Arenafrågan ytterligare ett steg på vägen

Det blev som alla förutspådde inget stopp på arenafrågan vid dagens kommunfullmäktigemöte.

Lite symptomatiskt gled frågan om kommunens delårsrapport förbi i tysthet precis innan frågan om fortsatt arenautredning togs upp. I nämnda rapport kan man läsa att vår kommun, trots brinnande högkonjunktur, ökat skatteunderlag och oväntat högt statsbidrag knappt håller näsan över den ekonomiska vattenyttan. En minoritet av kommunens ekonomiska mål nås, och det är med nöd och näppe man tror sig klara balanskravet.

I det skenet kan man ytterligare ställa sig frågan om det är rimligt med en kostnadsökning (netto) på 40 miljoner kronor i nya arenor.

Visserligen säger förespråkarna att det handlar om en barn- och ungdomssatsning (de är ju alltid mer lättargumenterade), men skåda igenom de dokument som finns. Hittar ni något speciellt som påminner om rejäl satsning på barn- och ungdomar är ni att gratulera! Vad vi får för pengarna är en ny byggnad för länsteatern och en elitidrotts/evenemangsarena där ungdomarna uttalat hamnar på sista prioriteringssteget.

Det som nu händer är att kommunstyrelsen och finansutskottet ska arbeta vidare med frågan. I det arbetet kommer jag att delta aktivt, såklart. Jag är övertygad om att alla är ense om att vi ska presentera ett så bra beslutsunderlag till kommunfullmäktige inför det slutliga avgörandet. Då är jag också förhoppningsfull om att fler kommer dela vår bedömning!

Grattis GIffarna!

Vilken spänning, vilket raffel, vilken upplösning. Vem vågade tro på mirakelvändningen i halvtid. Knappast någon! Men så kom den, och på vilket sätt. Fyra mål på en halvlek, trots en man utvisad. Vilken lagmoral!

Kan bara minnas en tidigare match med samma nerv, och det var när Giffarna vände en kvalmatch till allsvenskan mot Häcken (alltid detta Häcken). Anders Spjuth gjorde ett av målen, vilket gladde en Matforsbo extra mycket. Och nu gör man om samma bragd igen. Härligt!

Nu hoppas vi på en klokt satsande styrelse inför nästa år. Norrlandsfönstret ska hållas öppet under många härliga fotbollsår!

Släng av sleven

Joao Pinheiro avslutar en debattartikel i dagens ST om att han inte längre kandiderar till ordförande för kommunfullmäktige med att ge mig en släng av den berömda sleven. Det synes som att artikeln är skriven i frustration över uteblivna förhoppningar, och även om den kanske mår bäst av att läggas därhän behöver några saker ändå läggas till rätta:

Internationella frågan: Den 2/10 påbörjade finansutskottet arbetet med att göra en översyn av kommunens internationella arbete. Detta i total politisk enighet. Att man därefter dragit slutsatsen att man inte samtidigt kan utse en politiker att överta ansvaret för dessa frågor verkar naturligt.


AMS-frågan: Jag kan bara konstatera att den oro jag gav uttryck för har bekräftats även av socialdemokratiska företrädare.


Jag vill avslutningsvis berömma Kjell Andersson, socialdemokraternas gruppledare, för att han tog initiativ till bra samtal med alla partier i frågan och därmed öppnade för den breda överenskommelse som nu gjorts. Jag är nöjd över att vi hittat en kompromiss som blir bra för kommunen och som alla partier ställer upp på.


Intressanta besök

Ägnade gårdagen åt tre verksamhetsbesök och ett lunchmöte som alla var mycket intressanta. Tillsammans med riksdagsledamöterna Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist fick vi informatioin om stödarbetet för unga brottsoffer, om intergrationsfrågor i stadsdelarna, om orättvisorna mellan män och kvinnor inom vården samt om entreprenörskap och kvinnor.

Det var mycket på en dag, men det gav uppslag till både små och stora tankar. På kvällen samlade vi dessutom ett 20-tal personer till ett bra möte om politik. Inspirerande!

Ett opartiskt uttalande

Kommunstyrelsens vice ordförande har retat upp sig på att folkpartiet - som enda parti i kommunstyrelsen - väljer att säga nej till satsningarna på nya arenor. Vi är emot utvecklingen av Sundsvall, skriver han, och förutsätter därmed att utveckling är lika med stora arenor.

