Gott Nytt År

I går var det sista dagen på 2008, och därmed fyra år till nästa gång det blir skottår. Jag vill passa på att önska alla läsare ett gott nytt år.

Jag tror vi får ett politiskt spännande år, med mycket som händer (inte minst valet till Europaparlamentet). Jag hoppas också att den här bloggen kommer fortsätta locka till läsande och även 2009 leva upp till omdömet "Sundsvall hetaste politiska blogg"!

/Lars P

Att stadsplanera smart

I går hade allians för Sundsvall en gemensam debattartikel införd i ST, där vi diskuterar den nya situation som gäller för Fisktorget och hur kommunen ska agera.

Det är klart att man med oro måste se på handels utveckling, med vikande försäljning och då ställa sig frågan om det behövs ytterligare butiksytor (25 000 kvadratmeter) i centrala Sundsvall? Å andra sidan är det inte politikens uppgift att utröna vilka företagsidéer som är lyckosamma eller vilka kommersiella satsningar som ska genomföras - det är företagens uppgift, och exemplen är många där politiker trott sig veta bäst hur företag ska drivas! 

Men ett uppdrag som politiken faktiskt har är att besluta om övergripande stadsplanering. Här har vi tagit fram viktiga styrande dokument, framförallt Stadsvisionen, som ska hjälpa till att utveckla Sundsvall. I det nya läget som nu uppstått bör vi använda oss av det dokuemntet, och fråga oss vad som förgyller Sundsvall mest och skapar den bästa mixen som gör stenstan attraktiv också framöver. Detta är andemeningen med vår debattartikel.

Vi får i dagens ST också beröm för artikeln från Handelsbranschen. De välkomnar både vår åsikt och att vi berättar hur vi tänker. Jag har alltid tyckt det är bra ledarskap att berätta om sina tankar och åsikter, så därför känns det extra glädjande att vi får beröm för just det!

Fel riktad kritik

Svante Säwén skriver i Dagbladet i dag bland annat om friskolor. Det kan därför vara på sin plats att påminna att nuvarande friskolesystem (med brister och förtjänster) tillkom som en uppgörelse mellan socialdemokraterna och miljöpartiet maj 1996. Just nu pågår en översyn av skollagen, och min bedömning är att det finns anledning att göra en del justeringar, som mer likställer samhällets krav på skolorna oavsett om de har kommunal eller annan huvudman. Att, som Säwén gör, tillskriva den borgerliga regeringen ansvaret för hur dagens friskolesystem är utformat är därför inte korrekt.


Avslutningsvis är det intressant att notera den socialdemokratiska problembilden att medborgarna betalar betalar för låg skatt och får välja för mycket. Visst kommer valet 2010 bli intressant!


Välj en kommunal skola!

I dag har vi gemensamt från Allians för Sundsvall föreslagit en väsentlig förändring av systemet för skolplacering. Detta för att göra alla skolval i Sundsvalls kommun till positiva val - ett val där föräldrar och elever söker sig till en viss skola och inte, som många gånger är fallet idag -  från en viss skola. Detta val ska ske oavsett om man vill gå i en kommunal skola eller i en friskola.

Syftet med motionen är att framhålla att de många elever som väljer att gå i en kommunal grund- eller gymnasieskola också gör ett aktivt val. Det är positivt att gå i den kommunala skolan!


Hur gick debatten?

Sveriges Radio

Det blev Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden som var debattens deltagare.  Hur det gick? Ja, lyssna själv och kommentera! Debatten startar direkt efter nyheterna.

Radiodebatt om skolans framtid

Ska snart iväg på en debatt om skolans framtid i Radio Västernorrland. Egentligen handlar den om de besparingar som barn och utbildningsnämndens majoritet idag beslutat genomföra, men jag tycker att frågan är större än så. Det handlar nämligen om den kommunala skolans utveckling!

Det som händer i Sundsvalls kommun är att man lägger ut ytterligare besparingar på skolans verksamhet. Detta drabbar en verksamhet som i vissa delar redan idag inte klarar av sin ekonomi. Man ska så att säga genomföra dubbla besparingar, först för att komma in i kostymen från i år, och sedan för att komma i nästa års ännu trängre kostym. Tror inte att ens någon damtidning lyckats med ett bantningstips som klarar den uppgiften!

