Ojämställd vård

Att kvinnor och män har haft olika förutsättningar när det gäller vård har vi vetat länge. Ta bara en sådan sak som att de flesta mediciner forskats fram enbart på män, och sedan gett biverkningar på kvinnor som fått medicinen utskriven till sig. Det är dock numer förändrat, och när man tar fram ny medicin ska både kvinnor och män finnas med i testgrupperna. Därför hag jag också levt i förhoppningen om att vården överlag blir mer och mer jämställd. Men en rapport från Landstinget som det rapporteras om i dag gör mig nedstämd.

Rapporten visar att kvinnor får vänta längre på vård, att de får billigare mediciner och dessutom medicin mer sällan än män som har samma problem. Skrämmande 2009!

Jag hoppas därför landstinget tar tag i denna fråga ordentligt. Vård ska inte bero på kön!

Kollektivanslutningen för studenter tas bort!

I Sverige har det av någon anledning varit okej att kollektivansluta människor till olika föreningar. Till exempel var varje LO-medlem automatiskt ansluten till socialdemokraterna (och när det upphörde rasade medlemsantalet för (S), eftersom väldigt många av LO:s medlemmar inte är sossar).

Ett annat område är studenterna, som tvingats att vara medlemmar i en studentkår. I dag lämnade regeringen besked om att denna sista rest av kollektivanslutningarna ska avskaffas. Självklart ska varje student själv få bestämma vilka föreningar man vill vara medlem i. 

Bra jobbat, Leijonborg. Nu är Sverige lite friare!

Är Sverige ett klassamhälle?

Frågan är uppe för diskussion i en gymnasieklass här i stan. Jag var i dag och resonerade lite med några elever kring hur man kan se på frågan. Roligt att höra hur ungdomar tänker och ser på den frågan. 

Det hela "avgörs" i en debatt om två veckor, där argument för och emot bryts. Roligt! Gillar sådan här samhällsvetenskap!

Dags att dra ett streck över teaterförslaget

Vid dagens möte med finansutskottet var det dags att göra ytterligare ett vägval i teaterfrågan. Skulle fyra ytterligare miljoner satsas på utredning, eller skulle klackarna sättas i backen. Från folkpartiet - och även moderaternas - sida gav vi besked om att det får räcka nu. Övriga partier valde att gå vidare med arbetet.


I ett gemensamt pressmeddelande kommenterar jag och Magnus Sjödin det hela:


Moderaterna och Folkpartiet kommer vid dagens sammanträde med finansutskottet att säga nej till fortsatta utredningar om en ny teater vid Kulturmagasinet. Partierna vill i stället koncentera arbetet med att lösa teaterns arbetsmiljöproblem genom om- och tillbyggnad av befintliga teaterlokalerna.


Magnus Sjödin, oppositionsråd (M) och Lars Persson, gruppledare (FP) kommenterar:


- Det är inte ekonomiskt försvarbart att satsa ytterligare fyra miljoner på att utreda en teater som redan ligger utanför alla ekonomiska kalkyler och där samarbetsavtalet med den privata medaktören inte längre är möjligt. Det är dags att dra ett streck över de här vidlyftiga planerna och kraftsamla kring de viktiga frågor som ligger framför kommunen.


- Utredningarna kring teatern får inte kosta mer pengar. Det är nog tungt att klara budgeten redan som det är. Den senaste prognosen visar på tuffa tider, och då krävs det tydliga prioriteringar.


- När det gäller teatern behövs ett omtag. Sundsvall ska ha en funktionell och välkomnande teater. Utgångspunkten för detta måste vara de teaterlokaler som kommunen redan äger, och här vill vi hitta en bra och ekonomiskt hållbar lösning.


MP:s energipolitik hotar jobben

Här är en insändare som var inne i dagens ST:

Runa Forsman tar i en insändare upp folkpartiets energipolitik och vår inställning till kärnkraft. Vår inställning är att kärnkraften under överskådlig tid måste vara en del av energiproduktionen i Sverige. Vi är inte kärnkraftskramare. Däremot är vi jobbkramare och klimatkramare. Detta eftersom alternativet till fortsatt kärnkraftsanvändning är ökade utsläpp av koldioxid och/eller sådan minskning av elförsörjningen att industrins vilja att investera i Sverige kraftfult hotas.


