Värna skolan och omsorgen vid besparingarna!

Från Allians för Sundsvall  presenterade under tisdagen sina prioriteringar inför den budgetrevidering som kommunen nu står inför. 

Bakgrunden är att kommunens ekonomiska ramar minskar med 30 miljoner kronor. Orsakerna är två: Skatteunderlaget minskar och pensionskostnaderna ökar. Som tur är innebär regeringens förslag att sänka arbetsgivaravgifterna att problemen lindras. Utan den reformen hade vi behövt spara ytterligare 20 miljoner!

Följande tre punkter har vi från Alliansen pekat ut som särskilt viktiga i det arbete som skall göras.

* Besparingar ska inte läggas på de direkta verksamheterna, utan hämtas från central nivå i möjligaste mån.
* Vi ber majoriteten överväga förslaget att sälja Mitthem. En sådan försäljning skulle ge miljoner i ökade årliga intäkter.
* Se över investeringsplanerna


Så här sa alliansens gruppledare i en gemensam kommentar under tisdagseftermiddagen:

"Det är ett problem att majoriteten lagt en så svag budget för kommunen, att man inte kan hantera dessa omsvängningar. Med den budget som Allians för Sundsvall föreslog hade situationen varit mycket bättre", säger de fyra gruppledarna i ett gemensamt uttalande.


"Nu får vi uppmana majoriteten att bespara barnen och de äldre de tuffaste besparingarna. Vårt budskap är att besparingarna i möjligaste mån ska ske i administration och förvaltning", säger gruppledarna och fortsätter:


"Majoriteten måste också se över sina investeringsplaner och ifrågasätta om kommunen har råd med allt som de vill bygga, och också om det är nödvändigt".


"Det är ett för svagt ledarskap som gör att man nu måste revidera budget för 2009, och även ska hantera krav om extra pengar för detta år. Vi förväntar oss att majoriteten växer in i den kostym de måste ha. Sundsvall behöver en stark ekonomi", avslutar Alllians för Sundsvalls gruppledare.

Majoriteten gav ingen vägledning för kommundirektören när han nu ska ta tag i uppgiften att presentera besparingar/effektiviseringar. Vi räknar med att få tillbaka underlag från tjänstemännen vid ett möte den 14 oktober, och senast den 20 oktober ska majoritetens förslag till besparingar presenteras. Beslut blir det i fullmäktige den 27 oktober.


Kommunfullmäktige

I går hade vi kommunfullmäktige, denna gång utlokaliserat till Alnön. Många frustar och pustar över att inte hålla till i kommunfullmäktiges specialbyggda sal med mötena, men jag tycker att det är roligt när vi åker runt. Dessutom är det bara en gång per år!

Denna gång hände inte så otroligt mycket. Det har blossat upp en diskussion om hur kommunen ska besvara motioner, och medan den debatten pågår så återremitterar vi motion efter motion för ny bearbetning. Några skarpa motioner hade vi dock att ta ställning till. Här följer några:

Folkpartiets motion om att öppna alternativet att lösa teaterns arbetsmiljöproblem på befintlig plats. Vårt motiv är att kommunen riskerar att inte kunna genomföra de dyra planerna på en ny teater i hamnen. Blir det så, står man där med olösta arbetsmiljöproblem och inkasserar dessutom ett ordentligt vite från arbetsmiljöverket. Vår tanke var därför att man skulle öppna upp ett alternativ, att ha klart om det blir som vi anar... Men icke sa nicke - något sådant ville inte majoriteten (och inte en stor del av oppositonen heller) veta av. Argumentationen var dock förvånansvärt bristfällig, den handlade om allt från att man inte orkade ta omtag igen till att det var geggamoja att vilja ha ett billigare alternativ, men ingen analys om vad som händer ifall pengarna tar slut...

