Folkpartiet allt populärare i kommunerna

SKOP har prestenterat en opinionsmätning om kommunpolitiken. I den kan man bland annat se att folkpartiet har ett stöd i kommunen som är en halv procentenhet högre än i rikspolitiken. Det är naturligtvis väldigt roligt! För alla partier är läget så här:

Fp 7,0 (+0,5)
M 28,1 (-5,1)
C 7,6 (+0,6)
Kd 4,9 (+1,0)

S 35,7 (+1,1)
V 6,1 (-0,6)
Mp 4,3 (+0,7)

Siffrorna inom parantesen är skillnaden mot SKOPS mätning av partisympatierna i rikspolitiken.


Collegeidén sprider sig

Att utforma gymnasiet enligt en collegemodell är populärt. College i Sverige innebär ett nära samarbete mellan skola och näringsliv och är en utbildning som matchas mot det lokala näringslivets behov. Ett smart sätt att anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov. Sundsvall (och våra grannkommuner) är en av landets mest framgångsrika kommuner när det gäller collegeutbildningar. Här finns det college för såväl service, teknik som vård- och omsorg!

Nu är också andra kommuner på G att utveckla verksamheten, vilket är positivt. Roligt är det också att den projektledare, David Norman,  som lett arbetet inom Sundsvall fått uppdraget att utveckla collegeverksamheteni Hälsingland. En fjäder i hatten för såväl Sundsvall som för David!

Läs mer om Hälsinglands satsning genom att använda denna länk http://helahalsingland.se/halsingland/1.996006

Om någon undrar varför länken inte ser ut som vanligt, så är det för att jag just nu använder Googles webläsare, och den är inte riktigt 100 % kompis med blogg.se ännu...

Veckans blogg

Politikerbloggen har utsett min blogg till "Veckans blogg" den här veckan. Roligt!

300 miljoner ska sparas

I dag fick vi se de senaste siffrorna för kommunens skatteutveckling 2010-2012. Inte direkt uppmuntrande. Under de kommande tre åren behöver 100 miljoner kronor sparas per år. Alltså totalt 300 miljoner bort!

Nu blir det ett tufft jobb att prioritera mellan olika verksamheter och att ta tråkiga beslut. Sommaren har vi på oss i partierna att arbeta fram ett förslag. I september faller klubban i fullmäktige!


I Mittnytt om skolbeslutet i dag

I måndagskvällens Mittnytt var beslutet om skolorna i Anundgård, Nacksta och Nedansjö med i ett inslag. Jag och barn- och utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (S) kommenterar fullmäktiges beslut om återemiss. Tyvärr ger han inte så mycket hopp till förändring från sitt eget parti, men det är ju två partier till som utgör majoriteten...


Tidsfrist för Nedansjö och Anundgård

Dagens möte med kommunfullmäktige handlade i stort sett bara om en fråga. Nedläggning eller inte av de tre aktuella skolorna i Nedansjö, Anundgård och Nacksta. 

Gällande Nacksta rådde en bred majoritet, och det är inte så svårt att förstå. Besparingen av att stänga skolan är relativt stor, skolan har få elever, skolresultaten är låga och det är många som aktivt väljer bort Nacksta som skola. Därmed inte sagt att det är ett roligt beslut, det är det aldrig att stänga verksamheter som uppskattas av många - men den krassa verkligheten gör det nödvändigt att minska på skollokalerna i centrala Sundsvall.

För Nedansjö och Anundgård är läget däremot annorlunda. Dessa skolor utgör viktiga nav i sina byar, man har inga problem med skolresultaten och kommunens besparing vid en stäning är liten eller ingen alls. Stängs skolorna kan man se många förlorare (barnen med föräldrar, miljön, det lokala näringslivet, själva byarna o.s.v.) men ingen vinnare. Därför var det viktigt att vi tog strid och debatterade för dessa skolors fortlevnad!

Genom en samlad insats från Alliansen, där jag inledde argumentationen, lyckades vi få till en tidsfrist för skolorna. Ärendet återemitterade för att vi dels skulle få ett fylligare underlag men också för att kommunen på ett rejält sätt ska presentera den konsekvensanalys av nedläggningen som är gjord (och som visar att det mest är negativa effekter av att stänga igen skolorna).

