Ra(s)et

I dag stänger det kommunala kontoret tidigare. Det är ju så när det vankas helg. För de allra flesta av oss innebär det lite extra tid och glad ledighet, men jag tror att alla inte tycker att den här dagen är riktigt lika rolig. I dag kom nämligen undersökningsföretaget Synovate med en först opinionsmätning som presenterats bland annat i DN.

- Det här är den mest dramatiska omsvängning jag sett på en enda månad under 15 års arbete med opinionsmätningar, säger Synovates Nicklas Källebrin i dagens DN

Även om en opinionsmätning bara är en opinionsmätning så kan detta vara början till en förändring. För jag tror att alla de senaste veckorna insett att Alliansens ledarskap är pålitligt och starkt. Därtill verkar Mona Sahlin förmå samla ett regeringsdugligt alternativ till Alliansen, utan fastnar i trätor med sina stödpartier.

Spännande att se vad kommande mätningar visar, troligen någon form av uppåtrekyl för (s) - det brukar bli så - men fortsätter trenden ändå att vara negativ. Spännande som sagt!

Trevlig helg!

Bra beslut om Trädets förskola


I går beslutade barn- och utbildningsnämnden att inte gå vidare med kommunens köp av Villa Strand på Alnön; det hus där personalkooperativet Trädet ville öppna en förskola. I stället ska man invänta den revisionsgranskning av fallet som Allians för Sundsvall har begärt.

Detta beslut var det enda rätta. Kommunens agerande hittills har varit under all kritik. Jag bloggade tidigare och sa att kommunen borde skämmas. Nu gör man en sak i rätt riktning och det känns bra. Men en bra sak innebär int att allt har blivit rätt! Fortfarande måste kommunen fundera över sitt agerande när det gäller att jobba för och inte mot personer som har bra idéer!

IKEA älskar mångfald

Ingenting är omöjligt!

Var i förmiddags på ett seminarium om integration och mångfald i Härnösand. Viktigt ämne, där vi lyckas för dåligt - även om det finns undantag.

Ett företag som lyckas bättre än många andra är IKEA som satsar och växer genom ökad mångfald. De har förstått och bestämt att mångfald är lönsamt för IKEA. Och naturligtvis är det så. Men tänk att det ska till en "snål smålänning" som Ingvar Karmprad att komma på det! Samma möjligheter finns för hela det svenska näringslivet. Kulturella kunskaper och språkkunskaper är bra sätt att öka försäljningen utomlands och knyta nya, viktiga kontrakt. Därför hoppas jag att fler tar efter IKEAS:s attityd, och ser mångfald som ett vinnande koncept!


Rätt val i pliktfrågan

Till startsidan

I dag har pliktutredningen presenterat ett delbetänkande. Trots sökande så hittar jag inte hela dokumentet, utan har fått läsa om det för att bilda mig en uppfattning. Huvudförslaget är att plikten läggs i malpåse från 2010 och så länge säkerhetsläget är bra, men att man kan återinföra den om läget försämras - och då gäller den även kvinnor.

Så har mitt eget resonemang också gått. Ingen mening att mönstra och utbilda personer för ett behov som inte finns. Och om behovet finns, är det självklart att också kvinnors kunnande ska användas!

Det som ska ersätta dagens värnplikt är en frivillig grundutbildning på tre månader. Här är jag lite mer tveksam, utifrån kvalitetsperspektivet. Tidigar erfarenheter av kortutbildningar har inte varit så positiva. En sådan utbildningsorganisation bör i så fall kopplas till fortsatt engagemang inom försvarets frivilligorganisationer och hemvärnet.

Men sammantaget ett klokt tänkande från pliktutredningen!

Spännande seminarium

Det droppar in inbjudningar till kurser och seminarier varje dag i brevlådan. Ofta hinner man inte gå och får prioritera bort i högen. Men i dag kom en inbjudan som jag tror verkligen är viktig för Sundsvall. Det handlar om att förbättra företagsklimatet i kommunen, något som jag tror alla är överens om är viktigt.

Det är Svenskt Näringsliv som har bjudit in, och så här står det i brevet:

Markaryds kommun har under de senaste åtta åren klättrat över 200 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det är resultatet av en målmedveten satsning. Bengt Germundsson (kd) som är kommunstyrelsen ordförande, delger sina erfarenheter och berättar om Markaryds recept för ett bättre företagsklimat.


Jag tänker boka in mig. Hoppas fler gör det också!

Tidningarna om gårdagens fullmäktige

Sundsvalls Tidning provade i går någonting nytt, nämligen att blogga direkt från kommunfullmäktige. Roligt med sådana initiativ. Bloggen kan du läsa här. Ett utdrag från bloggen är roligt för oss folkpartister att läsa:

16.26 Folkpartiets ledamöter flitiga i debatten så här långt. Efter Lars Persson har Anneli Luthman, Ingeborg Wiksten och Arne Engholm tagit till orda. Nu Magnus Sjödin (m) igen. Ställer frågan till kommunalrådet Anita Bdioui - mår barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten bra av de besparingar som nu ska genomföras. Och kommer det att innebära några försämringar? Barn och utbildning ska spara 18 miljoner socialtjänsten 24 miljoner, enligt majoritetens förslag.