En annan motion som debatterades och avslogs var Alliansens gemensamma förslag om att införa vårdnadsbidrag i Sundsvall. Att även den avslogs var inte heller förvånande, vänstermajoriteter brukar sällan gilla idéer som ökar valfriheten. Dock bjöd debatten på ett av de tokigaste inläggen på många år, när miljöpartiets Mattias Rex sa att vårdnadsbidraget skulle innebära att olämpliga föräldrar kan vara mer med sina barn. Jaja, hur ska man svara när någon har en sådan syn på föräldrarna?

En motion från centerpartiet vållade stor diskussion. Man vill utreda om kommunen kan ta ersättning av föräldrar vars barn man skjutsar hem om de omhändertagits för fylleri. Detta fick flera sossar att gå i taket. Tänk att det ska vara så kontroversiellt att ens tänka tanken att föräldrar har ansvar för sina barn? Hursomhelst gick det med denna motion som med de flesta andra, alltså återremiss för vidare utredning.

Några sedvanliga sverigedemokratiska cirklulärmotioner behandlades också. Som vanligt handlade de om främlingsrädsla och som så ofta annars slog de in öppna dörrar (det blir ofta så när man lämnar in motioner skrivna av partihögkvarteret i Sydsverige).

Till sist fick jag svar på en fråga om hur kommunen agerar för att få företaget Bovieran att etablera sig i Sundsvall. Har bloggat om det tidigare, och dagens svar var att kommunen gör som med alla andra som vill hit, varken mer eller mindre. Hade kanske hoppats på lite mer entusiasm...

Till sist var vi många som reagerade på att kommunalrådet inte tog tillfället i akt och informerade om kommunens ekonomiska läge. Känns underligt att vi får läsa om detta i tidningarna, samtidigt som man inte tycker det är viktigt att informera kommunens högsta beslutande organ....

Nästa fullmäktige är sista måndagen i oktober, då på vanlig plats i kommunhuset! Det är som vanligt öppet för allmänheten att lyssna och höra hur argumenten går. Välkommen!

Idiotiskt av SSU

SSU Stockholm verkar ha tappat allt sitt förstånd. När de över 100 gästerna på en middag som Svenskt Näringsliv höll blev matförgiftade gick förbundet ut och lovade rosor till den som ordnat med detta. Aftonbladet skriver om det i dag.

Man undrar ju hur det fungerar inom SSU när deras största distrik kan komma på en sådan tanke. Och fattar det inte vilka signaler de skickar, att de rättfärdigar attentat och uppmuntrar antidemokratiska verksamheter.

Nej, det hela är så dumt att man bara kan skaka på huvudet. Ungomligt oförstånd är en sak, men idioti är något helt annat!

Positivt utbyte

Tyvärr går det inte att länka till en bra artikel om Sundsvall. Det är Dagens Samhälle som i sitt senaste nummer tar upp en utbildning för chefer som arbetsgivarringen AGera i Sundsvall arrangerat.

Det har handlat om att låta chefer i privat och offentlig sektor utbyta erfarenheter med varandra, och i artikel intervjuas en äldreomsorgschef från kommunen och en verksamhetschef på Ortviken. Båda tycker att de har haft nytta av utbildningen, och att de lärt sig saker av varandra. På den avslutande frågan om de skulle kunna tänka sig att byta jobb med varandra så kan chefen från Ortviken tänka sig det, medan kommunens chef är mer tveksam. Däremot kan hon tänka sig att bli personalchef på fabriken! Spännande!

Det är roligt när man gör den här sortens korsbefruktning och bra att man lär av varandra!

Oroande om ombyggnad

I dagens ST berättas det om en försenad, och därmed fördyrad, ombyggnad av Åkersviksskolan. Det är restaurangskolan som ska flytta från Altinska skolan till Åkersvik, och för den skull behöver man renovera och bygga om. I sak bra (även om miljön för gästerna är supertrevlig på Altinska) och på tiden.

