Integriteten utan omtanke

I går presenterades en mycket intressant utredning för regeringen. Det är integritetsskyddskommittén som under en tid undersökt hur vår integritet förändrats med alla de nya lagar om avlyssning m.m. som tillkommit de senaste åren.

Inte förvånande är deras slutsats att integritetsfrågorna fått stå tillbaka i ivern att förstärka (oftast) polisens möjligheter att komma åt kriminalitet.

Det har, tycker jag, skett en stor omsvängning i synen på vår integritet. Från en skepsis mot åtgärder som hotar priatlivets helgd har det nu övergått till att det mesta som gör att polisens arbete underlättas är bra.

I den kommunala vardagen har vi relativt få ärenden som berör integritetsfrågor på det sättet. Främst är det ansökningar om kameraövervakning, där kommunen får yttra sig över ansökningar. Här kan man se en tydlig tendens av att vilja övervaka mer och mer, och även övervaka allmänna utrymmen, såsom gator och passager. Det mest uppseendeväckande förslaget var när kommunens alkoholhandläggare ville få veta om det var möjligt att övervaka med kameror inne på krogarna, för att se om det serverade alkohol till överberusade.

Här har jag haft en mycket konsekvent linje, när jag haft möjlighet att delta i diskussionerna. Det är, säger jag, ok att ha kameraövervakning inne i butikslokaler; så länge man upplyser om det vid inträdet och därmed ger människor valfriheten att inte gå in. Det är inte ok att övervaka allmänna och offentliga platser, där människor har rätt att befinna sig utan någon som helst anledning därtill. Sedan finns det naturligtvis avvägningar mellan dessa två områden. Att övervaka en fasad på en skola, t ex. Här tror jag man får gå från fall till fall, och även se hur tekniken som ska användas fungerar (det finns t e x kameror som endast fungerar när ett inbrottslarm gått igång).

Åter till den överlämnade utredningen så är jag glad över den. Disskusionen måste åter handla om vilken rätt staten har att göra intrång i människors privata liv. Det måste till starkare och tydligare motiv om det ska tillåtas! Och riksdagens politiker måste starkare stå upp för vår rätt till ett privat leverne, utan att storebror ser oss.

Till sist: Minns från mina första politiska diskussioner att det då fanns förslag att avskaffa de fyra sista siffrorna i personnumret, för att försvåra för staten att ha koll på personer. Så var förslagen då. Nu vill man övervaka all internettrafik och e-post...

Vad gör kommunen för att stoppa svartaxiverksamheten i Sundsvall?

Detta är ett pressmeddelande som skickades ut i dag. Även ST har uppmärksammat problemen med svarttaxi, vilket känns bra. Försökte få dem in på spåret redan i höstan, men utan framgång ( http://www.st.nu/toppnyhet/index.html )

Pressmeddelande:

I dag riktas kritik mot den bristande kampen mot svartaxiverksamhet i Sundsvall. Den otrygghet som svarttaxiverksamheten skapar i stan är också en angelägenhet för kommunen. Folkpartiet lyfter därför upp frågan i kommunfullmäktige, genom en interpellation till kommunalrådet Anita Bdioui

Folkpartiets gruppledare, Lars Persson, kommenterar:

Under hösten åkte med jag taxiförare för att se hur utbredd verksamheten är i Sundsvall. Jag fick se en kriminell verksamhet som föreföll välorganiserad. Det tydligt att åtgärder behöver vidtas", säger Lars Persson, gruppledare för folkpartiet i Sundsvall.

"Kommunen måste fundera över hur vi kan agear för att minska svartaxiverksamheten i stan. Det är ett intresse för samtliga att det inte finns en utbredd illegal verksamhet i vår kommun", avslutar Lars Persson.

Interpellationen bifogas nedan.


---


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Anita Bdioui:


Hur minskar vi svarttaxiverksamheten i Sundsvall?

Svartaxiverksamheten i Sundsvall utgör ett problem. Enligt uppgifter bedrivs en relativt välorganiserad illegal verksamhet under helger och nätter i vår kommun. Följden blir naturligtvis försämrade förutsättningar för de åkare som sköter sig.

Dessutom är svarttaxiverksamhet ofta förknippad med andra typer av brottslighet. Utan att gå in mer på det, kan alla som följt media under de senaste åren konstatera vilka risker som följer av att åka svarttaxi.

För Sundsvall är det naturligt inte bra att det förekommer en utbredd svarttaxiverksamhet i kommunen. Vi har ett ansvar att värna om förutsättningarna för de företag som sköter sig, och också att arbeta för ett tryggt och säkert Sundsvall. Mot den bakgrunden är det viktigt att motverka svarttaxiverksamheten.