Min förhoppning därigenom är att majoriteten tar sig tid att fundera om i frågan. Vi kunde i dag se att Miljöpartiet är splittrade i frågan och det räcker med att EN ledamot från majoriteten bestämmer sig för att rösta för skolornas överlevnad för att vi ska kunna fatta ett sådant beslut vid nästa möte. Men det kräver fortsatt intensivt engagemang från alla oss som ser att vi kan klara både skolans utmaningar och landsbygdens framtid i vår kommun!

Låt familjerna bestämma själva

Är lite förvånad och orolig över att en arbetsgrupp inom moderaterna börjar vingla över från familjens rätt att bestämma över föräldraledigheten till mer statlig styrning i hemmen. I en intervju öppnar man för helt eller mer kvoterad föräldraledighet. Alltså ett förbud för föräldrar att själva lägga upp det som det passar deras liv.

Nu är det naturligtvis så att mammor tar ut fler föräldradagar än pappor. Och att en del av det uttaget beror på annat än att man vill ha det så. Löneskillnader ger effekter på ersättningsnivåerna som kan slå ganska hårt på en familjs ekonomi till exempel. Dessutom finns det fortfarande en inställning att pappor inte ska vara föräldralediga, även om det minskar för varje år. Det finns alltså en strukturell ojämställdhet som också slår igenom när föräldraledigheten fördelas. Detta måste brytas!

När vi resonerade kring detta i folkpartiets jämställdhetsgrupp så var vår inställning att genom morötter, inte lagstiftning, få fler pappor att vara hemma. Därför vill vi fördubbla och förenkla jämställdhetsbonusen, och även låta den omfatta arbetslösa och sjukskrivna.

Jag tror det är en bättre väg att gå en att staten ska avgöra frågor som familjerna själva bäst kan bestämma om!


Regionfrågan måste få ta tid

Det blev inga regioner i Norrland när regeringen för en tid sedan gav besked i frågan. Och tur var väl det. Som lite utanförs betraktande känns det som att vi är långt ifrån att vara mogna för att bilda regioner. I går såg jag att en centerpartist från Jämtland hoppade av sitt uppdrag i styrelsen för region Mittsverige. Sedan tidigare florerar uppgifter om att "hela havet stormar" i Norrbotten när det gäller deras planer på en region med Västerbotten. I Västernorrland råder sådan osämja att någon lösning inte verkar inom synhåll.

Det hela ger ett otroligt virrigt intryck, och helt klart är att någon regionbildning inte bör ske inom den närmaste tiden. Låt det hela i stället dra ut på tiden ett slag, och lyft blicken fem år framåt. Då, kanske, frågan har landat och Norrland kan finna bra samarbetsformer och dra kloka gränser som lyfter vår konkurrenskraft! Men nu får vi vara glada över regeringens kloka besked om att Norrland får lösa upp sina knutar innan det är dags att gå vidare!

Demokratisera Sundsvalls handikappråd

Sundsvalls handikappråd hotas av avhopp om inte arbetsformeran demokratiseras och förbättras. Det är den signal som har skickats ut från företrädare för olika handikapporganisationer i kommunen på senare tid. Jag har i dag därför ställt en fråga till rådets ordförande Leif Nilsson (s) om han tänker förändra arbetsformerna för rådet.

Jag och alla andra vill att handikapprådet ska fungera bra, eftersom det är viktiga frågor. Därför är det viktigt att lyssna på kritiken ochförändra hur man jobbar. En viktig fråga som jag har förstått är handikappföreningarnas möjlighet att ta upp egna frågor på mötet, och det borde inte vara så svårt att lösa. En av tankarna med rådet är ju just att få lyssna in vad man tycker om kommunens tillgänglighet till exempel.


Jag hoppas på ett snabbt och positivt svar på min fråga. Det vore ju pinsamt om rådet drabbas av avhopp på grund av bristande demokrati!


Förändringar i skolledningen

Det sker förändringar i ledningen för Sundsvalls kommuns skolor. För någon vecka sedan fick skoldirektören besked om att hennes förordnande inte förlängs, och i går meddelade nämndens vice ordförande att hon lämnar sina uppdrag. Det händer mycket nu - både i och runt skolfrågorna i vår kommun!

