Hur kan det bli så?

Kommer ni ihåg fallet "Louise", flickan i Vetlanda som tvingades leva ihop med sin psykiskt sjuke far i skogen och blev utsatt för återkommande våldtäkter och övergrepp?

Enligt en artikel i dagens
SvD så har Vetlanda kommun nu beslutat att samma pappa ska få fortsätta ha vårdnaden om henne - trots att hennes fosterfar och gode man sagt sig vara villig att överta vårdnaden av henne, och hon själv (som det framgår av tidningsartikeln) vill just detta.

Man undrar hur det kan bli så! Det känns helt knäppt!

Jag förfäras över hur barn mitt i vårt välfärdssamhälle kan ha det så dåligt. I  Louises fall handlar det inte bara om en pappa som förgripit sig på henne. Där finns också en mamma som inte ens är intresserad av att hålla kontakten och en socialtjänst som i praktiken övergivit henne.

Men det finns många andra fall där barn far illa, eller har dåliga förutsättningar. Rädda Barnen ger årligen ut en rapport om barnfattigdom. Den senaste rapporten kom häromdagen och visar att 12,6 % av alla barn lever i fattigdom. Värst är det för barn till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund. Där lever vart annat barn under fattigdomsgränsen.

För Sundsvall finns det siffror från 2005. Då befann sig totalt 11,5 % av barnen under fattigdomsgränsen och hela 35 % av de med utländsk bakgrund. Jag skulle gissa att det är något färre i dag, tack vare regeringens lyckade jobbpolitik, men det räcker inte. Vi har inte ett bra samhälle om så många barn befinner sig i utanförskap!

Ofta kan man se hur ett samhälle mår på hur barnen har det. Vi mår inte speciellt bra!

När chefen klagar

Det kan inte vara så lätt när partivänner på högre ort håller på att kritisera en...

Häromdagen klagade Susanne Eberstein (s-riksdagsledamot) över att länstrafiken dragit in en busstur mellan Härnösand och Sundsvall. Kanske känns lite trist för den s-majoritet som styr över länstrafiken i vårt län...

Inte heller kunde det vara så kul för s-kommunalråden eller s-landstingsråden att läsa den känga som partiledare Sahlin delade ut på
DN debatt i går. Där skriver de bland annat att "Kommuner och landsting har stora möjligheter att frigöra pengar och personal genom att modernisera arbetsorganisationen. Vi riktar kritik mot trögheten i att utveckla kreativitet, flexibilitet och eget inflytande".

Nu har det ju alltid varit socialdemokraternas "styrka" att kunna klaga på sig själva utan att det spelar någon roll (första maj är ju en lustig företeelse ur den aspekten när man skriver plakat om allt som man hade kunnat göra men inte gjort...), men det kan väl inte vara alltför roligt när till och med högste chefen klagar...

Rätt med E4:an

 
Foto: Bergslagsbild AB. Fotomontage: Tyréns AB.

I går presenterade kommunen sin syn på kommunens medfinansiering för att lösa problemen med E4 Sundsvall. Totalt 250 miljoner ges i bidrag, varav det finns hopp om att få tillbaka hälften genom att markvärdet stiger i centrala stan när trafiken minskas. Utöver det, och det som är den ekonomiskt tunga biten, föreslås en broavgift för tung yrkestrafik (125 kronor), lätt yrkestrafik och privatbilism (10 kronor). Dock ska inte privatbilister som bor i Sundsvall behöva betala någon avgift - vi betalar redan via skattsedeln för bron.

Vi hade ett möte i går kväll i folkpartiet och landade i att detta känns rätt. E4 som den är dragen i dag innebär miljöproblem och är även en nackdel för utvecklingen av stan. Att flytta trafiken på en bro över fjärden är enda effektiva lösningen på dessa problem.

De som talar sig varma för att dra vägen väster om stan har missat att en väldigt stor del av trafiken endera har mål inne i stan eller ska från njurundahållet till endera sjukhuset eller Birsta. Det är osannolikt att privatbilister skulle välja en ganska lång omväg för att nås dessa målpunkter - utan man kommer fortsätta åka genom stenstan med fortsatt dålig luft som resultat. Sedan kan man, och det har vi haft, ha synpunkter på exakt hur den nya E4.an ska dras, men

Därför kommer jag och övriga folkpartister att rösta ja till förslaget om kommunal medfinansiering på måndagens fullmäktigemöte.