I övrigt noterar Sundsvalls Tidning bland annat alla frågor som inte fick svar av majoriteten och Dagbladet fångar upp min beskrivning av vad majoritetens beslut innebär. De talar om tidigarelagd effektivisering och att det bara handlar om 1,4% av budgeten. Jag erbjöd ett annat sätt att se på det hela: Om vi ställer upp alla 8000 anställda i kommunen på ett långt led, och så tar vi bort var 20:e person, så ser vi konsekvenserna.

Budget utan svar

Tre timmar. Så länge diskuterade vi den nya budgeten för kommunen vid dagens fullmäktigemöte. Majoritetens förslag (reviderat in  det sista) lades fram precis innan mötet, innehållandes förslag om personalminskning med 400 personer under 2009. De största besparingarna inom socialnämnden med 24 miljoner och barn- och utbildningsnämnden med 18 miljoner.

Det är naturligvis ett haveri när majoriteten inte kan leverera förslag i tid, särskilt när det handlar om besparingar på 70 + 30 miljoner. Ännu mer haveri känns det som när de inte kan och inte ens försöker besvara frågor om vad deras förslag innebär. Fyra exempel:

Hur ska man spara 24 miljoner inom socialnämnden?
Hur ska man spara 18 miljoner inom barn- och utbildningsnämnden?
Vilka av de verksamheter som socialförvaltningen driver som inte är lagtvingande tänker man ta bort?
Hur ska man ta in 10 miljoner kronor mer från Stadsbacken nästa år?

På ingen av dessa frågor gavs svar, eller ens försök till svar. Den enda kommentaren var från socialnämndens ordförande, som tyckte att det var odemokratiskt om man gav svar vid dagens möte eftersom nämnderna inte hade fått göra sina analyser... Med andra ord så ska inte fullmäktige veta konsekvserna av sina beslut. I sanning märkligt!

Nej, det känns allt tydligare att kommunens politiska ledarskap är fråvarande. Det enda man mäktar med är att skälla på regeringen. Det hela känns trist och oroväckande för Sundsvall!

Tuffa kommentarer från revisionen

Kommunrevisionen har i dag publicerat två intressanta rapporter. Den ena handlar om kommunens budgetering för försörjningsstöd (socialbidrag i vanligt tal), och den andra om kommunens delårsrapport. Jag klipper in de viktigaste delarna ur rapporternas sammanfattningar:

Om försörjningsstödet
Kostnaderna för försörjningsstöd ökar, prognosen för år 2008 är 92 mkr, d v s + 7 mkr (7,5 %). Budgeten för försörjningsstöd uppgår till 80 mkr, trots att kostnaderna för de senaste 13 åren inte för något år understigit denna nivå. Noteras också att nämnden när budgeten fastställdes bedömde att det fanns risk för att kostnaden skulle öka. Vi anser att budgeten måste vara realistisk för att fungera som ett effektivt styrinstrument.

Om delårsrapporten (som visar på ett mycekt dåligt ekonomiskt resultat)
Kommunstyrelsen bedömer enligt delårsrapporten att verksamheten bedrivs i riktning mot målen. Vi delar inte kommunstyrelsens bedömning. Vi konstaterar att det inte finns några fastställda nivåer för processmålen för år 2008, vilket vi anser är otillfredsställande eftersom dessa är nöd-vändiga för att kunna mäta och följa upp målen. Mot bakgrund av detta anser vi inte att kommunen efterlever KLs krav på mål för verksamheten, av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vi anser även att kommunens styrning av verksamheten härigenom blir otillräcklig. Vi bedömer det vara av yttersta vikt att arbetet med utformning av målnivåer till indikatorerna intensifieras.
Eftersom indikatorerna saknar målnivåer är det inte möjligt för oss att följa upp och bedöma om resultatet är förenligt med målen för verksamheten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, se avsnitt 10.3.

När man läser om detta får man verkligen skäl att fundera över hur styrning och ledning av vår kommun egentligen fungerar. Lägg därtill de senaste dagarnas turbulens där majoriteten inte förrän i sista stund lyckades komma överens om ett budgetförslag (ja, det kom ett mail innehållandes ett förslag vid tretiden på fredagseftermiddagen). Mot den bakgrunden känns min och Magnus Sjödins kritik från gårdagens ST helt rätt!

Polisanmälan måste göras

I dag skriver både ST och Dagbladet om en händelse i veckan när en pojke besköt andra elever med en s.k. soft airgun i deras klassrum på Matfors skola. Jag känner inte till mer detaljer än det jag läst i tidningarna, men blir naturligtvis bestört.

Kritiken från föräldrar är stor, och jag kan förstå den. I mitt tycke skulle ett föräldramöte inkallats redan samma kväll för att gå igenom vad som har hänt. Och framför allt skulle en polisanmälan ha gjorts redan samma dag.

Men det allra viktigaste är att de elever som utsattes för traumat nu får stöd och  hjälp. Och det är viktigt att den pojke som avlossade skotten även han får hjälp. Det han har gjort kan inte ursäktas eller försvaras, men det innebär inte att han inte ska få stöd att förändra sitt beteende. I detta ger jag verkligen rektorn rätt!

Sedan är det viktigt att gå vidare och se bakom denna händelse. Vilka är orsakerna, vilka problem finns det och hur ska dessa lösas. Om inte finns det en risk att någonting sådant här händer igen. Framförallt måste barnens föräldrar ta ansvar och prata med sina barn om rätt och fel och så vidare - det kan inte nog understrykas!