Intressant opinionshelg

Helgen som gick har varit intressant ur ett opinionsperspektiv. Både SIFO och SKOP har kommit med mätningar som visar att det är tvärjämnt mellan blocken inför nästa val. Det var alltså ingen svala som syntes på opinionshimlen för någon vecka sedan, utan det verkar ha skett en påtaglig omsvängning.

Dessutom rapporterade Rapport i går att opinionen för ett svenskt medlemskap i EMU också har svängt. Fler skulle rösta för än emot om det vore en omröstning i dag. Säkert är det insikten av att Sverige står rätt riskabelt till när ekonomin gungar i hela världen som lett fram till denna ändrade inställning, och visst är det så att man blir mer stabil i en stor båt en i en liten valutajolle!

För en folkpartist är båda dessa mätningar mumma!

Runsviks skola hotad också?

I dagens ST kan vi läsa om orosmoln också för Runsviks skola. Det är alla de fornlämningar som finns runt skolan som utgör ett problem när det nu behöver byggas till en ny matsal. Jag är glad över att inställningen från kommunen är att frågan ska lösas. Runsvik är en populär skola som många tycker är lagomt stor och har en mycket bra utemiljö för barnen. Jag ser mycket positivt på att man hittar en lösning.

En annan aspekt på frågan - och det handlar kanske främst om hur man hanterar skollokalsfrågan. För i förslaget att stänga Nedansjö skola hänvisas barnen till möjligheten att gå på Runsvik. Sedan lyfter man upp frågan om Runsviks framtid. Det är uppenbart att man inte har ett helhetsgrepp när det gäller de olika skolorna. Dagens uppgifter är därför också ett argument för att inte stänga Nedansjö!

Insändare om (v)ården

I både Dagbladet och ST finns en insändare som är mycket kritisk mot landstingets politiska ledning. Det är i och för sig inte så ovanligt. Men det intressanta med just den här insändaren är att den är skriven av två ledande vänsterpartister i Sundsvall (samt ytterligare en person).

Det hör verkligen inte till vanligheterna att vänsterpartister skriver och angriper varandra i medier här omkring. Men jag tycker insändaren är bra, för den pekar på att man måste se över sjukvårdens struktur - något jag tror är nödvändigt. Ser vi på antalet sjukhus i vårt närområde så har vi Hudiksvall, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik och Umeå. Fem sjukhus på knappt 40 mil. Är det verkligen vettigt undrar jag?

Nu får vi se om landstingsledningen går i svaromål på dagens insändare. Jag hoppas det!

Oro om kriminella gäng

Dagbladet skriver i dag om risken att kriminella gäng etablerar sig i Sundsvall. Anledningen är att det högriskklassade fängelset i Härnösand tros få en del fångar som tillhör dessa gäng, och som ett brev på posten brukar man då försöka etablera en verksamhet i någon stad i närheten.

Sundsvall har varit relativt förskonade från den här typen av kriminalitet. Försök på 90-talet att starta upp verksamhet här rann ut i sanden efter ett ganska kort tag. Detta inte minst tack vare Polisens målmedvetna arbete. Därför är det bra att Polisen också nu har bra koll på dessa gäng!

Men det räcker inte att Polisen jobbar med de här frågorna. Från andra håll i landet har vi lärt att hela samhället, från skatteverket till kommunen måste samarbeta för att stoppa dessa ligor. Nu måste vi i Sundsvall ta och tänka till hur vi ska bevara Sundsvall fritt från gäng av det här slaget!

Teaterdebatten fortsätter

I dagens Dagbladet fortsätter Kenneth Westin en diskussion om teaterhuset med mig. Jag ska ärligt säga att jag inte förstår vissa delar av hans insändare. I alla fall har jag skickar ett svar till honom som lyder så här:

När jag läser Kenneth Westins (S) replik till mig förstår jag att han inte riktigt förstått. Jag vill därför reda ut diskussionen något.


Sundsvalls kommun står inför många viktiga satsningar i form av bland annat E4 Sundsvall, nytt resecentrum, järnvägen genom stan osv. Dessa stora investeringar i vår kommun har beslutats i bred politisk enighet med starkt och aktivt engagemang från Folkpartiet. Det kommer också att innebära stora kostnader för Sundsvall när investeringarna ska betalas.