Här skriver Vägverker mer om E4 Sundsvall

Trygghetsfrågor i fullmäktige

Vi har i dag haft ett möte mellan gruppledarna i kommunfullmäktige och kf:s ordföranden (en sammanslutning kallad presidiekonferensen). En av de uppgifter vi har är att planera fullmäktiges sammanträden för året. Här kan jag konstatera att intresset att få komma till fullmäktige är stort. I mars besöks vi av företrädare för handeln i Sundsvall, i april av handikapprörelsen och i maj av LO (senare kommer även SACO och Unionen). I juni blir det inget utomstående medverkan, utan då ska budgeten diskuteras i botten.

Från mitt håll är trygghetsfrågorna mycket intressanta, och därför föreslog jag att vi under hösten ska ha det som tema för ett möte. Inte minst för vill jag att polisen ska få informera om sitt nya och lyckade arbetssätt, men även eftersom stockholms länspolismästare Carin Götblad, vid ett föredrag jag lyssnade på nyligen, underströk hur viktigt det är med ett nära och bra samarbete mellan polisen och kommunerna. Då känns det som ett bra initiativ att bjuda in polisen och andra (t e x brottsförebyggande rådet) som arbetar med trygghetsfrågor till kommunfullmäktige.

Bygg stort!

 Skönsbergs idrottshall, ett bra byggföredöme. Foto: Roger Andersson

Det ska byggas en idrottshall på Haga, för att fylla behoven för de skolor som finns där. En bra satsning, men det gäller att göra den klokt - och klokt är i det här fallet att bygga stort.

Det finns nämligen två alternativ: Att bygga i storleken 18*36 meter eller i storleken 20*40 meter. Skillnaden är inte så märkvärdig i kvardratmeter, men för verksamhetsmöjligheterna är de superviktiga. Ett golv som är 20*40 meter kan nämmligen användas av nästan samtliga idrotter, medan ett mindre golv gör det omöjligt för innebandyn eller handbollen att utnyttja salen. Skillnaden i kostnad torde inte vara så mycket högre för de "extra" kvadratmetrarna!

Därför - i frågan om idrottshall i Haga: Bygg rätt, bygg stort! Ta gärna idrottshallen i Skönsberg som föredöme!

Hoppfull klimatplacering

Svenska Naturskyddsföreningen presenterade häromdagen sitt klimatindex, som rankar klimatarbetet i landets kommuner. Sundsvall hamnar på en delad 6 plats jämfört med plats 19 i förra rankingen. Roligt - och hoppfullt mot bakgrund av den viktiga pågående klimatdebatten (i det här sammanhanget kan jag också nämna att folkpartiet Sundsvall skickar fyra representanter till folkpartiets miljönätverk - Gröna Liberaleras - årskonferens i år).

Men samtidigt är rankingen lite paradoxal, eftersom vi samtidigt får larm om dålig luftkvalitet i både centrum och Birsta. Vi jobbar alltså bättre, men resultaten blir inte alltid bättre... En annan paradox är att miljöpartiet i Sundsvall, som nu ansvarar för miljöarbetet, har varit emot två av de viktigaste miljösatsningarna i vår kommun: Bygget av Korstaverkets sopförbränningstation och flytten av E4 från centrum till en bro över fjärden.

Men vi ska ta tillvara på det positiva resultatet i SNF:s undersökning. För fortfarande har många bilden av Sundsvalls som en omöjligt skitig industristad där miljön inte är viktig. Nu kan vi motbevisa detta!

Dataproblem

Den som eventuellt har saknat postningar de senaste dagarna i bloggen har alldeles rätt. Jag har haft datastrul, som nu är fixat. Skönt!


En fråga om demokrati

Foto på Lars Persson

Jag är en av tiotalet kommun- och landstingspolitiker som "frontar" projektet En fråga om demokrati, som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att visa upp förtroendevalda i vardagsroller som man normalt inte ser oss, för att visa på människorna som engagerar sig i politik, och också visa att politiskt engagemang är något för alla.

En insats i projektet är information på SKL:s hemsida. I dag lyftes jag in där.
Här hittar du min insats.