Det som oroar mig är att alla dessa ständiga besparingar till sist sänker modet hos vår personal och skolledare i den kommunala skoan, det är besparingsdroppar som urholkar stenen för att travestera ett känt ordspråk. Därför menar jag att skolan i Sundsvall borde få en långsiktig ekonomi, utan ständiga besparingar, som ger tid och råd att jobba med förbättringar. Detta kommer jag att ta upp i dagens radiodebatt, som kan avslyssnar på www.sr.se/vasternorrland.

Framtidens journalister

Har nu på förmiddagen haft en av årets höjdpunkter, nämligen en föreläsning för Mittuniversitets journaliststudenter. Nåja, föreläsning kanske är att ta i överkant, men ett samtal och diskussion om politik och politiker.

Jag uppskattar frågorna och att få tänka till på ett annat sätt när frågorna inte handlar om det som händer just här och nu, utan om helt andra saker. Och så hoppas jag att de får med sig en bra bild av politiken och politikerna, inte minst insikten om att de allra flesta politikerna är sådana som gör en insats för sin kommun på fritiden, utan några stora arvoden eller annat - utan helt enkelt för att de brinner för att göra samhället bättre!

Snabbt avklarat fullmäktige

I dag hade kommunfullmäktige sitt sista möte för året. Även om antalet ärenden som skulle behandlas var lång, så visade det sig gå väldigt fort. Månne är det julförberedelserna som påverkar debattviljan....?

De ärenden som vållade diskussion var vilka indikatorer som ska användas för att styra kommunens verksamhet. Jag har bloggat om det tidigare, och majoriteten hade inte ändrat åsikt denna gång heller. Vi har därmed fastslagit ett styrdokument som inte styr mot några mätbara mål...

Nästa diskussion rörde bildandet av ett bolag - Sundsvalls Logistikpark AB - som ska ha till uppgift att "utreda och projektera för kombiterminal osv". Folkpartiets åsikt är att först måste den politiska processen ha sin gång, och där vet vi inte vart partierna kommer att landa, innan man bildar bolag som ska arbeta med förberedelserna. Vårt yrkande blev därför att ärendet skulle bordläggas tills det att vi är klara med den demokratiska politiska processen. Vi blev tyvärr ensamma om det förslaget, även om jag i fikapausen fick ryggdunkar för att vår åsikt var riktig även från de som inte röstat med oss.

Den längsta debatten blev en motion om gallring och röjning vid Alnösundet, så att man kan återfå havsutsikten där. Tror att alla skogsägare i fullmäktige deltog i debatten, och siffrorna om vad saker kostade flög i luften. Men till sist tror jag det handlar om att man helt enkelt inte vill genomföra förslaget, beroende på att man misstagit vad motionen innebär. Så det som till synes är en liten fråga blev i slutändan en blockskiljande votering! Så kan det gå!

En annan motion som väckte diskussion var förslaget att kommunen ska införa utmaningsrätt. Det innebär att om ett företag anser att man kan utföra en kommunal tjänst billigare och till samma eller bättre kvalitet än kommunen gör självt så ska kommunen vara skyldig att ta in anbud på den tjänsten. Ett smart sätt att få in konkurrens på fler områden. Detta avslogs dock, eftersom majoriteten inte vill ta något enskilt förslag innan man har beslutat om ett konkurrensutsättningsprogram. Detta kanske kan låta klokt, men man har "jobbat" med detta program i tre år nu, och än ser vi inget resultat!

Ja, i övigt så hoppas jag att alla som vill kan följa fullmäktige via web-TV från januari månads möte och framåt. I alla fall beslutade vi om att starta med sändningar via nätet så snart som möjligt. Jag tycker det är bra med saker som ökar tillgänligheten, dessutom ger ett ytterligare tryck på att det hålls bra debatter i fullmäktige när kommuninvånarna kommer kunna se oss på Youtube i framtiden!

