Dansk euroomröstning

Förvånande för de flesta av oss, meddelade Danmarks omvalde statsminister Anders Fogh Rasmussen för några dagar sedan att man kommer hålla en ny folkomröstning om införande av Euro i landet. Den senaste hölls år 2000 och vanns med några procents marginal av nejsidan. Nu, 7 år senare är det alltså dags igen.

I Sverige har folkpartiet under året börjat tala om en ny folkomröstning. Det lär knappast ske innan nästa val, eftersom regeringen är överens om att det inte är aktuellt under mandatperioden, men det är spännande att diskussionen börjat föras också i Sverige - och föga förvånande är det Fp, sveriges europaparti nr 1, som står för initiativet.

Reaktionerna på Fogh Rasmussens besked har varit varierande. Frankrikes premiärminister Fillon, på besök i Sverige, välkomnar det. Reinfeldt avvisar tankan på att det skulle vara aktuellt i Sverige men konstaterar att ett danskt jag till euron kan placera Sverige i ett utanförskap. Socialdemokraterna, med min kommunkollega Susanne Eberstein, tror inte att ett danskt medlemskap påverkar oss alls, ett ställningstagande jag inte alls delar.

Naturligtvis är det så att om allt fler länder ansluter sig till Euron, så påverkar Sveriges styrka negativt om vi står utanför. Opinionsmätningarna i Danmark pekar mot ett ja (även om det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser), och vi kan om några år stå inför en situation där Euron är gemensam valuta rund hela Östersjön, med Sverige som enda undantaget. Är det bra? Jag tror inte det!

Lärarlyftet

Var med på kvällens Mittnyttsändning för att kommentera Lärarlyftet, och att alla platser inte gått åt detta första år. Av de 3000 utbildningsplatser som Skolverket beställt har ca 2000 fått anmälningar, detta av ca 1500 lärare. Inte ett riktigt bra resultat, men heller inte ett misslyckande.

Lärarlyftet handlar som bekant om att lyfta lärarnas status, och att höja kvaliteten i skolan. Därför ges lärarna möjlighet att studera en halv eller en hel termin på universitetet och samtidigt behålla 80 % av sin lön.

Varför blir det då inte fullt. Lärarförbunden har slagit larm om att vissa kommuner inte vill släppa till "sina" lärare till denna satsning. Deras ekonomi och svårigheter att få tag i vikarier anges som orsak. Jag tycker det är synd. Man måste, som läraren i Mittnytts inslag sade, se detta som en bra investering i skolan.

I Sundsvall vet jag att man höjt potten för fortbildning för att ge lärare möjlighet att delta i lärarlyftet. Bra! Jag ska på måndag fråga hur många som hoppat på utbildningen, och sedan får vi se om kommunen kan agera för att ännu fler ska göra det.

Lärarlyftet är, skrev ordföranden för Lärarförbundet i Hässleholm i en krönika häromveckan "det bästa som hänt lärarna på 20 år". Låt det också bli en succé!

Kommunalekonomisk utsikt

I morse lyssnade jag till en genomgång av SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) prognos för den kommunala ekonomin de kommande åren. För närvarande går sektorn bra. 8 miljarder i överskott, främst tack vare den ökade sysselsättningen som ger mer skatteintäkter. För nästa år ser det också ut att gå som tåget för de flesta.
 
Men om hörnet, kring 2010, ser det dock inte alls lika bra ut. Demografin med fler äldre i behov av omsorg och en avmattning i konjunkturen gör.

Vad innebär då detta får vårt Sundsvall?

Ja, med tanke på att kommunens ekonomi redan i dag går knackigt (med nästippen över vattenytan efter att man fått extraordinära intäkter) så finns knappast några stora utrymmen för reformer framöver. Därför är det så viktigt att ifrågasätta satsningarna på nya arenor - de 40 miljoner kronorna som de uppskattas kosta årligen ska betalas någonstans ifrån. 

Just vad gäller Sundsvall fick vi en genomgång av investeringsläget, och man kan milt säga att det sprungit igenom taket. Planer finns för ungefär dubbelt som mycket som kommunen enligt sina planer har råd med. Och då saknas eller är det osäkert kring flera tunga projekt. Dessutom vet vi att pensionsbomben tickar på för varje år som går! Jag vill understryka att det krävs att amn håller i plånboken och sparar i ladorna - i vart fall ser till att gå med ett acceptabelt överskott nu när konjunjkturen är stark - så att vi klarar oss även om det blir sämre tider. Här känner jag tyvärr stor oro över intresset och styrkan hos kommunens nuvarande majoritet!

Den som vill titta lite mer på diagram över kommuernas ekonomi kan använda denna länk:
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=497&A=49265&FileID=182196&NAME=Ekonomirapporten0711%5Fdiagram.pdf

Skolor läggs ned.

Så har då beskedet kommit om vilka skolor som läggs ned i Sundsvall och vilka andra förändringar som görs. Även om detta naturligtvis kommer väcka reaktioner och människor kommer bli ledsna och förbannade över det som nu presenterats tror jag att det hela är rätt. Det handlar nämligen om att lägga mindre pengar på lokaler, och  mer pengar på det som förbättrar elevernas undervisning.