Vanliga människor

Sitter i Stockholm och läser ST:s artikel om Mona Sahlins besök i Sundsvall. Ett av inslagen, medialt mycket smart, var att sätta sig vid fikabordet hemma hos en familj. Det ger en bild av vardagsdiskussioner och inte minst bra fotomöjligheter. Något buskap från Sahlin fördes dock inte fram, i sann Sahlinsk anda (socialdemokraterna tycker numer sällan något av egen kraft, utan hämtar sin livsluft i att klaga på regeringen), men trevligt var det som sagt.

Fastnade för en mening i artikeln, som blir lite lustig när man läser den två gånger:

Förutom Mona, Jeanette och Markus var också andra personer inbjudna, bland annat arbetslösa, fackföreningsfolk, företagare och vanliga människor.

Man kan ju undra över vilka som är vanliga människor, om inte fackföreninganslutna, företagare, arbetslösa osv är det. Fast man kanske ska se det positivt - deltidsarvoderade gruppledare räknades ju inte upp, och då får jag väl anta att jag räknas som en helt vanlig människa...

Kan sexbottslingar anställas i Sundsvalls skolor?

Runt om i landet har arbetsgivare låtit anställa minst 75 stycken dömda sexförbrytare i skolor och förskolor visade en undersökning som tv-programmet Kalla Fakta gjort. Detta trots att det sedan 2001 finns en lag om att alla som börjar jobba inom dessa områden ska lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det brister i rutinerna inom skol- och förskoleväsendet.

Jag har i dag tagit upp frågan här i Sundsvall genom en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson. Jag vill vetavilka rutiner som finns i Sundsvalls kommun och försäkra mig om att att dessa efterlevs.


Det får inte ske några misstag när det gäller rekryteringen av personal till förskolan och skolan. Att sexbrottslingar kan slinka igenom kontrollnätet är oacceptabelt. Tydligen kan vi inte lita på att lagstiftningen följs i denna fråga, och därför måstevi måste kontrollera kommunens egna rutiner Det ska inte ens finnas tillstymmelsen till en risk att sexbrottslingar får jobb inom Sundsvalls skolor och förskolor.


Budgettider

Idag började kommunens budgetarbete, eller mål- och resursplanering som det numer heter. Jag ser fram emot det - även om det som vanligt inte finns några pengar att göra satsningar med efter att "alla fått sitt enligt det sätt som man alltid har fått". Men trots allt så är det nu som verksamheter, idéer och argument verkligen sätts under lupp och prövning.


En liten nyhet (men stor i kommunhuset) är att vi gjort om hela upplägget på budgetarbetets start. Tidigare har de tio tyngsta politikerna stängt in sig i en vecka och fått föredragningar av nämnder, ekonomikontor, bolag m.m. Nu har denna process öppnats och alla förtroendevalda får vara med i informationen.


I morse när vi behandlade samhällsbyggnadsprocessen innebar det att kanske 50-60 personer - allt från ersättare i styrelsen för ett delägt kommunalt bolag till heltidsarvoderade politiker samlats. Faktiskt en trevlig syn, och jag tror det är rätt sätt att jobba eftersom det både höjer informationsnivån inom förtroendevaldakåren, men också ger fler inspel i partiernas kommande diskussioner.

Vad kom då ut av dagens seminarium. Egentligen inte så mycket nytt, vi är nämligen i skedet att "alla talar för sin sjuka moster". Mer pengar behövs till vägar, samhällsplanering, klimatåtgärder osv. En intressant föreläsare från KTH, Jerker Söderlind, besökte oss också. Några av hans budskap var att städer är konkurrenter, även om man inte låtsas om det, att städer bara med lag kan byggas och att det är kommunpolitikernas roll att upprätthålla lagen samt att man ska ha som tumregel att inte kritisera det som folk vill ha. Se, bara där har vi en motsägelse...

I morgon är det dag två. Då ska kultur- och fritidsprocessen sättas under lupp!


Starka kvinnor

Annelie Luthman, en av de mäktigaste kvinnorna i Medelpad

I dag har vi firat Internationella Kvinnodagen runt om i landet. I Sundsvall kunde vi i morse läsa en
sammanställning som ST gjort över de tio mäktigaste kvinnorna i Medelpad, och fyrtio andra kvinnor med inflytande. Som folkpartist kan jag glädja mig över att kommunfullmäktigekollegan Annelie Luthman återfinns bland topp 10 och att både Berivan Mohammed och Solveig Hellquist finns med på "fyrtiolistan". Roligt särskilt mer Berivan, som är den enda under 30 (om jag inte har fel) på hela listan. Vi kan glädjas över starka liberala kvinnor, i dag precis som det alltid har varit!