Forskningsproppen kommenterad

Som jag skrev om i går så presenterades alliansregeringens forskningspropp i går. Jag diskuterade vid ett möte med rektorn för vad det innebär för Mittuniversitetet. Så här skriver medierna om det hela i dag:

http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=771653
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.201506
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1288700

Det politiska ledarskapet har havererat

Så blev rubriksättningen i den här artikeln i dagens ST. Det handlar om majoritetens oförmåga att presentera en budget för kommunen. Beslutet ska tas på måndag, och ännu är man inte klar. Konsekvensen är att inga kommer att hinna se, läsa och fundera över vilka förslag som man kommer att lägga. Den chansen kommer först på måndag, samma dag som beslut om budgeten ska tas! Så kan man naturligtvis inte leda en kommun. Haveri är rätt ord i den här frågan!

Rekordsatsning på forskning

Till Mittuniversitetets startsida

Idag har alliansregeringen presenterat sin forskning- och innovationsproposition. Den innebär ett historiskt lyft för svensk forskning. Totalt ökar anslagen till forskning med 5 miljarder. 1,5 av dem går direkt till universitet och högskolor. De fördelas enligt ett nytt system där kvalitet avgör hur mycket varje universitet eller högskola får. Kvalitet mäts genom två faktorer - citeringar och externa medel.


 Detta är viktigt för Sverige, men extra roligt är det för Mittuniversitet som får ett tillskott för sin forskning. Det är bra för Sundsvall. Nya kunskaper är viktigt för att utveckla vår stad och göra den spännande.

Propositionen innebär att Mittuniversitet får 11,3 miljoner extra till forskning 2009-2012. Detta är tillskott utöver de vanliga anslagen. Dessutom ökar forskningsrådens anslag, som forskare på lärosäten söker medel från, med 650 miljoner. Utöver det satsas 1,8 miljarder på ett antal strategiska områden. De pengarna kommer till universitet och högskolor efter utlysning och utvärdering av forskningsråden.

När man tittar på olika lärosäten runt om i landet så ser man att alla är vinnare i det nya systemet. Mest pengar går till de stora universiteten, men som de nya reglerna är utformade finns det bra chanser för Mittuniversitet att få ytterligare forskningsmedel framöver.


Inte aktuellt med skattepengar till äventyrsbadetI dag gick vår ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Ingeborg Wiksten ut med en kommentar till uppgifterna i
ST om att äventyrsbadsbygget kommer gå med tio miljoner kronor i underskott under det första året. Så här löd pressmeddelandet:


"Jag ser det inte som aktuellt att skattebetalarna ska bekosta underskottet i Äventyrsbadet. Bolaget får leta en annan lösning".

Det säger Ingeborg Wiksten, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, med anledning av dagens uppgifter att det påbörjade bygget av Äventyrsbadet beräknas gå med drygt 10 miljoner i underskott.

Folkpartiets förslag var att ett äventyrsbad skulle byggas och drivas av externa aktörer. Detta röstades dock ner av övriga partier vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2007, när beslut togs om en byggnation.


"Med vårt förslag så hade inte skattebetalarna riskerat några pengar. Nu visar det sig att den oro vi förde fram stämmer. Kalkylerna var alldeles för optimistiska och den ekonomiska risken stor. Jag kan bara beklaga detta", säger Ingeborg Wiksten.


"Jag kan tänka mig som en lösning att man nu söker delägare utifrån till Äventyrsbadet. Det kan vara ett sätt att få fram nya pengar och bespara skattebetalarna kostnaden", säger Ingeborg Wiksten


"Det är oroande att ytterligare fördyringar blir kända samtidigt som kommunen som helhet behöver spara 100 miljoner de kommande åren. Här ser vi risken med äventyrliga investeringar", avslutar Ingeborg Wiksten.


Allians för Sundsvalls budgetförslag

Allians för Sundsvall har i dag lämnat in sitt förslag på hur kommunen ska hantera den försämrade ekonomin (se bifogad fil). Förslagen har sin grund i alliansens budget från juni månad och pekar ut fyra åtgärder:


* Försäljning av Mitthem (80 miljoner under 2009)
* Konkurrensutsättning av verksamhet (20 miljoner senast 2010)
* Planerad effektivisering
* Minskad representation (0,6 miljoner under 2009 och 2010)

Nu väntar vi med intresse på vad majoriteten tänker föreslå!


Vilken skillnad i lagsammanhållningDe senaste två dagarna har alliansledarna samlats i Varberg för att prata fortsatt arbete. Resultatet blev mer samarbete, fler arbetsgrupper, gemensamma vallokaler, gemensam tidning m.m. Ett samarbete byggt på förtroende och glädje.

På andra sidan fortsätter den rödgröna kollapsen att bråka. Miljöpartiet säger att det är för sent för vänstern att få vara med (två år innan valet...), Vänstern kräver att få vara med i varje arbetsgrupp som socialdemokraterna bildar med de gröna. Socialdemokraterna fortsätter ställa krav i debattartikelformatet. Två mobbar den tredje, eller Hela havet stormarkänns det som.

Två intressanta alternativ att ställa mot varandra. Jag som varit lagidrottare i hela mitt liv vet vilket lag som har de bästa förutsättningarna både att vinna och lyckas väl...