Jag vill därför fråga dig:

Vilka åtgärder tänker du vidta för att minska svarttaxiverksamheten i Sundsvall?


Lars Persson

Folkpartiet Sundsvall


Tveksamt av regeringen att avskaffa förmögenhetsskatten

 

Regeringen kommer i vårpropositionen att föreslå ett avskaffande av förmögenhetsskatten från och med nästa årsskifte skriver Alliansens partiledare på DN debatt i dag. Arumenten för förslaget är många och starka:

 

Förmögenhetsskatten har visat sig vara mycket godtycklig och principiellt är det högst tveksamt med en skatt på förmögenheter - de inkomster som förmögenheten grundar sig på är ju redan beskattade minst en gång tidigare. Att avskaffa förmögenhetsskatten är därför i grund och botten rätt.

 

Men trots detta är jag tveksam till regeringens prioritering att avskaffa skatten så snart. Jag hade hellre sett ett höjt jobbavdrag eller sänkta arbetsgivaravgifter för företagen. Jag tror att det skulle ge bättre resultat i form av fler jobb och minskad arbetslöshet, och därmed en bättre ekonomisk grund för att i kommande steg sänka eller avskaffa förmögenhetsskatten och andra skatter.


Förvånande förhandlingsinhopp av Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs inhopp i avtalsförhandlingarna mellan Svensk Handel och Handels är både förvånande och klumpigt. Det borde väl vara så pass enkelt, kan man tycka, att om arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen är överens kan man sluta ett avtal. Eller?

Dessutom lär Svenskt Näringslivs inhopp knappast nå det syfte organisationen själv hoppas på. Om detta skriver bland annat Kjell-Olof Feldt på DN debatt (
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=632879 ).

Att avgå eller inte...

Den frågan verkar plåga Fredd Sandberg, ordförande (s) för kommunfullmäktige i Sundsvall. Om detta skriver Sundsvalls Tidning i dag ( http://www.st.nu/toppnyhet/index.html ) Bakgrunden är naturligtvis att hans sambo, Anita Bdioui, valts till ordförande i kommunstyrelsen och att det kan bli "lite för mycket" med två personer från samma familj som innehar höga politiska poster inom samma parti.


Inför nomineringen av Bdioui meddelade Sandberg att han tänkte sluta, för att det inte skulle bli några diskussioner om just den frågan. Nu är han dock mer tveksam, säkert efter att många socialdemokrater framfört önskemål om att han borde sitta kvar.


Sandberg är nämligen populär, inom alla partier, för sitt sätt att leda kommunfullmäktige. Samtidigt som ingen är oersättlig (vilket man nästan kunde tro när det gäller Sandbergs företrädare Bo Forslund avgick efter sisådär 30 år som ordförande i kommunfullmäktige) kan jag konstatera att Fredd Sandberg har ett skönt sätt att svinga klubban i fullmäktige. Med humor och koll sköter han uppdraget på ett förtjänstfullt sätt. Nåväl, en diskussion, eller "strid" verkar pågå inom sossarna. Arbetarkommunens ordförande Olle Åkerlund tänker nämligen lansera en ny ordförande om några veckor.


Det som dock förvånar mig är inte denna diskussion, utan avaknaden av diskussion kring ett annat uppdrag inom kommunen som rimligen borde ställa jävsfrågan mer på sin spets...

Sandberg utsågs nämligen i går till ordförande för det kommunala bolaget Sundsvall Arena AB (som bland annat driver och förvaltar Nordichallen, Gärdeanläggningarna och Sporthallen). Samtidigt utsågs Anita Bdioui till vice ordförande i Stadsbacken AB, som är moderbolag till Sundsvall Arena AB. När Bdioui dessutom är kommunstyrelsens ordförande (kommunstyrelsen har uppsiktsansvar över de kommunala bolagen) blir det hela ytterligare komplicerat.

Är det lämpligt att man utövar tillsyn över en familjemedlem, kan man fråga sig? Frågan blir särskilt pikant eftersom Arenabolagets förväntas gå med ekonomiskt underskott (max 16 miljoner kronor enligt planerna) och därmed bli mottagare av bidrag från andra bolag inom Stadsbacken.

Ett alternativ för att slippa ifrån detta är naturligtvis att Bdioui anmäler jäv. Men är det i så fall braom kommunstyrelsens ordförande inte har fullt mandat och fullt ansvar. Nej, kan man tycka!