Det som nu hänt, enligt tidningsartikeln, är att beslutsprocessen tagit för lång tid. Jag har svårt att acceptera att det ska vara så - vi måste kunna förvänta oss att saker inte dras ut i dröjesmål på grund av att man inte kan/hinner/lyckas ta beslut. Särskilt inte när kostnaden för förseningen blir 2 miljoner kronor, en summa som skulle ha behövts i skolans varadagsverksamhet!

Men det som gör mig riktigt orolig i tidningsartikeln är att förseningen uppstod när gymnasiechefen slutade sin tjänst. Med andra ord så har ingen tagit vid hans arbete, utan det har blivit liggande. Man måste ställa sig frågan hur det kan bli så att arbetsuppgifter inte utförs? Jag ser det som mycket oroande! Vem vet vad mer som eventuellt inte blir gjort, och vad konsekvenserna blir av det?

Kalas

Ibland hamnar man på kalas, som till exempel i går kväll. Sveriges kommuner och Landsting, en organisation för landets kommuner, landsting och regioner, firade 100 år och hade baluns med kronprinsessan, talmannen, massa ministrar, kommunalråd och andra gäster. Roligt värre!

Vad var det då man firade? Jo det faktum att den lokala politiken är en av hörnstenarna i vår demokrati. Kronprinsessans tal handlade om att det var en omistlig del i vår demokrati, och att det alla förtroendevalda har är ett svårt uppdrag. Människor ska vara sedda, hörda och helst också nöjda (vilket hon tillade att de oftast är). En rätt bra sammanfattning av vad vi har att syssla med.

Kommunernas "makt" i Sverige är lite underlig. För samtidigt som den är stark och vi uppfattar den som självklar, så finns det väldigt lite stöd för det kommunala självstyret i våra viktigaste lagar. Där är det i stället så att makten utgår från staten, och att den delegerar till kommunerna vad de ska  besluta om. Jämför man med många andra länder så startar det från andra hållet, d.v.s. att kommunerna har tydliga uppdrag och sedan får staten sköta resten.

Nu kan man tycka att detta är mest ett filosofiskt problem, men icke. Vi som jobbar i kommunerna märker det ofta, när staten vill in och peka eller ändra i våra förutsättningar. Det kan vara detaljreglerade statsbidrag a'la Wernerssonpengarna eller några nya regleringar som ställer saker på huvudet för oss.

Inte minst därför är det viktigt att SKL finns och fungerar bra. Talmannen noterade i sitt tal att det knappast finns några som är så ense som kommunpolitiker - när det kommer till att påverka staten. Och det är precis så som SKL:s förtroendevalda jobbar, för hela kommunsverige oavsett politisk färg. Jag tror det är nödvändigt att vi gör så!

100 år går inte så fort. Men gårdagskvällen gick fort. Precis som bra kalas ska göra!

Skolans ekonomiska problem

I dag har barn- och utbildningsnämnden bestämt sig för att begära mer pengar för sin verksamhet. I sig är det inte förvånade. Från folkpartiets och alliansens sida var vi beredda att ge mer pengar till skolan i vår budget, och då hade man sluppit ifrån dagens situation. Det är därför bara attbeklaga att majoriteten inte röstade för Alliansens budgetförslag, så hade man haft utvecklingsresurser i stället för enbart besparingar!


Det är onekligen märkligt att majoriteten ägnar sig åt att motarbeta våra förslag om resurser till skolan, för att senare komma och begära mer pengar. Men låt oss nu se hur det kan lösas. Skolans utveckling är viktig!


Sammantaget får man nu en bild av att det politiska ledarskapet i Sundsvall inte orkar med sitt uppdrag, att hålla den budget man har själva har lagt fast. Jag är bekymrad över det vi nu ser, avsaknad av ledarskap skadar Sundsvall!


Kommunens ekonomi

Inte oväntat börjar det sina  i kommunens kassakista. Trots högkonjunktur har Sundsvall nämligen inte lyckats med att ha en specfiellt bra eller stark ekonomi. Resultaten har räddats av försäljningar av fastigheter och oväntat stora skatteintäkter.