Bygg om akuten i Sundsvall

Många är vi som känner att Sundsvalls sjukhus ofta hamnar på undantag när landstinget beslutar om sin ekonomi. Därför är det bra att folkpartiets landstingsgrupp i dag agerat för att akutmottagningen på sjukhuset ska byggas om, så att man kan få en bättre verksamhet och bättre flöde där. ST skriver om detta här.

Överläkaren Fredrik Andersson har i två debattartiklar visat på konsekvenserna av de genomföra besparingarna på ortopedkliniken, som visat sig innebära högre kostnader för landstinget och längre smärtperiode för patienterna när de först får stå i lång kö och sedan skjutsas till andra landsting för att få sin vård. Genväg är senväg säger ett ordspråk. Det gäller också när man pratar ekonomi!

I kväll gäller det!Vinna eller försvinna? Så känns förutsättningarna för kvällens match mellan GIF och Gefle. Jag hoppas av hela mitt fotbollshjärta att Giffarna fixar tre poäng och klarar kontraktet. Det vore så trist för fotbollen om det inte blev så!

Inget om ekonomin

För tio minuter sedan inleddes ett möte där jag förväntat mig att majoriteten skulle presentera sitt förslag på kommunens ekonomiska problem skulle hanteras. Vi hade från oppositonen uttryckt önskemål om detta, så att vi skulle ha något förslag att ta ställning till i våra partigrupper som hålls i kväll.

Åtta minuter senare avslutades det, utan att något förslag presenterats.

Så kan det gå. Och kanske är det inte så underligt med tanke på att majoriteten, som jag bloggat om tidigare, i fredags ännu inte hade träffats för att prata igenom läget.

Vissa möten kan verkligen vara bortkastade. Det här hörde verkligen till den kategorin!

Schlager om hamnenMed härlig ironi finns
här en schlager om hamen, signerad Magnus Johansson. Vem älskar inte samhällssatir!

Blogg om amerikanska presidentvaletDet händer mycket over there när presidentkampanjen drar sig alltnämare slutspurten. Kvällens besked att den populäre f.d. försvarsministern och generalen Colin Powel har uttalat sitt stöd för partimotståndaren Obama är en stor nyhet, som lär hjälpa Obamas kampanj, och i vart fall störa McCains arbete att komma ikapp i opinionsmätningarna.

Min partivän Berivan Mohammed befinner sig i USA och arbetar nu som volontär i Obamas kampanj. Hon bloggar om detta
här, på en blogg som tidningen VästerbottensKuriren påpassligt har arrangerat. Den är läsvärd och ger en bild av gräsrotsarbetet som är långt större än vid ett en normal svensk valkampanj , vilket nog de flesta av oss kanske inte riktigt troddesom efter det vi fått läst i svenska medier om att alla bara handlar om pengar i preseidentvalet ...


Inget budgetarbete inom majoriteten!?

Kan det verkligen stämma, uppgiften som lämnades av Claes Stockhaus, gruppledare för vänsterpartiet, i gårdagens ST om att majoriteten ännu inte haft någon sittning om kommunens ekonomiska läge! - trots att de ska presentera ett förslag på måndag!

Jag kanske inte ska lägga mig i hur majoriteten arbetar internt med sin politik, men visst kan man lyfta på ögonbrynen över att de inte ens har satt sig ner för att diskutera vad det nya läget innebär tre dagar (varav två helgdagar) innan de ska lämna sitt politiska förslag.

Inom alliansen har vi arbetat med frågan på ett bra sätt. Redan i tisdags gjorde vi en kort avstämning mellan finansutskottsledamöterna, där vi konstaterade vilka huvuddrag som vårt förslag rimligen bör ha. Därefter har vi på var sitt håll funderat och sonderat över olika möjligheter. I fredags hade vi en längre sittning med gruppledarna där vi landade våra ståndpunkter ytterligare , och just nu ägnar vi oss åt att sätta ner vårt förslag på pränt för att presentera för våra fullmäktigegrupper på måndag kväll för diskussion och beslut.

Naturligtvis har vårt arbete varit enklare än det som majoriteten står inför, eftersom vi redan innan sommaren pekade ut möjligheter att stärka kommunens ekonomi. Försäljning av Mitthem, konkurrensutsättning och effektivisering är viktiga beståndsdelar i det "paketet". Vi har dessutom en lång tradition av att lägga väl balanserade budgetar, och en överenskommelse om att kommunen behöver stabil ekonomi med pålitliga överskott.

Nu får vi väl se vad måndagen innebär i besked från majoriteten. Jag hoppas att de inte har någonting annat inbokat än att diskutera budget från arla morgonstund. Beskedet ska nämligen lämnas vid ett möte klockan ett, och man kunde kanske tycka att de borde ägna lite mer tid åt att styra kommunens ekonomi!

Sundsvalls skola rasar utför i Lärarförbundets ranking

I Lärarförbundets senaste ranking faller Sundsvall ännu närmare den absoluta botten. Från en 126.e plats 2007 hamnar man på plats 241 2008. Detta sker trots att kommunfullmäktige (efter en motion från folkpartiet) antagit målet att bli årets skolförbättrare!


Man måste reagera kraftigt på att utvecklingen går helt fel. Jag vet inte vad den politiska ledningen gör för att utveckla skolan, men inget verkar gå åt rätt håll. Trots att budgeten överskrids försämras rankingen.

Jag undrar vad man konkret har gjort för att bli bättre. Kan man visa på någonting, eller har man bara struntat i målsättningen?