Denna fråga torde vara minst lika intressant att fundera kring. Faktiskt viktigare än den mer ceremoniella position som uppdraget som fullmäktiges ordförande kommit att innebära i Sundsvall. Men så är inte fallet...


Vänsterns oförmåga till självinsikt

I dagens ST gör vänstern i Sundsvall dubbla angrepp på mitt pressmeddelande och påföljande insändare om hur de ger legitimitet och Svensk-Kubanska föreningen genom att arrangera manifestationer tillsammans med dessa diktaturkramare. Tyvärr för er som inte har ST i pappersformat kan ni inte läsa vad Christiane Rüdiger och Annicka Burman skriver (när tänker ST lägga upp sina insändare på nätet...). Nedan är i alla fall det svar som jag författat till dem.

I morgon bär det av till Stockholm och SKL:s kongress. Tåg 05:11. Jag längtar...

Vänstern legitimerar diktaturkramare


Vänsterpartiet i Sundsvall klarar tydligen inte av att tänka två tankar samtidigt. De legitimerar den kubanska diktaturens lakejer i Sverige genom gemensamma manifestationer, och försöker sedan rättfärdiga sedan detta med att de tillsammans gjorde en protest mot kriget i Irak. Visst kan man protestera mot Irak-kriget. Men man kan samtidigt välja i vilket sällskap det görs! Vad hade hindrat er att själva genomföra en manifestation?

När sedan Annicka Burman skriver att vänsterpartiet alltid försvarar de demokratiska rättigheterna så börjar man ju att fundera över vilken självuppfattning som finns inom vänstern. Finns det överhuvudtaget några diktatorer som vänsterpartiet inte har uttryckt sitt stöd för genom historien?


När det kommer till hur Irakfrågan sedan ska lösas så diskuterar jag gärna det. Jag är, som många andra bedömare, övertygad om att vänsterns krav på omedelbart tillbakadragande av trupper från Irak skulle försvåra situationen för befolkningen. Situationen är komplex. Till vissa delar befinner sig Irak i ett inbördeskrig, med tydliga inslag av etnisk rensning. Utan omvärldens närvaro skulle situationen troligen förvärras, och drabba en lidande befolkning ytterligare. Men sådana resonemang får så klart inte plats i den plakatpolitik som Burman och Rüdiger står för i denna fråga. Det är hatet mot USA som är deras drivkraft, inte den situation som är för handen.


Men nu handlar inte detta i första hand om Irak-kriget. Det handlar om hur vänsterpartiet i Sundsvall inte förmår ta sitt demokratiska ansvar och hålla rent mot diktaturkramare. Av de svar jag fått är det tydligt att ni inte ens ser problemet med vad ni gjort. Det är beklämmande!


Lars Persson

Folkpartiet


Från kommunförbundets årsmöte

Har just kommit hem från en utflykt till Övik och kommunförbundets årsmöte. En, som vanligt, stillsam tillställning där vi dels valde en ny ordförande (Glenn Nordlund från just Övik) och dels lyssnade till en föredragning om regionfrågan från en av arkitekterna bakom Västra Götalands-regionen. Själv fick jag fortsatt förtroende i styrelsen för kommunförbundet. Det känns roligt! Tillsammans med främst kommunalråd från övriga kommuner diskuterar vi frågor som är av länsövergripande art. Ofta intressanta och trevliga sådana diskussioner.

Kan dock inte fundera över om det är nödvändigt att samla cirka 60-talet politiker till ett årsmöte som aldrig innehållit några omröstningar och som är över på 10 korta minuter. För Sundsvall (som har 24 ombud tror jag) är kostnaden 600 kronor i arvode per deltagare samt resan.

Tror gott och väl att vi skulle kunna halvera antalet ombud utan att det ens skulle noteras någonstans, mer än att fler fick en fri dag i almanackan. Kanske dags att skriva ett förslag om detta!

Mer valfrihet inom äldreomsorgen

I dag skriver äldreminister Maria Larsson (lkd) om ett välkommet politiskt initiativ. Det ska, en utredning ska tillsättas med uppdrag att lämna förslag som gör det möjligt för fler att själv bestämma över sin äldreomsorg. Mycket välkommet, särskilt i vår kommun där socialdemokraterna med sina stödtrupper har ett obefintligt intresse av att låta äldre människor bestämma över sig själva.

Läs artikeln här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=630784

En tjänteresa

Sitter precis på tåget till Stockholm för ytterligare en tjänsteresa. Denna gång är det för att träffa statssekreteraren för jämställdhets- och integrationsdepartementet och diskutera ett par frågeställningar. Passar också på att kolla av i riksdagen vad som är på G inom den delen av politiken.