På miljöpartiet låter det som att kärnkraften enkelt kan ersättas. Så är det dock inte. I fjol producerade kärnkraftsverken drygt 61 Twh. Vindkraften, när den är utbyggd år 2020 kommer då att producera 30 Twh. Det stora el-underskott som uppstår om kärnkraften avvecklades  måste naturligtvis endera ersättas eller sparas. Ska det ersättas så är alternativet i praktiken gas från Ryssland eller kolimport. Ska det sparas så är det de stora elkonsumenterna inom processindustrin (Ortviken och Kubal inte minst) som kommer att få ta den smällen.


Miljöpartiets energipolitik är en högriskpolitik, som hotar såväl sysselsättning som klimatarbetet. Därför är jag glad över alliansregeringens uppgörelse. Däremot är jag orolig över att miljöpartiets politik kommer få inflytande inom det röd-gröna samarbetet, och därför uppmanar jag återigen socialdemokraterna i Sundsvall att agera för ett klokt beslut inom sitt parti i den här frågan.


Twitter

Nu finns jag också på Twitter. Kul att testa det senaste inom bloggandet =)

www.twitter.com/larspersson

Uppidentifiera - inte avidentifiera

Vid dagens fullmäktigemöte behandlades en motion från centern om att avidentifiera jobbansökningar. Förslaget har ett gott syfte, nämligen att ingen ska diskrimineras för sin bakgrund när man söker jobb. Men tyvärr är förslaget inte särskilt bra. Dels vet vi från andra ställen att det inte ger någon större effekt när det gäller just anställningar (däremot ger det en viss förbättring till vilka som kallas till anställningsintervju). Däremot skapar det merarbete. Och jobb som inte ger resultat ska man försöka undvika.

Men framför allt tycker jag att avidentifierade jobbansökningar skickar helt fel signal. Vi ska inte beröva människor deras identitet. 

Det borde dessutom vara en styrka om man också kan persiska, kinesiska eller franska när man söker ett jobb - eller om man har examen från St Petersburg - sådant som måste tas bort om man vill ha anonyma ansökningar. Det tror jag är en förlust för alla inblandade. 

Nej, uppidentifiera ansökningarna. Sedan är det ett stort ansvar för oss arbetsgivare att se kunskaper och erfarenheter som fördelar, inte nackdelar när vi anställer!

Kollega hotad

I dag har min kollega, Reinhold Hellgren (c), polisanmält ett telefonhot. En mycket arg person skrek i telefonen att man borde sätta en kula i pannan på Hellgren. Det är naturligtvis självklart att ett sådant hot ska anmälas, och lika oacceptabelt att man hotar någon.

Vi har sett på flera håll att hoten mot politiker har ökat, och att politiker känner sig utsatta. Så sent som i går var det ett samtalsämne på ett möte jag deltog vid i Stockholm. Jag tycker det är mycket allvarligt. Dels för att det indirekt innebär ett hot mot demokratin, dels för att det kan hindra människor från att ta på sig förtroendeuppdrag.

Visst kan människor bli upprörda över politiska beslut som fattas - men den upprördheten får man använda konstruktivt till att argumentera, ta fram andra förslag och till sist rösta för förändring när det blir dags för val igen. Hot hör inte hemma någonstans.  Inte heller i politiken!

Dystra siffror

I går kom nya prognoser för kommunernas ekonomi. Dystert värre. Resultaten skrivs ner både för i fjol, i och år nästa år. För Sundsvalls del innebär det totalt ca 100 miljoner mindre i intäkter. Något som naturligt måste följas av minskade utgifter i samma storleksordning. 

Den allra största minskningen sker under 2010, och inför det året håller budgetarbetet just på att starta. Bättre ingångsvärde hade man ju kunnat önska sig...Medla mera

Radio Västernorrland rapporterar nu om att det sker för få medlingar mellan unga gärningsmän och deras brottsoffter. Under fjolåret genomfördes bara en sådan medling. I år har det dock redan genomförts sex stycken, sedan arbetssättet förändrats. Det är bra tycker jag.