Redan nu, när lågkonjunkturen just börjat närma sig, börjar det skaka till och kommunalrådet aviserar besparingar. Naturligtvis måste kommunen se över sin ekonomi, vi vill inte ha nya år med underskott. Men det räcker inte att bara titta på det som sker här och nu, utan även att se över hur kostnaderna kommer att se ut framöver och fråga sig om vi har råd med dom!

Jag är därför fortfarande väldigt orolig över alla byggnationer som kommunen planerar för och som vi vet kommer att kosta tiotals miljoner per år i hyra, verksamhet osv. Har vi råd? Knappast!

På måndag kommer en motion från folkpartiet upp till behandling i kommunfullmäktige. Den handlar om att jobba vidare med en billigare lösning av teaterns problem. Och med tanke på de senaste ekonomiska nyheterna känns det självklart som jag ser det.

Viktigt är det också utifrån de arbetsmiljöproblem som finns på teatern. Vad händer om (eller när?) man inser att det inte finns pengar till storplanerna på en ny teater och man inte har färdiga planer för att lösa de problem som finns? Jo, arbetsmiljöverket kommer att utdöma vite (alltså böter) på ett rätt stort belopp, men framför allt kommer teaterns anställda att få gå ytterligare år utan några förbättringar. Dubbeldåligt!

Bra för Sundsvall

Jag brukar försöka uppmärksamma när människor från Sundsvall hamnar på starka positioner i olika sammanhang. Denna gång är det moderaternas riksdagsledamot, Bertil Kjellberg, som ska bli gruppledare för moderaterna i riksdagens mäktiga finansutskott.     För Sundsvall är det utmärkt, varje gång en person med kunskap och engagemang för vår region hamnar på strategiska platser är det bra. Därför ska vi gratulera både Bertil och Sundsvall! till denna utnämning.    Bilden på Bertil är förresten tagen på vår Alliansupptakt i måndags, då han och Solveig Hellquist gick igenom regeringens positiva budget!Jag brukar försöka uppmärksamma när människor från Sundsvall hamnar på starka positioner i olika sammanhang. Denna gång är det moderaternas riksdagsledamot, Bertil Kjellberg, som ska bli gruppledare för moderaterna i riksdagens mäktiga finansutskott.

För Sundsvall är det utmärkt, varje gång en person med kunskap och engagemang för vår region hamnar på strategiska platser är det bra. Därför ska vi gratulera både Bertil och Sundsvall! till denna utnämning.

Bilden på Bertil är förresten tagen på vår Alliansupptakt i måndags, då han och Solveig Hellquist gick igenom regeringens positiva budget! Foto Pär Hammarberg

Budgetvinst för Sundsvall

Var just och lyssnade på när Åsa Torstensson (infratrukturministern som kom med Högbron till Sundsvall häromveckan) presenterade regerigens budgetförslag nyss. Trevlig miljö på Barista och många glada alliansvänner var där. Roligt!

För Sundsvall innebär budgetförslaget många vinster. Rent ekonomiskt får kommunen lägre arbetsgivaravgifter med 20 miljoner kronor 2009 (de privata företagen i Västernorrland får 198 miljoner och Landstinget Västernorrland 26 miljoner). Viktiga pengar för att kunna göra nya angelägna satsningar! Dessutom finns i budgeten bra satsningar på skolan, på psykiatrin och på många andra områden. Att det dessutom följer med en skattesänkning som kommer i princip alla till godo känns också väldigt bra! Sedan, förstås, ska vi fortsätta glädjas över regeringens satsning på E4 Sundsvall, Ådalsbanan och ostkustbanan.

Tror inte att någon kommunpolitiker varit med om en så positiv budgetpresentation för Sundsvalls del. Funderar på hur det känns för vår lokala majoritet, de ska väl så klart försöka hitta kritiska punkter men även de måste känna sig nöjda med vad Alliansregeringen föreslår! Eller? Vi får väl se...