Och jag vill... [hemligt]

Kan inte låta bli att lägga en kommentar om en artikel i dagens Dagbladet. Eller, förresten. Jag gör ingen kommentar. För varför ska man berätta om sina planer i förväg, innan någon ska rösta på en...?


Investeringar - en diskussion behövs

Många är, liksom jag, oroade över investeringshetsen inom Sundsvalls kommun. Min moderate kollega Mgnus Sjödin gjorde en bra sammanställning som redovisades i Sundsvalls Nyheter häromveckan och kom då fram till 1,4 miljarder. Lägger man till andra investeringar i fastigheter och vägar blir summan än högre. Men oavsett detta så är redan Magnus siffra otroligt hög - så hög att den borde ge hicka åt alla som har ansvar för kommunens ekonomi - särskilt när vi inväntar sämre ekonomiska tider.

Därför tog vi från alliansen upp frågan om investeringsnivån på ett möte med finansutskottet förra veckan. Vi begärde helt enkelt att få en diskussion om investeringsläget inför kommande budgetarbete. En enkel och naturlig begäran kan tyckas - men döm om vår förvåning när svaret inte blev positivt. I stället ville man från (s), (v) & (mp) inte ge något besked alls om ämnet ska diskuteras, utan "det på ett kommande möte ska fastställas om diskussion om investeringarna ska ske" som det blev formulerat i finansutskottets protokoll.

Rätt invsteringar ger bra förutsättningar för vår kommun att utvecklas. Men de måste vara rätt både i innehåll och i ekonomi. Då kan man inte stoppa huvudet i sanden och hoppas på det bästa. En investeringsdiskussion behövs i Sundsvall!

Kamp för Parvin Ardalan

 Parvin Ardalan får inte ta emot pris i Stockholm

Nyligen förhindrade Iraks regim pristagaren och demokratikämpen Parvin Ardalan från att komma till Sverige för att ta emot årets Olof Palme-pris. På själva flygplanet tvingades hon av säkerhetstjäntemän att kliva av, och belades med 72 timmars utreseförbud. Så behandlar en totalitär regim sina medborgare!

Tillsammans med 10 andra folkpartister har jag skickat nedanstående brev till Irans ambassad i Stockholm för att protestera mot behandlingen och för att sätta press på Iran att låta Parvin ta emot sitt pris på plats i Stockholm.


Tisdagen den 4/3-08 - Stockholm
Hassan Ghasghavi
Embassy of the Islamic Republic of Iran
Box 6031
181 06 Lidingö


Vi skriver till dig med anledning av det utreseförbud som er regim belade den iranska
kvinnorättsaktivisten Parvin Ardalan.

Parvin Ardalan som är årets mottagare av Olof Palme-priset för sin kamp mot det
könsapartheid som råder i ert land, fråntogs sitt pass på måndagen och blev upplyst om att hon
kunde hämta det igen efter 72 timmar. Vi misstänker att den åtgärden från er regim är enbart
för att hindra henne från att delta i prisceremonin som hålls nu på torsdag i Stockholm.

Vi, de undertecknande vill härmed protestera mot utreseförbudet mot Parvin Ardalan och
kräver att ni gör ert yttersta för att se till att Parvin Ardalan får tillbaka sitt pass så att hon kan
komma till Stockholm och delta i prisceremonin torsdagen den 6:e mars.

Frida Johansson Metso
Ordförande Liberala ungdomsförbundet
Majed Safaee
1.e vice förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
Gunnar Andrén
Riksdagsledamot Folkpartiet
Hans Backman
Riksdagsledamot Folkpartiet
Anita Brodén
Riksdagsledamot Folkpartiet
Tobias Krantz
Riksdagsledamot Folkpartiet
Nina Larsson
Riksdagsledamot Folkpartiet
Birgitta Ohlsson
Riksdagsledamot Folkpartiet
Johan Pehrson
Riksdagsledamot Folkpartiet
Lars Persson
Gruppledare Sundsvalls kommun
Karin Pilsäter
Riksdagsledamot Folkpartiet
Cecilia Wigström
Riksdagsledamot Folkpartiet

Kommunen måste erbjuda dyslexiutredningar

Här är ett minutfärskt pressmeddelande!

logga

Barn som har läs- och skrivsvårigheter kan få vänta ett och ett halvt år (motsvarande tre skolterminer) på att få en dyslexiutredning i Sundsvall. Detta eftersom landstinget inte prioriterar verksamheten och den inte heller ingår i vårdgarantin i vårt län. Konsekvensen blir att de barn som lider av dyslexi (mellan 6 och 10 %) inte får tillräcklig hjälp att klara sin skolgång.