Medling handlar om att tidigt fånga in ungdomar som begår brott och få dem att förstå vad deras handlingar ställer till med för andra människor. Jag tror att just den konfrontationen är ett effektivt sätt att bryta ett dåligt beteende - och ju tidigare man kan få ungdomar in på rätt väg, desto bättre är det för alla!


Hektisk dag i Stockholm

Det är viktigt att vara i Stockholm. Kanske inte alltid så roligt, men viktigt att finnas med i centrala diskussioner. I dag och i morgon befinner jag mig där, och har avverkat ett flertal möten och samtal. I förmiddags satt jag med folkpartiets skolpolitiska grupp, som snart ska överlämna sitt slutbetänkande. Sedan vart det raskt i väg till SKL:s demokratiberedning för verksamhetsplanering och nu i kväll sitter jag i en träff med EU-minister Cecilia Malmström.

Däremellan har jag hunnit med att prata om några angelägna saker, både för folkpartiet och för Sundsvall. Sådana samtal som är svåra att få tillfälle till om man inte ses och möts. I morgon väntar ytterligare möte med demokratiberedningen, där vi bland annat ska behandla ett yttrande om grundlagsutredningen.

Flera saker i det förslag som utredningen har lagt är jag positiv till, annat tycker jag går för långsamt (prorportionella kommunalval t ex) och någon saker tycker jag egentligen är åt fel håll (förändringen av folkinitiativet) men där jag tror vi kommer att nå en kompromiss inom SKL om att hålla fast vid dagens regelsystem, och i alla fall inte ytterligare urholka den representativa parlamentarismen.

Förslaget från utredningen innebär att en tiondel av befolkningen, tillsammans med en tredjedel av fullmäktiges ledamöter, ska kunna genomdriva en folkomröstning. Detta jämfört med dagens system där kommunfullmäktige måste pröva frågan om en folkomröstning om 5 % av befolkningen begär det i en fråga.

I morgon kommer också en ny prognos för skatteunderlaget. Viktigt för att veta hur kommunens ekonomi kommer att se ut i år och nästa år. Tyvärr tror jag på ytterligare försämringar, men osvuret är bäst.

Nu dags för möte igen. På återhörande!


Inte en dag för tidigt!

Kommunens majoritet har i dag meddelat att man tänker skjuta upp planerna på en ny multiarna (redigerat!). Inte en dag för tidigt!


Satsning inför Europaparlamentsvalet

I går träffades kommunens demokratiberedning. En av punkterna på dagordningen var hur vi ska försöka höja valdeltagandet i sommarens val till Europaparlamentet. Vi vet att många tidigare har struntat i detta val, fastän det är viktigt. Inte minst har många ungdomar struntat i att rösta.

Efter en del diskussioner bestämde vi oss för att avsätta 50 000 kronor att använda för att öka deltagandet. Nu gäller det att tänka ut bra sätt att jobba på, och här finns det både bra och dåliga exempel. Jag hoppas vi lyckas bra, och är tacksam för kloka tips!

Om konstgräset i Nordichallen

Ser till min förfäran i dagens tidning att kontgräset i Nordichallen inte planeras att bytas ut på ytterligare fyra år!

Själv har jag varit helt övertygad om att nuvarande matta gör sin sista säsong denna vinter. I sådant dåligt skick är den nämligen. Bara det faktum att Giffarna väljer att träna i lilla NCC-hallen i Timrå i stället, med mindre ytor och lägre takhöjd, är ett bevis så gott som något om att mattan behöver bytas ut.

Nu är det inte särskilt billigt med konstgräsmattor, men trots allt har kommunen valt den vägen. Och i Nordichallen finns inga andra alternativ (ja, om man inte tänker sig lägga in grus förstås). Därför måste man se till att planen går att använda utan att det är risk för skador i de glipor som finns på planen i dag. Mattan behöver bytas ut. Inte om fyra år, men efter den här säsongen!