Man kan inte annat än vara kritisk och besviken. Trots de resurser som satsas lyckas man inte bättre. Inom Allians för Sundsvall har vi mer än en gång ställt oss frågan vad de styrande partierna (s), (v) och (mp) har för idéer för framtiden?
Fokus verkar så här långt ligga på att säga nej till våra motioner och att säga nej till friskolor. Fortsätter det så här lär majoriteten snart få börja planera för avveckling av fler av kommunens skolor. Man blir bedrövad över att ledningen inte visar mer framåtanda och initiativkraft.


Det är nu dags att man upprättar en konkret handlingsplan för att förbättra skolan, och att den ska göras i dialog med lärarfacken.


Skäms kommunen!

"
I dagens
ST skriver man om hur kommunen på ett riktigt dåligt sätt har hanterat de engagerade föräldrar och personal som vill starta förskolan Trädet på Alnön.

Det vi ser är attmänniskor jobbat som hårt för att skapa en bra förskola å Alnön, där det dessutom är brist på förskoleplatser, får benen undanslagna av kommunen i sista sekund. Dessutom mörkar kommunen med det hela! Det är uppseendeväckande och oaccetabelt dåligt skött!


Kommunen måste gå att lita på, och kommunen måste uppmuntra människors initiativ och idéer. Nu har man lyckats med precis det omvända. Sådant här är precis det som skadar tilltron till Sundsvalls kommun. Nu tappar människor sugen och många kliar sig i huvudet och undrar vad man egentligen håller på med.


Skäms kommunen!

Skolarbete

Folkpartiet är Sveriges ledande skolpolitiska parti, och det är en lång och stolt tradition vi har när det gäller svensk utbildningspolitik. Nu är det dags att börja titta på framtida utmaningar för den svenska skolan, och jag sitter med i den arbetsgrupp inom partiet som arbetar med just detta. Otroligt stimulerande.

En frågeställning som vi redan lyft är hur lärarna och rektorerna ska kunna använda mer arbetstid åt det pedagoiska arbetet, och mindre åt administrativt jobb. Här har vi bjudit in fackförbunden att komma med både konkreta exempel och konkreta förslag på lösningar. Jag tror att mycket är vunnet om vi kan hitta sätt att låta lärarna undervisa på sin arbetstid i stället för att göra massa annat.

En annan viktig fråga är hur skolan och integrationen fungerar tillsammans. Här kan man få olika bilder av verkligheten, beroende på hur man tittar. Dels ser vi att elever som kommer till Sverige sent, och därför missar de tidiga skolåren har svårare att klara sin skolgång. Samtidigt ser vi att framför allt unga invandrartjejer tillhör skolans absolut mest högpresterande elever. Det är två aspekter värda att fundera över!

Att arbeta med svensk skolas framtid är spännande. Vi planerar att kunna lägga ett programförslag i mars månad nästa år, och då komma med nytänkande förslag i klassisk liberal utbildningsanda!


Beska piller

Har precis tagit del av de besparingsmöjligheter som kommundirektionen har lagt fram. En del är riktigt beska piller, som det måste vara om man ska spara 70 miljoner till nästa år och ytterligare 30 miljoner till 2010.

Huvudtanken är att minska personalen genom att under 2009 enbart återanställa hälften (ca 400 st) av de som slutar och därefter 2/3 av de som slutar. Konsekvenserna blir naturligtvis mest kännbara för de verksamheter som har mest personal; skolan och den sociala omsorgen. I övrigt pekar man på möjligheter att avveckla ej lagskyldig verksamhet och några andra mindre åtgärdsmöjligheter.

Spontant ser jag andra möjligheter att hantera de ekonomiska problemen. En försäljning av Mitthem skulle enbart den ge nästan tillräckligt med intäkter, och lägger vi till konkurrensutsättning av verksamheter så bör det inte vara några problem att klara av det hela. Under veckan kommer vi att diskutera detta inom såväl alliansen som folkpartiet för att kunna lämna ett konkret förslag till det extra möte som är inkallat till nästa tisdag!

Det sades inte så mycket i form av konkreta besked från varken majoritet eller opposition under dagens sittning, med undantag från att kommunalrådet tydligt markerade att en skattehöjning inte är aktuell. Det är ett välkommet besked! Vi har redan mycket hög kommunalskatt - och det finns ju som sagt möjlighet att stärka kommunens ekonomi på annat (och smartare) sätt!

Till sist: Jag vill vara tydlig med att det förslag som tjänstemännen har lämnat är ett förslag som politiken har lagt fram. Vad som slutligen kommer att genomföras är upp till kommunfullmäktige. Ofta skjuter man nämligen felaktigt budbäraren!

Bra med samverkan

Ånge kommun

Att jobba tillsammans är smart. Sundsvall gör det redan på många områden med sina grannkommuner. Räddningstjänten med Timrå och vattenförsörjningen med Timrå och Nordanstig för att nämna två exempel

Ett tredje område är överförmyndarverksamheten, en ganska liten med otroligt viktig verksamhet. Här har samarbete tidigare funnits med Nordanstig och Timrå, och nu har även avtal slutits med Ånge kommun. Bra för båda!

Att jobba ihop innebär oftast att saker blir lite effektivare, lite bättre och mycket smartare om du frågar mig!


