Bättre beslut med debatt

I dag intervjuar Sundsvalls Tidning mig om behovet av att debattera frågor innan man tar beslut. Det är oerhört viktigt, framför allt ur ett demokratiskt och medborgerligt perspektiv. Jag tar exemplet Domsaga som exempel på hur det inte får gå till. Majoritetspartierna lägger fram det två timmar innan mötet, ingen har en chans att titta igenom förslaget och än mindre att fundera över dess konsekvenser. Resultatet ser vi. 3500 personer i en facebookgrupp och 900 som skrivit på en protestlista på Internet. Uselt för demokratins förtroende, särskilt för de ungas förtroende för politiken!

Så vad göra? Faktum är att vi nu skissar på ett sätt som jag tror kan förbättra diskussionen och framför allt medborgarnas möjligheter att tycka till. Så här:

I dag är det så att om kommunen ska besluta om en ny plan för byggnationer så ska den ställas ut under en viss tid, alla berörda ska få ett brev där de ges chansen att tycka till och alla svar ska tas in som underlag när det ska fattas politiska beslut. Vi jobbar nu för att skapa ett motsvarande arbetssätt även i andra frågor. Fritidsgårdarnas framtid är ett bra exempel på när det skulle kunna användas.

Jag tror mycket på ett sådant arbetssätt. Det ökar insynen och stärker medborgarnas möjlighet till inflytande!

God Jul & Gott Nytt År

I morgon är det efterlängtad julafton, i år inramat av ett fantastiskt vintrigt Sundsvall. Jag passar på att ta lite ledigt, och därmed kommer bloggen troligtvis inte att uppdateras förrän efter trettonhelgen. Till alla ni som läser och hör av er, här eller på andra sätt, vill jag önska riktigt sköna helger!

Hälsningar,

Lars P


Om opinionsläget

Så här i slutet av året presenterar de flesta opinionsinstitut mätningar av partisympatier. Den samlade bilden är tydlig. Den rödgröna trion leder klart över Alliansen, och avståndet ökar. Miljöpartiet är de som ökar, Moderaterna är de som backar. Folkpartiet ligger runt sitt valresultat, och klarar sig därmed bättre än Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna går fortsatt svagt och Vänstern rör sig varken uppåt eller nedåt. Sverigedemokraterna ligger strax över riksdagsspärren i samtliga mätningar. Piratpartiet verkar ha dansat sin sommar.

Ett institut skiljer sig dock markant från övriga, och det är United Minds. Det beror på att de mäter på ett annat sätt. Medan övriga opinionsinstitut använder telefonen som undersökningsverktyg, och ringer till personer med fasta telefonabbonemang så gör United Minds sin undersökning via webben. Jag tror att urvalet därmed blir olika, framför allt att United Minds når andra personer än övriga institut. Det finns många, framför allt yngre, som har valt bort fasta abonnemang men som är väldigt aktiva på nätet.

Hur ska man då tolka United Minds resultat jämfört med de övriga insituten? Eftersom de inte funnit nog länge för att kunna se hur det har gått jämfört med de riktiga valen blir det en ren spekulation. Och min spekulation är att man ska ta deras siffror med en nypa salt. Jag säger det inte för att jag misstror deras mätning och deras svar, men lägger man in andra variabler - till exempel röstbenägenhet i olika delar av valmanskåren, så tror jag att United Minds population av respondenter avviker mest. Det är därför jag tror att den extremt höga siffran för SD i senaste mätningen inte kommer att återkomma i det riktiga valet. Och det är jag glad över!

I övrigt är det ett spännande läge i politiken, rent opinionsmässigt. Alliansen har uppförsbacke. Samtidigt ställs inte alternativen mot varandra i ett skarpt läge. Jag tror att när väljarna svarar på frågan vem som sköter viktiga områden bäst så kan det svänga med fart och kraft. Mina frågor är t ex:

Skolan: Jan Björklund eller Sahlin,
Ekonomin: Borg eller Ohly
Ledarskapet: Reinfeldt eller Sahlin

Sen har vi ju frågan hur det ser ut i Sundsvall. Det vore spännande att veta!

Välkommen dyrbara snö

Nog får man sin motion de här dagarna alltid. Utan att ha mätt så gissar jag att det är en halvmeter snö som fallit senaste dygnet. Efterlängtat. Och dyrbart. Cirka 650 000 kronor kostar det för kommunen varje gång stora snösvängen ska dras igång. SR Västernorrland skriver kort om det på sin webb.