Wallerstedt och Giffarna

Ska giffarna köpa Jonas Wallerstedt från IFK Göteborg? Sportsligt vore det ju otroligt roligt. Men ekonomiskt verkar pengarna inte räcka till. Och då tycker jag styrelsen är klok när det säger nej tack till affären. Vi har sett alldeles för många exempel där idrottsföreningars styrelser gamblat med ekonomin och hoppats på underverk, för att senare få kämpa för att undvika konkurs eller degradering p.g.a dålig ekonomi. Anrika handbollsklubben Redbergslid är ett av de senare exemplen. Malmö Redhawks det mest omskrivna.

Men jag hoppas naturligtvis att det löser sig. Wallerstedts tveklösa inställning i straffområdet är underbar att se!

Opinionen mot Sahlin

Jag har tidigare varskott om hur illa Mona Sahlin har hanterat energifrågan. Nu visar det sig att hon också går i otakt med sina egna väljare, där en majoritet tycker att regeringens uppgörelse är bra. Detta sker nästan samtidigt som Sahlin presenterar en gemensam utgångspunkt för sitt partis energipolitik där man utesluter kärnkraften för framtiden...

Jag kan för mitt liv inte förstå hur socialdemokraterna lyckats försätta sig i den här situationen. Att låsa upp sig med två partier som inte har ett uns trovärdighet när det kommer till arbete och tillväxt är ett fatalt misstag. Jag hoppas många inom socialdemokratin nu trycker på för en förändring! Det vore ju en bra start för (S) om partiet och dess ordförande åtminstone gick i takt!

Våga!

Våga är titeln på en bok som Svenskt Näringslivs ordförande, Signhild Arnegård Hansen har givit ut nyligen. Den handlar om hennes syn på entreprenörskap och sin organisation, men är också en berättelse om hennes resa från Skärholmen till att bli framgångsrik företagare och en av landets mäktigaste kvinnor och viktigaste opinionsbildare.

Jag hade möjlighet att lyssna till henne två gånger i dag, först på ett lunchmöte som anordnades av Svenskt Näringsliv och senare på Stora Styrelsedagen, som är en bra och intressant årlig konferens som behandlar just styrelsens arbete i företagsstyrelser - en viktig roll och uppgift!

Måste säga att Signhild ger ett helt annat intryck än sina föregångar. Jordnära och resonerande på ett positivt sätt. Under frågestunden tog jag upp EMU och det visade sig att vi har samma åsikt, nämligen att Sverige bör gå med och helst redan borde ha varit med. Det innebär inte att det bara finns fördelar med euron, men nackdelarna är helt enkelt fler. Här kan jag önska att Svenskt Näringsliv vågade vara ännu tydligare. Debatten kommer inte igång utan att några startar den. Nu är ett bra läge, och Svenskt Näringsliv rätt organisation att göra det! Våga, Svenskt Näringsliv!

Boken på drygt 100 sidor är läsvärd, och väldigt lättläst. Rekommenderas! Det är dessutom roligt att kvinnor ger ut den här typen av böcker. Oftast brukar det ju vara män som

Timrå IK & Casinot = Sant?

ST skriver i dag om planerna på samarbete mellan Timrå IK och Casinot. Båda lider av för små lokaler, och båda vill satsa inför framtiden. Båda vill göra det centralt i Sundsvall. Visst kan det kännas underligt att TIK ska spela sina matcher i grannkommunen, men det är upp till föreningen att själva bestämma. För min egen del så är jag välkomnande så klart.

Skulle vilja skicka med en tanke inför det fortsatta arbetet. Involvera Sundsvall Hockey i planerna. Oftast på passar spelschemat mellan båda lagens matcher så att de ska kunna nyttja en ny arena på bästa möjliga sätt. Också bra om den är fylld av matcher och aktiviteter nästan varje kväll.

Sedan finns det mycket annat att fundera över. Läget (vill vi verkligen ha en så stor byggnad som det kommer innebära med hocykeyarena + casino i Södra hamnen?). Pengarna, visserligen inte kommunens problem men ändå, är alltid en faktor (även här tror jag att involvering av Sundsvall Hockey skulle vara smart). Hockeyns framtid som publiksport (det gäller att vårda sportens starka varumärke, inte minst på Tre Kronor som jag tycker devalverats på senare tid även om jag är mycket glad över segern i LG Hockey Games).