Är det inte pin(s)amt, så säg...

Uppgifterna häromdagen i Dagens Industri, att socialdemokraterna slutit avtal med diktaturen Saudiarabien måste kännas pinsamma för partiet. Deras utrikespolitiske talesman Urban Ahlin kritiserade ju stenhårt Carl Bildt för att ha sagt att FRA samarbetade med icke-demokratiska länder.

Nu visar det sig att samma parti själva slutit avtal med en rätt otäck diktatur, just det man angrep Bildt för.. Någon måtta borde det väl ändå finnas på hur man beter sig i opposition? Eller kanske inte?

Om pensioner igen...

Av en insändare i dagens Dagbladet förstår jag att Åke Sillén har tyvärr missat ett svar på en tidigare insändare han skrivit. Det var publicerad redan den 11 juli, och fanns på min blogg redan den 9 juli - dagen efter att du ställt dina frågor om jag minns rätt. Du hittar svaret också i Dagbladets arkiv.


Utöver det jag skrev då, kan vi nu konstatera att regeringen genomför skattesänkningar som kommer de allra flesta pensionärer till del, precis som vi i folkpartiet önskat. Regeringen genomför dessutom höjningar av äldreförsörjningsstödet och bostadstillägget, som direkt förbättrar ekonomin för den grupp äldre som har den sämsta ekonomin. Flera viktiga och bra åtgärder verkställs därmed inom kort!

Sedan förstår jag att Åke Sillén skulle önska ännu mer, men det är viktigt att inte göra det goda till det bästas fiende. Folkpartiets arbete för att förbättra pensionärernas situation är viktigt!

 


Bra med KRISKRIS står för Kriminellas Revansch I Samhället och är en förening av före detta kriminella som brytit med sitt brottsliga liv och nu vill hjälpa andra att "gå den smala vägen". De erbjuder stöd när man muckar från kåken, dagverksamhet och jobar även förebyggande med information och stöd. Jag har pratat med flera f.d. kriminella som berättat hur viktig KRIS verksamhet har varit för dom när de brutit med sina gamla liv.

ST.nu kan man läsa att föreningen nu ska satsa på att nå ungdomar på glid. Ett ungdomshus startas (bra att kommunen låter dem få ett rivningskonrakt) enligt planerna redan i slutet av oktober. Tror det kan bli en bra verksamhet, som räddar några ungdomar från att hamna allvarligt fel med sina liv.

Bra KRIS. Tack för att ni finns!

Egna pengar eller bidrag?I går visade det sig verkligen hur grundläggande olika man kan se på människor kontra staten. Det var när LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin (sin vana trogen - LO är ju lika med sossarna) skulle skälla på regeringen. Den här gången var det att regeringen sänker skatten, mest för låginkomsttagare och för de som betalar statsskatt.

I en TV-intervju sa hon att LO:s alternativ i stället var att höja bidrag (barnbidrag, till studenter och i a-kassan).

Fundera en sekund över detta.

När alliansregeringen vill sänka skatten så att människor ska kunna ha bättre ekonomi, mer frihet och större trygghet UTAN att vara beroende av statliga beslut hit och dit, vill LO att man ska göra människor ÄNNU MER beroende av statliga bidrag i olika former.

Jag tror det är bra ju fler som klarar sig på sin egen lön. Vänstersidan verkar se det som ett hot om människor inte ska vara tvungna att stå med mössan i hand hos farbror staten!

Så olika kan man se på människans frihet!

Blir det ett Ungdomens Hus

Den stora frågan på gårdagens ungdomsmöte var om det ska bli ett Ungdomens Hus, eller motsvarande, i centrum. Jag kan konstatera att i den plattform som Allians för Sundsvall står för ingår en satsning på ett Ungdomens Hus. Nu utreds frågan, och ska väl sedan tas upp till politisk behandling. Jag hoppas det går fort och bra - såväl för kommunen och för ungdomarna som jobbar för detta.

