tid - särskilt när det innebär att de måste ligga efter med sina räkningar, få påminnelser och förseningsavgifter.

Nej, se till att skapa lite rättvisa i situationen. Om Försäkringskassan är sen med pengarna, ge lite ekonomisk kompensation för detta. Inför förseningsavgifter gentemot medborgarna!

Inte längre kongressgrundande

Det slog mig på vägen till jobbet i morse att 2009 innebär förändringar som man inte har tänkt på. En av dom är att jag inte längre är "kongressgrundande" medlem i Liberala ungdomsförbundet. Efter 22 år (huvva!) som passiv men mestadels mycket aktiv medlem så är den eran slut.

Lite nostalisk blir man när man tänker tillbaka på allt skoj och hur bra förbundets verksamhet oftast har varit; hur vi har slitit med medlemsvärvning, medlemsvård, dålig ekonomi och obändligt entusiastiska medlemmar. 

Jag minns inte minst utvecklingen i vårt eget distrikt, där vi gick från väldigt små till att bli landets allra största distrikt (större än Stockholm!). Det har varken hänt förr eller senare. Framförallt tänker jag på de många människor som har utvecklats och skolats i förbundets otaliga diskussioner och kurser. En dagsaktuell sådan person är Peter Wolodarski, nyutnämnd politisk redaktör på DN. I kreativa miljöer växer människor och lär sig att se saker från olika sidor på ett fantastiskt sätt!

Fortfarande kommer jag att betala in en slant för att stödja deras verksamhet varje år, och ringer de så hjälper jag till. För ungdomsverksamhet är otroligt roligt och otroligt viktigt. Även om man själv passerat åldersstrecket!

Kunskaperna måste följas upp i Sundsvalls skolor

I dag rapporterar bland annat Ekot om de brister som finns i många skolors uppföljning av elevernas skolresultat. Framför allt är det i de tidiga årskurserna som bristerna är störst. 8 av 10 undersökta skolor följer inte upp eleverna.

Det går inte att utifrån dagens rapportering få någon bild av hur läget är i Sundsvall, men det är sannolikt så att tro att våra skolor avviker från den generella bilden. Hur det verkligens ser ut är dock något som behöver kontrolleras. Detta eftersom en tidig kunskapsuppföljning är viktig för att kunna ge elever rätt undervisning och i de fall det behövs också rätt stöd för sin skolgång.

Folkpartiet har tidigare genom ett beslut i kommunfullmäktige fått stöd för målsättningen att Sundsvall ska bli Sveriges "bästa skolförbättrare". I den andan kommer vi nu agera för att Sundsvalls skolors uppföljning av elevernas kunskaper sköts på bästa möjliga sätt.

Vi kommer att i barn- och utbildningsnämnden ta upp frågan och föreslå att en att en genomgång görs utifrån Skolinspektionens undersökningar. Vår vision är att Sundsvalls skolor ska vara landets bästa. För att nå dit är det viktigt atti tidigt veta hur hur eleven når målen och utvecklas så att alla barn ett bra stöd i sin skolgång!