Sommar o semester

Nu börjar det lida mot semestertider. Härligt! Det innebär också att min blogg blir mindre uppdaterad under några veckor framöver - även om det lär slinka in en eller annan postning.


Svarslösa

I det senaste numret av Sundsvalls kommuns personaltidning, Skopet, går lärarförbundets ordförande till attack mot besparingarna inom skolan. Det är en skarpt formulerad och kritik riktad mot majoritetens skolpolitik. Artikeln i sig är intressant. Men lika intressant är den fotnot som finns längst ned på sidan:

FOTNOT: Skopet har gett den politiska ledningen möjlighet att besvara Christin Ekmans debattinlägg men man valde att avstå.

Den styrande majoriteten orkar som synes inte ens försvara sin skolpolitik inför de kommunanställda. Frågan är om det överhuvudtaget behöver sägas något mer!?


Träffa dina politiker

Jag hoppas du har röstat på endera socialdemokraterna, miljöpartiet eller vänsterpartiet. För på onsdag kan du nämligen träffa dem i ett av sundsvallsborna bekostat evenemang på torget. Man kan förresten också få skattebetalda trägårdstips, ballonger och dansuppvisningar.

Vän av ordning kanske undrar vart allilansens politiker är. Har vi månne gått på semester allihopa och därför inte finns på torget. Nej, så är inte fallet. Sanningen är att någon (vet inte vem) bestämt sig för att i begreppet "våra politiker" (som det formuleras i en annons i dagens Sundsvalls Nyheter) bara ingår politiker från de partier som ingår i kommunens majoritet.

Så kan det vara i Sundsvall 2008. När våra politiker är liktydigt med majoritetens politiker...


Bra Pipeline

Det var ett glädjande besked som kom vid en presskonferens i går. Företaget bakom Gatufesten, RPE Holding, som går in med ett ordentligt ekonomiskt stöd under tre år på totalt 1,5 miljoner kronor. Samtidigt finns kommunens stöd kvar.

Det är super när företag gör sådana här
insatser och sponsrar kulturlivet. Hittills har ju idrotten nästan haft ensamrätt på sponsring av någon märklig anledning. Heders åt REP med andra ord!

Sedan hoppas jag att Pipeline tar chansen att utveckla sin verksamhet och inte ser pengarna som en möjlighet att fortsätta på samma sätt som förut - för vad jag förstår behöver man tänka nytt och locka nya medlemmar och konsertbesökare. Se därför pengarna som en möjlighet att skapa en bra bas för framtiden, inte som en livräddare man blir beroende av!

Ökat kärnkraftsstöd

I en undersökning som Synnovate gjort så ökar stödet för folkpartiets linje att ersätta befintliga kärnkraftsverk med nya dito. Om detta skriver Dagens Nyheter i dag.

Jag skulle tro att det är en alltmer ökad förståelse för vårt energibehov kombinerat med bristen på tillräckligt bra (miljö- och energimässigt) alternativ som lett till omsvängningen. För det är ju så att vi knappast klarar försörjningen av miljövänlig el framöver utan kärnkraften. Det är dessutom viktigt att snart ge besked till landets basindustri om hur Sverige kommer att göra framöver. Dels för att det tar gid att bygga nya reaktorer, dels för att industrin behöver långsiktighet när de diskuterar sina framtida investeringar. Regeringen är tyvärr belagd med "munkavle", men det är viktigt att debatten förs - och att besked ges!

Har (s) redan givit upp sin strategi

Bland annat DN skriver om socialdemokraternas strategi inför valet 2010. En av de målgrupper som ska vinnas är medelklassfamiljer i större städer. Det ska göras genom att prata om kvalitetshöjningar inom förskolan. Det lär inte bli så lätt här i Sundsvall. Fortfarande har man nämligen inte ens lyckats använda de extra miljoner som satsats för att minska barngrupperna i kommunens förskolor...


Kulturgaranti för alla barn

I dag lämnade vi in en motion som föreslår att Sundsvalls kommun ska bli först i landet med att införa en kulturgaranti för alla barn från förskolan och upp till och med gymnasiet. Minst en kulturupplevelse ska varje barn garanteras. Uppdraget att genomföra garantin ges till det nybildade Scenkonstbolaget.

Ingeborg Wiksten, ledamot i kultur- och fritidsnämnden och i Scenkonstbolagets styrelse, är den som kläckt idén. Vår tanke är att göra kulturen tillgänglig för alla barn och genom en kulturgaranti gör vi det på ett offensivt sätt.