Men visst är det spännande. Och roligt att Sundsvall är aktuellt för satsningar! Och att förslaget engagerar många kan man se på kommentarerna till ST:s artikel

Smart skidkort

Vill gratulera Sundsvalls skidåkare till en smart produkt som släpps lagomt till sportlovet. Det är fyra av skidbackarna i kommunen som går samman och erbjuder ett gemensamt skidkort som gäller i dessa backar under en vecka. Kortet kan börja användas redan på fredag!

Vi har i Sundsvall ett härligt skidområde, med miltals av välpreparerade och populära längspår och flera familjeskidbackar (även utöver de fyra som är med i den här satsningen). När vi dessutom har en så underbar vinter är det bara att ta pjäxorna på och ge sig ut i backen. De e bara å åk!

Gud välsigne Sundsvall?

Kristdemokraten Else-Marie Lindgren från Borås tycker att statministern ska avsluta sina tal med uttrycket Gud välsigne Sverige. Kanske ska vårt kommunalråd avsluta sina tal med Gud välsigne Sundsvall också, i så fall...

Tycker inte att idén är så smart eller välsmakande. Låt politik och religion vara åtskilda!


Märkligt resonemang om kärnkraften

Miljöpartiets riksagsledamot, Bodil Ceballos, var i Ånge i går. Roligt när ledamöter från andra delar av landet besöker våra nejder. Roligt också att båda lokalredaktionerna skriver om det! Viktigt att de skriver är det också. För annars hade vi inte fått vet hur hon resonerar om alliansens energiuppgörelse.

Kärnkraften ger
inte billigare el, säger Ceballos. Visserligen kan det stämma, hur elpriserna utvecklas i framtiden kan nog ingen säga säkert. Men det hon inte verkar förstå är att utan nya kärnkraftverk så blir det dyrare el. Om 20 år eller så kommer nämligen de kraftverk som är i drift i dag att ha tjänat ut och behöva stängas.

Om vi inte ersätter de ca 50 % av Sveriges totala elproduktion med ny el så är det lätt att se hur priserna kommer rusa i höjden. Det är detta faktum som gör hela energipolitiken så dagsaktuell, eftersom nya reaktorer behöver tid för att byggas. Energiuppgörelsen påverkar alltså inte utbud och efterfrågan på kort sikt, men är avgörande för konkurrenskraften om ett antal år.

Nu lever miljöpartiet i en tro att vi kan ersätta kärnkraften med vindkraft och andra energikällor. Jag hoppas att det ska bli så, men det är rätt orealistiskt. I vart fall är det en högriskpolitik med industrins och jobben som insats. På det sättet är alliansens uppgörelse mycket betydelsefull, eftersom energifrågan är en viktig spelpjäs när industrins ska besluts om var de ska göra sina nyinvesteringar när konjunkturen vänder uppåt igen!

Jag höll i fjol i ett energipolitiskt seminarium, där en forskare konstaterade att det är en högriskpolitik (för jobben m.m.) att tro på alternativa energikällor som ersättning för kärnkraften. Jag tycker inte vi ska ta den risken.

Bra eller dåligt möte?

I dag samlas Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett försök att göra en "Högfors" och ena sig om en politisk agenda inför nästa val. Kommer de att lyckas? Knappast! Lars Ohly står fast vid att man inte behöver bli överens, partiernas olika åsikter gör det svårt att bli överens och strategiskt måste Mona Sahlin fundera över vad hon egentligen vill.

Just S-ledarens vägval är viktigt, men också osäkert. Jag tror det finns väldigt många i hennes parti som inte accepterar ett jämlikt samarbete med två små partier. Erfarenheterna av miljöpartiets maktspelt är alltför färska, och irritationen över vänsterpartiets attityd för stor. Samtidigt har hon försatt sig i en närmast omöjlig situation, genom ett agerande som måste anses som rejält klantigt! Minns hur Sahlin sparkade ut vänstern ur samarbetet, för att sedan näpsas av sitt parti. Samtidigt förändras omvärlden, senast med alliansens energiuppgörelse. Det är en fråga som skär rätt igenom det röd/gröna samarbetet och är samtidigt en fråga som kommer påverka Mona Sahlins trovärdighet internt, oavsett vilket ställningstagande hon landar i.