Samtidigt vet vi att kommunens ekonomi är allt annat än god. Om detta vittnar bland annat en kommunal revisionsrapport som finns att läsa på kommunens hemsida. Dessutom finns ett antal projekt som redan nu är mycket riskabla eller osäkra sett ur ett ekonomiskt perspektiv, där Äventyrsbadet riskerar att bli en dyr historia för skattebetalarna (detta trots löften från Westins partikamratet om det motsatta).


Vi är alltså i en situation där viktiga investeringsbeslut skall genomföras, samtidigt som vi ser ekonomiska bekymmer framöver. Det är i detta läge som Westin och socialdemokraterna tycker att Sundsvall desssutom ska bygga en ny teater. Detta är inte ekonomiskt ansvarigt!


 


Inga broavgifter för personbilar

I dag blev det offentligt att personbilar kommer att slippa betala avgifter för att köra över E4-bron över fjärden.

Det är bra, och något som kommunen har drivit på i förhandlingarna. Det vore ju dumt att lägga en avgift på trafiken som kör över bron, när poängen är just att få trafiken på bron i stället för stan...

Inget skolbesked

Vi var nog många som emotsett hur majoriteten skulle ställa sig i skolfrågan när den i dag behandlades av kommunstyrelsen. Men något svar fick vi inte. I stället vill man kalla till ett extra möte med kommunstyrelsen innan fullmäktiges möte. Till dess vill man få en sammanfattande beskrivning av de olika konsekvensbeskrivningar som gjorts.

Folkpartiet och Allians för Sundsvall gav däremot tydliga besked. I första hand bör skolfrågan återremitteras så att man, i enligt kommunens landsbygdsprogram,  kan hålla de möten som skall hållas i Nedansjö och Anundgård (detta yrkande avslogs). Därefter yrkade vi att skolorna i Nedansjö och Anundgård skall finnas kvar (detta yrkande avslogs också, med hänvisning till att kommunstyrelsen ska ta beslut i frågan vid sitt nästa sammanträde).

Så vad vi vet efter dagens möte är att vi inte vet hur kommunens styrande partier ser på skolfrågan. Det är ju också en kunskap.

Alldeles snart...

Har Sundsvalls kommunstyrelse sammanträde. Då får vi bland annat besked om framtiden för skolorna i Nedansjö,  Anundgård och Nacksta. I förra veckan kom den så kallade "konsekvensbeskrivningen ur ett landsbygdsperspektiv" som visade på negativa effekter av en stängning. Nu får vi se om den har tagit skruv hos (S, (V) och (MP). Jag hoppades ju att påskhelgen skulle ge tid till eftertanke, och att det skulle bli en "uppståndelse" för dessa skolor. Snart får vi veta!

Från gårdagens Mittnytt

Så här skrev Mittnytt i går om mitt bloggande. Och här kan du hitta inslaget, några minuter in i sändningen.

Kommunens budget skjuts på framtiden

I förmiddags fick vi besked att man vill skjuta beslutet om kommunens budget på framtiden. I stället för att ta beslut i juni ska det nu ske i september. Jag har inget emot det i sak. Det är bättre att ta budgeten på hösten, då vi vet mer om de olika förutsättningarna som finns.

Men trots allt kan jag inte undra varför man just nu beslutar om att flytta fram beslutet. De ekonomiska förutsättningar har ju förbättrats i och med regeringens besked om ökat statsstöd 2010, så arbetet med att ta fram ett förslag borde rimligen vara lättare i dag än för två veckor sedan! Kanske är det ett tecken på att majoriteten har svårt att få ihop det?

Bloggen på Mittnytt!

Har i dag varit på en intervju hos Mittnytt om just den här bloggen. Roligt! Bakgrunden till att det blir en nyhet kanske inte är så rolig dock. Det visar sig att många bloggar  inte har några läsare eller kommentarer, i alla fall inte när de handlar om politik. Sämst går det för Kristdemokraterna.