Ibland försöker våra belackare att säga att folkpartiet skulle vara nästan kulturfientligt. Därför är det roligt att se den rad av kulturpositiva förslag som vi lämnat de senaste åren: Gratis resor för skolklasser till teaterföreställningar, ökad satsning på lokal konst, bättre öppettider på Kulturmagasinet m.m.. En del av dessa förslag är nu förverkligade dessutom! Tror det är svårt för något annat parti att ta fram så många konkreta kulturförslag att jämföra med!


Glad midsommar!

Skönt med lite ledighet! Passa på att njut, och låt oss hoppas att meteorologerna får fel om regnandet...

Sänkt skatt för de sämst ställda pensionärerna

Regeringen tar nu tag i ett område som verkligen försummats av tidigare socialdemokratiska ministrar, nämligen ekonomin för de pensionärer som har det sämst ställ.

I dagarna har ett förslag presenterats som innebär sänkt skatt för pensionärer med låga inkomster. För en ensamstående pensionär som får full garantipension innebär förslaget en skattelättnad med cirka 2 500 kronor per år. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2009.


Från folkpartiets sida tycker att det redan näst år är dags att gå vidare med sänkt skatt för fler pensionärer. Det är rimligt menar vi att även våra äldre får en minskad skattebörda. Detta är en av folkpartiets viktigaste prioriteringar inför 2010 års budget.


FRA-kompromissen duger inte

Riksdagen beslutade, efter en återremiss och ett kompromissande, att godkänna FRA-lagen. Från mitt parti röstade en ledamot nej och en avstod att rösta. Bra och halvbra, men visst är jag besviken. För faktum är att kompromissen inte förbättrar förslaget på något avgörande sätt. För att säga som Frida Johansson Metso, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, så innebär kompromissen inte mindre övervakning, utan mer övervakning av övervakningarna...

Jag är besviken över riksdagens beslut. En kompromiss innebär inte alltid en bra lösning. FRA-kompromissen duger inte!


Fotbollsfesten fortsätter - men utan Sverige

Det var inte orättvist att Ryssland gick vidare på Sveriges beskostnad. Kvickt, fyndigt, offensivt spel visade sig överlägset Sveriges mer statiska lagbygge. Hade möjligen Henke Larssons nick droppat in i bortre krysset hade det inte bara varit EM:s snyggaste mål utan också gett en möjlighet till återhämtning och ändrad matchbild. Men nu blev det inte så, och efter 90 minuter var resultatet lika rättvist i denna match som efter 90 minuter mot Spanien.

Några krönikörer tycker att Lagerbäck ska avgå. Jag håller i stället med ST:s
Roland Engström, som menar att Lagerbäck ska stanna kvar och jobba med de svagheter som finns i laget.

Nu fortsätter EM-festen, och jag riktigt längtar efter mötet mellan Holland och Ryssland. Holland har verkligen utvecklats till stora guldfavoriter, och vem blir inte förälskad i Giovanni van Bronkhorst. Vilken vänsterback - minns räddningen på mållinjen mot Italien, ruschen över hela planen och inlägget som ledde fram till 2-0. Mäktigt!

Spanien - Italien blir inte heller en match som går av för hackor. Minns att Italien alltid startat mästerskap svagt, men segat sig fram genom målsnåla matcher. Minns naturligtvis också spanska sjukan som alltid slutar med förlust och sorti i kvartsfinalen...

Festern fortsätter!

Obra ledarskap

Frågan om ett Äventyrsbad ska byggas i Sundsvall är kontroversiell. Främst därför att de ekonomiska kalkyler beslutet baserats på visat sig vara precis de skönmålningar som vi i folkpartiet varnade för redan för länge sedan, men också för det förslag till ritning som skissats först har kritiserats av Sundsvalls museum och därefter underkänts från stadsbyggnadshåll

Nu är det inte faktumet att det inom en kommunal organisation finns olika synpunkter som är det intressanta. Fokuset skall i stället läggas på att frågan inte lösts i tid och utan att kommunorganisationen på ett pinsamt behöver uppmärksammas i lokalmedia. För pinsamt är det när en del av kommunen kritiserar den andra, när man självklart borde ha arbetat tillsammans i god tid och hittat ett förslag som är bra (eller i.a.f. acceptabelt) ur alla perspektiv. Jag tänker inte peka finger åt någon håll i detta specifika fall, för frågan är övergripande och handalar om vår kommuns ledning och styrning.

I olika undersökningar, senast denna vår, har det framkommit skarp kritik mot ledningsfunktionen i Sundsvalls kommun. Min uppfattning är att de problem som finns har förstärkts av en otydlig politisk ledning. Problemen har i vart fall inte lösts av den politiska majoreteten!

Ur ett effektivitetsperspektiv är detta naturligtvis allvarligt. En organisation med dåligt fungerande ledning använder sina resurser dåligt. I den mål- och resursplan som folkpartiet och allians för Sundsvall nyligen presenterade pekar vi därför ut ledarskapsfrågorna som ett viktigt område att satsa på. Det handlar både om att stöpa om den politiska organisationen och att satsa på våra chefer i de olika leden. Jag vet att det också hos majoriteten finns en ambition att nå förbättringar, och jag hoppas att de kommer till skott.