Så tänker de ansvariga om kommunens ekonomi

Ja, precis så puffas det för en artikel på SKOPETS (kommunens personaltidning) senaste framsida. Bläddrar intresserat till sidan tvåsidorsuppslaget och ser att där intervjuas följande personer:

Ekonomidirektören
Kommundirektören
Omsorgschefen
Kulturchefen

Viktiga och betydelsefulla personer förvisso, men det är inte de som är ansvariga. Ansvariga är kommunens förtroendevalda, och för att vara väldigt tydlig så är det majoritetens företrädare som är ansvariga för kommunens ekonomi. Det är rimligen dessa som borde ha interjuats och förklara hur de tänker. Fast visst är det (ännu) ett tecken på den svaga politiska ledning som vår kommunh har!

Kaxigt, Västerås

I dag samlas näringslivsföreträdare med flera i en debattartikel som publiceras på Newsmill. Budskapet är kaxigt. 1000personer kan få jobb i Västeråsregionen. 300 behövs omedelbart!

Västerås visar på ett rejält initiativ, och visar att det finns möjligheter också när det ser mörkt ut. Visst kan vi i Norrlands huvudstad också, på samma sätt som man kan i Gurkstaden!

Värsta vägen finns i Sundsvall

I dag skriver Dagbladet om att Sundsvall prisats i en nationell tävling. Särskilt roligt är det dock inte. Man har nämligen vunnit tävlingen "Värsta Vägen". Gissa vilken väg det handlar om? Jodå, rondellen i Tunadal som jag har bloggat om tidigare.

Det svar jag fick i kommunfullmäktige från kommunalrådet, när jag ställde en fråga om rondellen var att man kan tänka sig förändringar nästa år. Jag hoppas att de tankarna får en skjuts framåt i och med detta pris. Självklart ska Sundsvall ha bra och trafiksäkra vägar. Fattas bara annat!

SMC ställer en bra fråga i tidningen. Kan man starta ett samarbete i trafiksäkerhetsfrågor i kommunen. Självklart är mitt svar, och jag ser att fastighetsförvaltningens tillförordnade direktör är positiv också. Bra!


Barnperspektiv

Det sägs ibland att man ska se samhället ur ett barns perspektiv, och att man ska använda sig av barnkonventionen när man diskuterar prioriteringar. När jag nu ser vad konsekvenser av majoritetens snabba besparingar så är det tydligt att just barnen är stora förlorare.

Vi ser att öppna förskolor ska stängas, att skolpengen ska minskas och i dag så kom
nyheten att en fritidsgård förslås läggas ned.

Det går inte att ställa sig frågan vilken konsekvensanalys majoriteten har gjort när de nu låter barnen bli förlorare i sin besparingspolitik!

Inte bara dela ut Nobelpris

I kväll är det dags för den stora Nobelfesten i Stockholms stadshus. Pristagare och gratulanter samlas då för att hylla viktiga vetenskapliga framsteg, fredsarbete och litterära prestationer. Det är roligt att festen hålls i Sverige. Fast visst hade det varit ännu roligare om vi också haft en svensk pristagare!

Senast en svensk fick ta emot ett nobelpris var år 2000, då professorn Arvid Carlsson delade medicinpriset för sina upptäckter rörande signalsubstanster i nervsystemet (en forskning som bland annat lett till bättre mediciner mot Parkinson). Innan dess får vi gå tillbaka ända till åttiotalets början för att hitta svenska pristagare.

Regeringen har gjort en ordentlig satsning på att utveckla forskningspolitiken, jag har tidigare bloggat om det. Inför valet 2006 lanserade Lars Leijonbort tanken på ett svenskt Nobeluniversitet, något som skulle vara i absolut världsklass. Jag tycker det är en tanke som förtjänar att förverkligas, för visst ska målsättningen vara att Sverige inte bara delar ut Nobelpris, utan också tar emot dem!

Det kom ett brev...

Det kom ett brev hem i dag. Adresserat och i fint kuvert. När jag öppnade det så var det, döm av min förvåning, poltisk reklam från moderaterna! Tydligen så ingår jag i deras målgrupp. Sorry to say this, men räkna inte med min röst i nästa val...