Så dagens möte är intressant. Om det sedan är bra eller dåligt (och för vilka) återstår att se.


Bra Europaråd

Har varit i Göteborg under fredag och lördag för folkpartiets partiråd om Europapolitiken. Det vari huvudsak bra. Det märks att fp är ett parti som gillar EU och Europa,  att det finns en stor enighet om de viktiga utmaningarna och att det finns en vilja att föra ett tufft, framtidsinriktat och positivt skrivet valprogram.

Den största diskussionen under partirådet kom att handla om Rysslands utveckling och hur skarp vi ska vara i kritiken av det som sker där. Partirådet landade, rätt enigt till slut, om att Sverige behöver vara tydliga med att den auktoritära utvecklingen i dagens Ryssland inte är acceptabel. Brott mot de mänskliga rättigheterna sker systematiskt, med regimens tysta medgivande.

Andra tydliga besked är att det är dags för en ny Euro-omröstning (finanskrisen visar att vi måste ta förnyad ställning till valutafrågan) och energifrågan (där alliansens uppgörelse applåderades och bekräftades i särskilt beslut) där vi vill bygga samman energisystemen inom Europa så att beroendet av fossil rysk gas minskas. Det är bra både ur ett klimat- och säkerhetsperspektiv.

Min egen insats handlade framförallt om fp:s syn på regionalpolitiken. Där skedde en omsväning och nyskrivning av valprogrammet efter en debatt där jag aktivt argumenterade för en mer positiv skrivning. Roligt att kunna påverka, och roligt att partiets hållning nu är bättre och mer positiv.

Till sist så fastställdes partiets lista. På plats 36 har vi en sundsvallsbo, nämligen kunnige Leif Carlsson som väckt ett visst eko på sina håll för sina kunskaper och sitt engagemang. Toppar gör Marit Paulsen före Ille Schmidt och Cecilia Wikström.

Nu gäller det att få fart på valkampanjandet, och förmå människor att gå och rösta!

Snabb & trist energireplik

Det tog inte många timmar innan den rödgröna oppositionen tillsammans gav svar på alliansens energipolitiska uppgörelse. Det känns rejält trist att läsa om deras inställning! Framför allt är det trist att Mona Sahlin sätter sig i den gröna vänsterburen i den här frågan. 

Jag tror Mona Sahlin gör ett rejält misstag, både politiskt men framför allt för Sverige, när hon väljer att hålla hand med Lars Ohly och Peter Eriksson i energifrågan. Det är inte likt socialdemokraterna, och jag tror många är besvikna - inte minst här i regionen, på hur hon väljer att prioritera.

Men så ser vi att energifrågan - tyvärr - är på väg att bli en valfråga där blocken står mot varandra. Jag hade önskat annorlunda, och kanske finns tid att ro ihop en bra uppgörelse. Men för detta krävs ett internt uppror mot partiledningens vägval. Upp till kamp, socialdemokrater från vår region och era vänner. Ta intern strid för att få till en bra, långsiktig, klimatsmart och jobbvänlig energipolitik!Energiuppgörelsen - Bra besked för Sundsvall


Alliansens uppgörelse om energipolitiken är bra för Sundsvall. Vår industri behöver det här positiva beskedet. Nu hoppas jag att den rödgröna oppositionen också kan enas, så att vi får en långsiktig överenskommelse. Det skulle vara bra för Sundsvall och jobben här!

Nu får vi en trygghet genom att kärnkraften och vattenkraften utgör stommen i energipolitiken också framöver. Sedan satsar vi på att utveckla ny el från vind och sol med mera. Det är en framtidsoptimistisk uppgörelse som jag ser det", säger Lars Persson "Det är viktigt att vi har bra och långsiktig energiförsörjning, både för miljöns och industrins skull. Därför hoppas jag på att även oppositionen sluter upp bakom denna uppgörelse", avslutar Lars Persson.