Varför Facebook

Dagbladet skriver idag om att många politiker finns med på Facebook. Två stycken intervjuas: Jag och Timrås kommunalråd Ewa Lindstrand. Man kan ganska lätt se att vi har två olika syften med att finnas med. Hon ser det som nätverkande med fokus på sitt politiska arbete. Jag ser det som ett socialt nätverkande mest för mig som person, även om det slinker in politik i det också så klart - men säg den som inte ger kommentarer om vad man gör hela dagarna...

Jag tror att sociala medier, Facebook, Twitter med mera kan fungera som viktiga verktyg i politiskt kampanjarbete för den som vill använda det så. Men det kräver tid och engagemang. Jag minns en intervju nyligen där Sofia Mirjamsdotter sågade Mona Sahlins twittrande i Europavalskampanjen (MS använde twitter som megafon, inte diskussion och stängde dessutom ner sitt konto dagen efter valet). Hur framgångsrikt det kan vara, rätt gjort, är svårt att sia om. Barack Obama lyckades väl i sin kampanj. Forskarna Jesper Strömbäck och Lars Nord är tveksamma till om fenomenet slår igenom i nästa års svenska kampanj.

Att sociala medier inte har samma snabba effekt i Sverige som i USA tror jag beror mycket på att politiken är så olik här jämfört med där. Här är partierna i fokus, där är det personerna. Här är politiker inte lika kampanjinriktade som i USA. Här upplever jag att väljarna en annan syn på politik än i USA och jag tror det beror på att vi har ett flerpartisystem där man enklare kan hitta hem. I USA blir det mer svart eller vitt när Demokraterna och Republikanerna är de två enda alternativen som står till buds.

Men åter till Facebook. Jag är otroligt förtjust i "fejjan", men för mig är den i första hand ett sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta än ett sätt att marknadsföra mig som politiker. Jag tror, och hoppas, att det jag gör i egenskap av politiker märks ändå!

Jodå, skolflummet finns faktiskt

Om någon undrar (och det gör många, däribland jag) hur de rödgröna partierna har tänkt sig att styra skolpolitiken om de skulle vinna nästa val kan det vara intressant att läsa hur de kommenterar Jan Björklunds arbte. När förslaget till ny skollag presenterades nu i veckan skickade Miljöpartiet ut ett pressmeddelande med följande slutkläm:

I hela lagförslaget nämns ekologi och långsiktig hållbarhet inte en enda gång. Det är en skandal att lägga fram ett så viktigt dokument för landets skolor utan att nämna långsiktig hållbarhet och miljö. Detta sker till på köpet samtidigt som Köpenhamnskonferensen pågår.

Ja, så kan man också se på skollagen... För övrigt: Miljöpartiet använder inte ordet ekologi i sin senaste riksdagsmotion om grundskolan...

Domsaga, en överkörning av ungdomsdemokratin

Beslutet från (S), (V) och (MP) att stänga Domsaga var inget annat än en total överkörning av ungdomsdemokratin i Sundsvall. Allvarligt. Varför har vi anställt personer, anordnat projekt, organiserat ungdomsråd, gjort speciella hemsidor m.m. när man ändå struntar i att lyssna till ungdomarna när det blir allvar? Hur tror man att ungdomarna ska reagera när de förstår att allt prat om inflytande och påverkan ändå bara är på låtsas?

Nej, här har majoriteten agerat käpprätt fel, och jag tror att många med mig är besvikna över hur man tagit beslutet om Domsaga.

I stället skulle man ha presenterat idén, låtit ungdomarna som berörs av beslutet få säga sin mening och lägga fram sina argument. Därefter, och först då, skulle man ha tagit det beslut som man anser vara bäst. Det kan hända att beslutet hade blivit att stänga Domsaga ändå eller så hade man kommit på en annan lösning. Men då hade det gått till på ett sätt som hade varit vettigt och respektabelt.

Man kan inte bara prata om att lyssna till ungdomar. Man måste göra det också. Kanske är det dags att lägga ner ungdomsrådet, om de ändå bara ska utgöra en kuliss eller vara en symbolisk fjäder i hatten!


Låt sjukförsäkringarna bli en vinnarfråga för FP

Nedan är en debattartikel jag hade införd i går i tidningen NU.

Människor är förbannade över hur sjuka hanteras i vårt välfärdssystem. Med all rätt. Inhumaniteten slår igenom i enskilda fall, för enskilda människor. Det går att peka finger åt olika håll. En del skäller på regeringen. Andra skäller på Försäkringskassan. Men det viktiga är inte att hitta syndabocken. Det viktiga är att hitta lösningen!