Fast jag tycker det är bra med politiska kampanjer också när det inte är val. Det stärker politiken och är bra för demokratin. För det värsta som finns är politiska partier och politiker som bara hör av sig när de tycker att man ska rösta på dem, och inte annars. Så gärna fler brev! Posten blir ju dessutom glada av det!


Klagomål är en gåva

Så brukade vi säga när vi pratade om att införa synpunktshantering i kommunen, att se klagomål och beröm som en gåva som bidrar att utveckla verksamheten. Jag tror att det är så, och därför är jag glad över att Sundsvalls kommun i tre år nu haft sitt Synpunkt Sundsvall.

I dag fick vi en liten rapport om hur det fungerat i år. Antalet synpunkter ökar, mest är det klagomål som kommer in, men också beröm. De allra flesta får svar inom de tio dagar som vi satt som mål. Allra bäst är fastighetskontoret (räknar inte de förvaltningar/bolag som bara fått någon enstaka synpunkt att besvara). I botten hittar vi kommunens förtroendevalda.

Efter dagens rapport bestämde vi oss för att se på hur systemet kan utvecklas ytterligare (inte minst hur vi förtroendevalda ska bli bättre på att svara) kommande år, och hjälpa oss göra kommunen bättre. För synpunkter är en gåva, och gåvor vill man ju ha många av =)


Inte p-övervakning på provision

Jag tycker inte det är lämpligt att kommunens bostadsbolag,  Mitthem, driver sin parkeringsövervakning på provision. Det skapar en osund "penningajakt" från parkeringsbolagen, som tjänar på varje utskriven p-bot. Bättre är att ha en organiserad parkeringsövervakning där målsättningen är att få bra parkeringsövervakning som inte har till målsättning att tjäna mest möjliga pengar, utan bästa möjliga parkeringssutation!

När vänstern fabulerar

Sundsvalls Tidning kultursida låter den 4 december publicera en debattartikel av vänsterdebattören Pierre Gilly (tyvärr hittar jag ingen länk att hjälpa er med). I vissa stycken är den intressant, som alltid när man funderar över retorik och språkbruk. Men när han avslutningsvis skriver att "folkpartiet numera är det mest främlingsfientliga partiet i riksdagen" samt "det finns ingen liberalism i liberalismen", är det inte utan att man ryser över påståendena.

Som engagerad liberal kan jag inte undvika att bemöta ett dylikt påhopp. Jag gör det genom kort att citera ur folkpartiets partiprogram.


"Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Vi har alla vår egen personlighet och våra drömmar om framtiden. Oavsett bakgrund, begåvning, fysisk och mental styrka måste alla människor få många livschanser, många möjligheter att växa och utvecklas. Människor föds med olika förutsättningar och vissa människor har av olika skäl mött större svårigheter i livet än andra. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en utgångspunkt för liberalt samhällsarbete. Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till grundläggande fri- och rättigheter måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen skall vara en mänsklig fri- och rättighet. Envar skall tillåtas leva och verka där i världen som hon själv vill".


Det är denna idé, och den politik som är sprungen därur, som Gilly menar inte skulle innehålla någon liberalism. För mig och de flesta som inte har sin utgångspunkt i vänsterns retorik och idétradition är det ett rent nonsenspåstående. Jag konstaterar att det som var temat för Gillys debattartikel, politikens orwellska nyspråk, är en grävd grop som han själv fallit uti!


Kritik mot badfördyringar

Min partikollega, Ingeborg Wiksten, formulerar på ett bra sätt den irritation jag tror många med oss känner över fördyringarna av Äventyrsbadet. 70 % har kostnaden ökat med sedan kommunfullmäktige tog sitt byggbeslut.

Artikeln med Ingeborg hittar du i
ST


Välkommen räntesänkning

Riksbankens besked i dag att styrräntan sänks med hela 1,75 % är mycket välkommet. Ser att börsen reagerar positivt och att även handeln tror på ett uppsving tack vare detta!

Förhoppningsvis så ger det lite mer mod i magen när det gäller företags investeringsvilja. Dessutom hoppas jag att bankerna följer efter och sänker sina boräntor, och på det sättet skapar mer utrymme i vanliga människor plånböcker!