Jag är nämligen övertygad om att sundsvallsborna förväntar mig av sin kommun att den ska fungera professionellt och effektivt. I detta så ingår t ex att hantera konflikter och att lösa dem. Jag förväntar mig i alla fall det.


Det lyser rött om Sundsvalls skolor

I dag presenterades SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser för grundskolan i Sveriges kommuner. De bästa kommunerna markeras med grönt och de sämsta med rött. För Sundsvall lyser det klarrött på flera områden och inte grönt på något.


Sundsvalls resultat är (placering av landets 290 kommuner) på några viktiga områden:


* Andel som uppnåt målen i samtliga ämnen: Placering 226 (avvikelse mot modellberäknatvärde, placering 274)

* Genomsnittligt meritvärde: Placering 211 (avvikelse mot modellberäknatvärde, placering 276)

* Andel behöriga till gymnasiet: Placering 205

Det är svårt att känna annat än att socialdemokraternas politik för skolan i Sundsvall har nått vägs ände, vilket jag också kommentarat till ST:s hemsida. Inga förbättringar är i sikte, och vår politiska ledning är passiv, tafatt, ja nästan lamslagen. Från budgetdebatten i måndags vet vi dessutom att den enda strategi som finns är att utsätta skolan för besparingar. Ja, förutom att säga nej till det som vi föreslår i form av satsningar och ändrad inrikting...

Vilken situation alla framåtsträvande lärare och rektorer har De som slutligen får betala priset för socialdemokraternas skolpolitik är eleverna, som blir sämre rustade för framtiden. Jag kan inte acceptera att det är så. Vi har alla möjligheter att utveckla skolan i Sundsvalls kommun. För det behövs en politik som vill och gör något. Därför vill jag säga att majoriteten: Kliv åt sidan och släpp fram några som vill satsa och utveckla kommunens skolor!


Säg nej till FRA-lagen

FRA, vapen och logotyp

Vill bara deklarera att jag tycker riksdagen ska rösta nej till FRA-lagen.

Frågan handlar om två principer som ska vägas mot varandra: Individens integritet vs Samhällets skydd. Min slutsats är att samhällets skydd inte ökar på ett motiverat sätt genom denna lag, och då finns inte något skäl att kränka individens integritet.

Budgetförlust

Inte helt oväntat förlorade vårt förslag till budget (MRP heter det numer) i kommunfullmäktige idag. Mer oväntat var majoritetens brist på glöd och engagemang när det gällde såväl debatt som efter förslag. Till slut kände jag mig tvungen att utbrista i ett "Vill, Våga, Gör" i ett försök att pusha på dom. För trots allt är det värsta vi kan ha en passiv kommunledning!

Några intressanta synpunkter kom dock, framför allt på skolans område. Dels var det populistiskt att föreslå mer pengar till skolan, men framför allt så skapade det problem för skolan att få mer pengar. Nu väntar vi bara på att majoriteten återkommer med förslag på ytterligare "problemlösande" besparingar.... Mest intressant var dock att konstatera att all den skolpolitik som
Mona Sahlin försöker gömma och glömma lever och frodas i Sundsvall. Här ska det inte bli några tidiga betyg, några kunskapskontroller eller något annat som skulle kunna råka utvärdera kunskap. Nej, fram för läxförbud, flum och allt annat som präglat (s)-skolpolitiken under alltför lång tid. Ja, kombinerat med nedskärningar så klart!

Från folkpartiet och alliansen drev vi på i våra satsningar på skolan, sociala omsorgen och tillväxten. Tre tydliga och rejäla paket som saknade all motsvarighet hos den politiska majoriteten. Tyvärr!

Tyvärr blev det som sagt också förlust i omröstningen, men vi kommer tillbaka med nya och vässade argument nästa gång!

Vilken match!

Nagelbitare. Så kändes hela andra halvleken mot Spanien igår. Och tyvärr blev resultatet rättvist, d.v.s att Spanien tog seger. Men vilken match av Sverige. Heja! 


Skoldebattinlägg

I dagens ST har Allians för Sundsvall en offensiv debattartikel. Den behövs! Inte för att folkpartiet eller alliansen behöver mer profil på skolområdet, utan för att Sundsvall behöver en framtidsinriktad skoldebatt. Och det är minsann inte så lätt att alltid få! Vid förra mötet med kommunfullmäktige så var en av kommentarerna till vår satsning på 41 miljoner kronor i skolan att "vi ville minska lärartätheten". Jodå, ni läste rätt!