Folkpartiet är ett parti som man kan lita på när det gäller de sociala frågorna. Jag vill påstå att det gäller oss mer än andra partier. Vi står inte för grundtrygghet, utan för riktig trygghet.

Inför valet 2006 gjordes en viktig uppgörelse i Bankeryd. Den var viktig av många anledningar. Inte minst därför att Folkpartiet satte ner foten: Vi medverkar inte till en politik som kraftigt försämrar ersättningen när man blir sjuk. Det var Folkpartiets starka argument och trovärdighet som var tungan på vågen i denna fråga.

Inför valet 2010 är det angeläget att Folkpartiet återigen lyfter sjukersättningen som en viktig fråga. Vi kan konstatera att det system vi ser kan ge orimliga konsekvenser, och hur det uppenbart är så att människoöden ignoreras och orimliga beslut försvaras med hänvisning till ett regelsystem som är så komplext att ingen vet vad som är rätt eller fel. En sådan ordning kan vi inte ha det!

Den socialliberala politiken utgår från den enskilda människan. Vi ser samhället ur den sämst ställdes synvinkel. Vi företräder människan i samhället, inte samhället mot människan. Ur denna ideologiska bas har vi alla förutsättningar att forma en social politik som ger trygghet. Inget annat parti i alliansen kan göra det med samma kraft. Det måste vara Folkpartiets uppgift. Därför bör vi låta sjukförsäkringen bli en fråga i valrörelsen. Det behövs en Bankerydsmarkering också i nästa valrörelse!


Stadspark på sparlåga

I dag bestämde sig majoriteten för att minska anslaget till Norra Berget och den övriga kulturminnesvården med 40 %. Vilka praktiska konsekvenser det får för verksamheten i stadsparken återstår att se. Men jag beklagar verkligen att man inte klarar av att satsa på ett av Sundsvalls allra mest populära besöksmål, inte minst för alla barnfamiljer.

1999 meddelade dåvarande kommunalrådet, Ewa Back, att Norra Berget skulle bli en stadspark, som "milleniegåva" till Sundsvallsborna. 2009 vet vi hur det gick. Milleniet blev till ett decennium!

Skolor och äldreboenden, men inte ett enda hyreshus till salu

I måndags hade vi möte med kommunfullmäktige. Då debatterade vi bland annat kommunens fastighetsstrategil. Jag är i det stora hela positiv till tankegångarna. Det är inte husen, utan verksamheten, som är det viktiga. Är det mer klokt att hyra än att äga lokaler ska vi också göra så.

Men i det väldigt breda beslut som kommunfullmäktige skulle ta så saknades en viktig beståndsdel. Nämligen att göra en analys av en delvis försäljning av Mitthem. Från majoriteten är man alltså beredd att sälja skolor, äldreboenden och andra kommunala fastigheter. Men man vill inte titta på konsekvenserna av att sälja ett enda hyreshus! Jag skrev i en
debattartikel i dag att Mitthem har blivit en överideologi för socialdemokraterna. Jag beklagar detta!

En annan mycket märklig diskussion var om mitt förslag att de vinser som görs vid eventuella försäljningar ska kunna användas till att förstärka den kommunala verksamheten (alltså att man sätter in vinsten från försäljningrna och använder den årliga avkastningen för att förstärka budgeten). Detta kunde majoriteten, framför allt Peder Björk, aldrig gå med på. Man ska inte "spekulera" med skattepengar på det sättet, säger han. Att vi förra månaden tog beslut om samma sorts spekulation med pensionsmedel bekymrade inte...

Nej, ska vi lyssna på majoriteten så ska vinsten vid försäljningar användas för att bygga nya hus (läs t ex teater och multiarena) eller att betala av på kommunens befintliga lån. Men att använda dom för att höja skolans elevpeng går de inte med på. Också det är en prioritering värd att fundera över!

Det känns som att vi nästa höst kan se fram emot många stora och viktiga frågor att debattera i valrörelsen. Det ser jag fram emot. En tydlig liberal ideologi står alltid stark i sådana debatter. Och när den praktiska politiken visar vad det andra alternativet innebär i form av onödiga nedskärningar och osammanhängande resonemang så har jag gott hopp om förändring!