Folkpartiet i Sundsvall reagerar mot den långa väntetiden, och föreslår därför i en motion att kommunen ska starta verksamhet för att utreda dyslexi.


"Det handlar om barnens skolgång. Det är helt oacceptabelt att barn ska missa upp till tre terminers skolgång för att de inte utreds och får stöd", säger Berivan Mohammed, barn- och utbildningsnämnden, och Lars Persson, gruppledare för folkpartiet i Sundsvall.


"Vi lämnar nu in ett förslag att kommunen omgående ska ordna med dyslexiutredningar. Vi ser gärna att det sker i samarbete med andra kommuner, där barnen också drabbas på samma sätt. Tillsammans kan vi snabbt skapa en bra lösning för barnen", fortsätter Berivan Mohammed och Lars Persson.


"Vi vill också framföra kritik mot landstingets inställning i denna fråga. Ett av deras politiska inriktningsmål är att förverkliga trygga och goda uppväxtår men att inte få det stöd som behövs under de otroligt viktiga skolåren förverkligar varken trygghet eller godhet", säger Berivan Mohammed och Lars Persson.


"Barnens bästa är ett gemensamt ansvar för alla politiska instanser. Nu låter man de klämmas mellan kommunen och landstinget. Vi accepterar inte det!".


Färre platser i äldreboende

Det är rätt intressanta siffror om platser i äldreboende som redovisas i ST i dag. För samtidigt som antalet äldre blir fler har vi under 2000-talet minskat platserna i äldreboende. I Sundvall, som ligger näst bäst till i länet, är miskningen 13 % av platserna. För Kramfors är minskningen hela 37 %.

Jag tror efter flera samtal att det inneburit att många äldre "tvingats" bo kvar hemma, även om de inte velat det. Man har inte ansökt om plats på ett äldreboende eftersom man vet att det varit knökfullt, och i stället blivit ensamma och isolerade i sina hus med hemhjälpen som enda kontakt med omvärlden.

Nu är det dock på väg fler äldreboenden i Sundsvall. Tror jag. För majoriteten har pratat om det, men ännu inte levererat. Kanske kan tvekan bestå i ett gammalt beslut som säger att nästa äldreboende som byggs ska drivas i alternativ regi - och det kanske är svårt att smälta för i alla fall delar av majoriteten. För min del får Sundsvall gärna upprätta en snabb utvecklingsplan för äldreboenden, i stället för den avvecklingsplan som rått under senare år!


Från helgen

Det har varit intressant att läsa tidningarna i helgen. ST:s söndagsbilaga var riktigt njutbar att bläddra sig igenom, med artiklar om termosar, gäddfiske m.m.

På den politiska fronten noterar jag åter inbördeskriget inom (s) i Timrå. Kenneth Westberg levererar via ST:s insändarsidan en ny bredsida under söndagen. Tydligen har Stefan Dahlin retat upp både honom och flera andra (även vår vice kommunstyrelseordförande Peder Björk har skrivit en tuff insändare till svar åt honom), och det kanske blir så när man inte är ärlig med vems ärende man går...

Om vården fick vi åter läsa ett trist exempel på när resurserna inte räcker till. 91-åriga Asta Nordlund fick vänta 33 timmar på en operation på sjukhuset. Om detta uttalar sig Fredd Sandberg (s) och kräver stopp på besparingar på länssjukhuset. Men, som han säger, "det förs inga diskussioner om att omfördela resurser inom landstinget". Ett kraftfullt slag i luften, med andra ord. Det måste vara frustrerande att vara i minoritet inom majoriteten! I kväll ska vi förresten tacka av Fredd för åren som kommunfullmäktigeordförande i Sundsvall - ett uppdrag han skött på bästa sätt.

Polisen har mött positiva reaktioner på sin "lågtoleranssatsning". Roligt och välförtjänt!

Till sist: Giffarna gjorde mål. Två stycken till och med!