Uppretad är han också över att jag deltog i en radiodebatt om förändringarna i sjukförsäkringen. Demokratiskt förakt är det, menar han. Ingen skugga faller dock över hans partikollega Lena Österlund som var den jag debatterade mot. Visst är det skönt med opartiska ställningstaganden...

Behöver kanske inte nämna att jag folkpartiets ersättare i kommunstyrelsen tjänstgjorde i mitt ställe och att man i politiken inte företräder sin person utan sitt parti...

Hur ska vi använda 350 miljoner?

Så formulerade Dagbladet folkpartiets besked att vi inte vill gå vidare med planerna på två nya stora arenor i kommunen. Frågan är naturligtvis inte så enkel, men den är inte heller fel. Ibland behöver vi ställa tydliga frågor för att få tydliga svar. Och att fråga sig hur vi bäst använder skattepengarna är en fråga som verkligen kräver tydlighet!


Det som nu planeras i Sundsvall hade sitt ursprung i arbetsmiljöproblem hos Teater Västernorrland. Dessa måste åtgärdas, det vill vi vara tydliga med. Teaterns anställda har, precis som övriga anställda, rätt till god arbetsmiljö.


Men från att ha handlat om en arbetsmiljöfråga har man från politiskt håll nu tagit frågan till helt nya nivåer. Förslagen som diskuteras är en helt nybyggd teater för ca 350 miljoner kronor och en musik- och idrottsarena för ca 90-110 miljoner. Totalt cirka 450 miljoner kronor. Av dessa är vår bedömning att ungefär 100 miljoner kronor kan komma att behövas för arbetsmiljöåtgärder m.m. i befintliga lokaler - alltså för att lösa den fråga som allt egentligen handlade om från början.


Det är då frågan uppstår om hur vi ska använda de återstående 350 miljonerna på bästa sätt.


Folkpartiets ställningstagande är att nya arenor inte är det viktigaste för att lyfta Sundsvall. Vi har redan ett flertal stora anläggningar (Tonhallen, Nordichallen & Norrporten Arena) som inte ens är i närheten av att vara fyllda med evenemang i dag. Då är det inte rätt läge att sätta spaden i marken för ytterligare evenemangsarenor. Särskilt inte med de höga byggkostnader som råder!


I stället vänder vi oss till Sundsvallsborna med frågan: Vad tycker ni är viktigast. Hur vill ni att era pengar ska användas? Vi tänker presentera en lista med tankar och förslag från sundsvalls invånare inför kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Era förslag vill vi ha senast onsdagen den 25:e. Skicka dem till gärna till sundsvall@liberal.se


I allt detta vill vi också utfärda en brasklapp. Finns det egentligen finns ett stort utrymme för nya investeringar och satsningar. Det är verkligen inte säkert. Faktum är att kommunens löpande verksamhet går med underskott, trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur med historiskt hög sysselsättning och växande skatteunderlag. Vi vet också att flera angelägna frågor står för dörren - bland annat i form av järnväg och E4 som ska lösas. Hur ser kommunens prioriteringar ut. Klarar vi viktiga frågor och åtaganden om det samtidigt ska byggas nytt och stort?

Om detta behöver också en diskussion föras.


Vem skriver åt (s)

I en debattartikel undertecknad av kommunalrådet Anita Bdioui och fastighetsnämndens ordförande, K Lennart Andersson som publicerats i Dagbladet (18/10) och även i ST kan man läsa detta:

"Vi vill passa på att nämna att också vi är djupt besvikna på kommunens tekniska system för tändning och släckning av gatubelysning. Det är inte acceptabelt att det sam-tidigt som vi diskuterar nattsläckning, är tänt efter vägarna mitt på dagen."

Men redan den 3 oktober kunde man läsa detta på politiske sekreteraren Petter Stenbergs blogg (
http://petterstenberg.blogspot.com/)

"Vidare vill jag passa på att skriva att jag är djupt besviken på kommunens tekniska system för tändning och släckning av gatubelysning. Det är inte acceptabelt att det samtidigt som vi diskuterar nattsläckning är tänt efter vägarna mitt på dagen."

Visst är det intressant att se vem som egentligen håller i pennan när det skrivs artiklar. Frågan är bara vem man egentligen ska rikta repliken till...?


Skamligt om det stämmer!

I dag åklagaren beslutat lägga ner förundersökningen som gäller ordföranden för sverigedemokraternas ungdomsförbund och det anmälda överfallet mot hans sambo. Enligt åklagaren och polisen verkar det som att överfallet inte ens ägt rum. Så här säger man i en TT-intervju:

TT: Men finns det något bevis för att ett överfall har ägt rum?