Runsviks skola räddas

Vid dagens möte med barn- och utbildningsnämnden togs ett mycket klokt beslut. Kommunen gör en investering i nytt kök, och därmed kan verksamheten finnas kvar i framtiden. Alternativet hade varit att stänga skolan och samla barnen i Matfors skola. I praktiken hade alternativet dock varit att det bildats en friskola av Runsvik. Så starkt är engagemanget för skolan!

Från FP:s sida var vi tidigt på det klara med Runsviks fördelar och att skolan ska finnas kvar. Roligt att hela nämnden blev eniga om detta. Nu hoppas jag att man snabbast möjligt sätter i gång med byggnationerna så att den bra skolan också får en riktigt bra matsal!

En extra jämställd vecka

Den här veckan har handlat mycket om jämställdhetsfrågor. I tisdags deltog jag i en arbetsgrupp på Sveriges Kommuner och Landsting om hur man kan integrera jämställdhetsarbete i den kommunala demokratin och styrningen, samt hur vi kan jobba för en mer jämställd samhällsservice till medborgarna.

I torsdags fortsatte arbetet, då med diskussion och beslut i SKL:s demokratiberedning.

I dag har jag suttit med kommunens projekt för jämställdhet, och diskuterat hur vi ska jobba vidare med det arbetet. Det finns absolut mycket att göra, och det finns också ett engagemang för att utvecklas bättre.

Jämställdhetsfrågorna handlar väldigt mycket om attityd och inställning. De "stora besluten" har vi egentligen redan tagit, nu är det verkstad som gäller. Och här pågår det arbete, i Sundsvall och i andra kommuner. Men vägen är lång. Precis som den är viktig att vandra!

Framåt i opinionen

I dag kom SCB:s intressanta opinionsundersöknig (den tyngsta undersökningen, omfattande drygt 6000 personer). För FP var det uppåt med en procent i mätningen. I de tre storstäderna är det alliansmajoritet och socialdemokraterna går väldigt dåligt i Stockholm. För vårt län finns inga siffror, de kommer först om någon dag och brukar vara så små att de inte säger någonting, även om man trots det är nyfiken på dem.

Den siffra som kanske märker ut sig med är att Sverigedemokraterna kommer över riksdagsspärren om det hade varit val i dag. 5,1 % skulle de få. Därmed är alla varnade, det håller inte att försöka tiga sönder Sverigedemokraterna. Nej, upp med deras politik i ljuset och låt den granskas bit för bit precis som görs med de seriösa partierna. Vill man rösta för ett parti som sänker abortåldern till 12 veckor och lämna EU till exempel? Nej, fram för SD:s hela politiska program, låt dem inte slippa undan den granskningen!

Lokala partier

Antalet lokala partier ökar allt mer runt om i Sverige. I lilla Vansbro finns kommunpartiet, i Dorotea finns Kommunlistan i Strömsund Rättvis Demokrati osv. Här i Sundsvall har vi inte haft några sådana partier. Jag ser det som ett ganska gott betyg åt de partier som redan finns, att vi samlar upp allmänhetens synpunkter och företräder dem väl i den kommunala politiken.

Nu lanseras dock några nya partier. Eller nya kanske är fel begrepp. Partier ges nya namn. Norrlandspartiet kallar två aktiva medlemmar i Junilistan sitt projekt, och Sundsvalls framtid startas av en före detta socialdemokrat (vars bror var partiledare för det förra Norrlandspartiet (ja, det har alltså funnits ett norrlandsparti förut också, fick väl 50 röster i valet ungefär...).

Vad vill då dessa båda partiet? Ja, Norrlands väl är deras svar. Vad skiljer dem åt? Ja, det ena är enligt egen utsago tuffare än det andra. I övrigt är det ganska tunnsått med åsikter i sakfrågor, men det kanske visar sig framöver. Jag hoppas det i alla fall. För partier vars enda tanke är en enda fråga eller ett enda perspektiv oroar mig, jag tycker man har rätt att begära av politiska partier att de har en grundtanke och ett program som är i vart fall hyfsat omfattande och genomarbetat.

Nu ska inte jag inte döma ut andra partier, det är upp till väljarna att göra sitt ställningstagande. Vi får se om det blir ett lokalt partitillskott i valet till hösten.

Förvirrade tankegångar om förskolan

Den politiska majoriteten har, mot både vår och tjänstemännens inrådan, ändrat systemet för hur man fördelar pengar till förskolan.

Folkpartiets ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Falk, skriver om detta i en
debattartikel i dagens ST.

Tack, Stig!