Svagt ekonomiskt resultat

I dag presenterades kommunens bokslutskommuniké för 2008. Resultatet är svagt. När man har rensat resultatet från jämförelsestörande poster blir överskottet endast 15,8 miljoner (33,3 innan man har rensat bort reavinsten från försäljningen av kommunens aktier i Sundsvalls Hamn AB).

Det är naturligtvis för dåligt, och ger dåliga förutsättningar när konjunktur och prognoser inför 2009 och framförallt 2010 ser betydligt sämre ut. Kommunen borde ha haft rejäla överskott både i år och de senaste åren, för att kunna möta nedgången i ekonomin på ett bra planerat sätt - men det har inte varit majoritetens prioritering tyvärr.

Cykelhjälm på!

En ny resepolicy för Sundsvalls kommun är på väg upp i beslutshiearkin. I dag stannade den till vid samordningsutskottets möte.

Det är bra att vi har en policy som tänker på ekonomi, säkerhet och miljö. I den andan så föreslås bland annat att kortare resor ska utföras med cykel. Med cykelhjälm på. För den del kan det låta lite töntigt, men när man reser i tjänsten så ansvarar arbetsgivaren för säkerheten, och då är det självklart att man ska på med hjälmen!

Eftersom vi vid dagens möte också fick information om en "cykelstudie" för Sundsvall som gjorts av 
BYPAD så kan hjälm på rekommenderas också för den som åker velociped i det privata. Sundsvall placerar dig nämligen i botten bland alla städer och har bara Brysselregionen bakom sig.

Upprört om modersmålsundervisning

I dag har SvD skrivit om folkpartiets skolgrupps förslag om förbättrad integration i skolan. Tankarna från arbetsgruppen, som jag ingår i, har fått starkt mothutt. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand kallar det för idiotiter. Men är det verkligen idioti som vi föreslår. Detta är de väsentliga punkterna i förslaget:

3.18 Det sägs ofta att det finns stöd i forskningen för ämnesundervisning på modersmålet. I själva verket är forskningen inte alls entydig. I en rapport av The European Forum on Migration Studies på EU-kommissionens uppdrag konstateras efter en omfattande genomgång av aktuell forskning att:


3.19 "...one cannot build policies emphasizing first language teaching over respective national languages on solid research evidence that is widely recognised in the scientific community.[1]"


3.20 Det är väl belagt i forskningen att lärarens kompetens är helt avgörande för elevens framgång. Om ämnesundervisning ska ske på modersmålet måste man alltså anställa lärare som både behärskar modersmålet  och är behöriga att undervisa i det aktuella ämnet. Även om det skulle vara så att man lyckas hitta behöriga lärare i alla ämnen och på alla språk så återstår emellertid det faktum att kunskaperna i svenska språket utvecklas sämre och att integrationen därmed blir lidande.


3.21 För de barn i skolåldern som är nyanlända till Sverige är det dock viktigt att de inte hamnar för långt efter i skolarbetet. Ämnesbehöriga lärare som kan sköta undervisning på modersmål under förberedelseklassen innan barnen får tillräckliga kunskaper i svenska för att gå i vanlig skola kan vara till stor nytta. Detta bör dock endast gälla under förberedelseklassen och inte i den ordinarie skolgången.


3.22 Vår slutsats är att det är välkommet att knyta modersmålsundervisningen närmare ämnesstudierna genom att anpassa modersmålsundervisningen till det som sker i skolan för den enskilda eleven. Det behövs också fler initiativ som innebär läxhjälp på modersmål, mentorstöd på modersmål med mera. Att däremot ersätta ämnesundervisning på svenska med ämnesundervisning på modersmål innebär att utvecklingen av kunskaper i svenska språket kan försvåras och det bör därför avvisas, annat än i undantagsfall.

Vad innebär vårt förslag med andra ord. Jo, att barn som kommer till Sverige och inte kan svenska ska få hjälp att lära sig svenska. Samtidigt som man får den hjälpen bedrivs undervisning på modersmålet. När man är klar att börja läsa i en vanlig skolklass sker undervisningen i huvudsak på svenska. Samtidigt skall läxhjälp m.m. på modersmål stärkas och uppmuntras. Själv ser jag inte det idiotiska i resonemanget. Götr du?