- Nej, det finns inget som talar för det. Men det finns ingen tekniker som säger det rent ut, Tora Holst säger det inte rent ut och det gör inte jag heller.

Är det så att överfallet är påhittat för att skapa rubriker så är det skamligt!

Skamligt om det stämmer!

I dag åklagaren beslutat lägga ner förundersökningen som gäller ordföranden för sverigedemokraternas ungdomsförbund och det anmälda överfallet mot hans sambo. Enligt åklagaren och polisen verkar det som att överfallet inte ens ägt rum. Så här säger man i en TT-intervju:

TT: Men finns det något bevis för att ett överfall har ägt rum?

- Nej, det finns inget som talar för det. Men det finns ingen tekniker som säger det rent ut, Tora Holst säger det inte rent ut och det gör inte jag heller.

Är det så att överfallet är påhittat för att skapa rubriker så är det skamligt!

Sköna citat

Det är inte så ofta man ler åt retoriken i olika debattartiklar, men den här artikeln http://www.expressen.se/1.881843 om miljöpartiets senaste utspel i frågan om våldtäktslagstiftning i Expressen i dag har en del riktigt sköna citat. Läs här bara

Peter Eriksson skryter med att miljöpartiet som första parti satt ned foten i våldtäktsdebatten. Men hur vore det om han i stället använde huvudet?

Peter Eriksson undrar var de andra partierna står i frågan. Hade det inte varit bättre om han frågat var praktiskt verksamma brottmålsjurister står? I så fall kunde han sparat sin överskottsenergi till annat, förslagsvis till något område han behärskar.

Använd arenapengarna bättre!

Folkpartiet krävde vid kommunstyrelsens sammanträde i dag att de omfattande planerna på ny teater och ny musik/idrottsarena stoppas. Byggena, som uppskattas kosta 450 miljoner kronor, är fel prioritering menar vi. I stället kommer vi nu starta ett intensivt arbete för att presentera ett motförslag till hur pengarna ska användas. I det arbetet bjuds sundsvallsborna in att delta!

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde, där beslut ska tas om det dyra arenaprojektet ska fortsätta, kommer folkpartiet ha ett alternativ klart.


Hittills har de som vill bygga arenorna varit ensamma om att styra prioriteringarna i kommunen. Nu vill vi ta fram ett alternativ på hur så mycket pengar kan användas. Borde vi inte först lösa kvaliteten i skolan, arbeta mot ungdomsvåldet eller ge våra äldre en bättre omsorg innan man slänger ut pengar på nya stora arenor. Det är frågan kommunen måste ställa sig Vi är övertygade om att nya arenor inte är den viktigaste framtidssatsningen för Sundsvall. Vi tror att det finns många i Sundsvall som har bättre förslag. Det är hög tid att någon lyssnar på dem.


Ansvar i överförmyndarfrågan

I dag kom beskedet att överförmyndarnämnden avskedat sin kanslichef med omedelbar verkan. Åtgärden är ett resultat av den genomlysning av överförmyndarverksamheten gjorts efter krav från oss i Folkpartiet. Rapporten, som ännu ej är offentlig, ger stark kritik mot den styrning och ledning av verksamheten som funnits.


Jag har fått en muntlig information om delar av innehållet i revisionsrapporten, och jag kan konstatera att det är mycket kraftig kritik som framkommer. Vi ser nu att folkpartiets krav på en genomlysning av verksamheten var nödvändigt. Verksamheten har skötts under all kritik. När rapporten blir offentlig måste vi studera den mycket noga. Jag kan inte utesluta att ytterligare ansvar kommer att krävas. Vi måste våga ställa oss frågan om det finns ett politiskt ansvar i detta också. Det är viktigt att överförmyndarverksamheten sköts på bästa möjliga sätt och vi får inte ducka för diskussioner som kan vara jobbiga.


Djurskydd är viktigt, men gör det inte löjligt!

Mattias Rex (mp) ondgör sig i en insändare över att regeringen avskaffat en av de många myndighter som finns: Djurskyddsmyndigheten.

Själv tycker jag det är bra om staten blir mer effektiv i sin verksamhet och hushåller med skattemedlen. Därför känns det helt rätt att regeringen lagt ansvaret för djurskyddsfrågor på jordbruksverket. Kanske innebär det också att Jordbruksverket inte driver alla de miljöpartistiska frågor som tyvärr blev ett ökänt rykte Djurskyddsmyndigheten, under ledning av miljöpartiets förra språkrör Matz Hammarsström.