Det är bara att konstatera hur viktigt det är med flitiga besök och goda kontakter i regeringskansli och riksdagshus. Mycket av det som framöver kommer påverka Sundsvall och andra kommuner ligger för diskussion i dag i dessa kretsar. Och där behöver vi finnas med. Räknar därför med fler tjänsteresor framöver. Nytta för Sundsvall gör man också utanför kommungränsen!


Fördubblat antal feldemicineringar

Antalet felmedicineringar inom Sundsvalls kommun har fördublats sedan 2001. För närvarande görs en miss om dagen, när brukarna ska få sin medicin. I 66 fall hade allvarliga komplikationer kunnat inträffa på grund av misstagen. Detta oroar oss i folkpartiet i Sundsvall.

Vi måste ta detta på allvar. Kanske är det de många besparingar som gorts inom socialtjänsten som är orsak till ökningen. Mer stress, helt enkelt. Varje miss är nog så allvarlig. Jag förutsätter att socialnämnden vidtar åtgärder för att vända utvecklingen och kommer därför fråga socialnämndens ordförande hur man tänker komma till rätta med felmedicineringarna.


Ett riktikt scoop, enligt ST :-)

Spännande med vad som numer kallas för scoop i medierna:

http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=627924

Förlorad tro(v)ärdighet i demokratifrågor

Ett pressmeddelande som skickades ut i dag, och som hade ovanstående rubrik:

Enligt anslag som nu finns uppsatta i runt om i centrala Sundsvall kommer vänsterpartiet i morgon lördag att arrangera en manifestation tillsammans med bland andra Svensk-Kubanska föreningen, en organisation som är ökänd för sitt diktaturkramande av Fidel Castro och hans kubanska regim.

Genom detta samröre med en organisation som försvarar en politisk diktatur uppstår starka frågetecken kring vänsterpartiets demokratipatos och politiska ansvarstagande.


Folkpartiets gruppledare, Lars Persson, kommenterar:

"Jag är mycket förvånad över uppgifterna om att vänsterpartiet gör sällskap med Svensk-Kubanska föreningen. Jag ringde till och med upp vänstern i Sundsvall för att kontrollera uppgifterna och fick - mycket förvånande - till svar att de stämmer", säger Lars Persson och fortsätter:

"Alla vi demokratiska partier har ett ansvar att hålla rent mot diktaturförespråkare. Men genom sin samverkan med Svensk-Kubanska föreningen visar vänsterpartiet att de inte klarar denna uppgift. De förlorar nu all trovärdighet i demokratifrågor".

"Jag vet inte vilken utveckling vänsterpartiet tar i Sundsvall. Men naturligtvis känns det oroande att ett parti som ena dagen går i armkrok med diktaturkramare nästa dag ska leda vår kommun. Denna omdömeslöshet oroar mig, och jag tycker att det också borde oroa vänsterns samarbetspartier i kommunen", säger Lars Persson.

"Jag tycker det är ynkligt av vänstern att år 2007 inte kunna ta klart och tydligt avstånd från organisationer som förhärligar diktaturer", avslutar Lars Persson.


På nytt uppdrag

 Så här kan det bli ibland. Jätteroligt, tycker jag.


 2007-03-15

Pressmeddelande från folkpartiet liberalernas riksorganisation  
Lars Persson ny vice ordförande i demokratiberedningen i Sveriges kommuner och landsting 

- Den lokala demokratin står inför ett flertal vägval de kommande åren. Ska valfriheten för medborgarna öka eller minska? Ska vi ha färre kommuner och större regioner? Ska inslaget av personval öka i lokalvalen?  Det säger Lennart Gabrielsson (fp), 3:e vice ordförande i Svenska Kommunförbundet med anledning av att folkpartiet beslutat nominera Lars Persson, gruppledare i Sundsvall till posten som vice ordförande i demokratiberedningen i Sveriges Kommuner och landsting. Formellt kommer Lars att utses av styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting. 

- I kampen för en fördjupad lokaldemokrati mot onödig statlig styrning har demokratiberedningen i Sveriges Kommuner och landsting med Lars Persson i spetsen en central roll. Folkpartiet har alltid profilerat sig i demokratifrågorna och detta blir nu Lars uppgift, säger Lennart Gabrielsson


- Jag är mycket glad över nomineringen. Det blir en stimulerande och viktig uppgift att arbeta med demokratifrågorna på riksnivå. SKL är en mycket stark aktör i demokratifrågor och det ska bli spännande att leda deras verksamhet, säger Lars Persson.