Stig Wallin avled i går. Han var grundare till den antirasistika rörelsen 5 i 12 och ägnade sin livskamp i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Stigs arbete och engagemang har varit fantastiskt, och hans förmåga att i den svåraste av stunder se varje människa som en individ är en uppmaning till oss alla att fortsätta arbetet för en värld med humanismen som främsta ledord! Tack för ditt engagemang Stig. Tack för allt du givit!

Äventyrsbadet i Sveriges Radio Västernorrland

Äventyrsbadet i Sundsvall engagerar många. Över 30 kommentarer på ST:s hemsida och Radio Västernorrland intervjuade mig i förmiddags. Debatten lär säkert fortsätta!


Stort förtroende för FP:s skolpolitik

En hemlig rapport, som SVT läst visar att det finns ett mycket stort förtroende för Folkpartiets skolpolitik, precis som Stefan Falk skriver i dagens ST.

Det är inte så förvånande. Under Jan Björklunds ledning har Folkparitet varit mycket tydliga med vilka förbättringar som behövet göras för att utveckla skolan. Sådant arbete väcker förtroende!

En annan intressant notering att göra är att förtroende för (S) sjunker inom alla områden!

Mänskliga rättigheter

I kväll var jag tillsammans med andra ledamöter ur kommunens demokratiberedning på Kulturmagasinet för att prata med intresserade om arbetet med Mänskliga rättigheter i Sundsvall. Beredningen jobbar med dessa frågor efter en motion från mig och Folkpartiet.

Det vore att fara med osanning om jag sa att det var en ström av intresserade. Men en person kom i alla fall, och han hade en del intressanta synpunkter om kopplingen MR och psykisk ohälsa.

Men även om intresset var lite tycker jag det är bra att diskussionen förs. Vi tror ofta i Sverige att vi är duktiga på de mänskliga rättigheterna. Det är vi på många områden, men vi kan också bli bättre. Inte minst när det gäller hur vi i kommunerna arbetar för att efterleva dem.

Min bild, och den vet jag delas av många andra, är att kommunerna jobbar med MR-frågor på många sätt utan att vi tänker på det. Men vi behöver bli mer strukturerade i vårt arbete, t ex genom att ta fram en checklista som vi använder för att säkerställa så att vi inte missar detta viktiga perspektiv när vi fattar beslut i den kommunala politiken.

Äventyrlig badkostnad

Kostnaderna för äventyrsbadet i Sundsvall ökar ännu en gång, skriver ST. Egentligen är jag inte förvånad. Redan när beslutet togs var det uppenbart för oss i FP att kalkylerna var en riktig glädjevariant. Enligt dessa skulle äventyrsbadet i just vår kommun gå ihop ekonomiskt. Att inget annat bad i hela Sverige gick ihop var liksom inget som väckte någon oro... Det hela är faktiskt en smula pinsamt för de partier som köpte kalkylerna och bestämde sig för att godkänna bygget. Det hade varit ärligare om de som ivrade för bygget hade sagt att "visst, vi tror att det hela kommer att kosta en hel del pengar för skattebetalarna, men vi tycker det är riktigt att ta det här beslutet ändå". Det hade varit rakryggat, i stället för att blunda för de faktiska förutsättningarna.

FP:s linje var att Sundsvall gärna får ett Äventyrsbad. Men det är inte skattebetalarna som ska stå för risken med detta. Vi ville i stället söka andra som ville bygga och driva badet (vilket inte borde ha varit så svårt eftersom man som sagt pekade på en bra ekonomi...). Inget annat parti lyssnade dock på detta. Självklart måste det kännas som en kalldusch varje gång som kostnadskalkylerna ökar och underskotten blir större. Men så går det också när man förblindas av en önskan och inte ser till realiteterna. Att sedan Sundsvalls skattebetalare i efterhand får stå för kostnaden är den tråkiga bieffekten. 


Bra samtal om företagsfrågor

Ägnade, tillsammans med mina allianskollegor, förmiddagen i dag till ett bra samtal om företagsklimat och företagsfrågor med bäring på Sundsvalls kommun.

Flera områden kom upp, t ex hur kommunen organiserar sitt arbete, attitydfrågor, utvecklingsfrågor och självklart allmänna politiska frågor. På punkt efter punkt känner jag att alliansens och Folkpartiets linje stämmer bra med hur företagare ser på just näringslivspolitiken. Det är naturligtvis stärkande inför valet. Jag tror att vi har goda förutsättningar att göra näringslivsklimatet bättre i vår kommun om vi får väljarnas stöd på valdagen.