Till exempel torde vi inte få se några statliga initiativ för att ompröva synen på mörtar och aborrar för att de ska ses som enskilda individer, vilket miljöpartiet just föreslagit i en riksdagsmotion.


Det är viktigt att staten har en bra verksamhet för djurskydd. Men det får inte bli löjligt. Och det krävs inte en egen myndighet för detta!


Tre sköna Gif-poäng

Har just frusit mig igenom Giffarna - Örgryte hemma på IP (ja, ja det heter Norrporten arena egentligen). 3 nya poäng efter att framtidsnamnen Lustig och Hallenius gjort var sitt mål. Lika viktigt var att Sundfors (knappast ett framtidsnamn på samma sätt) höll nollan bakåt igen.

Därmed har giffarna stabila 6 poäng ner till jagande Häcken med totalt 9 poäng kvar att spela om. Jag känner mig helt säker på att Giffarna fixar detta och tar sig upp i allsvenskan igen. Övertygad därom har jag varit ända sedan fjärde omgången i våras, då giffarna vände och vann mot just Häcken på bortaplan. Ett sådant trendbrott för sundsvallslaget signalerade att detta skulle bli Norrlandslagets år.

På måndag vändar J södra borta, och säkrar man inte serieplatsen då så får det bli mot Degerfors hemma i slutet av oktober. Fast klart är det ändå. Sedan fjärde omgången som sagt...


Fjärrvärmetaxan skulle sänkas, nu höjs den

Efter valet gick signalerna ut från den politiska majoriteten att fjärrvärmepriset skulle sänkas. En utredning tillsattes och allt var frid och fröjd. Men nu får vi läsa i tidningarna att det planeras för en prishöjning av fjärrvärmen i stället. Vad händer och vem bestämmer i Sundsvalls kommun är en fråga man måste ställa sig!

En kollega, Sigge Godin, lämnade i dag in en fråga till kommunalrådet. Så här säger han:


"Kan alla som går i tankarna att beställa fjärrvärme lita på den politiska majoriteten. Signaler om lägre fjärrvärmetaxa blev till signaler om höjningar i stället. Det verkar som att kommunledningen inte har koll på sin verksamhet". Jag tycker det är synd om taxan höjs. Fjärrvärmen är ett populärt och miljömässigt bättre alternativ än vanlig eluppvärmning.

Jag kan bara instämma!


Reinfeldt vs Sahlin

Slökikade lite på den så upphausade debatten mellan statsministern och oppositionsledaren i går kväll. Rätt förutsägbart, som väntat. I dag recenserar medierna debatten. Kvällstidningarna fortsätter på sin inslagna väg och analyserar klädval och kroppsspråk. Ges ungefär lika stort utrymme som debattens sakinnehåll. Visst är det skönt med Aftonbladet & Expressen...

Vem vann debatten då? Sahlin hade en del lyckade inlägg tycker jag, men verkligheten talar emot hennes politik.

Valet i fjol handlade nästan bara om jobben, och man kan ta nästan vilken siffra som helst och se hur utvecklingen har varit efter regeringsskiftet. Visst, allt beror inte på alliansregeringen, men vart tredje jobb har skapats tack vare regeringens politik (jag har själv träffat företagare som rakt upp och ner tackat regeringen för chansen att få driva sina företag). Med Sahlins politik hade 60 000 människor fortfarande stått utan arbete. Rätt illa för ett "arbetarparti".

Oavgjort verkar trots allt bli de flestas bedömning. Ett ganska vanligt resultat i en träningsmatch! 

Skall Sundsvall bli sist med biogas?

Medan biogasförsäljningen byggs ut med god hastighet i södra Sverige är det bara i Östersund och Boden som tankanläggningar finns i Norrland. I Sundsvall finns ingen möjlighet för dem som har en biogasdriven bil att tanka gas. Sundsvall finns inte heller med på den senaste planeringslista vi tagit del av. I vår kommun hänvisas man i stället till vanlig bensin - detta trots att biogas det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns kommersiellt tillgängligt i dagsläget, enligt statens energiutredning.


I en kommun av Sundsvalls storlek ska det självklart finnas möjlighet att tanka biogas i fordonen. Det är förvisso inte kommunens uppgift att driva ett försäljningsställe av biogas, däremot kan kommunen aktivt agera för att återförsäljare av biogas etablerar sig i vår kommun.

Vi i folkpartiet har därför i dag lämnat in en motion till Sundsvalls kommunfullmäktige där man föreslår att Sundsvalls kommun aktivt agerar för snabbt etablerande av tankställen för biogas i kommunen.