 

- Jag ser fram emot många intressanta frågor under de närmaste åren. Jag kommer inte vara rädd för att gå i konflikt med regeringen om det behövs. De som föreslagit mig vet att jag inte backar för tuffa diskussioner. Det kommer jag inte göra i denna roll heller, säger Lars Persson.


EU påverkar oss!

I dag var EU-minister Cecilia Malmström på besök i Sundsvall för att prata europafrågor med lokala och regionala frågor. Härligt med en minister som både är kunnig och engagerad i dessa frågor. Kontrasten med hennes företrädare Bo Ringholm kunde inte vara större!

Själv informerade jag om det arbete som görs inom Sveriges kommuner och landsting, där jag är ledamot i internationella beredningen fram till kongressen i slutet av mars. Bland annat visade jag en sammanställning av hur många ärenden på Sundsvalls senaste fullmäktigemöte som påverkades direkt eller indirekt av EU-beslut. Det var sannolikt fler än vad många trodde. Faktum är att cirka 60 % av de beslut vi tar har bäring mot sådana frågor som EU arbetar med. Det visar vikten av att vi engagerar oss på den nivån också!

På plats i dag var också DN, som skickat upp en reporter och en fotograf för att följa Cecilias sundsvallsbesök. De lokala medierna lyste dock med sin totala frånvaro...

Ansvar eller populism

Sundsvalls politika majoritet hade häromdagen samlat sig för en bredsida mot folkpartiet och Ulla Norgren. Efter att ha läst deras insändare (Dagbladet i lördags och ST i måndags) kan man konstatera att (s), (v) & (mp) har en något knepig inställning.

-> Om man var för att Nedansjö skola skulle räddas för några år sedan är man populist. Är man det i dag så tar man ansvar.

 


-> Om man var för att väglysena på landsbygden inte skulle släckas, och dessutom avsatte pengar för den verksamheten i budgeten, är man populist. Är man det i dag så tar man ansvar.

Den som ser logiken i detta resonemang är välkommen att höra av sig. Jag hittar den då inte...


Bypolitik

I går skrev landstingsrådet Eva Söderberg (s) en debattartikel i ST, där hon varnade för bypolitik i den kommande diskussionen om regionindelningen av Sverige.

I en helt annan artikel, om resurserna till psykvården i Sundsvall, sa hon att man inte kunde ta pengar från Kramforts för att ge Länssjukhuset de pengar de rimligen behöver.

Bypolitiken kanske handlar om vilken by man pratar om?

Dags att sätta Sundsvall på regionkartan!

Skickade ut ett pressmeddelande i förrgår, om ansvarskommitténs slutbetänkande. Vill inte undanhålla det från er bloggläsare, så klart!

---

Nu är det dags för Sundsvall att sätta kartan!

I dag har ansvarskommittén presenterat sitt slutbetänkande om en fördelning av de offentliga arbetsuppgifterna mellan stat, kommun och region. Ett av de viktigaste förslagen är att Sverige ska delas in i mellan 6 och 9 regioner, som får ansvar för hälso- och sjukvård samt för regional utveckling och tillväxt.

I Norrland har ståndpunkter redan framförts från framför allt Västerbotten, som vill se en enda norrländsk region, och de ser då Umeå som naturligt centra i denna.

Folkpartiets gruppledare i Sundsvall, Lars Persson, vill dock se en annan lösning:

"Jag ser det som naturligt att Norrland delas upp i minst två regioner. Att slå samman hela norrland till en enda klump ger ingen förankring. Därmed är det också naturligt att Sundsvall blir den starka motorn i den sydligare regionen", säger Lars Persson.

"Sundsvall måste nu bli aktivit i debatten och sätta kartbilden för den framtida regionen i södra norrland", fortsätter Lars Persson.

"Det är viktigt att de nya regionerna följer människornas vardag. Arbetet i Sundsvallsregionen visar på det naturliga i detta. Människor arbetar och reser inte efter byråkratiska gränser. Därför ska gränserna anpassa sig efter människorna", menar Lars Persson.

I Ansvarskommitténs slutbetänkande finns även andra förslag, som är intressanta.

"Att det blir en bättre samordning mellan de statliga myndigheterna är bra, men jag skulle gärna också se ett lagkrav på dialog mellan staten och kommunerna när nya förslag som inkräktar på självstyret eller finansieringsprincipen skall beslutas i riksdagen. Nu föreslås enbart en förordning", avslutar Lars Persson.