Människor som ställer upp

Att ställa upp för varandra är viktigt. Dessutom är det oftast roligt! Ibland är det extra viktigt att man ställer upp, t ex när det gäller att ta hand om och stötta barn som farit illa av olika anledningar. Därför är det jätteroligt att över femtio familjer i Sundsvall har erbjudit sig att bli familjehem!

Familjehem behövs eftersom alla barn inte kan bo hemma hos sina föräldrar på grund av bristande omsorg, men det kan också vara så att barnets/ungdomens livsstil är orsaken.  Då behövs ett annat boende, en familj som kan bidra med trygghet och värme.

För att bli familjehem finns det inga speciella krav, men än att man ska vara mellan 25 och 60 år. Det viktigaste är att familjen är stark och trygg, och beredd att orka med de påfrestningar det innebär att vara familjehem. Man får naturligtvis en viss ersättning för sitt engagemang och sina omkostnader, men det är omtanken om barnen som är den viktigaste drivkraften!

Jag vill därför skicka med till bloggens läsare att fundera över er egen möjlighet att fungera som familjehem, eller om ni känner bra familjer i er närhet som ni kan ta upp frågan med. För det behövs fortfarande fler familjehem. Behovet är tyvärr alldeles för stort!

S-politiken löser inga kriser

Anita Bdioui och Hans Stenberg har skrivit ett svar på min replik till dem. För en stund sedan postade jag denna insändare som svar:

S-politiken löser inga kriser

Om man tycker att socialdemokraterna hemfallit åt gnälleri mot regeringen så visar man förakt mot mot den oro som familjer runt om i landet lever i. Så låter det när sossarna sätter sig själva i världens centrum, och så skriver Anita Bdioui och Hans Stenberg i en replik till mig.


Tydligt är att ni inte tänker ge regeringen någon enda sorts beröm för den jobbskapande politik som under de senaste åren sänkt arbetslösheten till historiskt låga nivåer. Låt så vara, om ni tycket det är så som diskussioner ska föras. Låt oss därför titta lite på de förslag som er egen partiledare lagt de senaste veckorna:


Ett extra barnbidrag ska betalas ut inför jul. Staten ska vara beredd att köpa Volvo. Staten ska också vara beredd att köpa Saab (samtidigt som era kompisar i miljöpartiet vill höja bensinpriset). ROT-avdrag ska införas medan avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas. Arbetsgivaravgiften för ungdomar ska höjas. Amorteringsuppehåll på bolån för den som blir varslad.


Detta är ärligt talat en rätt rörig och improduktiv soppa av förslag, som knappast kommer att leda Sverige ur någon finanskris. Snarare visar det på att Mona Sahlin inte har någon riktig kurs för sitt partis politik - och delar av de förslag som nu presenteras har prövats i andra sammanhang med uteblivna eller direkt negativa konsekvenserutan. Dock är det är inte så att alla förslagen är dåliga, till exempel har jag själv framhållit att ett återinförande av ROT-avdrag skulle vara bra, och hoppas att det kommer ett sådant, fast utan att för den skull avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster!


Så åter en kommentar om socialbidragen i Sundsvall. Ni skriver att kommunen budgeterat för socialbidrag enligt "normala beräkningar". Så är inte fallet. Det underlag som socialnämnden fick inför sitt budgetbeslut visade på ett behov av 95 miljoner. Ni beslutade om 80 miljoner, och nu ska man skicka ett brev och be om mer pengar. Det kanske är det "normala sättet" som socialdemokratisk budgetering fungerar på, men det är inte seriös ekonomisk styrning!


Nej, vi vet att socialdemokraterna inte klarade av jobbfrågan i högkonjunktur. Därför har vi inte några större förhoppning att det ska gå bättre i en lågkonjunktur, särskilt inte när ni ska umgås med vänsterpartister och miljöpartister!

Lars Persson

Gruppledare

Folkpartiet Sundsvall

_________________________________________

Läs min blogg på http://www.larspersson.blogg.se


Ledning utan mål (igen)

Häromdagen bloggade jag om hur majoriteten vill styra verksamheten utan mätbara mål. I går när vi hade kommunstyrelse blev det ytterligare bekräftat. De vill inte använda mätbara indikatorer som vi ska nå. Man anser att det är att "styra bakvänt".