Roligt och seriöst initiativNär jag gick igenom posten i går kväll så hittade jag ett ovanligt tjockt kuvert. Det visade sig inte bara vara storleken, utan även innehållet, som var utöver det vanliga. Inuti låg nämligen en bok om EU:s utmaningar skriven av
Karl-Erik Andersson, folkpartist i Västerås, och kandidat till Europaparlamentsvalet

Det stundar strax provval inför MEP-valet inom vårt parti, och naturligtvis lobbas det för kandidater (jag själv skrev nyligen om Maria Leissner och Olle Schmidt) på olika sätt. Mail skickas, samtal förs och kampanjer planeras. Men att en person skriver en bok och presenterar sina idéer är ovanligt. Och ett härligt (trend?)brott mot det vanliga.

Ska ta mig tid på någon tågresa att läsa boken. Men glad är jag redan över att den kom i brevlådan i går!

Leissner till EuropaparlamentetI dag kom ett riktigt roligt besked. Maria Leissner gör comeback i politiken, och kandiderar för folkpartiet till Europarlamentet i nästa års val. Jätteroligt!

Jag träffade Maria i Stockholm förra veckan och vi diskuterade kring mänskliga rättigheter, ett ämne som Maria både behärskar och brinner för. Europarparlamentet behöver stärkas, och vi behöver dugliga personer som sitter där därför att de vill utveckla något (i stället för avskedade partisekreterare och sidsteppade riksdagsledamöter). Därför känns det riktigt bra att Maria nu ställer upp. Jag tror mycket på hennes kraft och möjligheter!

Roligt är det också att Olle Schmidt vill fortsätta jobba i parlamentet. En av de dugligaste parlamentariker Sverige har alla kategorier och en härligt debattglad och åsiktsstark liberal! Ett bra team skulle det bli av Maria och Olle!

Kommunal ekonomi i problem. Igen.

Undrar hur ofta man har fått läsa eller se hur kommunens ekonomi har problem. I dag sammanträdde kommunstyrelsen och fick ta del av den senaste delårsrapporten. Slutsats: 6 miljoner kronor blir årets resultat. Och att det blir ett litet plus beror enbart på att kommunen har sålt sina aktier i hamnbolaget. Utan det tillskottet skulle vi ligga på drygt 10 miljoner i underskott!

Konsekvensen, förutom att Sundsvalls ekonomi återigen bekräftas som svag, är att tre av de grundläggande finansmålen inte kommer att uppnås. Hur det påverkar verksamhetens mål är däremot svårare att säga. Majoriteten lät som bekant bli att sätta några mätbara mål för verksamheten i år...

Det är frustrerande att se andra kommuner ha ordentligt med pengar att göra satsningar, sänka skatten eller spara inför framtiden så lyckas man i vår kommun knappast hålla näsan över vattenytan. Trots att konsekvenserna av lågkonjukturen inte har slagit igenom här ännu. Hur det ska gå framöver, med sämre världsekonomi och alla nya investeringarna i Teater, Multihall m.m. måste oroa alla som gillar Sundsvall.

I morgon kommer våra tjänstemän att lägga fram förslag på hur vi ska kunna spara 30 miljoner kronor i nästa års budget (där det visat sig att vi behöver spara ungefär det dubbla i). Det blir knappast någon munter läsning. Men som man bäddar får man ligga, och det är viktigt att peka ut vart ansvaret hör hemma: Hos kommunens politiska ledning som inte förmått styra vår kommun på det kloka sätt som skulle ha behövts!

Tydlig partiledardebatt

Har just sett kvällens partiledardebatt. Tyckte att den gav ett tydligt besked i frågan om regeringsmogenhet. Oppositionen är inte ens i närheten av att vara redo. Mona Sahlin lyckades inför förklara sin oenighet, Maria Wetterstrand fick till och med programledaren att tappa hoppet och Lars Ohly satt och log öppet in i kameran över hela frågan. Visst känns det naturligt att fråga sig hur Mona Sahlin skulle kunna leda landet, när hon inte ens kan hantera oppositionsrollen?

I övrigt tycker jag att debatten var intressant på vissa områden. Diskussionen om bensinskatten var bra och tydlig. Jan Björklund var riktigt på bettet, och jag tror att alla förstår vart Miljöpartiets politik leder om den genomförs som de vill! Vårddiskussionen var däremot en besvikelse, vilket förstås beror på att ansvaret för vården ligger på landstingen och inte styrs av riksdagen eller regeringen.

Något som förvånade ordentligt var att inte utbildningsområdet kom upp under debatten! Undrar hur debattledningen tänkte när detta så viktiga område ställdes åt sidan? Underligt! Fast jag förstår om oppositionen gladdes över detta....

Ska man döma av kvällens debatt så är i alla fall mitt omdöme att Alliansen vann den med sin enighet, medan oppositionen framstod som mycket splittrade. Ska bli spännande att se hur andra dömer debattens utgång!

Angående rondeller...

Om någon undrar hur Vägverkets säkerhetstänkande ser ut när det gäller hur man planerar vägar, så kan det här urklippet ur deras skrivt "Kollision och Konsekvens" vara läsvärt...

Olyckor där man kolliderar med mötande eller korsande fordon eller kör av vägen och kolliderar med fasta föremål (t ex träd, stolpar, stenar) i vägens sidoområde ger de svåraste personskadorna. Även i hastigheter som ligger inom de tillåtna leder sådana olyckor ofta till dödsfall och allvarliga skador.