Och så här kommenterade jag det hela till medierna:

 

"Allt fler vill köra sina bilar så miljövänligt som möjligt, men i Sundsvall saknas möjligheten att tanka biogas. Det verkar som om Sundsvall kommer bli sist i landet med biogas", säger Lars Persson och fortsätter:


"Därför vill vi agera för att få till stånd ett sådant tankställe så fort som möjligt. Självklart ska biogas också finnas som ett alternativ i Sundsvall."

"Kommunen ska inte driva någon egen anläggning, men vi kan vara aktiva för att få återförsäljare att starta tankställen här. Det vore en bra miljöinsats", avslutar Lars Persson.


Lag mot åldersdiskriminering

Många äldre som går i pension i dag har både lust och möjlighet att fortsätta arbeta. Kanske i mindre omfattning och på ett annat sätt, men vill ändå använda sin mångåriga kunskap till gagn för andra. Tyvärr finns i Sverige en närmast diskriminerande syn på äldres arbetsförmåga. Ta till exempel Inga-Britt Ahlenius, den förre riksrevisorn. Hon är 68 år och FN:s tredje högsta tjänsteman. I Sverige hade hon förpassats till pension för flera år sedan.


Som ett sätt att underlätta för fler äldre som vill och kan arbeta att också få göra det har alliansregeringen föreslagit att man ska man slopa arbetsgivaravgifterna för personer födda 1937 och tidigare. Detta motsätter sig dock LO.

De vill inte ha en lag som underlättar för de av vårt samhälles många kompetenta seniorer som fortfarande vill och kan göra en insats att göra det. Vi beklagar detta.


Från folkpartiets sida menar vi att det är dags att omvärdera synen på våra äldre. Det är dags att Sverige inför en lag mot åldersdisrkiminering!


Amma på!

Expressen skriev nyss på sin nätupplaga om den kvinnliga politikern Marie Fallqvist från Surahammar som inte fick amma på skattenämndens möten. Någon skulle tydligen ta anstöt över detta! Hur gammaldags får man egentligen bli (eller är det egentligen gammeldags, barn har väl alltid ammats...). Klart man ska kunna amma på sammanträden!

Marie Fallqvist
Marie Fallqvist skulle inte få amma sin dotter på ett sammanträde. Totaltokigt!
Bilden lånad från Folkpartiet Västmanland

Läs artikeln här:
http://vasteras.expressen.se/V%C3%A4ster%C3%A5s/1.862681/politikern-marie-fallqvist-fick-inte-mata-sitt-barn-pa-motet

Om beslysningsstrategin

Skickade just detta till medierna. En viktig fråga, men kanske inte alltid så omskriven...

Fortsatt belysning på landsbygden!

Folkpartiet liberalerna i Sundsvall har i dag lämnat in sitt remissvar angående förslaget till vägbelysningsstrategi för Sundsvalls kommun.


"Belysning efter vägar handlar inte bara om trafiksäkerhet, det handlar om trygghet och utvecklingsmöjligheter inte minst på landsbygden. Därför är det viktigt att strategin knyts ihop och även underordnas landsbygdsprogrammet och stadsvisionen", säger Lars Persson, gruppledare för folkpartiet i Sundsvall.


"Vi trycker också i vårt remissvar på att väglysena på landsbygden inte ska släckas. Här måste man sätta medborgarnas perspektiv i centrum, inte vad som är bäst för vägverket eller den kommunala organisationen", fortsätter Lars Persson.


"Till sist föreslår vi att hela förslaget går ut på en bredare remiss. Alla de vägföreningar och byföreningar som påverkas av förslaget måste få en chans att yttra sig", avslutar Lars Persson.


Krom ljuger inte

Såg på Teater Västernorrlands premiär av "Krom ljuger inte" i går kväll. Riktigt bra föreställning - rekommenderas. Visst, rätt förutsägbart manus men trevlig och välspelad pjäs med bra ensemble.

Gillar som alltid Ingemar Virta, men framför allt fäster jag mig vid Helena Svartling på ett sätt jag inte gjort förut. Roligt också med Caroline Harryssons energi!

Sa till Sundsvalls Tidning innan föreställningen att jag tror den kan locka nya besökare till teatern. Har inte ändrat mig efter att ha sett den. Köp en biljett och få både skratt och mera i sann raggarstil!

Fotot är lånat från www.teater-vnorr.se och är taget av Lia Jacobi