De två förslagen som är mest uppseeneväckande är att Nacksta högstadium och Skönsbergs högstadium ska avvecklas. Jag tycker det är bra. Framför allt Nacksta har under många år haft mycket dåliga resultat, och präglats av segregation. Förändringen ger möjlighet till en nystart för många elever, och ger förutsättningar för en bättre integration!

Som folkpartiet är jag naturligtvis extra glad över att Nedansjö skola blir kvar. Det har varit en kamp för oss under lång tid, och det känns som en seger med dagens besked. Även i Holm blir skolverksamheten kvar för de allra yngsta barnen, och det känns positivt. Normalt brukar det vara byskolorna som hotas vid utredningar av det här slaget. Nu blev det tvärtom!

Till sist: Att man nått full politisk enighet i denna fråga är en styrka. Ofta är det svårt att sy ihop en överenskommelse mellan alla partier, men frågans aktualitet och att det omöjligt gick att blunda för vikande elevunderlag gjorde att det var omöjligt att inte ta ett aktivt ansvar. Bra!

Demokratidiskussioner

Den första dagen av SKL:s kongress här i Västerås har handlat inte minst om demokratidiskussioner. Det finns ett stort intresse av att utveckla styrformerna runt om i landet, och glädjande nog verkar allt fler komma till insikten att olika lösningar är lika bra, i olika delar av landet. Kongressens intresse kommer att landa i ett ställningstagande under 2008, något som ska föregås av en bred diskussion med alla intresserade kommun, landsting och regioner. Gott så!

Mindre "gott" var statsministerns framträdande och besked i regionfrågan. Medan så gott som 100 % av landets lokala förtroendevalda (inklusive moderater) vill gå vidare med de förslag som Ansvarskommittén lagt så väljer Reindfeldt att lägga locket på, och skjuta frågan på framtiden. Väldigt illa, och ganska trist attityd gentemot alla oss som vill vidare. Vi får väl se om centralmoderaternas inställning håller i längden. Jag tror och hoppas inte det!


Omslagspojke & Kongress i Västerås

Inte direkt som Carl Bildt som bloggar från hela världen, men här sitter jag i alla fall på tåget på väg mot Västerås =). Ärendet där är kongress med SKL (sveriges kommuner & landsting) där jag är vice ordförande för organisationens  demokratiberedning. Kongresser med den typen av organisationer är alltid speciella. Det händer sällan något överraskande, utan programmet rullar på enligt planerna. Skönt ändå att man har bantat kongressen en dag jämfört med tidigare. Tror inte det stressar särskilt mycket, snarare upplevde jag förra kongressen som stressande just för att det var så lågt tempo.

En underlig upplevelse blir att se sig själv i storbild. Har blivit "uttagen" som en av affischnamnen i förbundets stora kampanj "En fråga om demokrati" som får sin stora start denna vecka just i Västerås. I det ingår Eurosizeaffischer, annonser m.m. Tur att man kan fixa mycket i Photoshop =).

I helgen hölls en manifestation för Vin & Sprit på torget. Hade inte möjlighet att närvara själv, då jag deltog vid årsmötet för Sveriges Motorcyklister (superroligt). Hoppas dock att budskapet går fram till bolagsledning och ansvarig minister. Klart man ska låta det lokala konsortiet får en rejäl chans att ta över produktion och lokaler!
'
Annars så bytt sossarna fot i betygsfrågan under helgen också. Fler än jag som kände att detta verkade lite desperat. När jag hörde Mona Sahlins anförande på radionyheterna kändes det som att hon var osäker på sin roll i partiet, och det var närmast ett "hotfullt vädjande" att partiet skulle byta fot. Och då blev det naturligtvis så. Men att man redan behöver nafsa på kabinettsfrågor känns oroväckande. Tror inte att sossarnas omsvängning är riktigt äkta. Den som lever får se!


Länstrafikmöte

Dagen bjöd på en liten resa till Kramfors och därstädes ett möte med Länstrafiken. Trafikfrågor är intressanta, och viktiga. De handlar om miljöfrågor, samhällsplaneringsfrågor och annat. Bland annat föreslog vi från Sundsvalls kommun att man ska starta upp ett framtidsinriktat visionsarbete - ett förslag som mottogs väl från alla håll.

Jag tror det kan vara precis vad som behövs för att lyfta Länstrafikens verksamhet ytterligare och dessutom få till stånd bra samtal om trafikfrågorna i framtiden. Roligt!

Längtar efter region!

Har ägnat eftermiddagen åt ett möte med Samverkansforum i Västernorrland. Det är en grupp som samlas några gånger per år och som består av oss i länets kommunförbund, landstingets ledning och länsstyrelsens chefstjänstemän. Syftet är att prata sig samman i frågor som är viktiga för vårt läns utveckling. Vid dagens möte diskuterades viktiga framtidsfrågor: Internationellt arbete, EU-stödsmedel, Tågtrafiken i Norrland m.m.

Jag tycker det är bra med detta forum, även om det som i dag kan bli långa möten som inte direkt spritter av energi i alla delar. Jag känner också att detta är ett lapptäcke i avvaktan på de regioner som jag hoppas blir verklighet snart. För det är inte effektivt när tre organisationer, med olika mandat och olika uppdrag, ska försöka ena sig om att driva något framåt. När det finns tre olika regelverk, tre beslutsformer och tre av det mesta annat också förstår var och en hur knölig denna organisation är.

Det som blir bra, det blir bra - men det är en onödigt omständig process helg enkelt!