Vägen och vägens sidoområden måste utformas så att de olyckor som ger de allvarligaste personskadorna förhindras och så att krockvåldet i de olyckor som sker kan hanteras av bilen och dess skyddssystem utan att de åkande kommer till allvarlig skada.

Därför satsas idag på olika fysiska åtgärder, som avkörningsskydd i form av räcken, rensning av sidoområden från fasta föremål, mittbarriärer som förhindrar kollisioner med mötande och korsningsåtgärder.

Känner ni igen er i Johannedalsrondellen...?


Ytterligare besparingar väntar

Nyligen kom ännu en prognos som påverkar Sundsvalls kommuns budget framöver. Det är Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som skriver ner tillväxtsiffrorna framöver. För Sundsvalls del innebär det ca 40 miljoner mindre i den årliga budgeten. Sedan tidigare har det kommit besked om försämringar på 30 miljoner.

Problemet för Sundsvall att kommunens ekonomi i grunden är för svag. En så stor kommun bör tåla omsvängningar på cirka 100 miljoner utan att det blir skakigt. Nu är vi inte där, och faktiskt inte ens i närheten av att vara där. Därför blir det också fråga om snabba besparingar!

Jag vill i detta sammanhang framför allt uppmana majoriteten att titta på investeringsplanerna. Kom ihåg att de besparingar som nu ska göras handlar om den verksamhet som redan finns. Med alla planer på Teater, Evenemangsarena, Äventyrsbad med mera, så kommer det till ytterligare kostnader som ska betalas.

Den största risken är att vi om några år står där med fina hus men inga pengar att ha verksamhet i dem!


Trafikfarliga rondellen i Johannedal - frågan inlämnad

I dag har jag lämnat in en interpellation (se längst ner) där jag undrar hur kommunstyrelsens ordförande ser på den nyinvigda och trafikfarliga rondellen i Johannedal.  Det är tydligt att fastighetsnämndens ordförande inte förstår trafiksäkerhetsaspekten i den här frågan, därför måste kommunalrådet ingripa, som jag ser det.


Låt nu inte allt bra som är gjort för trafiksituationen i Johannedal förmörkas bakom en dumt byggd rondell, utan lös problemet. Alla är överens om att vi ska bygga så trafiksäkra lösningar som möjligt, jag ser det därför som självklart att den här saken ordnas omgående!


Här är en länk till en
Holländsk tidning som ger en trist bild av Sundsvall på grund av rondellen. Onödigt och tråkigt!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Anita Bdioui (s)


Den trafikfarliga rondellen i Johannedal


En ny rondell har invigts i Johannedal. Till min förvåning konstaterar jag att den, trots att vi ofta diskuterar nollvisioner och trafiksäkerhetstänkande, är utformad med sten och metallföremål att trafikanter så att trafikanter som råkar ut för en olycka där riskerar allvarliga skador, eventuellt dödsfall.


Framförallt tänker jag på motorcyklister. Vid ett olyckstillbud riskerar de att skada sig svårt på de metalldelar som används för utsmyckning. Kritiken mot rondellen har också varit skarp från Sveriges motorcyklister i Västernorrland. Bilder på rondellen finns dessutom redan i åtminstone en Europeisk tidning. Knappast en bra reklam för Sundsvall

Mina frågor till dig är därför


Anser du att rondellen är trafiksäker för alla trafikanter?
Kommer Sundsvalls kommun att skyndsamt göra rondellen mer trafiksäker för alla trafikanter?


Lars Persson
Folkpartiet liberalerna
------------------------------------
www.folkpartiet.se/sundsvall


Trafiksäkerhet i rondeller

Sveriges motorcyklister i Västernorrland har uppmärksammat den nya rondellen i Johannedal som invigs i dag. Lika fin som osäker skulle man kunna säga. Och vore det inte för att rondeller har med trafiksäkerhet att göra skulle man kunna låta det hela bero med det!

Men nu är det ju så att hela idén med att jobba med trafiksäkerhet är att förebygga olyckor och minska antalet skadade och döda i trafiken. Därför är det ju inte så smart att det i Sundsvall invigs en rondell som går på tvärs med den tanken.

Johannedalsrondellen i sin nya tappning har ett stenfundament en bit in, och om man som motorcyklist kör in i det kommer man att flyga av cykeln, och då riskera att landa i ett sågtandat (!) järnstaket. Knappast så smart om man så säger... Som svar på kritiken tycker fastighetsnämndens ordförande att bara man håller farten så är det ingen fara. Jojo, välkommen att åka motorcykel någon gång. Faktum är att man oftast hamnar i farliga situationer på grund av hur andra trafikanter beter sig, inte för att man kör fort! Själv kan jag utan att behöva tänka ihjäl mig se en bil som tränger sig in i morgontrafiken, samtidigt som det ligger lite blöta löv på vägbanan. Vips vinglar man till och tappar kontrollen, med ödesdigra konsekvenser.

Rondellen måste byggas om. Visst är det roligt med fina rondeller. Men de måste först och främst vara säkra!


Företagandets framtid

Satt i ett rundabordssamtal hos Svenskt Näringsliv i förmiddags om de svenska skatterna. Deltog gjorde företagare från Sundsvall och inbjudare/samtalsledare var Jens Spendrup (sveriges största ölgubbe som han presenterade sig).