Sedan är frågan hur det hela ska drivas och skötas. Jag ser gärna att ungdomarna själva tar ansvar och driver verksamheten. Tror det blir bättre då, och definitivt mer "up to date" än om kommunen ska bestämma vad som ska finnas och hur det ska finnas.

Mer makt åt ungdomen, alltså!


Ny förlossningsavdelning på Sundsvalls sjukhus

I dag invigs nya förlossningavdelningen på Sundsvalls sjukhus. Roligt med utveckling och nya lokaler så klart, även om det är personalen som är det allra viktigaste!

Nya BB som använts ett tag är ett klart lyft, och det blir säkert också nya förlossningsavdelningen. Framför allt blir det bra att allt kommer ligga vägg i vägg (BB/Förlossning/Neonatalavdelning). Mycket mindre spring för personal och föräldrar! Toppen!

Grattis sjukhuset, och grattis alla blivande föräldrar!

Hylla AraSportbladet
skriver i dag att OS-brottaren Ara Abrahamian inte kommer att hyllas när statsministern bjuder in till kalas för våra OS-deltagare. Skälet är att han i och med sin protest vid prisutdelningen under OS blev av med sin medalj, och då får han inte samma uppvaktning som våra andra medaljörer.

Säkert är det en formellt korrekt hantering. Men ändå så fel. Reindfeldt borde ta upp Ara Abrahamian på scenen och hylla honom som den utmärkte brottare han är. Det skulle vara en ordentlig protest mot internationella brottningsförbundet som framstår som ett fusk- och mygelförbund.

Därför säger jag: Strunga i etiketten och hylla vår bortfuskade OS-hjälte Ara Abrahamian, som gjort något så ovanligt som stod upp mot fusk och mygel inom sin idrott!

Korsta/Petersvik och Kombiterminalen

En viktig fråga, för många inblandade, är hur det ska bli med planerna på en kombiterminal och utbyggnad av industriområdet i Korsta/Petersvik med omnejd. För de boende innebär planerna i praktiken att de måste flytta. För många industriföretag innebär en eventuell satsning framtidsmöjligheter.

Allt detta ska således läggas i den berömda vågskålen, och sedan får vi se vad som väger tyngst!

I dag var jag tillsammans med mina kollegor i kommunens samordningsutskott på en roadtrip i området för att titta på hur området ser ut. Det var en bra tur. Området är dels ett vackert och trevligt bostadsområde, men också ett välutvecklat industriområde från fabriken i Ortviken, över Korstaverket, bort till Tunadalshamnen. Naturligtvis kommer en utbyggnad att innebära stora ingrepp, samtidigt som det till stora delar är ett område som används för mycket tung industriverksamhet.

Nästa steg för mig är att träffa boende i området för att höra deras synpunkter. De har varit kritiska, av förståeliga skäl, och det är viktigt att lyssna till hur de ser på saken och vilka argument de har. Sedan ska vi ta en diskussion inom partiet för att under hösten landa i ett ställningstagande. Det blir inte okomplicerat, men det blir viktigt.

Glädjedag

Fotomontage: Vägverket

Var just på presskonferensen med Åsa Torstensson, när hon bekräftade att regeringen satsar på E4 Sundsvall redan innan 2010. Det är en riktig glädjedag!

Besked är inte bara glädjande, det är också ett viktigt besked för miljön i Sundsvall samt för utvecklingen av vår stad och vår region. Vi har väntat många år och många ministrar på att få till stånd denna satsning. Nu kom den!

Back in business

Sommaren, eller i alla fall ledigheten från min blogg blev längre än planerat. Det gör inget. Orsaken är nämligen att vi fick vårt andra barn, en liten flicka, just när semestern skulle ta slut och därför har det varit fullt upp med annat än kommenterande av det som händer.

Men nu, även om det verkar vara en öroninflammation på gång, så startar jag upp bloggeriet för hösten.

/LP