Jag håller inte med. För att nå någonstans måste vi sätta mål som är realistiska, mätbara och konkreta. Alternativet är att låta organisationen styra sig själv, och sätta sina egna mål. Med resultat att vi kan nå vartsomhelst och att prioriteringarn kan bli hur som helst.

Lite förvånad är jag över majoritetens inställning. Särskilt mot bakgrund av det dokument som beskriver kommunens budgetarbete. Så här står det i detta dokument, som inte har mer än ett drygt år på nacken:

Varje process har ett antal processmål. Målen fokuserar på vad vi ska uppnå för resultat utifrån medborgarnas/brukarnas perspektiv - direkt eller i form av vilka effekter i samhället som ska uppnås

med de resurser varje verksamhet har fått.


Till varje processmål finns ett antal indikatorer. Indikatorerna är konkreta, mätbara och realistiska, men samtidigt utmanande. De ska visa om vi är på rätt väg för att uppnå målet, och visa hur långt vi kommit. Indikatorerna bör ha ett flerårsperspektiv, med befintlig nivå och de kommande årens förväntningar.

Vad majoritetens förslag nu innehåller är processmål, men utan några indikatorer som visar de kommande årens förväntningar. Med andra ord så pekar man inte ut någon färdväg, och vi kommer inte att kunna följa upp om utvecklingen går i den riktning och takt vi önskar. Som ett skepp utan kapten som guppar omkring på havet med andra ord!


Medlem i fp:s nya jämställdhetsgrupp

I dag blev det offentligt att jag är en av medlemmarna i folkpartiets nya arbetsgrupp för jämställdhetspolitik. Jätteroligt, jag har tidigare arbetat mycket med internt jämställdhetsarbete i folkpartiet och nu ska det bli roligt att få jobba med mer politiska reformer.

Så här ser pressmeddelandet ut som gick ut:

 

PRESSMEDDELANDE 2008-12-01

Lars Persson medlem i folkpartiets nya jämställdhetsgrupp

Folkpartiet liberalerna har tillsatt en jämställdhetspolitisk arbetsgrupp, som ska ta fram ett nytt jämställdhetspolitiskt program för partiet.


I arbetsgruppen, som leds av Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg och folkpartiets 2:e vice ordförande ingår folkpartiets gruppledare i Sundsvall, Lars Persson.


Arbetsgruppen har ett brett uppdrag att presentera lösningar för att bryta ojämställda strukturer för att skapa ett samhälle där kvinnor och män ges lika möjligheter. I arbetet ingår bland annat att se över hur barnfamiljer ska få vardagspusslet att gå ihop, hur karriärmöjligheterna i traditionella kvinnoyrken kan öka och hur sjukvården kan göras mer jämställd. Uppdraget handlar också om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt skapa åtgärder för att stävja problem kring s k hederskulturer.


- Jag ser mycket fram emot att leda arbetet med att vässa folkpartiets jämställdhetsprofil. Vår arbetsgrupp har fått ett brett uppdrag för att bryta rådande strukturer i vårt eget land, men också lyfta jämställdheten ur ett mer internationellt perspektiv. Folkpartiet har en lång och stolt tradition med jämställdhetslag, pappamånad och jämställdhetsbonus, vilket förpliktigar. Men det ger också goda möjligheter att presentera nya och viktiga framtida jämställdhetsreformer, säger Helene Odenjung.


- Vi har sett hur Sverige tappade mark på jämställdhetsområdet under de sista åren med den socialdemokratiska regeringen. Nu måste vi sikta på att åter bli världsledande, säger Lars Persson.

Arbetsgruppen består av:


Helene Odenjung, 2:e vice partiordförande och kommunalråd, Göteborg

Tina Acketoft, riksdagsledamot, Helsingborg

Gunnar Andrén, riksdagsledamot, Danderyd

Hans Backman, riksdagsledamot, Gävle

Eva Flyborg, riksdagsledamot, Göteborg

Karolina Hilding, kommunalråd, Uppsala

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, Stockholm

Lars Persson, gruppledare i kommunfullmäktige, Sundsvall