Helt klart är att skattefrågorna, med rätta, berör och upprör företagare. Just därför är det också så viktigt att komma ihåg vilket alternativ som finns till Allliansen. Nu har ju nämligen oppositionen presenterat sina förslag. Mellan 20 och 40 miljarder kommer skatterna höjas om det blir maktskifte...

Sedan är det ju intressant att se vad maktskiftet ska bestå i, när s och mp har sparkat ut vänsterpartiet från sitt samarbete. Och så måste man ju undra hur Mona Sahlin ska klara av sitt regerande, när hon inte lyckas hålla samman ens tre partier på vänsterkanten!

Blogga från mobilen

Är ju rätt smidigt, även om bilderna inte har den bästa kvaliteten. Ber om överseende för detta!

MR-konferens

MMS

Thomas Hammarberg indeder en spännande konferens om MR-frågor. Ska det fungera bra måste vi jobba med det på den kommunala nivån. I Sundsvall är vi snart på gång med det hoppas jag! I alla fall har jag föreslagit det i en motion som bemötts positivt hittills.


Rosornas krig igen?

Med sådana vänner.... lyder ett känt ordspråk.

I Sundsvall verkar kommunalrådet Anita Bdioui ha precis en sådan kompis i arbetarkommunens ordförande, Roger Johansson. För medan Anita arbetar för att sy ihop en region av mellannorrland går Roger Johansson ut och
sågar hennes arbete. Det är den som friar det är fel på, säger han och passningen går inte att ta miste på!

Man kan ha många åsikter om regionfrågan. Hur viktig är den? Vad ska regionerna göra? Vilka ska vara med vilka? Och så vidare. Men helt klart är att det interna kaoset inom socialdemokraterna inte hjälper till på något sätt. Och när det nu dessutom förstärks genom interna motsättningar så är det inte bra alls för oss som vill framåt i arbetet att effektivisera och demokratisera de regionala frågorna.

Till sist kan man inte låta bli att undra över hur stämningen är inom socialdemokraterna. Varför kommer detta utspel nu, bara några veckor innan Anita Bdoiui hr bjudit in till stormöte om regionfrågan? Att det ofta funnits motsättningar mellan arbetarkommun och kommunledning är knappast någon nyhet, men att de fortsätter trots byten på båda posterna bådar inte gott för (s) i Sundsvall!

Bra partiråd

Ägnade fredagen och lördagen åt att sitta ordförande för folkpartiets partiråd. Det skulle ha hållits här i Sundsvall, men banarbeten på järnvägen sabbade möjligheterna för det. I stället höll vi till i Stockholm och riksdagens förstakammarsal.

Tre ämnen stod på dagordningen: Intetgritet +FRA, Integration och Klimatfrågor.

Som ordförande hade jag förberett mig inför en genomgående FRA-debatt, men när det väl var dags för den frågan som visade det sig att hela partirådet slöt upp bakom den kompromiss som gjorts inom Alliansen. Som det sas under helgen så tycker de allra flesta att de
15 nya punkterna som stärker integriteten på ett bra sätt.  Det var därför ett snabb och konfliktfritt beslut som partirådet tog!

Så fortsatte också partirådet, med bred enighet i viktiga frågor. Det är intressant att se hur väl folkpartiet fungerar internt när det gäller den politiska utvecklingen. Jag tror att det arbetssätt som man använt, med samråd som varje föreningen tyckt till om har varit klokt för detta goda klimat! Man kan ju se på andra partier hur stämningen är radikalt annorlunda...

Som sista punkt på partirådet gjordes ett uttalande om att riva upp den lag som tvingar alla bensinstationer att sälja etanol eller andra alternativa drivmedel.Det känns som ett vettigt utspel. Det kan inte vara rimligt att man ska döda alla förutsättningar att driva bensinstationer på landsbygden. För så kan det mycket väl bli, eftersom det är krävs en stor och dyr investering för att kunna börja sälja t ex etanol, och många små bensinstationer har inte råd med den investeringen när de redan nu har låga marginaler för den vanliga bensinen.

Visst skulle det vara bra om man överallt kunde välja mellan alla sorters bränslen, men den valfriheten ökar knappast av att bensinstationer på landsbygden måste stänga igen!

Allt som allt ett bra och trevligt partiråd!

TränarbyteJust precis när jag klickat i väg mitt förra inlägg ser jag på först Dagbladets och sedan Giffarnas hemsida att ett tränarbyte är meddelat. Hansen och Sankala ut, Sören Åkeby in. Kan vara det som behövs! Hoppas det!

Veckans omslagspojke

Foto på Lars Persson

Tittade igenom Dagens Samhälle i dag, och hickade till lite över att se mig själv på en helsida i en annons. Man är ju inte direkt van att vara fotopojke...

Roligt i alla fall, eftersom det handlar om att visa människorna som finns i politiken och vad som driver fram ett engagemang. Läs mer om kampanjen och en intervju med mig 
här:

Film i Sundsvall

Det finns verkligen spännande film i Sundsvall. Måns Berthas och Carina Möllerbergs projekt gillar jag, men just nu har jag fått en ny favorit. Det är www.brunfilm.com och deras kortfilm Min kompis Google som är riktigt skön.

Den vann dessutom nyligen riksfinalen i filmklassen n00-Marathon, som går ut på att inom nio timmar göra en film inom vissa givna förutsättningar. Riktigt roligt med filmpriser till vår kommun!