För min egen del tycker jag det är roligt och givande att blogga, och extra kul är det när jag får kommentarer från alla läsare. Berättade just för reportern en rolig episod, när jag blev kontaktad av en läsare som var arg för att han inte kunde kommentera. Härligt när det finns den sortens engagemang.

Så fortsätt att läs och kommentera, så fortsätter jag att blogga.

Nyhetspanelen

Var med i Sundsvalls Nyheters nyhetspanel i dag, med följande frågor och svar:

Fråga: LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är den som fått klä skott för socialdemokraternas jätteras i den senaste opinionsmätningen. Är hon den enskilt största anledningen till att väljarna svikit partiet?

Svar: Jag tror att många har blivit förbannade över hennes brist på eget ansvar och tecknen på girighet. Men den största anledningen är deras avsaknad av tydlig och genomtänkt politik. Det har vara massa hoppiga utspel med Mona Sahlin. Och sen man "gjorde upp" med vänstern och miljöpartiet har nog många blivit oroliga över vad socialdemokraterna står för. Samma sak som i Sundsvall för övrigt...

Fråga: Polisen i Västernorrland måste spara 14 miljoner kronor och därmed ser dagarna för polisstationerna i Kvissleby och Fränsta ut att vara räknade. Hur riskerar sådana beslut att drabba landsbygden?

Svar: Framför allt kommer det kännas som ett ökat avstånd till polisen och en känsla av att man överger landsbygden. Det är synd tycker jag. Därför hoppas jag att polisen ser till att vara verksamma i hela länet, även om man inte har kvar lokalerna.

Fråga: Hittills är 68 lärare varslade i Sundsvalls kommun. Anledningarna är en krympande elevkull och ökad konkurrens från friskolorna. Hur ser framtiden ut för den kommunala skolan?

Svar: Jag tror den kommunala skolan har en bra framtid, bara skolorna får egen makt att möta utvecklingen. Ge rektorer och personal samma förutsättningar som friskolorna har och se till att satsa på lärarna! Sedan behövs det lite mer positiv skolpolitik, och inte bara alla tråkiga förslag som läggs fram nu.

Konsekvenser av skolnedläggningar

I går kom konsekvensbeskrivningen av vad som kan hända i Nedansjö och Anundgård om skolorna läggs ned. Sammanfattningen är tydlig nog: Nedläggningarna ger negativa konsekvenser både för elever och för föräldrar. Bygden drabbas av negativt ur ett landsbygdsutvecklings-perspektiv. Sannolikt drabbas även tätorterna Liden och Stöde av nackdelar vid de föreslagna nedläggningarna.

Därför var min kommentar till
Sundsvalls Tidning självklar. Det finns inga skäl att stänga dessa skolor. Nu får vi se hur den politiska majoriteten resonerar. Jag skulle bli väldigt glad om de ändrade åsikt och att skolorna därmed får finnas kvar som viktiga nav i dessa orter. Kanske kan påsken vara rätt helg för en sådan utveckling. För innan påsken är till ända sker ju uppståndelsen!

Skolnedläggningarna hastas igenom

Samordningsutskottet beslutade vid sitt sammanträde i dag att skicka frågan om nedläggning av skolorna i Anundgård, Nedansjö och Nacksta vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  Från Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade vi oss mot detta, och ville i stället att ärendet skulle återremitteras. Detta med motiveringen att det inte finns några konsekvensbeskrivningar gjorda gällande Anundgård och Nedansjö skola, och att dessa måste tas fram innan ärendet skickas vidare för beslut.

Jag tycker inte det är bra att man, trots att det inte finns ett färdigt underlag, skickar ärendet vidare i beslutsprocessen.

Lokalbesparingarna för Nedansjö är obefintliga och för Anundgård så små att det verkligen inte behöver hastas fram ett beslut. Jag får känslan av att majoriteten satt en tidsplan som inte ger Nedansjö och Anundgård en chans att få sina möjligheter prövade, och jag tror att de som berörs av de här förslagen upplever precis samma sak. Snyggare hade varit att vänta in alla beslutsunderlag. Nu får man bilden av att dessa inte spelar någon roll för majoritetens slutliga ställningstagande. Men jag hoppas att jag har fel!