Nu får vi se vad beslutet om skolans budget blir i morgon. Men det finns åtminstonde ett bra förslag - även om allt tyder på att det förslaget kommer att förlora!

Spännande uppdrag

Det här pressmeddelandet gick ut i morse. Roligt, riktigt roligt faktiskt, att få vara med i denna grupp som ska arbeta med en av folkpartiets kärnfrågor. Första mötet hade vi i går, och det handlade mest om diskussion kring vilka områden vi ska arbeta med. Själva jobbet sätts igång efter sommaren, och jag rapporterar här om vad vi gör.

Lars Persson (fp) utnämnd till medlem i folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp
Folkpartiet har tillsatt en skolpolitisk arbetsgrupp som ska ta fram ett nytt skolpolitiskt program för partiet för åren 2010-2014. Gruppen, som hade sitt första möte under onsdagen, kommer också att följa upp det beslut som togs på

folkpartiets landsmöte i höstas om att utreda ett förstatligande av den svenska skolan.

- Jag känner mig hedrad över partiet hyser ett sådant förtroende för mig. Skolpolitiken är ju en av folkpartiets viktigaste frågor och jag ser fram emot att vara med och utveckla den, säger Lars Persson (fp), gruppledare i Sundsvalls kommun.


- Skolan är vår viktigaste framtidsfråga. Folkpartiet har redan satt en bra agenda och Jan Björklund och alliansregeringen har en hög målsättning och bra fart i arbetet, men det är också viktigt att blicka längre fram, säger Lars Persson.

- Det finns inget parti som är bättre lämpat att ta ett sådant framtidsgrepp än just folkpartiet, och jag är stolt över att få ingå i den grupp som ska ta fram

det som sannolikt blir hela Sveriges skolpolitik de kommande åren, avslutar

Lars Persson.


Härligt Sverige!

I en rätt dålig fotbollsmatch var det ändå härligt att Sverige avgick med segern, och att Zlatan fick stopp på sin blågula måltorka. Det riktiga elddopet blir på lördag mot ett imponerande Spanien. Jag längtar!

Olika skolöden

Olika öden kan drabba skolorna i vår kommun. Både ST och Dagbladet uppmärksammade i dag att samtidigt som Skönsbergs skola hade "avskedsfest" firade Lidens skola nyinvigning.

Det som förenar båda dessa skolor är att vår kommunala majoritet faktiskt genom historien meddelat att de skulle läggas ned. Men efter träget arbete, bland annat från folkpartiet, så ändrade man sig när det gäller Lidens skola. Skönsberg däremot fick inte någon sådan nåder, utan nu är den skolans saga all.

Så olika kan skolors öden vara. Avsked på ett ställe, invigning på ett annat!

Skolsamtal i sommarvärme

Skolsamtal i sommarvärme

En bild från dagens lunch med gruppledarna och alliansens ledamöter i barn- och utbildningsnämnden. Från höger Anders Larsson, Birgitta Rönnquist, Hans Brynielsson, Stefan Falk, Sven Bredberg (skymd) och Else Ammor. Med var också Reinhold Hellgren och Magnus Sjödin.

Inte minst för mig och folkpartiet är skolfrågor viktiga. Det känns bra att vi har en allians som diskuterar hur vi kan utveckla skolan i Sundsvall. Att det dessutom görs i solen över en bit mat försämrar inte saken...

En kommunsekreterares vardag

En kommunsekreterares vardag

Så här kan det se ut när en kommunsekreterare ska på ett möte. En resväska full med handlingar, denna gång inför kommunstyrelsens junisammanträde i Sundsvall.

När kommer brevet LO?

LO:s uppmärksammade "anonyma" brevkampanj har uppmärksammats och fått rejält med berättigad kritik. Det är inte ok att ägna sig med den typen av personjakt. Jag kan bara hoppas att detta är en engångsfadäs, och inget vi behöver se igen.

Jag skickade in en insändare i dag, med utgångspunkt i LO:s brev, men knappast med den knorr de hoppas på...

LO har skickat ett brev till de som råkar vara grannar till förtroendevalda politiker i riksdagen. Något brev verkar dock inte ha gått till mina grannar. Kanske är det då att LO inte tycker att de vardagsfrågor vi hanterar i kommunerna och som berör t ex skolan och äldreomsorgen är så viktiga att berätta om? Det är synd i så fall!

Jag önskar gärna att LO hjälper oss att berätta om den satsning på 41 miljoner på barn och ungdomar vi folkpartister och alliansen vill genomföra 2009, eller de 45 miljoner som vi satsar inom det sociala området och då främst på våra äldre! LO får förresten då också chansen berätta för sina medlemmar och andra att den politiska majoriteten i Sundsvall motsätter sig de satsningarna.