Hej matematik

Thomas Östros beskriver socialdemokraternas satsning på kommunerna:

I år [ ... ] skulle vi satsa dubbelt så mycket som regeringen. De ger inte ett öre i år.

Sorteras lämpligen in under kategorin Hej matematik, efter kapitlet där man lärt sig att 0 x 2 = 0

=)

Extra statsbidrag 2010

I dag kom besked från regeringen att man ger ett extra stöd till kommuner och landsting 2010 och dessutom höjer det generella statsstödet 2011 och 2012. För Sundsvalls del torde det, grovt uppskattat, ge ca 50 miljoner kronor extra för 2010. Välkomna pengar!

Fortsatt stark opinionsvind för Alliansen

För något år sedan dömde Sören Holmberg, valstatistikens ledande forskare, ut alliansens möjligheter att hämta igen underläget i opinionen. Helgen som var kunde vi se att han fick fel. I två undersökningar har alliansen gått förbi Mona Sahlins rödgröna projekt.

Nu kommer vi säkert att få se kommande mätningar som visar både det ena och det andra, och sannolikt kommer det att vara högst osäkert vilket block som har vinnatröjan på sig.  Men jag tror det faktum att regeringen fortsätter att visa på ansvarstagande i den finansiella krisen, samtidigt som socialdemokraterna snärjt in sig i ett närmast omöjligt politiskt samarbete kan komma att visa sig avgörande vid valet nästa år. Mona Sahlin har inte direkt visat sig vara det ledarämne som socialdemokraterna hoppats på.

LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin då? Jag tror att affären med henne och AMF har påvisat att det finns en dubbelmoral inom LO i de här frågorna, och att det har skapat stor besvikelse i de egna leden. Hennes eget agerande, där hon inte varit speciellt rakryggad, har knappast heller hjälpt upp situationen. Nu får hon visserligen, efter dagens maratonmöte får fortsätta som ordförande. Frågan är dock för hur länge om inte förtroendesiffrorna börjar bli bättre!

Några länkar till artiklar

Har samlat några artiklar till veckans tidningsartiklar där jag är med.

Om
Multiarenan som stoppats, Dagbladet

Om Matfors Folkets hus, Dagbladet

Om revisionens kritik av kommunens ekonomi, ST

Om valfrihet för äldre, ST

Om utredningen av Kulturhuset, ST

Ibland finns det pengar

Här är en insändare som var inne i båda lokaltidningarna i dag:

Det är svårt att hänga med när kommunens majoritet agerar. Ena dagen klagar man över för lite pengar och vill få mer stöd av staten. Andra dagen bestämmer sig sossar, vänster och miljöpartister för att satsa fyra miljoner på att göra ytterligare utredningar för ett teaterbygge som kommunen ändå inte har råd med.


Många som jag pratar med har svårt att förstå detta. Och det är inte lätt att ge något bra. För ibland finns det pengar att satsa och andra gånger säger man att pengarna inte räcker till. Till sist handlar det nog om vad man prioriterar, och för vår kommuns styrande partier är en ny teater högprioriterat - medan vi i folkpartiet först vill ha ordning på kommunens ekonomi och utveckla skolan och omsorgen.


 


Pengar kommer till kommunerna

Läste just Jan Björklunds senaste nyhetsbrev och får då bekräftat det vi länge har anat, nämligen att regeringen kommer med mer pengar till kommunerna för nästa år. Så här skriver Jan:

Om två veckor lägger vi fram vårpropositionen. Vi har redan tidigare aviserat att vi nu kommer med svar på den begäran på högre statsbidrag som riktats från kommunsektorn. Dagens prognos understryker balansgången; kommunerna får det svårare, samtidigt som statens möjligheter att fylla igen hålen nu blir mindre. Mer konkreta besked ges inom två veckor.

Men samtidigt som regeringen kommer med ett besked så måste vi i kommunsektorn också ta ett eget ansvar. Efter att ha lyssnat på hur de styrande i Sundsvall resonerar kring ekonomin är jag tveksam om det ansvarstagandet finns. Minns bara de fyra miljoner som så sent som i måndags östes ut på mer teaterutredningar!

Eget ansvar är viktigt. Man kan inte ropa på hjälp från andra, utan att först göra sitt eget jobb!